Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA CU CLASELE I-VIII

DRAGOSLAVELE-ARGES

Inv.

PROCES VERBAL
Incheiat astazi,.ca urmare a prelucrarii normelor si
regulilor de circulatie pentru pietoni cu elevii clasei
Elevii, in calitate de pietoni, participanti la traficul rutier trebuie sa respecte
urmatoarele reguli de circulatie :
- traversarea drumurilor publice pe la trecerile semnalizate ca atare( cu
indicatoare, marcaje) si numai prin locurile cu vizibilitate maxima ;
- cand indicatoarele, marcajele si/ sau semnalele luminoase lipsesc traversarea se
face pe la coltul strazilor si numai perpendicular pe axa drumului ;
- asigurarea inainte de traversarea strazii este obligatorie ;
- este interzisa parasirea curtii scolii pentru orice motiv in timpul orelor de curs
sau a pauzelor ;
- este interzis jocul pe poteci, acostamente sau pe partea carosabila a drumurilor
publice ;
- este interzisa urcarea in vehicule aflate in mers sau in vehicule cu tractiune
animala ;
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal semnat de toti elevii clasei
..,Scoala Dragoslavele.
Nr.
Crt.

Numele si prenumele elevului

Semnatura

SCOALA CU CLASELE I- VIII


DRAGOSLAVELE- ARGES

INV.

PROCES VERBAL
Incheiat astazi,..ca urmare a prelucrarii normelor de
protectie si paza impotriva incendiilor cu elevii clasei
Pe durata prezentei lor in scoala elevii sunt obligati sa respecte urmatoarele
reguli :
- elevii nu au voie sa umble la intrerupatoare, prize sau corpuri de iluminat din
clase, cabinete, ateliere, WC-uri, etc. ;
- este interzis elevilor sa utilizeze stingatoarele sau hidrantii de incendiu ;
- este interzisa elevilor folosirea aparatelor electrice din scoala ;
- este interzis elevilor sa aduca in scoala brichete, chibrite , petarde precum si jocul
cu acestea;
- este interzisa atingerea firelor electrice sau remedierea defectiunilor de orice
natura ce pot aparea in sali de clasa, cabinete, laboratoare ;
- este interzis elevilor a umbla la sobe, a arunca obiecte in foc, a alimenta soba cu
lemne sau alte materiale ;
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal semnat de toti elevii
clasei.., Scoala Dragoslavele.
Nr.
Crt.

Numele si prenumele elevului

Semnatura

SCOALA CU CLASELE I-VIII


DRAGOSLAVELE-ARGES

INV
PROCES VERBAL

Incheiat astazica urmare a prelucrarii normelor igienicosanitare la clasa,Scoala Dragoslavele.


Elevii trebuie sa cunoasca si sa respecte urmatoarele reguli igienico- sanitare :
- sa respecte regulile de igiena personala ;
- sa utilizeze in mod corect sursa de apa si cabinele de toaleta ;
- spalarea pe maini dupa folosirea toaletei, inainte de servirea gustarii de la pauza
mare, dupa orele de abilitati practice si educatie plastica ;
- utilizarea stergatorului inainte de intrarea pe coridorul scolii ;
- pastrarea curateniei in sala de clasa, pe coridor si in curtea scolii ;
- aruncarea ambalajelor si a resturilor la locul amenajat ;
- asigurarea unui climat corespunzator desfasurarii orelor de curs( clasa aerisita
etc.)
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal semnat de toti elevii
clasei..Scoala Dragoslavele.
Nr.
crt

Numele si prenumele elevului

Semnatura

S-ar putea să vă placă și