Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU

COMPLETIVA DIRECTĂ ŞI COMPLETIVA


INDIRECTĂ

Realizaţi analiza sintactică a frazelor de mai jos( subliniaţi


predicatele, încercuiţi elementele de relaţie, numerotaţi propoziţiile şi
stabiliţi felul subordonatelor) :

1) „ Aproape nu a trecut revizor şcolar pe la şcoala ei să nu-i spună


că-i păcat să rămână într-un sat şi să nu-i promită că vor stărui să fie mutată
la o şcoală din oraş.” ( I. Agîrbiceanu)

2) „ N-am nevoie să ştiu ce-ai găsit şi ce-a trimis cu sufletul bolnav,


îndărăt la mine… Viaţa are legi, împotriva cărora nu este nimic de făcut.”
(Cezar Petrescu)

3) „ Puiu era convins acum că bătrânul ştia cu ce stigmat îngrozitor


a împovărat unicul lui vlăstar şi de aceea a căutat să-l apere cât a putut.” (L.
Rebreanu)

4) „ Şi-i părea rău că la glasul acelora care chemau pe muncitori la


unire care voiau să deschidă ochii lucrătorilor, care le arătau frumosul ideal
al viitorului frumos, el rămăsese rece, nu-i urmase, nu se înflăcărase de
sfântul foc al cauzei lor.” ( C. Mille)

5) „ Dorind să preîntâmpin demoralizarea de care eram lăuntric


primejduit, încercam prin eforturi de la o zi la alta să-mi organizez viaţa subt
toate feţele ei din Alba, micul oraş, ce se corceşte la margini cu satul.”
( Lucian Blaga)

6) „ Auzi că dacă de ieri după- amiază Crişan, cu o oaste de ţărani,


s-a repezit asupra oraşului Brad, au ucis acolo pe cine s-a împotrivit, au dat
foc câtorva curţi domneşti, iar pe nemeşii care s-au închis în biserica
reformată i-au tras jos chiar din turn şi i-au omorât pe toţi.” ( L. Rebreanu)
7) „Tu-mi ceri chiar nemurirea mea
În schimb pe-o sărutare,
Dar voi să ştii asemenea
Cât te iubesc de tare.
Dar, mă voi naşte din păcat,
Primind o altă lege;
Cu vecinicia sun legat,
Ci voi să mă dezleg. „ ( Mihai Eminescu)

8) „ Idila dintre aceştia şi acest şef militar era însă la începuturile ei


şi nimeni nu ştia ce-o să se întâmple, nu ştia nici el şi curând îşi încheie
discursul, se urcă într-o maşină care îl aştepta ceva mai încolo, cu şoferul la
volan, şi plecă lăsând adunarea pe mâinile celor din sat (…)” (Marin Preda)

9) „ Noul nostru coleg de bancă este băiatul unui ţăran chiaburdin


Merişani, care şi-a pus în gând să-l facă doctor şi cu timpul să-i clădească un
spital în sat, unde deocamdată nu există decât o moaşă comunală şi un
„ subfirug” care pune ventuze şi scoate măsele.” ( Ion Minulescu)

10) „ Cloşca a întrebat dacă domnul e trimis de înălţatul împărat ori


de către nemeşi, iar ofiţerul, om frumos dar vorbind tare stricat româneşte, i-
a spus că el e colonel al împăratiului şi că deci nu poate fi decât prieten al
ţăranilor şi că vrea să ştie cu cine vorbeşte şi cine e mai mare peste oamenii
aceia.” ( L. Rebreanu)