Sunteți pe pagina 1din 4

COMUNITATEA VIRTUALĂ FORMATĂ DIN PĂRINŢII CLASEI ŞI PROFESORUL

CLASEI

Demersurile pedagogice susţinute pentru determinarea celor mai adecvate şi eficiente


căi de desfăşurare a proceselor de instruire au accentuat necesitatea de a încorpora în mediul
instrucţional o componentă socială şi de grup. Astfel în proiectarea unui sistem educa- ţional
trebuie luate în considerare atât contextul în care acesta va fi folosit, cât şi opiniile grupului
social care îl va utiliza. Învăţarea nu trebuie privită doar ca proces de transfer de informaţii de la
instructor la cursant, ci ca proces de construire de cunoştinţe în timpul interacţiunii cu ceilalţi
participanţi ai grupului la o anumită activitate educativă.
Un sistem colaborativ creează un mediu în care oamenii pot lucra mai bine împreună,
pot partaja informaţiile fără constrângeri de timp şi spaţiu, fiind caracterizat de trei aspecte
fundamentale: activităţi comune, partajarea mediului şi modul de interacţiune

TEMA ABORDATĂ:

Tema proiectului care include “Învăţarea în comunităţi profesionale cu ajutorul


platformelor educaţionale din mediile virtuale”, pe care am creat-o împreună cu părinţii se referă
la Procesul de predare- integrare- evaluare a activităţilor în mod integrat. ( clasele pregătitoare-
I-II)

Prin intermediul acestei comunităţi virtuale, părinţii se vor familiariza cu termenii de


activitate integrată;

- integrare curriculară la nivelul mai multor arii curriculare,

-modul de realizare a temelor pentru acasă tot în manieră integrată,

-folosirea CD-urilor din cadrul manualelor digitale propuse pentru clasa I.

SUBTEME:

 Explicarea noţiunilor de activitate integrată;


 Sprijinul în realizarea temelor pentru acasă;
 Realizarea sarcinilor de pe CD-urile care însoţesc manualele tipărite, sub forma
manualelor digitale;
 Familiarizarea părinţilor cu instrumentele IT;

ETAPE DESFĂŞURARE PROIECT:

 Prima întâlnire cu părinţii faţă în faţă înainte de a se crea comunitatea virtuală


presupune o testare a acestora pe baza unui chestionar, referitoare la abilităţile
digitale pe care aceştia le deţin, la ce nivel, accesul la Internet, accesibilitatea
operării cu pachetul de servicii Microsoft Office, folosirea mijloacelor de
comunicare, a blogurilor, a reţelelor de socializare, grupurilor, mailului.
 Crearea unui grup închis, privat, pe Facebook şi Yahoo cu numele clasei, în care
vor fi postate toate informaţiile utile şi materialele de care este nevoie.
 Acest grup a fost creat deoarece în urma colectării informaţiilor s-a
constatat faptul că părinţii, în marea lor majoritate sunt familiarizaţi cu
reţelele de socializare şi folosesc Yahoo pentru comunicare.
 Discutiile prin e-mail între membrii acestui grup, părinţii, care au preocupări
comune, familiarizarea cu modul de lucru al copiilor lor, reprezintă cea mai
simplă si familiară comunitate virtuală.
«Camere» de discutii (Chat Rooms): grupuri de discutii live (în timp real),
reprezinta cea mai rapida cale de contactare a celorlalte persoane de pe Internet,
în cazul nostru, ceilalţi părinţişi cadrul didactic.
Grupuri de discutii bazate Web: grupuri legate de un anumit site de Web, care
tind rapid să devină un standard pentru comunităţile virtuale bazate pe site-uri.
 Familiarizarea părinţilor cu accesarea unor noi mijloace de realizare ale
comunităţilor virtuale- spre exemplu MOODLE.
 Activitatea efectivă începe cu o dezbatere pe grupul de discuţii de pe
Facebook în care părinţii vor expune ceea ce ştiu ei în legătură cu
activităţile integrate şi ceea ce doresc sa afle.

 Ce credeţi că înseamnă activităţile integrate?


 Cum se pot integra conţinuturi de la nivelul mai multor discipline?
 Cu ce îi ajută pe copii acest mod de abordare a curriculumului
integrat?
 Cadrul didactic le oferă părinţilor informaţii suplimentare despre
toate aceste aspecte.
 Explicarea paşilor în folosirea manualului digital acasă de copii împreună
cu părinţii lor.
 Copiii vor putea relua astfel activităţile de învăţare abordate la clasă, pe
baza manualului digital, şi vor avea de asemenea sprijin în realizarea
temelor pentru acasă îndrumat de către învăţătoare prin intermediul
părinţilor.
 Următoarea tematică abordată în cadrul comunităţii virtuale îi vizează atât
pe părinţi, cât şi pe copii.
Părinţii trebuie să observe reacţiile copiilor la anumite sarcini de lucru
stabilite de către învăţătoare, care să continue şi acasă. În acest mod se
consolidează atât relaţia părinte- copil, cât şi cea între părinte şi cadru
didactic.
- Se foloseşte o grilă de analiză a acestor reacţii observabile care este discutată de către
învăţătoare cu fiecare părinte în parte dacă este nevoie, prin intermediul discuţiilor
private în cadrul grupului.
EVALUARE ŞI FEEDBACK

 Evaluarea se realizează periodic, sub formă de feedback oferit atât de către părinţi
cu referire la activitatea discutată sau propusă de către învăţătoare, cât şi invers,
pornind de la rezultatele care reies în activitatea de la clasă după întervenţia în
cadrul comunităţii virtuale/ cognitive.
 Părinţii înteleg modul de abordare integrată prin crearea unui scenariu unic pentru
întreaga zi sau toată săptămâna şi continuă cu acest mod şi învăţarea care se
produce acasă, în mediul familial, în context nonformal.

S-ar putea să vă placă și