Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: Nr.

Furnizor: SC DELTA
SRL ................................................................. Cumpărător: SC BETTA SA
...............................................................................
.
Nr.ord.reg.com. /an: J32/251/1997
Nr. R.C./ Aut.:
Cod fiscal (C.U.I.): RO123456
.......................................................
A.F./ C.U.I.: Sediu: Str. Morilor, nr. 31 Sibiu
Nr. facturii: 1
.......................................................
Cap. Soc.:20.000 RON Data (ziua, luna,
Judeţ Sibiu
....................................................... anul): ..20.03.2020.....
Cont: RO43RZBR0000060045327890
Sediu: .....Str.Sos. Alba Iulia, nr. 98, Nr. aviz de însoţire a mărfii: 1
FACTURĂ FISCALĂ Banca:RAIFFEISEN Sibiu
Sibiu ...................................................
........................................................
Cont: RO88BTRL03301202688436XX
.........................................................

Cota T.V.A.:19 %
Valoarea
Nr. Preţul unitar Valoarea
Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea T.V.A.
crt. (fără T.V.A.) - lei - - lei -
- lei -
0 1 2 3 4 5 6
Buc.
1. Alcool sanitar 1 7,00 7,00

2. Dezinfectant gel de maini Buc. 2 6,99 13,98

Semnătura şi ştampila furnizorului Total, 20,98


din care accize:

Semnătura Total de plată (col.5 + col. 6):


de primire: