Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Identifică predicatele din enunţurile de mai jos, precizează felul lor şi numeşte părţile de vorbire prin
care se exprimă.

a) Se gândeşte adesea la casa bunicilor săi.

b) Nu a participat la concurs, fiindcă nu a fost anunţat de nimeni.

c) Nu a băgat de seamă că îl striga.

d) Desigur că vrea să-l luaţi cu voi.

e) De bună seamă că v-ar ajuta.

e) –Hai la mine înainte de a ajunge ceilalţi!

2. Precizează felul predicatelor din enunţurile de mai jos şi explică alcătuirea lor.

a) După finalizarea studiilor, s-a făcut doctor.

b) Scoarţa copacului era neagră.

c) Părea supărat a doua zi.

d) După toată munca depusă, Mircea a devenit mulţumit.

4. Precizează valorile morfologice ale verbului a fi din enunţurile de mai jos şi numeşte felul predicatelor
în structura cărora intră.

a) A fost văzut furând mere.

b) Din cele auzite, am dedus că este un om înţelept.

c) Prietenul tău este în curte.

6. Adresează-i întrebări colegului / colegei de bancă, astfel încât acesta / aceasta să-ţi răspundă folosind
următoarele predicate:

predicat verbal, exprimat prin adverb predicativ;


predicat nominal, alcătuit cu ajutorul verbului copulativ a însemna;
predicat verbal, exprimat prin verbul a scrie la diateza pasivă ;
predicat verbal, exprimat prin verbul a aştepta la modul condiţional-optativ.