Sunteți pe pagina 1din 1

Acquo arimo

ColegiulN onal,,Gheor e Laz "


Str.Gho Laztt Nr.1-3
Sibiu 550165

Tel:(+40)269212896
Fax:(+40)269215352
cnglazaro3mail.com
wocngl.eu

CONCURSUL9,G EORGEE LAZAR"JUNIOR


EDITIA A IXA-31

MA12014

LA LIMBA sILITERATURA ROMttN


'ROBA SCRIS

CLASA aIV a

Subiectul I(60 puncte)


Cite,te textul,apoi rez

lv

ctthiel
r aduc cu sine basme si pOVesti din desaga lui Mo,Ene,cel care

"hserarea se pogora mcet_mceti,

noaptea vme pe la gene.Pe fereas ,od cu prim vttL intrau raze sflehice de lumin de la becul din
pnspao Mo,Vuia tu,l hcetiV,dregandu ,l glasul:
A fost oda ,ca niciodat .
A fost?httbtt nepotul.Chiar a fost? .]Ast i ce poveste lmi spui?
Povestea drumului nldunicii care s a Fntors la cuibul ei cel vechi de sub strea,in
Ce bine hi pare!Rmdlmelele sunt nl,te paSttuici tare glnga,o,zbO iute ca sageata,l tOat
ziua
.

ciripesc a voie b

Viersuiesc,l ele n gralu1 lor.


CuIIn,m
,Vulo,randundele au graiul 10r?ce vorbesc ele intte ele?"
cEugen anu ,,A fost odat ')
1.Precizeaztt personaJde din povestire oi timpul catti se petrece a

2.Transcrie elllln,l h care sunt lesCrise rmdund e.


3

llnea

(10"

scrie Cuvinte cu acelasi setls pentru:sieinice,se pogora,desaga,glasul.(8P)

4.Consmie,te catt lllll mun!m care clluntele,,odat '',i"Cea)'s se scne altfel deca m text
(10p)
5 Explica folosirea smnelor de pulc
lie din ultimul alineat (6p)

6.Selecteaz din text lln pronllme la nl d

si gular,apoi

llln attectiV,,i SubStantivul detenllinat.

Transfom propozilia dinpenultimul alineat hpropozitie Simpl negati . p)


8.Al este cate O prOpozilie m care substantivul,,nepotul''stt ie atribut,i complelnent

(10o

Subiectul oO punCte)
Redactea21 o oompunere de 10 15 randtt cu titlul"POttestea unui copil fericit"
Respecttt regulile de redactare a llnel compunen.

Toate subiectele sunt obligator .Se acord 10 puncte din oflciu.


Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute,
s cces
Premierea elevilor va avea 10c in data de l iunie 2014,ora 10,m Sala de Festi

"Gheor

e Laz ''Sibiu.

t4i a COlegiului N4iOnal