Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea din București

Facultatea de Psihologie și Științele Educației


Program de studii: Programul de conversie profesională în PIPP
Denumire disciplină: Practica pedagogică
Profesor: Conf. Univ. Dr. Laura Ciolan, prof. Iordache Georgeta
Student: Hoisan(Harovici )Zinica Simona, anul II
An universitar: 2020-2021

Fişa de asistență nr. 2


Practică observativă la grădiniță

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița Nr. 203, București


CADRUL DIDACTIC: Mazilu Mirela
DATA: 16.11.2020
GRUPA/NIVELUL: mare
DOMENIUL DE ACTIVITATE:
TEMA DE STUDIU: Cum este a fost și va fi pe pământ?
SUBTEMA: Viețuitoarele pădurii
TEMA ACTIVITĂȚII: Au fost și sunt în jurul nostru
TIPUL ACTIVITATII: formare şi consolidare de priceperi şi deprinderi
SCOP:
 Cultivarea sociabilitatii copiilor, a potenţialului creativ si a intereselor lor
 Educarea sentimentelor de prietenie şi afecţiune faţă de proprii colegi prin descoperirea şi dezvoltarea
capacităţilor empatice, prin participarea la activităţi recreative de grup.
OBIECTIVE:
1. Să lipească bucăți de fetru pe șablonul animalului dat;
2. Să lipească materialele date pe corpul animalului;
3. Să înfigă paste în plastilina modelată;
4. Să îmbine piese de lego;
5. Să execute pași de mers.

COMPORTAMENTE:
- Explorează și utilizează texturi și suprafețe diferite când se joacă
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee:
• conversaţia
• explicaţia
• demonstraţia
• exercițiul
Mijloace:
• ecusoane cu vulpi, iepurași și veverițe
• șabloane reprezentând corpul animalelor sălbatice (urs, iepure, veveriță, vulpe etc.)
• machetă reprezentând o pădure;
• servețele umede/ uscate;
• aracet;
• bucăți de fetru tăiate ;
• plastilină/ planșete;
• paste fainoase (spaghete)
• trusa lego
DURATA: 20 minute
Evaluare: formativă

INDICATORI DE OBSERVARE OBSERVAȚII


I. Calități personale și profesionale
II.
1. Raportul cu preșcolarii -raportul cu prescolarii a fost direct,permanent pe
2. Atitudinea în sala de grupă tot parcursul activitatii
3. Vocea
4. Cunoștințe de specialitate
-atitudinea copiilor dar si a cadrului didactiv este
pozitiva;
-vocea cadrului didactic este calda,blanda,nu foarte
tare;
-cadrul didactic da dovada de o baza solida de
cunostiinte de specialitate,ancorate in realitate si cu
baza pedagogica;

II. Planificarea lecției

1. Claritatea formulării obiectivelor -obiectivele sunt formulate clar,in conformitate cu


2. Selectarea și înlănțuirea materialului programa scolara ;
3. Alegerea materialului auxiliar -materialul didactic folosit este potrivit temei si in
4. Echilibrarea activităților conformitate cu varsta prescolarilor;
5. Anticiparea dificultăților
-materialul auxiliar selectat este aprobat de catre
ministerul educatiei si este in conformitate cu
tema,gradul de complexitate si tema;
-activitatea este echilibrata,trecerea de la o secventa la
alta se face treptat,secventele fiind legate intre ele;
-cadrul didactic a anticipat posibilele dificultati si si-a
luat masuri de preventie;

III. Desfășurarea lecției

1. Folosirea materialului -materialul a fost permanent folosit fara insa a acapara


2. Capacitatea de a folosi materialul auxiliar toata activitatea;
3. Tehnici folosite pentru întrebări și răspunsuri -cadrul didactic a folosit materialul auxiliar in mai multe
4. Claritatea explicațiilor și instrucțiunilor
5. Ritmul și încadrarea în timp a lecției etape,in functie de secventa lectiei si de necesitatea lui;
6. Realizarea obiectivelor -tehnicile folosite de cadrul didactic au fost in
conformitate cu varsta prescolarilor,cu tema lectiei;
-explicatiile si instructiunile au fost formulate
clar,adaptate la varsta prescolarilor,repetate atunci cand
au fost necesare;
-ritmul lectiei a fost destul de alert,prescolarii dand
dovada de o cultura generala foarte buna;cadrul didactic
s-a incadrat in timpul programat fiecarei etape;

III. Managementul clasei

1. Organizarea grupei -organizarea grupei a variat in functie de secventa


2. Implicarea elevilor activitatii(individuala,frontala,pe grupe);
3. Corectarea greșelilor -prescolarii au fost foarte implicati in activitate;
4. Monitorizarea lucrului în perechi/grupe -monitorizarea lucrului pe grupe s-a facut permanent;
5. Timpul/durata cât a vorbit profesorul -cadrul didactic a vorbit mai mult decat prescolarul dar
6. Evaluarea performanțelor preșcolarilor fara a acoperii si domina intreaga activitate;
-evaluare prescolarilor s-a facut permanent prin aprecieri
verbale;
Strategia didactica Forme de organizare
Secvenţa didactică O.B Conţinutul instructiv-educativ Metode/ procedee/ Mijloace F G I
(frontala) (pe grupe) (indivi
duala)
Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a
organizatoric
activităţii: conversaţia materialul
-aerisirea sălii de grupă necesar
activităţii
-aranjarea mobilierului
-pregătirea materialului didactic.
Captarea atenţiei Iepurașul Tup le-a adus o pădure mică (-machetă). Observaţia -Machetă
Se poartă o scurtă conversație despre animalele care Conversaţia simbolizând o
trăiesc în pădure. Explicaţia pădure
Se intuiesc materialele necesare desfăşurării Artă:
activităţii pentru fiecare dintre centru de activitate
1.șabloane
deschis.
animale
sălbatice,
bucăți de fetru,
lipici
2. plastilină,
planșete, paste
făinoase
Construcții:
Trusa cu piese
lego
Anunţarea temei şi Se anunță tema activității ” Animalele pădurii” și frontala
a obiectivelor obiectivele urmărite.
Se menţioneză tema fiecărui centru de interes deschis
şi se explică în mod accesibil obiectivele propuse. Se
Desfăşurarea Artă:
precizează ca la final toate lucrările realizate vor fi
activităţii așezate pe macheta care reprezintă o pădure. 1.șabloane frontala
animale
Se execută câteva mișcări de încălzire a mușchilor sălbatice,
mici ai mâinilor: bucăți de fetru,
O1
lipici
”Boboc-floare”; ”Batem palmele!” ; ”Mișcăm 2. plastilină,
degetele”; ”Mâna lebădă o fac, lebedele dau din cap:” planșete, paste
făinoase
Copiii se aşază la locurile corespunzătoare urmărind
indicaţiile şi explicaţiile pe tot parcursul activităţii. 3.Construcții:
O2
La centrul arta 1 având ca temă , ”Viețuitoare din Trusa cu piese
lego
pădure” copiii realizează animale sălbatice lipind
bucăți de fetru pe suprafața de lucru.
Pe grupe
La centrul artă 2, având ca temă
Arici țepoși, copiii modelează o formă ovală, puțin
O3
alungită la un capăt (corpului ariciului) , apoi înfig
bucăți de spaghete pentru a realiza țepii ariciului.
La centrul construcții, cu tema Adăposturi pentru
animale copiii îmbină piesele de construcții pentru a
O4 realiza căsuțe în care sa locuiască animalele din
pădure.
La sunetul clopoțelului copiii își aduc lucrările frontala
realizate pe machetă pentru a realiza pădurea cu
animale și adăposturi pentru acestea.
Se prezintă rezultatele activităţii.
Copiii sunt încurajaţi să-şi exprime părerile faţă de
Încheierea propria activitate şi faţă de activitatea celorlalţi. Conversția
activităţii Se fac aprecieri individuale şi colective asupra
modului de participare şi comportare la activitate.

S-ar putea să vă placă și