Sunteți pe pagina 1din 2

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ

EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Unitatea de învăţământ: …………………………….


Anul școlar: 2015-2016
Cadrul didactic: ………………………..…………....
CLASA I
luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea de învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
lecţia 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Formații de
Elemente de adunare și de ~~ x-x x-x ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
organizare a deplasare
activităților Pozițiile
practice (drepți și pe x-x ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
sportive loc repaus)
Întoarceri x-x ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Postura
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
corectă
Poziții ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ x-x x-x ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Mișcări ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ x-x x-x ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Prelucrarea
Elemente

Săptămâna activităților extracurriculare și extrașcolare


selectivă a
ale ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
segmentelor
dezvoltării
corpului
fizice
Complexul
armonioase
de dezvoltare ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ x-x x-x x-x x-x x-x x-x ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
fizică
VACANȚĂ

VACANȚĂ

VACANȚĂ

VACANȚĂ
Corectarea
atitudinilor ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
deficiente
Viteza x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x
Îndemânarea x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x
Calități Forța x-x x-x x-x
motrice de Rezistența x-x x-x x-x
bază Mobilitate și
stabilitate ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
articulară
Mers ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Deprinderi Alergare ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
motrice de Sărituri ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
bază Aruncări și
x-x x-x x-x
prinderi
Echilibru x-x x-x
Cățărare x-x x-x
Deprinderi Escaladare x-x x-x
motrice Tracțiune-
x-x x-x
utilitar- împingere
aplicative Târâre x-x x-x x-x x-x
Transport de
1-2 x-x x-x x-x x-x
greutăți

1
luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea de învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
lecţia 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Săptămâna activităților extracurriculare și extrașcolare


Specifice x-
x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x
atletismului x
Specifice
x-x x-x x-x x-x
gimnasticii
Specifice
x-
jocurilor x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x x-x
Deprinderi x

VACANȚĂ

VACANȚĂ
sportive

VACANȚĂ
motrice

VACANȚĂ
sportive Specifice
elementare sporturilor
sezoniere
Reguli de
bază ale
~
sporturilor ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
~
predate

Informații ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
sportive ~

Legenda:
X: temă principală
~ : temă cu caracter permanent
▲ : evaluare sumativă