Sunteți pe pagina 1din 4

Numele și prenumele______________________________ Data_________________

Evaluare – textul narativ literar (clasa a VII-a)


I. Citește cu atenție textul dat:

În cameră era așa de liniște, că se auzea ticăitul ceasului. Și totuși, după cum observă Polly în clipa aceea,
nu era o tăcere absolută. Se auzea un bâzâit abia perceptibil. Dacă pe atunci ar fi existat aspiratoare, Polly ar fi
crezut că dădea cineva cu aspiratorul undeva departe, la o distanță de câteva camere și cu câteva etaje mai jos. Însă
era un zgomot mai plăcut, mai melodios - atâta doar că era atât de slab, încât abia se auzea.
- E-n regulă, nu-i nimeni aici, îi zise ea lui Digory peste umăr.[…]
N-apucă să termine ce avea de spus, că se întâmplă ceva chiar în clipa aceea. Fotoliul cu spătar înalt din fața
șemineului se mișcă brusc și din el se ridică - întocmai ca un demon din pantomime ieșind printr-o trapă - silueta
neliniștitoare a unchiului Andrew. Nu se aflau deloc în casa nelocuită: ajunseseră acasă la Digory, în biroul
interzis. ,,Ho-paaa!” exclamară amândoi, dându-și seama de marea lor greșeala. Se gândiră c-ar fi trebuit să știe tot
timpul că nu se-ndepărtaseră suficient.
Unchiul Andrew era înalt și foarte slab. Avea fața prelungă, proaspăt bărbierită, nasul drept și ascuțit, ochi
foarte strălucitori și o claie impresionantă de păr încărunțit.
Digory rămase fără grai, fiindcă unchiul Andrew arăta de o mie de ori mai neliniștitor decât până atunci.
Polly nu se sperie prea tare deocamdată; însă avea s-o facă și ea în scurt timp. Fiindcă primul lucru pe care-l făcu
unchiul Andrew fu să străbată camera până la ușă, s-o închidă și să învârtă cheia în broască. Apoi se întoarse, îi fixă
pe copii cu ochii lui strălucitori și zâmbi, arătându-și toți dinții.
- Gata, spuse el. Acum neroada de soră-mea nu mai poate s-ajungă la voi.
Era cu totul altceva decât te-ai fi așteptat să facă un adult. Inima lui Polly bătu să-i sară din piept, iar ea și
Digory începură să se îndrepte cu spatele către ușița pe care intraseră. Însă unchiul Andrew se dovedi prea rapid
pentru ei. Ajunse prin spatele lor, încuie și ușița și se postă în fața ei. Apoi își frecă mâinile și-și pocni încheieturile.
Avea degete foarte lungi, albe și frumoase.
- Sunt încântat să vă văd, spuse el. Doi copii, exact ce doream.
- Te rog, domnule Ketterley, zise Polly. Se-apropie ora cinei și trebuie să merg acasă. Ești amabil să ne lași
să ieșim?
- Nu încă, răspunse unchiul Andrew. N-aș putea rata o ocazie atât de bună. Chiar îmi doream doi copii.
Vedeți voi, sunt la jumătatea unui experiment măreț. L-am încercat pe un porcușor de Guineea și a părut să meargă.
Numai că un porcușor de Guineea nu-ți poate povesti nimic. Și nici tu nu-i poți spune cum să se-ntoarcă.
- Uite ce-i, unchiule Andrew, zise Digory, chiar e ora cinei și-o să fim căutați dintr-o clipă-n alta. Trebuie să
plecăm.
- Trebuie? întrebă unchiul Andrew.
Digory și Polly se uitară unul la celălalt. Nu îndrăzniră să scoată un cuvânt, dar privirile lor spuneau: „Nu e
groaznic?” și „Trebuie să-i facem pe plac”.
- Dacă ne lași să mergem acum la cină, zise Polly, ne-ntoarcem după aceea.
- Aha, și cum aș putea fi sigur că vă-ntoarceți? întrebă unchiul Andrew, zâmbind viclean.
Apoi păru să se răzgândească.
- Mă rog, spuse el, dacă trebuie să plecați, presupun că n-aveți încotro. Nu mă pot aștepta ca doi tinerei ca
voi să vrea să stea la povești cu un moș nebun.
(Cronicile din Narnia. Nepotul magicianului – fragment. de C. S. Lewis)

1. (4 p) Transcrie din următorul articol de dicționat, sensul din text al cuvântului “siluetă”:

SILUÉTĂ, siluete, s. f. 1. Talie zveltă și bine proporționată a unei persoane; corp zvelt, suplu, bine proporționat al unei
persoane; p. gener. talie; corp. ♦ Personaj abia schițat într-o operă literară. 2. Imagine, înfățișare reală (și oarecum neclară în
amănuntele ei) a unei ființe, a unui lucru etc., de obicei proiectate (ca o umbră) pe un fond mai luminos;  p. ext. ființă sau lucru
astfel proiectate **. Expr. (Fam.) A face siluetă = a deveni zvelt; a slăbi. 3. Desen unicolor, de obicei negru, lucrat în creion, în tuș
sau decupat din hârtie, pânză etc. reprezentând contururile unei ființe sau ale unui lucru pe un fond de altă culoare. 4. Desen
special de carton sau de placaj (reprezentând o siluetă (1) de om) pe care sunt fixate țintele la tir. [Pr.: -lu-e-] – Din fr. silhouette.

2. (4 p) Cei doi copii credeau că se află:


a. în biroul interzis;
b. acasă la Digory;
c. în casa nelocuită;
d. într-o cameră la etaj
3. (4 p) Primul lucru pe care-l făcu unchiul Andrew este:

a. își frecă mâinile și își porni încheieturile;


b. să închidă ușa și să învârtă heia în broască;
c. să le spună că vrea să îi folosească pentru un experiment;
d. se postă în fața ușii.
4. (6 p) Menționează într-un enunț tema textului, justificându-ți opțiunea prin cel puțin o informație din text.
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...............
5. (12 p) Încercuieşte ADEVĂRAT (A)/FALS (F), justificând alegerea cu secvenţe din text.
a. De la etajele de jos se auzea zgomotul făcut de un aspirator. A F
Justificare......................................................................................................................................................................
b. Domnul Andrew era unchiul lui Polly. A F
Justificare...................................................................................................................................................................................
.....
c. Acțiunea se petrece în miezul zilei. A F
Justificare...................................................................................................................................................................................
...
d. Unchiul Andrew era la jumătatea unui experiment măreț. A F
Justificare...................................................................................................................................................................................
...
e. Digory este surprins de felul cum arăta unchiul Andrew. A F
Justificare...................................................................................................................................................................................
....
f. Unchiul Andrew era fratele mamei unuia dintre copii. A F
Justificare...................................................................................................................................................................................
...

6. (6 p) Explică, în 30-50 de cuvinte, la ce experiment vrea să îi supună unchiul Andrew pe copii, motivându-ți opinia
valorificând o secvență din textul dat.
...................................................................................................................................................................................................
...
...................................................................................................................................................................................................
....
...................................................................................................................................................................................................
....
...................................................................................................................................................................................................
....
...................................................................................................................................................................................................
.....
7. (6 p) Există numai conjuncții coordonatoare adversative în seria:
a. sau, ori, fie, dar;
b. și, nici, deci, iar;
c. dar, iar, însă, dacă;
d. însă, ci, iar, dar.
8. (6) Formulează un îndemn pentru cei doi copii sub forma unei fraze alcătuite din două propoziții aflte în raport de
subordonare.
...................................................................................................................................................................................................
..
9. (8 p) Textul de mai jos, preluat dintr-o postare on-line, conține greșeli de punctuație. Adăugă semnele de punctuație
corespunzătoare:
Cronicile din Narnia este un roman creat de C.S. Lewis un autor pasionat de scrisul cu cerneală nu la mașina de
scris dar care vede literatura prin ochii celor care au scris înaintea lui.

II. (24 p) Redacteaă o compunere, de minimum 150 de cuvinte, în care să-ți exprimi punctul de vedere în legat de
curiozitatea copiilor, raportându-te la textul de la Partea I. În redactarea ompunerii:
- te vei referi la ideea de curiozitate , așa cum o poți defini tu sau o raportezi la experința ta de până acum;
- vei prezenta lumea descrisă în text;
- vei selecta două secvențe din text reprezentative pentru tema dată, explicând semnificațiile acestora;
- vei corela o idee din text cu o experiență din viața ta sau cu o idee dintr-o altă operă artistică.
Vei primi 10 p pentru redactare (4 p pentru organizarea și claritatea exprimării ideilor și 6 p pentru
respectarea normelor de ortografie și punctuație și lizibilitate). Punctajul se acordă doar în cazul în care textul
redactat are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE

I. 1. (6 p) Imagine, înfățișare reală (și oarecum neclară în amănuntele ei) a unei ființe, a unui
lucru etc., de obicei proiectate (ca o umbră) pe un fond mai luminos; 

2. (6 p) c

3. (6 p) b

4. (6 p) Tema textului: curiozitatea copiilor; dorința de a explora (2 p); Tema reiese din
secvența Nu se aflau deloc în casa nelocuită, de unde reiese faptul că cei doi copii doreau să
exploreze un loc pustiu pe care-l credeau al nimănui. (4 p)

5. F (1 p) Justificare: (1 p) Dacă pe atunci ar fi existat aspiratoare


F (1 p) Justificare: (1 p) Uite ce-i, unchiule Andrew, zise Digory
F (1 p) Justificare: (1 p) chiar e ora cinei
A (1 p) Justificare: (1 p) sunt la jumătatea unui experiment măreț.
A (1 p) Justificare: (1 p) unchiul Andrew arăta de o mie de ori mai neliniștitor decât până atunci
A (1 p)Justificare: (1 p) Acum neroada de soră-mea nu mai poate s-ajungă la voi.

6. (6 p: 1 p pentru respectarea numărului de cuvinte, 1 punct pentru încercare de explicare; 3


p pentru explicare parțială, fără argumente; 5 p pentru explicare completă, originală)
Unchiul Andrew dorește să-i supună pe copii la un experiment privind călătoria în altă
dimensiune (timp sau spațiu), idee ce reiese din secvența: Numai că un porcușor de Guineea nu-ți
poate povesti nimic. Și nici tu nu-i poți spune cum să se-ntoarcă. Experimentul ar fi fost reușit dacă cei ce
participau la această experiență ar fi povestit ce au văzut. De asemenea, cel care inițiase experiemntul trebuia
să mărturisească participanților modalitatea de întoarcere.

7. (6 p) d
8. (2 p pentru alcătuirea unei fraze din 2 propoziții; 4 p pentru corectitudinea frazei,
respectând raportul de subordonare)

9. “Cronicile din Narnia” este un roman creat de C.S. Lewis, un autor pasionat de scrisul cu cerneală, nu la
mașina de scris, dar care vede literatura prin ochii celor care au scris înaintea lui.

II.

- (4 p) te vei referi la ideea de curiozitate, așa cum o poți defini tu sau o raportezi la experința ta de până acum;
- (6 p) vei prezenta lumea descrisă în text;
- (6 p) vei selecta două secvențe din text reprezentative pentru tema dată, explicând semnificațiile acestora;
- (6 p) vei corela o idee din text cu o experiență din viața ta sau cu o idee dintr-o altă operă artistică.

S-ar putea să vă placă și