Sunteți pe pagina 1din 6

a

ß Factura fiscala seria FEF21


Tip factura: regularizare
nr. 9559207508 din data de 26.03.2021
COPIE
1 /6

Furnizor Adresa de corespondenta a clientului


Societatea Electrica Furnizare SA SERBAN CONSTANTIN
Adresa: Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, Bucuresti, sectorul 1, cod postal 011736
CIF RO28909028, nr. înreg. RC: J40/8974/2011 Alee PETROCHIMISTILOR, Nr.2 A,, bl. 59A, sc. B, ap. 22
Capital social subscris si varsat: 62.873.860 lei
Operator de date cu caracter personal nr. 20813 PLOIESTI - judetul PRAHOVA

Cod postal: 100434


Prin Agentia: AFEE Ploiesti
Adresa: 100151, Str. GHEORGHE DOJA Nr.37-39,bl.45F1F2, PLOIESTI,
judetul PRAHOVA
CIF: 28909028
Banca: ING BANK - SUCURSALA BUCURESTI
Cont: RO74INGB5001008197998990
Subunitatea: OC Ploiesti Client: SERBAN CONSTANTIN
Adresa: 100151, Str. GHEORGHE DOJA nr. 37-39 bl.45F1F2 PLOIESTI,
judetul PRAHOVA Adresa: Alee PETROCHIMISTILOR Nr.2 A,, bl. 59A, sc. B, ap. 22

Centru informare clienti Localitatea: PLOIESTI


Program: L-V=8-20 Tel. 0244 406 006 judetul PRAHOVA
E-mail: clienti@electricafurnizare.ro www.electricafurnizare.ro Cod postal: 100434
Tel. deranjamente(non-stop): 0244 929 0800 500 205
Tel. pentru comunicare index autocitit(non-stop): 0800 800 048 Cont:
Perioada pentru comunicare index autocitit: - Banca:
Citire de regularizare in intervalul: 24.04.2021 - 04.05.2021 Cod client: 19341906
NLC (Numar loc consum): 5634418
Simbol variabil: 5634418195
Numar contract: 1065965-2 / 23.06.2009
COD ATM: 30563441802
Tip factura: regularizare Produse UM Valoare

Tip client: casnic 1. Valoare facturata fara TVA (conform "Detalii factura") Lei 59,58
2. Total baza de impozitare TVA Lei 59,58
Perioada de facturare: 3. TVA 19 % Lei 11,33
26.02.2021 - 25.03.2021
Mod stabilire index: 4. TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA [4=1+3] Lei 70,91
citire 5. Incasat din sold creditor Lei 0,00
Data scadenta: 6. Rest de plata factura curenta [6=4-5] Lei 70,91
10.04.2021
7. Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit la Lei 0,00
Interval de emitere pentru nivel de cont client)
factura urmatoare: 8. TOTAL DE PLATA [8=4+7] Lei 70,91
24.04.2021 - 04.05.2021 9. CONSUM ENERGIE ACTIVA kWh 95

(Detaliile la factura se regasesc in pagina/paginile urmatoare)

Neachitarea facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei are drept consecinta perceperea penalitatilor de intarziere, incepand cu prima zi dupa
data scadentei facturii si pana la data achitarii acesteia si intreruperea alimentarii cu energie electrica, conform preavizului comunicat de furnizor
clientului final, dar nu mai devreme de a 50-a zi de la data scadentei.

INFORMATII PLATA FACTURA: Cod ATM: 30563441802 , Simbol variabil: 5634418195 , Data scadenta factura: 10.04.2021

Vă informăm că, începând cu data de 01.03.2021, Preţul din Oferta pentru Serviciu Universal a fost actualizat ca urmare a modificării tarifului pentru serviciul de sistem prin Ordin ANRE nr. 10 din 24.02.2021,
detalii găsiţi la adresa https://www.electricafurnizare.ro/preturi-si-tarife/. Începând cu data de 01.03.2021, noul tarif pentru serviciul de sistem este 0.01082 lei/kWh, în scădere cu 0.00114 lei/kWh, în consecinţă
preţul pentru Serviciul Universal va scădea cu 0.00114 lei/kWh.
Modalităţi de plată a facturii: -in locaţiile furnizorului, prin card bancar. -la punctele de plata PayPoint, Un-doi centru de plăţi ale Mobile Distribution, Qiwi; -la staţiile OMV/magazinele Orange, prin
serviciul Westaco Express; -la ghiseele Băncii Comerciale Române, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, Creditcoop; -la automatele bancare ale Băncii Comerciale Române, BRD-Groupe Société
Générale, Garanti Bank, Băncii Transilvania; -prin debit direct la ING Bank, Garanti Bank, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale, Raiffeisen Bank;
-prin ATM la Banca Comercială Română, Banca Transilvania, BRD-Groupe Société Générale, Garanti Bank, First Bank; -online prin MyElectrica, internet banking; -prin aplicaţiile ORANGE MONEY, mobilPay
Wallet si Pago; -la terminale automate de plată Idea Bank; -prin Smith&Smith; -Pentru locurile de consum din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu, plata se poate face şi la CEC Bank.
Pentru mai multe detalii, accesaţi www.electricafurnizare.ro.
Modalităţi de comunicare index autocitit: -telefonic, la 0800800048 (apel gratuit); -online prin MyElectrica; -la ghişeele furnizorului.
Neînţelegerile apărute la încheierea şi în derularea contractului se soluţionează conform prevederilor Ordinelor ANRE nr. 35/2013 şi nr. 61/2013.

. BATCH

Factura curenta 70,91 lei

}?&`M3#:$6!!!!!!g¢!_~
300563441802250321000000000000709100
2 /6

Detalii factura fiscala seria FEF21 nr. 9559207508 din data de 26.03.2021
Client SERBAN CONSTANTIN , denumire loc consum uz casnic, adresa loc consum Alee PETROCHIMISTILOR nr. 2
A, bl. 59A, sc. A , ap. 22, localitatea PLOIESTI, judetul/sectorul PRAHOVA, cod postal 100434, numar loc consum (NLC)
5634418, cod loc consum (POD) 594030100000781765, cod punct masura -, nivel tensiune punct masura JT, nivel tensiune
punct delimitare JT, tip tarif Pret of. SU, perioada comunicare index autocitit - , citire de regularizare in intervalul 24.04.2021 -
04.05.2021.
Serie contor: 00191295; Tip contor: CSM; Contor masura activ, putere si reactiv

Serie Specificatie Perioada UM Const. Index vechi/ Index nou/ Cantitate Corectii Factor Cantitate Nr. Consum
contor consum mod stabilire mod stabilire masurata (Pierderi) de de de mediu
putere facturat zile (kWh/zi)
00191295 Energie activa 25.02.21- kWh 1.00 5043 5138 95 95 28 3.39
25.03.21 Citire Citire

Nr. Perioada de Cantitate Pret unitar Valoare Valoare


Denumire servicii facturate U.M. fara TVA fara TVA
crt. facturare facturata TVA (lei)
(lei / U.M.) (lei)
1 Energie activa factura curenta*** 26.02.21 - 25.03.21 95 kWh
2 Energie activa 26.02.21 - 25.03.21 95 kWh
3 Energie activa 26.02.21 - 28.02.21 10 kWh 0,55331 5,53 1,05
4 Energie activa 01.03.21 - 25.03.21 85 kWh 0,55217 46,93 8,92
5 Reducere com. Ord 171/2020, 5/2021 26.02.21 - 28.02.21 10 kWh -0,01156 -0,12 -0,02
6 Reducere com. Ord 171/2020, 5/2021 01.03.21 - 25.03.21 85 kWh -0,01156 -0,98 -0,19
7 Contributie cogenerare factura curenta 26.02.21 - 25.03.21 95 kWh 0,01712 1,63 0,31
8 Certificate verzi factura curenta 26.02.21 - 25.03.21 95 kWh 0,0640659 6,09 1,16
9 Accize consum necomercial - 95 kWh 0,00523 0,50 0,10
10 Total energie activa - 60,68 11,54
11 TOTAL DE PLATA FACTURA CURENTA (LOC CONSUM) - 59,58 11,33
12 Energia activa facturata in perioada similara a anului precedent - 11 kWh

26.02.2021 - 25.03.2021
Cota anuala obligatorie estimata CV conform Ordin ANRE237/2020: CECV=0.45050 CV/MWh
Pret mediu ponderat OPCV: PMP-PCSCV=142.2107 lei/CV
Pretul unitar PUCV[lei/kWh] pentru 26.02.2021 - 25.03.2021 = CECV[CV/MWh] x PMP-PCSCV[lei/CV]/1000 = 0.45050 x 142.2107 / 1000 = 0.0640659, rotunjit
la sapte zecimale

Temei legal contributie cogenerare: Ordin ANRE nr.239/16.12.2020; Temei legal certificate verzi: Legea 220/2008 actualizata, Ordinul
ANRE187/2018, Ordin ANRE237/2020; Temei legal tarife energie electrica: Ordin ANRE nr.171/23.09.2020, Ordin ANRE nr. 220,221,222/2020,
Ordin ANRE138/29.06.2020; Temei legal accize: Legea nr. 227/07.09.2015; Acciza unitara consum necomercial: 5.23lei/MWh; Acciza unitara
consum comercial: 2.61 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energiei electrica in retea: 1.30 lei/MWh; Tarif servicii de sistem:
10.82 lei/MWh; Tarif distributie: 184.75 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrica din retea: 19.22 lei/MWh; Temei
legal reducere comercială Ordin ANRE 171/2020, Ordin 5/2021;
Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OMFP nr. 2634/2015

* Consumul efectiv realizat de energie electrica activa, determinat ca diferenta intre valorile inregistrate ale ultimelor doua citiri
consecutive ale contorului.
** Energie electrica activa facturata in perioada cuprinsa intre ultimele doua citiri consecutive ale contorului pe baza unor valori
estimate de consum, stabilite conform contractului.
*** Consum facturat pentru perioada cuprinsa intre ultimele doua citiri consecutive ale contorului, stabilit ca diferenta intre consumul
efectiv realizat de energie electrica activa si energia electrica activa facturata pe baza valorilor estimate de consum.
Anexa nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 171/2020)

INFORMARE
privind eliminarea tarifelor reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementare în
Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice la clienţii casnici

Stimate client,
Este important să vă anunţăm că piaţa energiei electrice s-a liberalizat de la data de 1 ianuarie 2021 şi, prin
urmare, preţurile pentru furnizarea energiei electrice la clienţii casnici, categorie în care vă regăsiţi şi dumneavoastră,
nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
1
Astfel, conform prevederilor art. 22 alin (1 ) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, tarifele reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În
aceste condiţii este important să ştiţi că puteţi:
a) să vă exercitaţi dreptul de a alege un furnizor licenţiat de către ANRE cu care să încheiaţi un contract de
furnizare a energiei electrice în regim concurenţial;
b) beneficia de serviciul universal rămânând în continuare în portofoliul societăţii noastre la preţul din oferta
de serviciu universal;
c) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă
instanţă, la preţul din oferta acestuia de serviciu universal;
Dacă doriţi să efectuaţi o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piaţă,
puteţi accesa aplicaţia "Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice", pe pagina de internet a ANRE, la
adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe
dispozitivele dumneavoastră mobile.
Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit şi nu implică
modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeţi, şi, de asemenea, nu
modifică relaţia cu operatorul de reţea.
Este important să ştiţi că, dacă nu veţi încheia un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurenţial
cu un furnizor de energie electrică licenţiat de ANRE şi ales de dumneavoastră, furnizarea energiei electrice la locul
dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat, de către societatea noastră, în baza contractului de
furnizare a energiei electrice în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul preşedintelui Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea condiţiilor de furnizare a energiei
electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, la preţul din oferta pentru serviciul universal transmisă.
Modelul de contract aplicabil poate fi consultat la adresa:
https://www.electricafurnizare.ro/asistenta/knowledge-base/doresc-sa-devin-client-electrica-furnizare-clienti-casnici/.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la numărul de telefon 0244 406 006 (tarif normal).

Cu stimă, Data
Electrica Furnizare, partenerul dumneavoastră! 26.03.2021
Liberalizarea pieţei de energie electrică
Ghid de informare

Dorim să fim alături de dumneavoastră astfel încât să puteţi lua decizia corectă cu privire la alegerea celei mai
bune oferte concurenţiale. Astfel, am pregătit un scurt ghid informativ referitor la liberalizarea pieţei de energie
electrică şi ce implicaţii are aceasta pentru dumneavoastră.

1. Este important să reţineţi faptul că vă vom furniza energie electrică în mod continuu, fără întreruperi, pe tot
parcursul procesului de alegere a ofertei care vi se potriveşte, indiferent de momentul în care vă veţi
exprima opţiunea.

2. Înainte de a alege o ofertă de energie electrică, este bine să vă informaţi cu privire la toate componentele
acesteia, inclusiv termenul de valabilitate. În cazul ofertelor Electrica Furnizare din piaţa liberă, preţul este
garantat până la data de 31.12.2021.

3. Pentru a afla ce ofertă din piaţa liberă vi se potriveşte, vă recomandăm să alegeţi în funcţie de tipul de
consum specific locuinţei dumneavoastră. De exemplu, oferta "STABIL 30" este potrivită pentru clienţii cu
un consum lunar mic, nu presupune abonament şi are un pret unic al energiei electrice active, indiferent de
consumul de energie electrică. Oferta "ELECTRICA 3 în 1" este potrivită pentru clienţii care doresc energie
electrică la un preţ atractiv, cu beneficii incluse: Asistenţă Tehnică de Urgenţă şi Asigurare de Bunuri.
Oferta include două componente de preţ: preţul energiei electrice active şi preţul abonamentului.

4. Încheierea unui contract în piaţa liberă este gratuită şi nu implică niciun cost din partea dumneavoastră. Am
simplificat întreg procesul de contractare.

5. Aţi ales o ofertă Electrica Furnizare de pe piaţa liberă? Atunci este important să ştiţi că aveţi mai multe
opţiuni pentru a încheia noul dumneavoastră contract de furnizare a energiei electrice:
- fie completaţi Anexa 2 primită în acest plic - Formularul de selecţie ofertă, cu informaţiile
necesare şi îl depuneţi la cel mai apropiat oficiu poştal, urmând ca noi să vă trimitem contractul
odată cu prima factură emisă după prelucrarea Anexei.
- fie vizitaţi Centrele noastre de Relaţii cu Clienţii sau aplicaţi online, pe www.electricafurnizare.ro,
unde aveţi nevoie doar de actul de identitate.

Electrica Furnizare, liderul în furnizare de energie electrică şi gaze naturale, are o politică orientată spre client şi
investeşte constant atât în diversificarea consultanţei oferite clienţilor în cadrul centrelor de relaţii cu clienţii, cât şi
în digitalizarea permanentă a serviciilor oferite. Astfel, compania pune la dispoziţie multiple modalităţi alternative
de plată dar şi opţiunea de factură electronică, menită să faciliteze accesul la informaţii în orice moment al zilei,
contribuind totodată la protejarea mediului înconjurător.

Sperăm că informaţiile din ghidul de mai sus au clarificat nelămuririle dumneavoastră cu privire la liberalizarea
pieţei de energie electrică. Dacă totuşi mai aveţi neclarităţi, vă invităm să ne contactaţi la adresa
clienti@electricafurnizare.ro sau la numărul de Call Center 0244.406.006 (tarif normal)

Electrica Furnizare, partenerul dumneavoastră!


{5634418O5~
Formular de selecţie ofertă 5634418O

Date de identificare furnizor de ultimă instanţă (denumit FUI): ELECTRICA FURNIZARE SA


CIF RO28909028 Nr. Registrul Comerţului J40/8974/2011
Adresa sediului Sos. Stefan cel Mare, nr. 1A, 011736
social
Oraş Bucureşti Sector 1
Cod IBAN RO74INGB5001008197998990 Banca Banca ING - Sucursala Bucureşti
Date contact e-mail clienti@electricafurnizare.ro Tel. 0244.406.006

Date de identificare client: SERBAN CONSTANTIN , adresa loc consum Alee PETROCHIMISTILOR, nr. 2 A, bl. 59A, sc. A ,
ap. 22, localitatea PLOIESTI , judetul/sectorul PRAHOVA.
Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru actualizarea datelor personale în vederea încheierii noului contract de
furnizare.
Dacă informaţiile menţionate în coloana "Datele dumneavoastră" nu mai sunt valabile, vă rugăm să le actualizaţi în coloana
alăturată.
Date actualizate
Datele dumneavoastră (Vă rugăm să completaţi cu majuscule)

Cod Numeric Personal 1790429293166


Număr de telefon 0747232935
Adresă de e-mail -
Tip
-
(CI/BI/Paşaport)
Act de identitate Emis de MUN PLOIESTI
La data de 04.06.2003
Serie PH
Număr 389165
Cod de client 19341906
NLC 5634418

Vă rugăm să selectaţi oferta aplicabilă prin realizarea unui marcaj în căsuţa din dreptul denumirii ofertei.
Oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică, denumită STABIL 30
Tarife reglementate pentru servicii
Contribuţie
Preţ energie Transport Serviciu Distribuţie Contravaloare cogenerare de
(inclusiv Tg) certificate verzi înaltă eficienţă Acciză TVA Preţ final
Tl sistem joasă
tensiune Perioadă de aplicare
(lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh)

0.32582 0.01922 0.01082 0.18475 0.06407 0.01712 0.00523 0.11913 0.74616 01.01.2021 - 31.12.2021

Condiţii contractuale: Preţul energiei electrice este valabil pentru ofertele transmise până la data de 31.03.2021. Denunţarea unilaterală a contractului de către
client se face cu o notificare transmisă cu cel puţin 21 zile înainte. Preţul energiei electrice de 0.32452 lei/kWh ( preţ fără Tg) este fix şi garantat până la
31.12.2021 pentru contractele semnate până la 31.03.2021.
1 .
Termen de plată: 10 zile de scadenţă la care se adaugă 20 zile de graţie

Modalitate emitere factură: tipărită sau electronică.

Periodicitate emitere factură: lunară.

Periodicitate citire contor: semestrială

Alte condiţii:
- Preţul energiei electrice de 0.32582 lei/kWh include tariful de transport Tg - componenta de introducere a energiei electrice în reţea, în valoare de 0.00130
lei/kWh.
- Tarifele reglementate de transport Tg, Tl şi serviciul de sistem, tarifele de distribuţie, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor
verzi, acciza, TVA, pot fi modificate pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile.
Pentru informaţii suplimentare sau pentru consultarea ofertelor disponibile, vă invităm, să accesaţi site-ul nostru: www.electricafurnizare.ro.

1 detalii în contract
Oferta concurenţială alternativă, denumită ELECTRICA 3în1
Tarife reglementate pentru servicii Preţ final Preţ final
Contravaloare Contribuţie fără cu
Preţ energie (inclusiv Tg) certificate cogenerare
Transport Serviciu Distribuţie abonament abonament*
verzi de înaltă Acciză TVA Perioadă de aplicare
Tl sistem joasa
eficienţă
tensiune

(lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh)

0.25866 0.01922 0.01082 0.18475 0.06407 0.01712 0.00523 0.10637 0.66624 0.82094 01.01.2021 - 31.12.2021

Preţ Abonament Exemplu cost informativ factură pentru un consum mediu de 120 kWh/lună.
lei/zi/loc de consum: Valoare factură cu TVA 98.51285 lei: 120 kWh * 0.66624 lei/kWh + 30 zile perioadă de facturare * 0.61880 lei/zi/loc de consum
0.5200 fară TVA
*Preţul final cu abonament include valoarea abonamentului de 0.6188 lei/zi/loc de consum. În tabel, ca exemplu, calculul este realizat pentru un
0.6188 cu TVA consum mediu de 120 kWh/lună.

Condiţii contractuale: Preţul energiei şi preţul abonamentului sunt valabile pentru ofertele transmise până la data de 31.03.2021. Denunţarea
unilaterală a contractului de către client se face cu o notificare transmisă cu cel puţin 21 zile înainte. Preţul energiei electrice de 0.25736 lei/kWh (preţ
fără Tg) este fix şi garantat până la 31.12.2021 pentru contractele semnate până la 31.03.2021;
1
Termen de plată: 15 zile de scadenţă la care se adaugă 30 zile de graţie.

Modalitate emitere factură: tiparită sau electronică.

Periodicitate emitere factură: lunară.

Periodicitate citire contor: semestrială.


Alte condiţii:
- Oferta Electrica 3in1 include energie electrică şi două beneficii: Asistenţă Tehnică de Urgenţă şi Asigurarea de Bunuri
- Preţul energiei electrice de 0.25866 lei/kWh include tariful de transport Tg - componenta de introducere în reţea, în valoare de 0.00130 lei/kWh.
- Tarifele reglementate de transport Tg, Tl şi serviciul de sistem, tarifele de distribuţie, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor
verzi, acciza, TVA, pot fi modificate pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile.
Pentru informaţii suplimentare sau pentru consultarea ofertelor disponibile, vă invităm, să accesaţi site-ul nostru: www.electricafurnizare.ro.

1 detalii în contract

Oferta de serviciu universal


Tarife reglementate pentru servicii
Contribuţie
Preţ energie Transport Serviciu Distribuţie Contravaloare cogenerare de
(inclusiv Tg) certificate verzi Acciză TVA Preţ final
Tl sistem joasa înaltă eficienţă Perioadă de aplicare
tensiune
(lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh) (lei/kWh)

0.33738 0.01922 0.01082 0.18475 0.06407 0.01712 0.00523 0.12133 0.75992 01.01.2021 - 30.06.2021

Condiţii contractuale: Preţul energiei electrice este valabil până la data de 30.06.2021. Denunţarea unilaterală a contractului de către client se face cu o notificare
transmisă FUI cu cel puţin 21 zile inainte. Preţul energiei electrice de 0.33608 lei/kWh (preţ fără Tg) este fix şi garantat până la 30.06.2021 pentru contractele
semnate până la 30.06.2021;
Termen de plată:15 zile de scadenţă la care se adaugă 30 zile de graţie1 .

Modalitate emitere factură: tipărită sau electronică.

Periodicitate emitere factură: lunară.

Periodicitate citire contor: semestrială.

Alte condiţii:
- Preţul energiei electrice de 0.33738 lei/kWh include tariful de transport Tg - componenta de introducere a energiei electrice în reţea, în valoare de 0.00130
lei/kWh.
- Tarifele reglementate de transport Tg, Tl şi serviciul de sistem, tarifele de distribuţie, contribuţia pentru cogenerare de înaltă eficienţă, valoarea certificatelor
verzi, acciza, TVA, pot fi modificate pe parcursul derulării contractului ca urmare a modificării legislaţiei aplicabile.
Pentru informaţii suplimentare sau pentru consultarea ofertelor disponibile, vă invităm, să accesaţi site-ul nostru: www.electricafurnizare.ro.

1 detalii în contract

În cazul în care se alege o ofertă concurenţială, se aplică preţul şi condiţiile aferente ofertei concurenţiale alese. Oferta concurenţială aleasă
se aplică în 5 zile de la data primirii de către furnizor a formularului de selecţie ofertă.
În cazul în care nu se alege nicio ofertă sau nu se comunică furnizorului opţiunea aleasă, se aplică oferta de serviciu universal.
Reducerea comercială în valoare de -0.01156 lei/kWh se aplică începând cu data de 1.01.2021 până la data de 30.06.2021 sau până la
data aplicării ofertei concurenţiale alese, oricare dintre acestea intervine prima. Această reducere comercială este egală cu diferenţa dintre
preţul de serviciu universal aplicabil în perioada 1.01.2021- 30.06.2021 şi preţul din oferta concurenţială cu valoarea cea mai mică (Stabil
30) valabilă la data intrării în vigoare a Ordinului ANRE nr. 5/2021 (20.01.2021).
Reducerea comercială se aplică în perioada menţionată în cazul în care clientul alege oferta de serviciu universal, precum şi în lipsa
comunicării de către client a unei opţiuni.
Prin semnarea acestui document sunt de acord cu încheierea contractului conform ofertei alese şi confirm că am luat cunoştinţă de
prevederile contractuale şi că mă angajez să îmi exercit drepturile şi obligaţiile conform acestora.

Data Semnătură client