Sunteți pe pagina 1din 4

Școala……………………………………………………… EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Director, prof…………………………………………….
Prof………………………………………………….
Clasa a IV-a Semestrul I Responsabil Comisie Metodică
An școlar 2020-2021 prof………………………………………

luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie


Unitatea de învăţare
săpt. 1 2 3 4 5 6 V 7 8 9 10 11 12 13 V 14 15 16
lecţia 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 A 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 A 1-2 1-2 1-2

Elemente de Formații de adunare, alinierea, pozițiile „drepți” și „pe loc C S C


X X ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~
organizare a repaus”, raportul complet Ă
activităților Întoarceri, variante de mers, deplasare în figuri; N P N
motrice
~ ~ ~ ~ ~ ~ Ț ~ ~ ~
T
~ ~ ~ Ț ~ ~ ~
Ă Ă A
Pozițiile de bază și derivate ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Complexe de dezvoltare fizică armonioasă ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~ ~ X X X ▲
D

Lecție teoretica, prezentarea normelor de protecție a muncii


Elemente ale Exerciții corective pentru atitudinile deficiente segmentare și N
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
A ~ ~ ~ E ~ ~ ~
dezvoltării posturale
fizice Exerciții pentru educarea actului respirator și reglarea
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ș ~ ~ ~ I ~ ~ ~
armonioase respirației în efort
C A
Principalii indicatori morfologici și funcționali ai R
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ ~ ~ ~
organismului N
A
Viteza X X X
L Ă

Capacități coordinative/îndemânare A
Calitați
motrice Forța A
Rezistența L
T
Mobilitatea/stabilitatea articulară și elasticitate musculară ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
F
~ ~ ~ ~ ~ ~
Deprinderi De locomoție: mers, alergare, săritură,escaladare, cățărare E
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
motrice târâre L
fundamentale De manipulare: de tip propulsie, de tip absorție, transport ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
De stabilitate: de tip axial, posturi statice sau dinamice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Școala alergării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Alergarea de rezistență
Deprinderi
Alergarea de viteză cu start din picioare I X X X ▲
motrice
Școala săriturii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
specifice Săritura în lungime de pe loc I X X X ▲
atletismului Săritura în înălțime cu pășire
Școala aruncării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanță
Deprinderi Acrobatice
motrice Ritmice
specifice
Aerobice
gimnasticii
Deprinderi
motrice Minihandbal x x x x x x x x x x x x x x x
specifice
jocurilor Minifotbal ~ ~ ~ ~ ~ ~
sportive
Igienă și
Pregătirea/ refacerea organismului pentru/după efort, călirea
protecție ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
organismului, acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului
individuală
Componente responsabilitatea față de propria stare de sănătate, atitudini și
ale comportamente acceptate, fairplay-ului în activitățile motrice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
personalității competiționale și necompetiționale
Legenda:
X: temă principală
~ : temă cu caracter permanent
▲ : evaluare sumativă

I: evaluare inițială
Școala……………………………………………………… EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Director, prof. ………………………………………….
Prof………………………………………………….
Clasa a IV-a Semestrul II Responsabil Comisie Metodică
An școlar 2020-2021 prof.
………………………………………….

luna Februarie Martie Aprilie Mai Iunie


Unitatea de învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 V 9 10 11 12 13 14 15 16 17
lecţia 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 A 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Formații de adunare, alinierea, pozițiile, C ~ ~ ~ ~ ~
Elemente de raportul complet
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ A ~~ ~~ ~~ ~~
organizare a N
activităților Întoarceri, variante de formare și strângere a Ț ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
motrice coloanei de gimnastică Ă
~ ~ ~ ~ ~
Pozițiile de bază și derivate ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
~ ~ ~ ~ ~
Complexe de dezvoltare fizică armonioasă ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Elemente ale
dezvoltării Exerciții corective pentru atitudinile ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
fizice deficiente segmentare și posturale
armonioase Exerciții pentru educarea actului respirator și ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
reglarea respirației în efort V
Principalii indicatori morfologici și A
funcționali ai organismului C
Viteza A
N
Capacități coordinative/îndemânare X X X Ț
Calitați Forța X X X ▲ Ă
motrice Rezistența
X X X

Mobilitatea/stabilitatea articulară și ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
elasticitate musculară
Deprinderi De locomoție: mers, alergare, ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
motrice săritură,escaladare, cățărare târâre
fundamentale De manipulare: de tip propulsie, de tip ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
absorție, transport
De stabilitate: de tip axial, posturi statice sau
~ ~ ~ ~ ~ ~
dinamice ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~

Deprinderi Alergarea de rezistență X X X ▲


Alergarea de viteză cu start din picioare

motrice Săritura în lungime de pe loc


specifice
atletismului Săritura în înălțime cu pășire
Aruncarea mingii de oină de pe loc, la X X X X ▲
distanță
X X X X X
Deprinderi Acrobatice ▲
motrice Ritmice
specifice
gimnasticii Aerobice
Deprinderi X X X X X X X X X X X X X X X X ▲
motrice Minihandbal
specifice
jocurilor ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Minifotbal
sportive
Igienă și Pregătirea/ refacerea organismului
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
protecție pentru/după efort, călirea organismului,
individuală acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului
Responsabilitatea față de propria stare de
Componente
sănătate, atitudini și comportamente ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ale
acceptate, fairplay-ului în activitățile motrice
personalității
competiționale și necompetiționale

Legenda:
X: temă principală
~ : temă cu caracter permanent
▲ : evaluare sumativă

S-ar putea să vă placă și