Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie

Grupa REMEDIAL
Data______________

Citește cu atenție textul de mai jos și rezolvă cerințele dat

Jupânul Corb, pe-o creangă cocoţat, Ci corbul, auzind-o, pe gânduri nu mai şade.
Ţinea în clonţ un boţ de caş furat. Deschide ciocul. Prada cade.
Ademenită de mirosul caşului, Şi vulpea , înghiţind-o, îl dăscăleşte: ─“Bade,
Cumătra Vulpe-i spuse-aşa borfaşului: Lingușitorii,-nu ştiai, se pare-
─ “Să ne trăiţi mulţi ani , Măria Voastră, Trăiesc pe seama cui le dă crezare.
că sunteţi zău, ca din cutie scos! Dar lecţia pe care o-nvăţaşi
Iar de-aţi avea şi glasul mlădios O fi făcând cât boţul tău de caş!… ”
Pe cât v-arată penele frumoase Înmărmurit, crocanul juratu-s-a cumplit
Mă prind c-aţi fi vreo Pasăre Măiastră!” Că n-o să se mai lase de-acum păcălit.
( Corbul și vulpea, Jean de La Fontaine)

1. Transcrie verbele din textul dat și grupează-le în funcție de conjugare:


Conj. I: ..........................................................................................................................................
Conj. a II-a: ....................................................................................................................................
Conj.a III-a: ....................................................................................................................................
Conj. a IV-a: ...................................................................................................................................
2. Transcrie patru verbe aflate la moduri predicative.Precizează, pentru fiecare, modul, timpul, persoana și numărul.
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Alege două verbe aflate la modul indicativ, timpul prezent și pune-le la toate formele trecutului, păstrând persoana
și numărul.
exemplu: cade- cădea- a căzut- căzu- căzuse
...............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
4. Pune la gerunziu verbele/ structurile date:

mă duc ................................................ îl hrănesc............................................


îi spune ............................................... adie ....................................................
o aud ................................................... mă ceartă ..........................................
a fi ...................................................... vă dau ...............................................