Sunteți pe pagina 1din 4

Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie

Grupa REMEDIAL
Data______________
SUBSTANTIVUL
Se dă textul:
„Se-ntreba uneori dacă Duke, eroul, sau monştrii stiau că nu sunt adevărati, că totul e
doar un joc, în care ei trebuie să facă tot ce le comandă copilul care se joacă. Nu, sigur că nu
ştiau. Când se plictisi îşi puse rolele şi, cu caietul cel gros în buzunar, ieşi la colţul străzii. Nu
mai apăruse, deocamdată, nimeni din gaşcă.”
Sarcini de lucru:
1. Transcrie toate substantivele din text şi indică pentru fiecare genul şi numărul:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................
2. Rescrie substantivele de la ex.1, punându-le pe toate la plural, însoţite de articol
hotărât, apoi de articol nehotărât, păstrând cazul fiecăruia:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..........................................................................................
3. Indică cazul şi funcţia sintactică a substantivelor: eroul, monştrii, un joc, copilul,
străzii, din gaşcă:
......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5. Care este forma de nominativ, plural, nearticulat a substantivului trecătoare (=loc
de trecere):
a) trecătoare;
b) trecători;
c) ambele sunt corecte.
6. Formele duble de plural: curenţi-curente, globuri-globi, termeni-termene sunt:
a) variante ale aceluiaşi substantiv, numind acelaşi obiect;
b) variante ale aceluiaşi substantiv, numind obiecte diferite;
c) numai una este corectă.

1. Indică cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate:


a) Garantez pentru Dan. a) ...............................................................
Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie
Grupa REMEDIAL
Data______________
b) Noi suntem fraţi. b) ..............................................................
c) Am vorbit cu Ana, vecina mea, care c) ..............................................................
este asistentă.
d) Vin din oraş. d) ..............................................................
e) Apa e a râului. e) ..............................................................
f) Florile pentru mama mi-au terminat f) ...............................................................
economiile.
g) Maria se arăta mândră faţă de colege. g) ..............................................................
h) De-a lungul timpului s-a schimbat. h) ..............................................................
i) Acordarea de premii elevilor este i) ................................................................
importantă.
j) Crede-mă, frate! j) ...............................................................
k) Era mai deştept decât George. k) ..............................................................
l) Un porumbel zboară deasupra casei. l) ................................................................
m) Cer ajutor fratelui. m) .............................................................
n) Vorbeşte potrivit educaţiei primite. n) ..............................................................
o) Atitudinea faţă de colegi trebuie să fie o) ...............................................................
respectuoasă.
p) A plecat într-o zi de ianuarie. p) ..............................................................
r) S-a năpustit asupra mâncării. r) ...............................................................

FIŞA I.
Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie
Grupa REMEDIAL
Data______________
Se dă textul:
„Într-o poiană, în mijlocul unei păduri, găsi urma copitei unui cerb, plină ochi, de apa
ploilor. Vru să se strecoare în unda rece dar, în clipa aceea, un biet lup, de i se vedeau
coastele, dădu buzna dintr-un desiş, se repezi, sorbi apa, tulbură ce mai rămăsese, apoi se
prăbuşi în cealaltă margine a pădurii după o căprioară care tocmai trecea.”
(Emil Gârleanu - Raza)

1. Transcrie toate substantivele din textul citat şi arată pentru fiecare genul şi numărul.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2. Pune la plural, nearticulat, apoi articulat, următoarele substantive: floare, şcoală
pijama, hotar, judecător ( foloseşte modelul: pagină - pagini - paginile - nişte pagini).
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
3. Construieşte enunţuri în care să foloseşti, pe rând, următoarele tipuri de substantive
(pe care le vei sublinia):
a) format prin derivare - ............................................................................................................
b) compus - ...............................................................................................................................
c) colectiv - ...............................................................................................................................
e) defectiv de plural - ................................................................................................................
f)defectiv de singular - ..............................................................................................................
g) epicen - .................................................................................................................................
h) care formează masculinul de la feminin şi invers: ...............................................................
...................................................................................................................................................
h) format prin conversiune - .....................................................................................................
4. Precizează cazul şi funcţia sintactică a substantivelor subliniate în textul citat.
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
..................................................................... .....................................................................
FIŞA II.

6. Pune substantivele dintre paranteze la genitiv, articulat (cu articolul potrivit)


şi subliniază articolele:
Răcoarea (pădure) ………………........ mă linişteşte. b) Admir frumuseţea (o
floare) ……………….......... crescute la marginea (drum) ................................. Între
(petală) ................................. ei zumzăie (o mulţime) .............................. de gâze.
Alături se aude susurul (un râu) ..............................

7. Completează spaţiile libere cu articolele genitivale corespunzătoare:


Petalele albe …….. ghiocelului s-au ofilit.
Cei mai buni elevi ....... clasei au fost selectaţi pentru concurs.
Am găsit inelul de argint ………mamei.
Brăţara este ……. Mariei.

8. Alcătuieşte propoziţii, în care să foloseşti substantive diferite (pe care le vei


sublinia) astfel încât să respecte cerinţa din paranteză:
(S – N.) .............................................................................................................................
(C.i. – Ac.): ......................................................................................................................
(C.i. – D.): ......................................................................................................................
(n. p. – N.): ...................................................................................................................
(A.s.gen. – G.): ……........................................................................................................
(C.d. – Ac.): ....................................................................................................................
( C.c.l. – Ac.): …..............................................................................................................
( A.s.prep. – Ac.): .............................................................................................................

9. Construieşte cinci enunţuri, astfel încât substantivul Andrei să aibă cazul şi


funcţia sintactică indicată:
N - S...................…………......…………………………………………………………
D -C.i.....................…………………………………………………...…………………
G - A.s.gen....…………………………......………………………………......................
Ac - C.d. ...........................................................................................................................
V. - ...................................................................................................................................

10. Indică cazul şi funcţia sintactică a substantivelor scrise cursiv.


Vine autobuzul. ............................. Aştept autobuzul. ...................... Acela este
autobuzul 44. ....................... Aici nu opreşte autobuzul 44. ...................... Motorul
autobuzului se aude de departe. ............................. Ana este în autobuz. .......................
Fac semn autobuzului. ..................... Autubuzul îl zăresc deja. ......................
Autobuzul se repară azi. .......................... Autobuzule, du-mă iute! ................................