Sunteți pe pagina 1din 12

Planificare calendaristic pe semestrul I

An colar 2014-2015
Unitatea colar:
Cadru didactic:
Aria curricular: Limba si comunicare
Disciplina: Limba Engleza1

Nr. Unitatea de
Coninuturi
Competene
crt.
nvaare
asociate
specifice
1 Introduction \
a solicita, a
1.1
Revision A trip da, a confirma
nelegerea unor
to England
informatii
instructiuni verbale
Let's have a
2.2 Oferirea
party
The and
unor informaii
despre sine, despre
zero article Articolul Reflexive activitati si
evenimente
pronouns Pronumele reflexiv
Expressing a wish 3.3
A exprima o dorinta Extragerea
Invitations
informatiilor de
detaliu dintrun text
citit pentru a
ndeplini o sarcina de
lucru
2 Show business
Radioul ,
1.3
televiziunea si
Identificarea,
internetul
extragerea i
a solicita, a nelegerea
informatiilor
da, a confirma
specifice dintr-un
informatii
mesaj audiat, pe
teme de interes
Present
2.3
Simple / Present
Exprimarea unei
Continuous
opinii / punct de
Degrees of
obligation - must, vedere pe un subiect
familiar
have to, should
3.2
Deducerea, din
context, a sensului
unor cuvinte /
sintagme

Clasa a VII-a
Curriculum: nucleu
Nr. ore/spt.: 2
Manual: High Flyer
Nr. ore/semestru: 36

Nr.
Sptmana Observaii
ore
4 15/09/2014 Initial test
26/09/2014

29/09/2014
03/10/2014

necunoscute

4.2
Redactarea unor
paragrafe n care sa
descrie
persoane,sentimente
si reactii
Bumps, thumps
Personaje
1.1
3
and flashes
a solicita, a nelegerea unor
instructiuni verbale
da, a confirma
2.2 Oferirea
informatii
unor informaii
Past Simple despre sine, despre
activitati si
Past Continuous
evenimente
Adverbs
3.1
Identificarea
componentelor
logice i a
succesiunii
secventelor unui text
citit
3.2
Deducerea, din
context, a sensului
unor cuvinte /
sintagme
necunoscute
3.3
Extragerea
informatiilor de
detaliu dintrun text
citit pentru a
ndeplini o sarcina de
lucru

Comics

4.4 Oferirea
i solicitarea unor
informaii n scris
despre activitati,
persoane,
evenimente,
experiente
Personaje
1.2
Personaje Desprinderea
ndrgite din cri i sensului global al
unui mesaj rostit n
filme
a solicita, a limbaj standard cu

06/10/2014
15/10/2014

16/10/2014
24/10/2014

da, a confirma
informatii

viteza normala
2.3
Exprimarea unei
Past Simple opinii / punct de
vedere pe un subiect
Present Perfect
familiar
Present Perfect
3.2
Continuous
Deducerea, din
context, a sensului
unor cuvinte /
sintagme
necunoscute

Thrillers

4.2
Redactarea unor
paragrafe n care sa
descrie
persoane,sentimente
si reactii
Gusturi si
1.2
3
preferinte
Desprinderea
a solicita, a sensului global al
unui mesaj rostit n
da, a confirma
limbaj standard cu
informatii
a exprima viteza normala
2.1
acordul si
Exprimarea unor
dezacordul
sentimente i stari de
Past Simple spirit
3.3
Past Perfect
Extragerea
informatiilor de
detaliu dintrun text
citit pentru a
ndeplini o sarcina de
lucru

4.1
Redactarea unor
evenimente trecute
dupa un plan narativ
Animal helpers
Gusturi si
1.3
3
preferinte
Identificarea,
a descrie un extragerea i
obiect, o persoana, nelegerea
informatiilor
un personaj
a exprima specifice dintr-un
mesaj audiat, pe
acordul si
teme de interes
dezacordul

27/10/2014
05/11/2014

06/11/2014
14/11/2014

Passive
voice

Revision

Mars

2.2 Oferirea
unor informaii
despre sine, despre
activitati si
evenimente
2.3
Exprimarea unei
opinii / punct de
vedere pe un subiect
familiar
3.1
Identificarea
componentelor
logice i a
succesiunii
secventelor unui text
citit

4.3
Redactarea unor
texte funcionale
(mesaje, scrisori
personale, scurte
instructiuni, reclame)
Obiective
1.1
2
turistice si
nelegerea unor
culturale;
instructiuni verbale
a descrie un
2.2 Oferirea
obiect, o persoana, unor informaii
un personaj
despre sine, despre
activitati si
a solicita, a evenimente
3.3
da, a confirma
Extragerea
informatii
informatiilor de
detaliu dintrun text
citit pentru a
ndeplini o sarcina de
lucru
4.3
Redactarea unor
texte funcionale
(mesaje, scrisori
personale, scurte
instructiuni, reclame)
Gusturi si
1.3
3
preferinte
Identificarea,
a solicita, a extragerea i

17/11/2014
21/11/2014

24/11/2014
03/12/2014

da, a confirma
informatii
a exprima
acordul si
dezacordul
Viitorul :
Present
Continuous, will,
going to

Songs and
singers

nelegerea
informatiilor
specifice dintr-un
mesaj audiat, pe
teme de interes
2.2 Oferirea
unor informaii
despre sine, despre
activitati si
evenimente
3.3
Extragerea
informatiilor de
detaliu dintrun text
citit pentru a
ndeplini o sarcina de
lucru

4.2
Redactarea unor
paragrafe n care sa
descrie
persoane,sentimente
si reactii
Prietenia
1.1
3
Radioul ,
nelegerea unor
instructiuni verbale
televiziunea si
2.3
internetul
a descrie un Exprimarea unei
obiect, o persoana, opinii / punct de
vedere pe un subiect
un personaj
familiar
3.2
a exprima
Deducerea, din
acordul si
context, a sensului
dezacordul
unor cuvinte /
sintagme
necunoscute
3.3
Extragerea
informatiilor de
detaliu dintrun text
citit pentru a
ndeplini o sarcina de
lucru
4.4 Oferirea
i solicitarea unor
informaii n scris

04/12/2014
12/12/2014

despre activitati,
persoane,
evenimente,
experiente
10 Communication
Gusturi si
1.2
2
preferinte
Desprinderea
a descrie un sensului global al
obiect, o persoana, unui mesaj rostit n
limbaj standard cu
un personaj
viteza normala
2.1
Reported
Exprimarea unor
statements
sentimente i stari de
spirit
2.3
Exprimarea unei
opinii / punct de
vedere pe un subiect
familiar

11 Reading and
rhyming

3.2
Deducerea, din
context, a sensului
unor cuvinte /
sintagme
necunoscute
Personaje
2.2 Oferirea 2
ndrgite din cri i unor informaii
filme
despre sine, despre
a solicita, a activitati si
evenimente
da, a confirma
2.3
informatii
a exprima Exprimarea unei
opinii / punct de
acordul si
vedere pe un subiect
dezacordul
familiar
3.3
Reported
Extragerea
questions
informatiilor de
detaliu dintrun text
citit pentru a
ndeplini o sarcina de
lucru
4.3
Redactarea unor
texte funcionale
(mesaje, scrisori
personale, scurte

15/12/2014
19/12/2014

05/01/2015
09/01/2015

12 Great
adventures

Personaje
a descrie un
obiect, o persoana,
un personaj
a confirma
o conditie reala
Relative
clauses: who, that,
which, whose,
where

13 Revision

Prietenia

instructiuni, reclame)
1.1
2
nelegerea unor
instructiuni verbale
2.1
Exprimarea unor
sentimente i stari de
spirit
2.3
Exprimarea unei
opinii / punct de
vedere pe un subiect
familiar
3.3
Extragerea
informatiilor de
detaliu dintrun text
citit pentru a
ndeplini o sarcina de
lucru
1.1
2
nelegerea unor
instructiuni verbale
2.2 Oferirea
unor informaii
despre sine, despre
activitati si
evenimente
3.2
Deducerea, din
context, a sensului
unor cuvinte /
sintagme
necunoscute
3.3
Extragerea
informatiilor de
detaliu dintrun text
citit pentru a
ndeplini o sarcina de
lucru
4.3
Redactarea unor
texte funcionale
(mesaje, scrisori
personale, scurte
instructiuni, reclame)

12/01/2015
16/01/2015

19/01/2015
23/01/2015

Planificare calendaristic pe semestrul II

Nr. Unitatea de
Coninuturi
crt. nvaare
asociate
1 Glorious
Viata
Food
sanatoasa;
Mancaruri
specifice
sarbatorilor
traditionale
a exprima
acordul si
dezacordul
a confirma
o conditie reala

Wish you
were here

Competene specifice
1.2 Desprinderea
sensului global al unui
mesaj rostit n limbaj
standard cu viteza normala
2.2 Oferirea unor
informaii despre sine,
despre activitati si
evenimente
3.2 Deducerea, din
context, a sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute

Making
comparisons /
Comparatii
Expressing
quality
Prietenia
Obiective
turistice si
culturale;
a cere si a
oferi un sfat
a exprima
acordul si
dezacordul

Nr.
Sptmana Observaii
ore
2 09/02/2015
13/02/2015

4.3 Redactarea unor


texte funcionale (mesaje,
scrisori personale, scurte
instructiuni, reclame)
1.3 Identificarea,
2
extragerea i nelegerea
informatiilor specifice
dintr-un mesaj audiat, pe
teme de interes
2.2 Oferirea unor
informaii despre sine,
despre activitati si
evenimente
2.3 Exprimarea unei
opinii / punct de vedere pe
Zero
conditional Future un subiect familiar
3.3 Extragerea
passive
informatiilor de detaliu
dintrun text citit pentru a
ndeplini o sarcina de lucru
4.1 Redactarea unor
evenimente trecute dupa un

16/02/2015
20/02/2015

plan narativ
Matters of
Prietenia
1.2 Desprinderea
4
the heart
Diversitate sensului global al unui
a spatiului cultural mesaj rostit n limbaj
standard cu viteza normala
anglo-saxon
2.1 Exprimarea
Personaje
ndrgite din cri unor sentimente i stari de
spirit
i filme
3.1 Identificarea
a descrie
componentelor logice i a
un obiect, o
succesiunii secventelor
persoana, un
unui text citit
personaj
a descrie
4.3 Redactarea unor
sarbatori si
texte funcionale (mesaje,
obiceiuri
scrisori personale, scurte
Conditiona instructiuni, reclame)
ls
Give me a
Prietenia
1.2 Desprinderea
2
clue
Personaje sensului global al unui
ndrgite din cri mesaj rostit n limbaj
standard cu viteza normala
i filme
2.2 Oferirea unor
a solicita,
a da, a confirma informaii despre sine,
despre activitati si
informatii
a exprima evenimente
3.2 Deducerea, din
acordul si
context, a sensului unor
dezacordul
cuvinte / sintagme
a vorbi
despre rezultatul necunoscute
3.3 Extragerea
prezent al unei
informatiilor de detaliu
actiuni trecute
dintrun text citit pentru a
Modals: ndeplini o sarcina de lucru
must, can't have,
4.4 Oferirea i
could, may, might
solicitarea unor informaii
n scris despre activitati,
persoane, evenimente,
experiente
Believe it or
Mediul
1.3 Identificarea,
2
not
inconjurator
extragerea i nelegerea
Gerunds
informatiilor specifice
Infinitives
dintr-un mesaj audiat, pe
teme de interes
2.3 Exprimarea unei
opinii / punct de vedere pe
un subiect familiar
3.1 Identificarea

23/02/2015
06/03/2015

09/03/2015
13/03/2015

16/03/2015
20/03/2015

componentelor logice i a
succesiunii secventelor
unui text citit

3.2 Deducerea, din


context, a sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute
Revision
a solicita,
1.1 nelegerea unor 2
a da, a confirma instructiuni verbale
informatii
2.2 Oferirea unor
informaii despre sine,
a exprima despre activitati si
evenimente
acordul si
dezacordul
4.3 Redactarea unor
texte funcionale (mesaje,
scrisori personale, scurte
instructiuni, reclame)
Do the
Prietenia
1.1 nelegerea unor 2
right thing
a solicita, instructiuni verbale
2.2 Oferirea unor
a da, a confirma
informatii
informaii despre sine,
a exprima despre activitati si
evenimente
acordul si
3.1 Identificarea
dezacordul
componentelor logice i a
ought to, succesiunii secventelor
should have done unui text citit

Schoolwork

Scoala
Future
Continuous

4.3 Redactarea unor


texte funcionale (mesaje,
scrisori personale, scurte
instructiuni, reclame)
1.3 Identificarea,
3
extragerea i nelegerea
informatiilor specifice
dintr-un mesaj audiat, pe
teme de interes
2.2 Oferirea unor
informaii despre sine,
despre activitati si
evenimente
2.3 Exprimarea unei
opinii / punct de vedere pe
un subiect familiar
3.1 Identificarea
componentelor logice i a
succesiunii secventelor

23/03/2015
27/03/2015

30/03/2015
03/04/2015

20/04/2015
29/04/2015

unui text citit

4.3 Redactarea unor


texte funcionale (mesaje,
scrisori personale, scurte
instructiuni, reclame)
It takes all
Viata
1.3 Identificarea,
3
sorts
sanatoasa;
extragerea i nelegerea
Radioul , informatiilor specifice
dintr-un mesaj audiat, pe
televiziunea si
teme de interes
internetul
2.3 Exprimarea unei
a solicita,
a da, a confirma opinii / punct de vedere pe
un subiect familiar
informatii
3.1 Identificarea
componentelor logice i a
to have
something done succesiunii secventelor
unui text citit

3.3 Extragerea
informatiilor de detaliu
dintrun text citit pentru a
ndeplini o sarcina de lucru
10 An
Diversitate
1.1 nelegerea unor 2
interactive a spatiului cultural instructiuni verbale
life
anglo-saxon
2.3 Exprimarea unei
Radioul , opinii / punct de vedere pe
televiziunea si
un subiect familiar
internetul
3.2 Deducerea, din
a descrie context, a sensului unor
un obiect, o
cuvinte / sintagme
persoana, un
necunoscute
personaj
a cere si a
4.2 Redactarea unor
oferi un sfat
paragrafe n care sa descrie
a exprima persoane,sentimente si
reactii
acordul si
dezacordul

11 The
sporting
body

will be
able to Future
Perfect
Viata
sanatoasa;
a solicita,
a da, a confirma
informatii
a exprima
acordul si

1.1 nelegerea unor 4


instructiuni verbale
2.1 Exprimarea
unor sentimente i stari de
spirit
3.1 Identificarea
componentelor logice i a

30/04/2015
08/05/2015

11/05/2015
15/05/2015

18/05/2015
29/05/2015

dezacordul
succesiunii secventelor
a confirma unui text citit
3.3 Extragerea
o conditie reala
informatiilor de detaliu
dintrun text citit pentru a
Modals
ndeplini o sarcina de lucru

12 Final
revision

4.3 Redactarea unor


texte funcionale (mesaje,
scrisori personale, scurte
instructiuni, reclame)
Gusturi si
1.2 Desprinderea
6
preferinte
sensului global al unui
Diversitate mesaj rostit n limbaj
a spatiului cultural standard cu viteza normala
2.2 Oferirea unor
anglo-saxon
Radioul , informaii despre sine,
despre activitati si
televiziunea si
evenimente
internetul
3.1 Identificarea
a descrie
componentelor logice i a
un obiect, o
succesiunii secventelor
persoana, un
unui text citit
personaj
4.3 Redactarea unor
a solicita,
a da, a confirma texte funcionale (mesaje,
scrisori personale, scurte
informatii
instructiuni, reclame)
Present
Perfect pentru
4.4 Oferirea i
experienta trecuta
solicitarea unor informaii
(negativ,
n scris despre activitati,
interogativ)
persoane, evenimente,
Present
experiente
Perfect
Continuous
Present
Perfect cu for /
since
Verbe
modale: should
just, ever,
never for,since ,
already

02/06/2015
19/06/2015