Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo”

Cluj-Napoca

Numele şi prenumele: ………………….........…….... Clasa: ….......


Data: ……….................

CHESTIONAR

Programul național „Şcoala altfel”


15-19 Aprilie 2019

1. Selectează formele de activitate pe care le consideri potrivite pentru Programul


Național „Şcoala altfel”:

 ateliere de teatru, muzică, arte ................................................................


plastice; ................................................................
 concursuri; .............

 competiţii sportive;  activităţi de voluntariat sau de

 excursii; interes comunitar;

 mese rotunde, dezbateri;  activităţi gospodăreşti;

 activităţi tehnico-aplicative;  schimburi de experienţă;


 vizite de studii;
 parteneriate educaţionale şi
Propune activităţi pentru săptămâna tematice;
„Şcoala  altele:
………………………………………………......
…………………………………………………......…
……………………………………………....…....
….... altfel”:
………………………....................................
................................................................ .......................................
...................................... ….....................................................................
…………………………................................. ........................................................................
................................................................ ........................................................................
................................................................ ........................................................................
................................................................ ........................................................................
................................................................ ........................................................................
................................................................ ........................................................................
Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo”
Cluj-Napoca

........................................................................ ........................................................................
........................................................................ ........................................................................
........................................................................ ......................

Numele şi prenumele: __________________________

CHESTIONAR
Stimaţi părinţi,

Săptămâna 15-19 Aprilie 2019 este dedicată activităţilor extracurriculare şi


extraşcolare, în cadrul Programului Național „Şcoala altfel”. Activităţile
propuse se vor desfăşura după un orar specific, în tipuri şi în forme variate.
Deoarece vă considerăm partenerul cel mai important în educaţia copilului
dumneavoastră, vă rugăm să vă exprimaţi, prin intermediul acestui chestionar,
propunerile şi sugestiile legate de organizarea şi derularea acestui program
educativ.

1. Cum consideraţi rolul activităţilor educative din Programul Național


„Şcoala altfel” în educaţia copilului dumneavoastră? Bifați varianta
potrivită.

Foarte important Important Destul de important Nu foarte


important Neimportant

2. Ce tipuri de activităţi doriţi să se desfăşoare în Programul Național


„Școala altfel”? Enumeraţi cel puţin două titluri sugestive pentru alegerea
făcută.
a. Activităţi cultural-
artistice.....................................................................................................................
......................
b. Activităţi
ştiinţifice:...................................................................................................................
....................................
c. Activități
sportive:....................................................................................................................
.....................................
d. Activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică (voluntariat, caritate
etc.):..............................................
Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo”
Cluj-Napoca

.................................................................................................................................
................................................................
e. Activităţi de educaţie pentru
sănătate: ...................................................................................................................
...
f. Activități
turistice:....................................................................................................................
......................................
g. Activităţi de educaţie
ecologică:..................................................................................................................
................
h. Activităţi de educaţie rutieră,
PSI: ..........................................................................................................................
.
i.Altele: .....................................................................................................................
...........................................

3. Bifați în căsuțele din dreptul formelor de activitate pe care le consideraţi


potrivite pentru desfăşurarea activităţilor:
 Ateliere de teatru, muzică, arte plastice, educaţie media şi cinematografică, expoziţii
de carte, de sculptură, evenimente aniversare;
 Competiţii sportive;
 Concursuri;
 Mese rotunde, dezbateri, simpozioane, conferinţe, colocvii, sesiuni de
comunicări;
 Activităţi de voluntariat sau de interes comunitar;
 Schimburi de experienţă;
 Vizite de studii;
 Excursii;
 Altele:_______________________________________________________________________
___

4. Cum vă puteţi implica în desfăşurarea activităţilor?

.................................................................................................................................
................................................................

5. Consideraţi că sunt necesare contribuţii financiare pentru asigurarea


bazei logistice (diplome, ecusoane, medalii, cupe, premii)? Cum
credeţi că pot fi asigurate?

.................................................................................................................................
................................................................