Sunteți pe pagina 1din 10

 Documente necesare membrilor Comisiei dirigintilor:

1. PLANIFICAREA ANUALA/SEMESTRIALA
2. PROGRAMAREA OREI LA DISPOZITIA PARINTILOR
3. TABEL CU ELEVII CLASEI
4. TABEL CU CONSILIUL PROFESORAL AL CLASEI
5. TABEL CU RESPONSABILII CLASEI
6. TABEL - COMITETUL DE PARINTI
7. TABEL NOMINAL cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
8. PROCES VERBAL (de la sedinta cu parintii din septembrie)
9. PROTOCOL DE COLABORARE CU CAPP
10.PROIECT DE ACTIVITATE (model)PENTRU ORA DE CONSILIERE

RESPONSABILII CLASEI

AN SCOLAR .................................
Nr. Funcţia Nume prenume elevului Observatii
crt.

1. Responsabil

2. Membru

3. Membru

4. Membru

Diriginte : Prof .......................

COMPONENŢA COMITETULUI DE PĂRINŢI PE CLASĂ


AN SCOLAR ........................
Nr. Funcţia Nume prenume părinte  TELEFON
crt.
Loc de munca /ocupatia

1. Presedintele
comitetului

2. Membru

3. Membru

4. Membru

Diriginte : Prof .......................

Proces verbal Clasa a ___- a

Incheiat azi ____________ de catre ______________________________________________


Ordinea de zi a intalnirii, este:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura părintelui


crt.

S-a mai discutat :


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Diriginte : Prof .......................

TABEL NOMINAL CU ELEVII AI CĂROR PĂRINŢI SUNT PLECAŢI ÎN STRĂINĂTATE


Clasa a ____-

Nr crt Părintele Ţara În grija Situaţia la învăţătură Obs


plecat unde cui
(mama, este rămâne buna f. buna slaba f.slaba
tata) plecat elevul
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Diriginte : Prof .......................

COLECTIVUL DIDACTIC AL CLASEI……

Numele profesorului
Obs.
Nr. Obiectul de
Crt. învăţământ

Limba română
Limba franceză
Limba engleză
Limba germana
Istoria
Geografie
Matematică
Fizică
Chimie
Biologie
Socio-umane
Religia
Educaţia fizică

Diriginte : Prof .......................

PROTOCOL DE COLABORARE
Încheiat între Dl/D-na ………………………............................................ profesor diriginte si

Dl / Dna.....................................................................................profesor consilier în CABINETUL DE CONSILIERE ŞI


ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CAPP) în vederea asigurării serviciilor de consiliere şcolară şi asistenţă
psihopedagogică pentru elevii clasei................................. .

Data încheierii protocolului :...............................

1. Serviciile de consiliere ce pot fi solicitate :


 Managementul clasei de elevi ;
 Evaluarea psiho-aptitudinala a elevilor ;
 Informarea elevilor pentru o viata sanatoasa (prevenirea comportamentului antisocial, prevenirea
bolilor cu transmitere sexuala, prevenirea consumului de droguri etc.) ;
 Orientarea scolara si profesionala a elevilor ;
 Asistenta metodica oferita dirigentei(lui) pentru imbunatatirea activitatii didactice ;
 Asistenta psihopedagogica oferita parintilor.

2. Modalitati de colaborare :
 Participarea la orele de dirigentie ;
 Colaborarea cu dirigintele in desfasurarea unor activitati educative;
 Consiliere individuala a elevilor ;
 Consiliere individuala a parintilor ;
 Consiliere individuala a dirigintelui

3. Recomandari .............................................................................................................
4. Propuneri ale dirigintei(lui)........................................................................................

Semnatura profesorului diriginte Semnatura profesorului consilier

………………………………… …………………………………

PROTOCOL DE CONSILIERE

Încheiat între profesorul consilier, de la ............................................................................ şi părinţii/tutori


legali ai elevilor din clasa..............................în vederea asigurării calităţii serviciilor de consiliere şcolară şi asistenţă
psihopedagogică oferite de cabinetul de consiliere a unităţii şcolare, prin intermediul consilierilor colective, de grup
şi individuale.
Motivul solicitării poate să fie: dezvoltare personală, stimă de sine scăzută, educaţie pentru sănătate,
educaţie pentru carieră, performanţe şcolare scăzute, abandon şcolar, evaluare psihopedagogică, dificultăţi de
învăţare, dificultăţi de relaţionare, dificultăţi de comunicare, tulburări de comportament agresivitate, hiperactivitate,
tulburări emoţionale, dificultăţi în luarea deciziei şi asumarea responsabilităţii, scăderea capacităţii de adaptare la
realitate, dezvoltarea abilităţilor social-asertive, controlul stresului, managementul timpului, abuz emoţional, abuz
fizic, intervenţie în situaţii de criză: divorţ, boală, decesul părintelui, prevenţia suicidului.

Numele şi semnătura profesorului consilier,

_________________________

ACORD DE COLABORARE

AN SCOLAR ..........................

Nr crt. Numele elevilor Numele părinţilor/ tutorelui: Semnătura


Diriginte : Prof .......................

Pag.2