Sunteți pe pagina 1din 1

CLASA A VIII-A

Prof . TEODORA CANDREA

FISĂ DE LUCRU
ATRIBUTUL

1.IDENTIFICAŢI ATRIBUTELE DIN FRAGMENTELE DE TEXT DE MAI


JOS ŞI ANALIZAŢI PĂRŢILE DE VORBIRE PRIN CARE SUNT EXPRIMATE:

a) „ La chemarea cornurilor, pâlcuri noi veneau într-un pas hotărât.”


b) „ A doua zi, Boţoghină porni spre spitalul din Udup. Înainte de plecare
el scoase din brâu un teanc de hârtii alese două de câte o mie şi i le întinse femeii.”
d) „ Dar şi noi, cei mai mici, aveam partea noastră.”
e) „ În timpul verii… domnul Vucea asuda mult… scotea cămaşa şi
trimitea pe unul mai mic să i-o usuce la soare.”
f) „ Pe lespezile calde, şopârle aurii, culcate la soare, clipesc somnoros din
ochi, ascultând şuietul adormitor al apei.”
g) „ Şi-n aceeaşi vreme, într-o scăpare orbitoare, cele dintâi raze ale
soarelui se topiră în ochii celor doi îndrăgostiţi.”
h) „ I se desluşiră în urechi zvonuri de pâraie depărtate. Târziu, prin
lumina de lună, trecură pe deasupra brazilor paseri străine.”
i) „ Şi drumul tot era covoi
De flori de mai.”
j) „… zări pe sprânceana dealului, înalţându-se trufaşă dinaintea lui,
cetatea Neamţu’ „
k) „ M-am dus de Sf. Ion să fac o vizită doamnei Maria Popescu.”
l) „ Oşteni ca noi se mai găsesc, voievod ca Măria-Ta, ba.”
m) „ Fântâna lor era adâncă şi nu avea nici roată, nici cumpănă, ci numai
o scară de coborât până la apă.”
n) „ Când văzu argintarul cloşca cloncănind şi puii piuind, cu totul şi cu
totul de aur… înţelese că trebuie să fie lucru măiestru.”
o) „ Aşa erau, Darie, nepoate, iernile de odinioară.”
p) „ Numai aşa vom preţui victoria zilei de mâine asupra zilei de ieri, a
luminii asupra beznelor.”
q) „ Prin câteva răsuflători piezişe, tăiate în pământul de deasupra, cădea
cu greu lumina, şi pe dealul Ulmuşorului… Acolo se adăposteau în vremea de
demult fiarele cele aripate.”