Sunteți pe pagina 1din 10

Liceul Teoretic Creștin PRO DEO

Cluj-Napoca

PROIECT DIDACTIC

DATA: 4.11. 2015


CLASA: a IX-a
DIRIGINTE: Petric Ioan
OBIECTUL : Consiliere şi Orientare
SUBIECTUL: Comunicarea pasivă, agresivă, asertivă. Cum comunicăm?
TIPUL.: predare-învăţare-evaluare
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Comunicare şi abilităţi sociale

a) Competente specifice (din programa):


2.1. Exersarea comunicării eficiente
2.2. Aplicarea tehnicilor de autocontrol emoţional

b) Obiective operaţionale:
O1 – să definească cele trei concepte de comunicare
O2 – să explice aspectele negative în comunicare
O3 – să compare corect cele trei moduri de comunicare
O4 – să formuleze drepturile asertive;
O5 – să interpreteze corect situaţiile

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: integratoare,
b) a activităţii: frontală, individuală, în grupuri mici

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE :formativă, orală şi scrisă, individuală şi în grup,
autoevaluare,

RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, brainstorming-ul, activitatea pe
grupe, jocul de rol, Metoda ciorchinelui
b) materiale : fişe de lucru individuale şi pe grupe, videoproiector
specifice disciplinei : Jocul de-a viaţa: exerciţii pentru orele de
dirigenţie,
autori: Veronica Bogorin, Ruxandra Tudose, Editura Eikon,
Cluj Napoca, 2007;

c) bibliografice:

metodice: Modul 7 - Valori comportamentale şi reducerea


violenţei în şcoală, autori: Marcela Claudia Călineci, Otilia Ştefania Păcurari, Daniela
Stoicescu, Educaţia 2000+, Bucureşti, 2009;

d) temporale: 50 minute
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE OB. RESURSE PROCEDURALE EVALUARE


LECŢIEI de conţinut de forme de metode şi mijloace (metode,
timp organizare procedee didactice instrumente,
indicatori)
1. Captarea ☺ Se face printr-un exerciţiu de 5 Conversaţia Coli de hartie Fişa de lucru,
atenţiei încălzire. Elevii vor primi câte o min. Activitate Exerciţiul joc Gradul de
coală de hârtie A4. Vor primi frontală atenţie al
instrucţiuni, fără să comunice între elevilor
ei sau sa pună întrebări:
-“Indoiţi coala de hârtie în două”;
-“Rupeţi colţul din dreapta sus”;
-“Îndoiţi, din nou, coala de
hârtie”;
-”Acum, rupeţi colţul din stânga”;
-“Îndoiţi încă o dată foaia”;
-“Rupeţi colţul din dreapta jos”.
Fiecare elev îşi va desface coala şi
o va arăta întregului grup.
Discuţiile care vor urma se vor
baza pe idea că, deşi toţi au auzit
aceleaşi instrucţiuni, fiecare le-a
pus în aplicare în alt mod,
obţinând rezultate diferite.
2. ☺Se prezintă elevilor obiectivele 3
Observarea
Anunţarea pe care trebuie să le cunoască la min. Conversaţia, Flipchart,
obiectivelor Activitate sistematică a
sfârşitul lecţiei şi se scrie pe Explicaţia Marker
frontală elevilor
flipchart tema.
3. Dirijarea ☺ Atitudinea pe care o adoptăm 5 Activitate Explicaţia, Flipchart,
invatarii O.O1 în unele situaţii poate fi pasivă min. frontală Conversaţia Marker
(atunci când nu ne exprimăm Fişe de lucru
a)Prezentare opiniile sau sentimentele dar
a exagerăm importanţa opiniilor sau
conţinutului sentimentele celorlalţi), agresivă
ce urmează a (atunci când sunt exprime opiniile
fi predat, sau sentimentele fără respect faţă
recapitulat, de ceilalţi) sau asertivă (ne
sistematizat exprimăm opiniile sau Evaluare
şi evaluat sentimentele păstrând respect 10 Problematizarea orală
b) pentru ale celorlalţi) min. Activitate pe Demonstraţia Evaluare
prelegere Asertivitatea este: grupe Explicaţia practică
interactiva -abilitatea de a comunica emoţiile,
nevoile, opiniile în aşa fel încât nu
încalcă drepturile celorlalţi;
-o abilitate care se poate învăţa;
-o modalitate a te comporta şi de a
comunica care te va ajuta să ai mai
multă încredere în tine şi va
demonstra că ai respect faţă de cei
din jur. Anexa 1
d) O.O2 ☺ Elevii sunt împărţiti in patru 5 Activitate pe Metoda Evaluare
organizarea min. grupe ciorchinelui Flipchart, foi orală
grupe, fiecare grupă primeşte o
pentru de lucru, Evaluare
fişă de lucru.
activitatea de marker practică
Anexa 2
grup- Autoevaluare
4) O.O3 ☺Profesorul intervine cu 5 Activitate Problematizarea, Evaluare
Feedback întrebări pentru a verifica modul min. frontală Conversaţia orală
prin în care s-au atins obiectivele Autoevaluare
raportarea propuse
la obiectivele
propuse
iniţial, cu
solicitarea
elevilor
5) Obtinerea Se vor analiza mai multe imagini 5 Activitate Observaţia, Calculator, Evaluare
performante din care elevii trebuie să min. frontală Conversaţia, videoproiector orală
lor recunoască tipurile de comunicare. Explicaţia imagini
Anexa 3
O.O5 ☺Joc de rol. Anexa 4 10 Activitate pe Conversaţia, Evaluare
6)Asigurare min. grupe Demonstraţia, orală
a retenţiei Explicaţia Observarea
şi transferul sistematică a
de elevilor
cunoştinţe
7) ☺Se fac aprecieri individuale şi 2 Activitate Conversaţia Evaluare
Încheierea colective min. frontală formativă
lecţiei
ANEXA 1
Liceul Teoretic Creștin PRO DEO
Cluj-Napoca

Drepturile asertive – am dreptul:

-să fiu respectat pentru cine sunt şi pentru ceea ce fac;


-să decid care sunt priorităţile mele;
-să am propriile valori, credinţe;
-să le spun celorlalţi cum doresc să fiu tratat;
-să greşesc fără să fiu ridiculizat;
-să am relaţii sociale pozitive în care să mă simt în siguranţă şi respectat;
-să spun NU, să refuz ceva atunci când ştiu că nu mi se potriveşte fără să mă simt vinovat;
-să cer informaţii atunci când mă interesează ceva;
-să fiu ascultat şi luat în serios;
-să fiu fericit.
ANEXA 2
Liceul Teoretic Crestin PRO DEO
Cluj-Napoca

FIŞĂ DE LUCRU

1. Care sunt tipurile de agresivitate?

2. Care sunt dezavantajele acestei forme de manifestare?

3. Când devenim agresivi?


ANEXA 3
Liceul Teoretic Crestin PRO DEO
Cluj-Napoca
ANEXA 4
Liceul Teoretic Creștin PRO DEO
Cluj-Napoca

JOC DE ROL

Trei elevi îşi propun să chiulească de la o oră pentru a merge la furat cireşe. Aceştia le
propun şi altor trei colegi să-i însoţească. Pe rând, elevii trebuie să simuleze comportamentul
pasiv, agresiv şi asertiv.