Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: ROWH Nr factura: 199902029886

Data (Z, L, A) 25-07-2018

Factura
5 3 9 8 8 1 8 1

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 Camelia Serban
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 Sediul str petrochimistilor, nr 2 A, bl 59 A, sc , b ap 22 Ploiesti
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului -
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) Judetul Prahova
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Contul -
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Banca -
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Boiler electric Ariston Andris RS 15 EU, 15 l, 1200 buc 1 252,09 19 252,09 47,90
W, Led iluminat, Protectie electrica IPX1, Montare
deasupra chiuvetei, Reglaj extern de temperatura
[ANDRIS RS 15 EU]

2 Discount conform promotie: ANDRIS RS 15 EU buc 1 -8,40 19 -8,40 -1,60


[DPRO1VAT19TYPE11]

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata numerar/POS ramburs, Plata numerar/POS cu bon fiscal/chitanta

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 243,69 46,30
stampila care accize: Total 243,69 46,30
Numele delegatului Camelia Serban
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
289,99
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)