Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT Școala Gimnazială George Vâlsan

Data:24.11.2022
PROPUNĂTOR: Prof. înv. primar Harovici Zînica Simona
Clasa: a II-a B
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului
Unitatea de învăţare: Vin sărbătorile!
Subiectul lecţiei: Adunarea numerelor naturale ȋn concentrul 0-1000, cu şi fără trecere peste ordin. Scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000,fără
trecere peste ordin
Tipul lecţiei: Recapitulare
FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: CLR ,AVAP, DP
SCOPUL LECŢIEI: - Consolidarea competențelor de calcul în concentrul 0-1000
Durata: 45 minute
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2 Compararea numerelor în concentrul 0-1000;
1.4 Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-1000;
1.6 Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, descăzut, scăzător ,<,=,>) în rezolvarea şi /sau compunerea de
probleme;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1-să efectueze exerciţii de adunare a numerelor în concentrul 0-1000 cu şi fără trecere peste ordin;
O2-să opereze cu terminologia matematică specifică operaţiilor de adunare şi scădere;
O3--să efectueze exerciţii de scădere a numerelor în concentrul 0-1000 fără trecere peste ordin;
O3- să rezolve probleme cu una şi două operaţii.
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul matematic, problematizarea, munca independentă, metoda brainstorming, , metoda cadranelor.
Mijloace de învăţământ: planşe, fişe, caiete, flipchart
Forme de organizare: frontală, individuală,pe grupe

Locul de desfăşurare: sala de clasă;


Durata: 45 de minute
Bibliografie:
M.E.C.T.S- „Programa pentru disciplina Matematică şi Explorarea Mediului”, Bucureşti, 2013;
Etapele Ob. Conţinut şi sarcini de învăţare Strategii didactice Evaluare
lecţiei op. Metode de Mijloace Forme de
învăţământ didactice organizare
1.Moment Pregătirea / verificarea materialelor necesare bunei desfăşurări a activităţii
Organizatoric
1 min
2. Captarea Le citesc elevilor următoarea ghicitoare matematică: conversaţia planşa frontal Observarea
atenţiei sistematica
2 min „În gradină – i veselie ,
Se marită-o iasomie ,
Florile perechi tot vin ,
Să se distreze din plin:
Douăzeci sunt viorele ,
Patruzeci sunt albăstrele ,
Douăzeci şi unu-s bujorei
Şi şase sunt ghiocei ,
Cinci sunt flori de gălbenele
Şi-ncă nouă sunt lalele .
Se gândeşte o albină :
“Câte flori joacă-n grădină ? “

-Ce operaţie vom face pentru a afla câte flori joacă-n grădină?
1+20+40+21+6+5+9=102 flori

3.Enunţarea conversaţia frontal Observarea


temei şi a sistematica
Astăzi vom rezolva exerciţii de adunare a numerelor de la 0 la 1000, cu şi fără
obiectivelor
2 min trecere peste ordin, exerciții de scădere fără trecere peste ordin şi vom rezolva
probleme.
Se notează pe tablă titlul de astăzi,Exerciții și probleme,recapitulare
Observarea
4.Actualiza- Consolidarea cunoştinţelor teoretice se realizează cu ajutorul metodei Conversaţia sistematica
rea Brainstorming pornind de la cuvântul central ADUNARE,apoi pornind de la
Cunoştinţe- Cuvântul SCĂDERE
lor (termeni matematici ȋnvăţati - Anexa 1) Brain- Frontal
O2 Exerciţii de calcul oral Exerciţiul storming Aprecieri
5min - suma numerelor 18 şi 4 matematic verbale
- suma numerelor 50 şi 25 oral
- micșorează numărul 80 cu 60
- cu cât este mai mic numărul 120 față de numărul 60
400 + 60= 785 -85=
300 + 4 4= 460 -100=
550 + 60= 285 -100=

5.Dirijarea  Pentru următorul exercițiu sunt prezentate cartonașe cu exerciții pentru Exerciţiul
învăţării matematic
calcul mintal.Un elev extrage un cartonaș,răspunde și provoacă următorul
O1 Observarea
elev pentru a răspunde.(anexa 2) Frontal sistematica
20min O2
 Elevii sunt împărțiti pe echipe.Fiecare echipă primește un cartonaș cu un Conversaţia
număr si o serie de exerciții.După rezolvarea exercițiilor elevii se reunesc Explicaţia
la flipchart unde vor trebui sa completeze literele pentru a afla UN
MESAJ SECRET.(anexa 3) Aprecieri
Exerciţiul Caiet verbale
 Elevii primesc un cartonaș de lipit de caiet.(anexa 4)Cartonașul conține matematic Frontal
operații de adunare și scădere (elevii cu ces si cei cu dificultăți de învățare
primesc exerciții de nivel ușor).După rezolvarea exercițiilor primesc un
emoticon ca și recompensă.

6.Obținerea O1  Se discută și apoi se rezolvă,la tablă și pe caiete, următoarea problemă Problemati


performanței Bunicul are în livadă 998 pomi fructiferi. După o ploaie cu grindină,245 zarea
7 min de meri și cu 354 mai mulți pruni au avut fructele afectate. metoda
Câți pomi fructiferi nu au fost afectați ? cadranelor
frontal
7.Evaluarea O1 Conversaţia Fişe de Individual
6 minute O5 Explicaţia lucru
Se realizează prin rezolvarea unei fişe de evaluare. (Anexa6)

8.Ȋncheierea Se fac aprecieri şi recomandări privind activitatea copiilor. Conversaţia Aprecieri


activităţii Se notează tema pentru acasă. verbale
2 min
ANEXA 1

TERMEN 1
TERMEN 2

ADUNAREA
SUMĂ SAU
TOTAL
MAI
MARE
DECAT....

SCĂDEREA
SCĂZĂTOR

DESCĂZUT

DIFERENȚĂ
SAU REST

CU ATÂT MAI
PUȚIN
Anexa 6

FIŞĂ DE EVALUARE

1. Calculează:

520+ 126 = 520-110=


249 +429 = 270-150=
296 +312 = 360-220=
343+ 67 = 765-523=

2. Completează tabelele :

a 569 498 198 287 497 665


b 111 252 47 245 306 235
a+b
a-b

3. Andrei a adunat 154 kg de mere, iar sora sa 222 kg.Câte kg de mere au


adunat cei doi fraţi?

S-ar putea să vă placă și