Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie

Grupa .........................
Data______________

1.IDENTIFICAŢI ATRIBUTELE DIN FRAGMENTELE DE TEXT DE MAI JOS ŞI


ANALIZAŢI PĂRŢILE DE VORBIRE PRIN CARE SUNT EXPRIMATE:

a) „ La chemarea cornurilor, pâlcuri noi veneau într-un pas hotărât.”


b) „ A doua zi, Boţoghină porni spre spitalul din Udup. Înainte de plecare el
scoase din brâu un teanc de hârtii alese două de câte o mie şi i le întinse femeii.”
d) „ Dar şi noi, cei mai mici, aveam partea noastră.”
e) „ În timpul verii… domnul Vucea asuda mult… scotea cămaşa şi trimitea pe
unul mai mic să i-o usuce la soare.”
f) „ Pe lespezile calde, şopârle aurii, culcate la soare, clipesc somnoros din
ochi, ascultând şuietul adormitor al apei.”
g) „ Şi-n aceeaşi vreme, într-o scăpare orbitoare, cele dintâi raze ale soarelui se
topiră în ochii celor doi îndrăgostiţi.”
h) „ I se desluşiră în urechi zvonuri de pâraie depărtate. Târziu, prin lumina de
lună, trecură pe deasupra brazilor paseri străine.”
i) „ Şi drumul tot era covoi
De flori de mai.”
j) „… zări pe sprânceana dealului, înalţându-se trufaşă dinaintea lui, cetatea
Neamţu’ „