Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DIDACTIC

DATA: 27.03.2018

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială “George Tutoveanu”, Bârlad

CLASA: a III-a E

ÎNVĂȚĂTOR: Popescu Anca-Irina

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii

DISCIPLINA: Matematică

UNITATEA TEMATICĂ: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-10000

SUBIECTUL: Exerciţii şi probleme cu numerele naturale de la 0 la 10000

TIPUL LECȚIEI: Consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor;

SCOPUL: Consolidarea algoritmilor de calcul oral și scris ale celor două operații matematice învățate;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 – să respecte ordinea efectuării operațiilor în rezolvarea exercițiilor;

O2 – să afle numărul necunoscut dintr-un exerciţiu de adunare, scădere, înmulțire, împărțire;

O3 – să utilizeze terminologia matematică;

O4 – să rezolve probleme care presupun una sau mai multe operaţii;

1
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, exercițiul,observaţia, problematizarea, jocul didactic;

MIJLOACE DIDACTICE: fișe de lucru, cub, caiete;

FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe echipe;

FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluarea intercolegială;

DURATA: 45 min

RESURSE UMANE: 21 elevi

BIBLIOGRAFIE:

 Aron Ioan, Herescu I. Gheorghe, “Aritmetică pentru învățători”, București, Editura Didactică și Pedagogică, 1977, p. 286-291;
 Neacșu Ioan, “Metodica predării matematicii”, București, E.D.P., 1998;
 Arginescu Florica Ancuța, “Culegere de exerciții și probleme pentru clasa a III-a”, Pitești, Editura Carminis, 2000;
 Ioan Dănilă, Elena Țarălungă, “Lecția în evenimente”, ghid de proiectare didactică, Editura Egal, 2002;

*Sarcini diferențiate pentru elevii cu CES.

2
ETAPELE LECȚIEI Ob. CONȚINUT ȘTIINȚIFIC METODE ȘI MIJLOACE FORME DE EVALUARE
op. PROCEDEE DIDACTICE ORGANIZARE
1.MOMENT Asigur liniștea și ordinea
ORGANIZATORIC necesare începerii lecției.
Pregătesc materialele necesare
unei bune desfășurări a
activiății.
2.VERIFICAREA Verific tema prin sondaj, Conversația Frontal Observarea
TEMEI urmând ca într-un moment de sistematică a
muncă independentă a comportamentului
elevilor să o verific şi elevilor
cantitativ. Caiet

M.i.

Calculează: Exercițiul Fișă de lucru Individual


O2 385 x 14 =
74 x 17 =
28 : 2 =
96 : 3 = Apreciere verbală
67 x 100 + 63 : 9 – 52 x 7 =
3.REACTUALIZAREA *Ne reamintim ce am făcut Conversația Observarea
CUNOŞTINŢELOR ora trecută la matematică. sistematică a
-Cum se numesc numere la comportamentului
O4 înmulțire? elevilor
-Cum se numește rezultatul
împărțirii?
-Într-un exercițiu în care avem
mai multe operații, ce facem
mai întâi? Frontal
*Exerciţii de calcul mintal. Exercițiul Apreciere verbală
9x9=

3
63 : 7 =
12 x 2 =
8x7=
54 : 9 =
-Calculează:
*sfertul lui 36;
*împătritul lui 7;
*jumătatea lui 100.
4.CAPTAREA *Propun elevilor să Conversația Frontal Observarea
ATENŢIEI descopere răspunsul la sistematică a
următoarele ghicitori comportamentului
matematice: elevilor
O5 Câte sunt, voi aţi aflat? Textul
Ana, Nina şi Irina ghicitorilor
Magdalena şi Adina,
Văzând că nu prea sunt nori,
Au mers să culeagă flori.
Fiecare a cules
Câte zece – apoi au mers
De-au dus florile acasă
Şi le-au aşezat pe masă.
Mama mult s-a bucurat,
Apoi şapte flori a luat
Să le dea unei vecine Aprecieri verble
Cu care se-mpacă bine. Exercițiul
Ce-a rămas a numărat
Şi-n vază le-a aşezat.
Câte sunt, voi aţi aflat?

Dacă-n clasă-s 6 fete


Și băieți cu 2 mai mulți,
Poți să-mi spui pe loc, copile,

4
Câți copii în clasă sunt?
Iar de te gândești mai bine Conversația
Îmi vei spune câte bănci,
Ocupa-vor, câte doi stând,
Aste fete și băieți?
(6 + 8) : 2 = 14 : 2 = 7 Aprecieri verbale

-Ce operaţii aritmetice aţi


efectuat pentru a găsi
răspunsurile la aceste
ghicitori?
5.ANUNŢAREA -Noi astăzi la matematică, Conversația Frontal Observarea
TEMEI ŞI A vom rezolva exerciții și sistematică a
OBIECTIVELOR probleme, vom compara comportamentului
numere și vom afla numărul elevilor
necunoscut dintr-un exercițiu.

6.DIRIJAREA *Scriem titlul lecţiei şi data pe Exercițiul Tablă Individual Observarea


ÎNVĂŢĂRII tablă şi pe caiete. Carioci sistematică a
Caiete comportamentului
1) Activitate frontală elevilor
Câţiva elevi vor veni pe
rând la tablă şi vor rezolva
următoarele exerciţii şi
probleme. Se va lucra la tablă
şi în caiete:

1)Completaţi tabelul:
a 5 359 4 520 Apreciere verbală

5
b 4 842 1 344

a+b

a-b
O2
2. La suma numerelor 3 416 şi
2 240 adăugaţi produsul
numerelor 4 și 25.

3. Aflati numarul necunoscut:


O3
a +3 223 = 5 398
b : 4 = 22
Observare
sistematică a
2)Activitate pe grupe –
Floarea de Fișă de lucru comportamentului
„Floarea de lotus” (Anexa 1)
lotus Pe echipe elevilor
Propun elevilor rezolvarea
unor sarcini scrise pe petalele
unei flori de lotus. Le
O4
comunic că la final vor aşeza
O2
petalele, astfel încât să
O3
întregească floarea.
Elevii vor fi împărţiţi în 2
grupe, fiecare grupă având de
rezolvat o altă sarcină. La
final, fiecare grupă îşi
prezintă lucrările.

7.OBŢINEREA -V-ați descurcat foarte bine la Conversația Observarea


PERFORMANŢEI floare de lotus, dar ca să Frontal sistematică a

6
O5 vedem cine câștigă sau dacă comportamentului
scorul se menține la egalitate, elevilor
fiecare echipă va primi fișă.

Joc „Fișa călătoare“


Fișe de lucru
Fiecare grupă va primi
câte o fișă cuprinzând Sarcini
operații de adunare și Exercițiul diferențiate
scădere, care va trece pe la pentru elevii cu
toți membrii echipei CES Pe grupe
respective. ( Anexa 2 )
Concursul se desfășoară
sub forma de ștafetă. Câștigă
echipa care termină prima. Apreciere verbală
Se va verifica corectitudinea
exercițiilor.
Echipa care terminǎ prima
va primi diploma „Suntem
isteţi!“ ( Anexa 3)
8.TEMA PENTRU *Precizez tema ce o vor avea Conversația Frontal Observarea
ACASĂ ŞI pentru acasă şi dau Individual sistematică a
ÎNCHEIEREA explicaţiile necesare. comportamentului
ACTIVITĂŢII *Se fac aprecieri generale şi elevilor
individuale cu privire la
modul în care s-a desfăşurat
activitatea. Apreciere verbală
*Se acordă diplome. Diplome
*Se notează elevii activi.

7
8
ANEXA 1

Compară suma
numerelor 5061 și
3481 cu diferența
Află produsul
numerelor 6981 și
numerelor:
Află câtul numerelor: 3783.
23 x 43 =
96 : 2 =

Dacă adunăm un
nmăr cu 1259
Află diferența
obținem 6767. Care
numerelor 9000 și
este numărul?
3999.

Dacă scădem numărul


3706 dintr-un număr
obținem 1879. Care
este numărul?

ANEXA 2
9
Joc „Fișa călătoare“

 2+2=
 4121 – 1717 =
 2345 + 149 =
 26 x 29 =
 116 x 23 =
 88 : 4 =
 4 x a = 36
 a : 3 =7
 Află produsul numerelor 148 și 25.
 Află diferența numerelor 3194 și 1925.

Joc „Fișa călătoare“

 2+2=
 4121 – 1717 =
 2345 + 149 =
 26 x 29 =
 116 x 23 =
 88 : 4 =
 4 x a = 36
 a : 3 =7
 Află produsul numerelor 148 și 25.
 Află diferența numerelor 3194 și 1925.

ANEXA 4

10
Fișă de lucru

1.Calculaţi: 5 248 + 2 431 = ......... 9 568 – 6 223 = .........

3 437 + 4 252 = ......... 8 755 – 3 341 = ...........

2.Din suma numerelor 3579 şi 2310 scădeţi cel mai mic număr par de 4 cifre .

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.................................... ....................................................................................................

3.La un supermarket s-au adus 1273 kg de portocale, cu 272 mai puține kg de lămâi şi 2405
kg de mere.

Câte kg de fructe s-au adus la supermarket ?

Fișă de lucru

1.Calculaţi: 5 248 + 2 431 = ......... 9 568 – 6 223 = .........

3 437 + 4 252 = ......... 8 755 – 3 341 = ...........

2.Din suma numerelor 3579 şi 2310 scădeţi cel mai mic număr par de 4 cifre .

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.................................... ....................................................................................................

3.La un supermarket s-au adus 1273 kg de portocale, cu 272 mai putine kg de lămâi şi 2405
kg de mere.

Câte kg de fructe s-au adus la supermarket ?

11
ANEXA 3 SUNTEM ISTEŢI !’’ , pentru
rezultatele
obţinute în cadrul orei de matematică
DIPLOMĂ .

Se acordǎ
elevului .........................................., din
clasa a III -a, premiul „,,
SUNTEM ISTEŢI !’’ , pentru
rezultatele
obţinute în cadrul orei de matematică Data :
. În
vățătoare,
Învăţătoare,

Popescu Anca-Irina
Data :
Învățătoare,
Popescu Anca-Irina

DIPLOMĂ

Se acordǎ
elevului .........................................., din
clasa a III -a, premiul „,,

12

S-ar putea să vă placă și