Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicare în limba română-clasa a II-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Se dă textul :
„Casian Alexandra are şorţ negru, de sub care nu i se mai văd genunchii, ciorapi lungi prinşi cu gumă de
pieptăraş, şi guler de pichet alb, care-o supără puţin, cum o supără şi cozile împletite prea strâns, care-i trag
ochii spre tâmple ca la chinezoaice. Stă cuminte cu mâinile pe pupitru şi i-e ruşine că o cheamă Luchi, ca pe
căţei. Dar nu-i adevărat. N-o cheamă Luchi. Luchi nu mai este. A rămas pe undeva pe-acasă, poate în lădiţa
din cămară, printre resturile de jucării pe care nu le mai ştie ce-au fost şi care nu mai au nume.. Luchi era
mică, Luchi era proastă, Luchi era caraghioasă. Luchi era fericită………”

1.Răspunde la întrebări:

a) Cum se numește fetița din fragment?

A.Luchi Casian

B.Alexandra Casian

b) De ce îi este rușine fetiței?

A.Pentru că avea șorțulețul rupt


B.Pentru că numele ei semăna cu cel al unui cățel
c) Cum era Luchi?

A.Era tristă,mare si desteaptă

B.Era mică,proastă,caraghioasă și fericită

2. Desparte în silabe cuvintele:

chinezoaice – ………………………… cămară - …….................................

pupitru – ………………… …. caraghioasă-…………………….

3.Găseşte cuvinte cu înţeles asemănător pentru:

pupitru = ………………… o supăra = …………………… fericită= …………………

4. Găseşte cuvinte cu înţeles opus pentru :

cuminte≠ …………………… adevărat ≠ …………………… mică ≠…………………


5. Ordonează cuvintele în propoziţie:

merg şi şcoală Luiza bucuroşi spre Rareș .

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

6. Scrie în casetă „A” dacă propoziția este scrisă corect şi „F” dacă nu este scrisă corect.
Transcrie corect propozițiile!

Iulia are o ghitară.


________________________________________________________
ea colorează o planşă.
_________________________________________________________
Maria a găsit giozdanul descis.
_________________________________________________________

7. Completează cu unul din grupurile de litere cunoscute:

bi - ...... - cle – tă ; .......... - te ; min - .......... ; ........... – o – cei


……… - nea-lă ; mar - …….- ne

8. Combină literele astfel încât să obţii un cuvănt:

u, r, t,p, i, u,p = …………………………………….

o, ș,c, l,a,r =………………………………………………..

h, i,c, u,L = ……………………………………………..


9. Eu scriu una, tu scrii multe :

jucărie = …….....…………. prinţesă = ……………. fereastră =………………

grădină =………........…….. lădiță = ........……………… flacără = ……………….


DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Item Foarte bine Bine Suficient Insuficient


I1 Răspunde corect la Răspunde corect la două Răspunde corect la o Răspunde incorect
toate cele trei întrebări singură întrebare la toate cele trei
întrebări întrebări
I2 Desparte în silabe Desparte în silabe 2 Desparte în silabe un Nu desparte in
cele 4 cuvinte cuvinte cuvânt silabe nici un
cuvânt
I3 Completează corect Completează corect 2 Completează corect Nu completează
cele 3 cuvinte cu sens cuvinte cu sens 1cuvânt cu sens niciun cuvânt cu
asemanator asemanator asemanător sens asemănator
I4 Completează corect Completează corect cele 3 Completează corect cele Nu completează
cele 3 cuvinte cu sens cuvinte cu sens opus 3 cuvinte cu sens opus niciun cuvânt cu
opus sens asemănator
I.5 Ordonează corect Ordonează 4 cuvinte Ordoneaza corect 4 Nu ordonează
toate cuvintele din corect. cuvinte. niciun cuvânt
propozitie corect.
I6 Identifică toate cele Identifică 2 dintre greseli Identifică 1 greseala Nu identifică nicio
trei greseli greseală
I7 Completează grupul Completează grupul de Completează grupul de Completează
de litere corect la litere corect la 4 cuvinte litere corect 2 cuvinte incorect grupul de
toate cele 6 cuvinte litere la toate cele 6
cuvinte
I8 Descoperă toate cele Descoperă 2 dintre cuvinte Descoperă 1 dintre Nu descoperă
3 cuvinte cuvinte niciun cuvânt

I9 Scrie plurarul celor 3 Scrie pluralul pentru 2 Scrie pluralul unui Nu scrie pluralul la
cuvinte cuvinte singur cuvant niciun cuvânt din
trei

S-ar putea să vă placă și