Sunteți pe pagina 1din 2

RESPONSABILITILE ELEVILOR CLASEI a VI-a

RESPONSABILI. MEMBRI

NR.
CRT

NUMELE I PRENUMELE
RESPONSABILITI

Clasa VIII B
2014-2015

1.

eful clasei

2.

Responsabil
materiale
dulap+Casier

3.

Responsabil cu
disciplina

4.

Responsabil cu
curenia

5.

Responsabil cu
frecvena

C
O
M

ITETUL DE PRINI AL CLASEI a VI-a

NR.
CRT.

Funcia n
cadrul
Comitetului de
prini

1.

Preedinte

2.

VicepreedinteCasier

Numele i prenumele
printelui

3.

Membru
Diriginte, prof. Grigoras Elena
Nellica