Sunteți pe pagina 1din 11

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


CLASA PREGĂTITOARE
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Formaţii de adunare şi de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
deplasare
Elemente de
organizare a Poziţiile (drepţi, pe loc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
activităţilor motrice repaus si aşezat)

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Întoarceri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Elemente ale
Complexul de

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
dezvoltării fizice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
dezvoltare fizică

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
armonioase
Viteza

VACANȚA DE IARNĂ
Capacități
Forța
motrice VACANȚĂ
Rezistența

Aruncări și prinderi

Echilibru

Tracţiune

Târăre
Deprinderi motrice
Manevrarea
obiectelor
Specifice atletismului A.V.
Ştafete simple şi jocuri
dinamice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Specifice jocurilor
sportive

Legendă:

Temă cu caracter principal


~ Temă cu caracter permanet
A.V. Alergarea de viteză
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a II- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Elemente ale
Complexul de
dezvoltării fizice
dezvoltare fizică
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
armonioase
Viteza

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Îndemănare
Capacități

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
motrice Forța

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
VACANȚA DE IARNĂ
Rezistența

Echilibru
Escaladare VACANȚĂ
Deprinderi motrice

De Tracţiune-împingere
locomoție Cățărare-coborâre
Târăre
Transport de obiecte
De tip propulsie
De manipulare
De tip absorbtie

Deprinderi motrice Specifice atletismului A.R. A.V. A.M.O.


specifice
Specifice gimnasticii
disciplinelor
sportive Specifice jocurilor
sportive
EVALUARE

Legendă:

Temă cu caracter principal


~ Temă cu caracter permanet
A.V. Alergarea de viteză
A.R. Alergarea de rezistență
A.M.O. Aruncarea mingii de oină
Evaluare sumativă
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a IV- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Viteza

Îndemănarea
Calităţi

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


motrice
Forța

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Rezistența

VACANȚA DE IARNĂ
Târâre

A. Căţărare-coborâre VACANȚĂ
Fundamentale
1. De locomoţie
Escaladare
Deprinderi motrice

Tracţiune

De tip propulsie
Fundamentale
2. De manipulare
De tip absorbție

B. Specifice atletismului A.R. A.V. A.M.O. S.L.E


Specifice
disciplinelor Specifice gimnasticii
sportive
Specifice jocurilor
sportive
EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
Ev. Formativă
A.R. Alergarea de rezistență
A.V. Alergarea de viteză
A.M.Aruncarea mingii de oină
S.L.E. Săritura în lungime cu elan
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a V- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Viteza

Îndemănarea
Calităţi
motrice

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Forța
Capacitate motrică

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Rezistența

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
VACANȚA DE IARNĂ
Escaladare

Deprinderi Tracţiune
de locomoţie
combinate Căţărare-coborâre

Târâre

Alergări A.R. A.V.

Atletism Sărituri
Discipline sportive

Aruncări

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Baschet

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.R. Alergarea de rezistență
A.V. Alergarea de viteză
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a VI- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Viteza

Îndemănarea
Calităţi
motrice

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Forța
Capacitate motrică

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Rezistența

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
VACANȚA DE IARNĂ
Escaladare

Deprinderi Tracţiune
de locomoţie
combinate Căţărare-coborâre

Târâre

Alergări A.R. A.V.

Atletism Sărituri
Discipline sportive

Aruncări

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Fotbal/Baschet

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.R. Alergarea de rezistență
A.V. Alergarea de viteză
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a VII- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Viteza

Îndemănarea
Calităţi
motrice

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Forța

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Rezistența

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
VACANȚA DE IARNĂ
Escaladare

Tracţiune
Deprinderi
de locomoţie
Căţărare-coborâre

Târâre

Alergări A.R. A.V.

Atletism Sărituri

Aruncări

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Fotbal/Baschet

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.R. Alergarea de rezistență
A.V. Alergarea de viteză
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a VIII- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie

Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
de învăţare
Lecția 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Viteza

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Îndemănarea

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Calităţi
motrice

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Forța

VACANȚA DE IARNĂ
Rezistența
LECȚIE TEORETICĂ

Deprinderi
motrice utilitar-aplicative Acțiuni combinate

Alergări A.R. A.V.

Atletism Sărituri

Aruncări

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Fotbal/Baschet

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.R. Alergarea de rezistență
A.V. Alergarea de viteză
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a IX- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie

Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Procedee metodice specifice
dezvol. fiecărei cal. motrice Î. V. F. F. R.
Calităţi

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
motrice Procedee și mijl. de dezv. specifică și

VACANȚA DE IARNĂ
comb. a cal. motrice

Deprinderi Deprinderi motrice de


LECŢIE TEORETICĂ

motrice locomoție
Alergări A.R. A.V.
Atletism
Sărituri

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Volei

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.R. Alergarea de rezistență
A.V. Alergarea de viteză
Î. Îndemănare
V. Viteza
F. Forța
R. Rezistența
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a X- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie

Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Procedee şi mijloace de
dezvoltare Î. V. F. F. R.
Calităţi

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
motrice

VACANȚA DE IARNĂ
Structuri motrice variate

Deprinderi Deprinderi motrice de


LECŢIE TEORETICĂ

motrice locomoție
Alergări A.R. A.V.
Atletism
Sărituri

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Volei

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.R. Alergarea de rezistență
A.V. Alergarea de viteză
Î. Îndemănare
V. Viteza
F. Forța
R. Rezistența
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a XI- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie

Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Lecția 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Dezvoltarea izolată şi
combinată a cal. motrice Î. V. F. F. R. C.M.C
Calităţi și deprinderi

VACANȚA DE IARNĂ
motrice
Parcursuri aplicativ- utilitare
LECŢIE TEORETICĂ

Alergări A.R. A.V.


Atletism
Sărituri

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Volei

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.R. Alergarea de rezistență
A.V. Alergarea de viteză
Î. Îndemănare
V. Viteza
F. Forța
R. Rezistența
C.M.C. - Calități motrice combinate
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a XII- a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
de învăţare
Lecția 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Dezv. rezistenţei prin ef. cu
intervale și prin ef. continue

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Dezvoltarea forţei în regim de
rezistenţă prin „circuite”
Calităţi

VACANȚA DE IARNĂ
motrice Dezv. forţei prin ef. izometrice
și prin eforturi cu îngreuieri
LECŢIE TEORETICĂ

Dezv. vitezei și a îndemânării


prin metoda repetărilor

Probe de alergare A.R. A.V.


Atletism
Probe de sărituri

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Volei

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.R. Alergarea de rezistență
A.V. Alergarea de viteză
Î. Îndemănare
V. Viteza
F. Forța
R. Rezistența