Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a VIII-a B

Timp de lucru: 50 minute

TEST DE EVALUARE

1) Care este tema operei „ Baltagul” ? 1p


2) Numiţi modurile de expunere prezente în text.
Care dintre ele predomină? 1p
3) La ce persoană sunt relatate faptele? 1p
4) Care este motivul declanşării frământărilor
interioare ale Vitoriei Lipan? 1p
5) Numiţi personajul din această operă care suferă o
transformare majoră în ceea ce priveşte atitudinea
în faţa vieţii. Care este cauza acestei transformări
premature? 1p
6) Cărei specie aparţine această operă? Aduceţi cel
puţin trei argumente care să vă susţină afirmaţia.
( maxim 10 rânduri)
1,5p
7) Consideraţi potrivit finalul romanului având în
vedere faptul că, pe parcursul romanulul, Vitoria
este prezentată ca fiind o femeie credincioasă care
păstrează cu sfinţenie datinile şi obiceiurile
stămoşeşti şi religioase? Susţineţi-vă părerea în 8-
10 rânduri. 1,5p
8) Locuiţi într-o zonă de munte, loc pe unde a trecut şi
Vitoria Lipan în căutarea ei. Consideraţi că în zilele
noastre se mai păstrează încă obiceiurile şi datinile
pe care personajul din opera studiată le păstra cu
sfinţenie? Dacă răspunsul vostru este pozitiv daţi
câteva exemple în acest sens. Dacă este negativ
numiţi câteva „obiceiuri” moderne care au luat locul
celor prezentate în operă. 1p
1p din oficiu

SUCCES!

Prof. Teodora Candrea

Munţii Stânişoarei- între Sabasa(Neamţ) şi


Mălini(Suceava)