Sunteți pe pagina 1din 1

Numele: Data:

Clasa a VII-a
Test de evaluare
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.
Din oficiu se acord 10 puncte.
Cite te textul de mai jos i rspunde apoi la cerin e.
Vrui, cititorule, s-i fac un dar,
O carte pentru buzunar,
O carte mic, o crticic.
Din slove am ales micile
i din nelesuri furnicile.
Am voit s umplu celule
Cu suflete de molecule.
i-a trebuit un violoncel!
Am ales un brotcel
"e-o foaie de trestie-n#ust.
O $arp! am ales o lcust.
Cimpoiul trebuia s fie un scatiu
i nu mai %tiu...
(Tudor Arghezi, Cuvnt)
1.Transcrie, din text, dou cuvinte care con in diftongi i dou cuvinte care con in hiat. (6 p.)
2. esparte !n sila"e cuvintele# cititorule, umplu, violoncel, trestie. ($ p.)
. %crie dou derivate ale cuv&ntului carte. ($ p.)
!. 'oteaz c&te un sinonim contextual pentru cuvintele# un dar, o foaie. (( p.)
5. %electeaz, din textul)suport, dou neologisme. (6 p.)
". *n versul Am voit s umplu celule, ver"ul s umplu este folosit cu sens# (6 p.)
a. propriu de "az+
". propriu secundar+
c. figurat.
#. %u"liniaz pleonasmul din urmtoarele enun uri elimin&nd, prin tiere cu o linie, termenul inutil# (,- p.)
a. .em"rii grupei noastre conlucreaz !mpreun.
". /a ora de desen mi)am fcut propriul autoportret.
c. A0 prefera mai "ine s citesc.
d. 1i)au reluat iar0i povestirea.
e. 2l vrea s schi3eze sumar o !nt&mplare din trecutul su.
$. %ta"ile0te coresponden3a !ntre expresia 4locu3iunea ver"al din prima coloan 0i sinonimul ei din cea de)a
doua coloan# (,- p.)
,. a drege "usuiocul a) a lenevi
5. a)0i da arama pe fa3 ") a se strdui
(. a tia frunz la c&ini c) a !ndrepta o gre eal
$. a pleca engleze te d) a se demasca
6. a se face luntre 0i punte e) pe neo"servate
%. 7une !n eviden3, prin enun3uri potrivite, omonimia cuvintelor# ban, cod, lam, broasc. (,6 p.)
10. ecide care este varianta corect 0i argumenteaz)3i rspunsul# ($ p.)
Alex este un "iat eminent4iminent.
11. emonstreaz !n enun uri valorile morfologice diferite pe care le pot avea cuvintele bine i toamna. (,5 p.)
12. Alctui i trei enun uri !n care s folosi i c&te un cuv&nt o" inut prin fiecare procedeu de compunere, apoi
su"linia i termenii utiliza i. (8 p.)

S-ar putea să vă placă și