Sunteți pe pagina 1din 15

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a IX-a – Semestrul I
Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “PRO DEO”


Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț

Competenţe Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
2.1. Modalităţi de Prelucrare normelor de protecţie fizică a elevilor 1 1
Protecţia
2.2. atenuare a Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurarea a
individuală
4.3. şocurilor activităţilor Modalităţi de atenuare a şocurilor Permanent Permanent
Îndemânare:
Procedee - Coordonarea acţiunilor segmentelor corpului 3 6-8
1.2. Efectuarea unor acţiuni motrice simple şi complexe
metodice
3.1.
Calităţi specifice
3.2.
motrice dezvoltării Viteză în regim de coordonare:
4.2.
fiecărei calităţi Viteză de reacţie – deplasare, în condiţii de orientare 3 9-11
motrice în spaţiu şi îndemânare
Forţă dinamică segmentară 5 12-15
1.2./3.1./3.2./
3.3. Atletism Alergări Alergare de rezistență 4 2-5
4.2./5.2.
1.2. Elemente acrobatice statice
Gimnastică
3.1./3.2./3.3. Gimnastică Elemente acrobatice dinamice 7 12-18
acrobatică
4.2. Variante de linii acrobatice
Sărituri la capră:
- Săritură în sprijin depărtat
- Săritură în sprijin ghemuit
5.1./5.2. Sarituri la aparate Săritură la lada de gimnastică:
- Cu rostogolire pe lada situată longitudinal
- În sprijin ghemuit/departat pe lada dispusă
transversal, urmată de săritură cu extensie
Procedee tehnice folosite în atac:
• poziţii şi deplasări specific
• pasarea mingii înainte şi * peste cap
• ridicarea mingii pentru atac
• lovitura de atac procedeu drept
• serviciu de jos şi de sus, din faţă Procedee tehnice
folosite în apărare:
• poziţii şi deplasări specifice
1.2.
• preluarea cu două mâini de sus, cu două mâini de jos
3.1.
• *plonjonul înapoi şi lateral
3.2.
Acţiuni tactice folosite în atac:
3.3. Jocuri • aşezarea pe teren pentru primirea mingii din serviciu
Volei 10 2-11
4.1. sportive • * combinaţii în atac cu 2-3 loviri ale mingii, din două
4.2. zone apropiate Acţiuni tactice folosite în apărare:
4.3. • sistemul de apărare cu jucătorul din zona 6 avansat
5.2. • * blocajul individual
Joc bilateral:
• 3 x 3, 4 x 4 pe terenuri de dimensiuni reduse
• 6 x 6 pe teren normal
Regulile jocului: atingerea fileului, călcarea liniei de
centru şi la serviciu, spaţiul de serviciu, minge ţinută,
dublă sau condusă, rotaţia jucătorilor, punct realizat,
încheierea setului şi a jocului Informaţii din volei.
1.Alergare de rezistență
2.Forţa (cuplu de două probe vizând segmente
EVALUARE 3 5, 15, 18
diferite)
3.Gimnastică acrobatică + săritura la aparat
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a IX-a – Semestrul al II-lea
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “PRO DEO”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Competenţe Număr de Săptămân Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice lecţii alocate a reglare

Forţă dinamică segmentară 3 1-3


Procedee metodice
specifice dezvoltării
1.2.
fiecărei calităţi
3.1. Rezistenţă:
Calităţi motrice 4-6
3.2. - Cardio-respiratorie la eforturi uniform continue 3
motrice
4.2. - Cardio-respiratorie la eforturi variabile
Procedee şi mijloace
de dezvoltare Viteză în regim de coordonare:
specifică şi - Viteză de reacţie – deplasare, în condiţii de 3 7-9
combinată a orientare în spaţiu şi îndemânare
calităţilor motrice
1.2. Deprinderi Deprinderi motrice
Parcursuri aplicative 3 1-3
3.2., 4.2. motrice de locomoţie
Alergare de viteză:
- Pasul alergător de accelerare
1.2., 3.1./3.2./3.3. Alergări 3 11-13
Atletism - Pasul alergător lansat de viteză
4.2., 5.2.
- Startul de jos şi lansarea de la start
Sărituri Săritura în lungime cu elan 3 14-16
1.2. Volei Procedee tehnice folosite în atac: 12 4-9,
3.1. Jocuri • poziţii şi deplasări specific 11-16
3.2./3.3. sportive • pasarea mingii înainte şi * peste cap
• ridicarea mingii pentru atac
• lovitura de atac procedeu drept
• serviciu de jos şi de sus, din faţă Procedee tehnice
folosite în apărare:
• poziţii şi deplasări specifice
• preluarea cu două mâini de sus, cu două mâini de
jos
• *plonjonul înapoi şi lateral
Acţiuni tactice folosite în atac:
• aşezarea pe teren pentru primirea mingii din
serviciu
4.1./4.2./4.3. • * combinaţii în atac cu 2-3 loviri ale mingii, din
5.2. două zone apropiate Acţiuni tactice folosite în
apărare:
• sistemul de apărare cu jucătorul din zona 6 avansat
• * blocajul individual
Joc bilateral:
• 3 x 3, 4 x 4 pe terenuri de dimensiuni reduse
• 6 x 6 pe teren normal
Regulile jocului: atingerea fileului, călcarea liniei
de centru şi la serviciu, spaţiul de serviciu, minge
ţinută, dublă sau condusă, rotaţia jucătorilor, punct
realizat, încheierea setului şi a jocului Informaţii din
volei.
1 nota, cumulativ (cuplu de două probe vizând
segmente diferite)
1 nota, săritura în lungime cu elan
EVALUARE 4 3, 13, 16
1 nota alergarea de viteză cu start de jos
Joc sportiv (procedeu tehnic izolat; structură
tehnico-tactică; joc bilateral)
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a X-a (2 ore/săptămână) – Semestrul I
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Crestin PRO DEO
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț

Competenţe
Număr de Măsuri de
specifice Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Prelucrare normelor de protecţie fizică a
elevilor 2 1
2.1. Protecţia Modalităţi de Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurarea
2.2. individuală atenuare a şocurilor a activităţilor
4.3. Modalităţi de atenuare a şocurilor Permanent Permanent
Lectie de acomodare
Viteză de deplasare
1.2. 6 9-11
Procedee şi - distanţe medii
2.1.
mijloace de - distanţe mari
3.1.
Calităţi dezvoltare Forţă:
3.2. 8 12-15
motrice - explozivă
3.3.
- segmentară
4.2.
Îndemânare:
4.3. 6 6-8
acţiuni motrice simple şi complexe
1.2./2.1.3.1. 3.2./
Atletism Alergări Alergare de rezistență 6 2–4
3.3./4.2./4.3.
1.2. Gimnastică Combinaţii de elemente acrobatice statice şi
2.1. Gimnastică dinamice
14 12-18
3.1./3.2./3.3. acrobatică Modele de linii acrobatice şi de exerciţii
4.2./4.3. integrale
5.1. Sărituri la aparate Săritură la capră: 6 16-18
- în sprijin depărtat cu întoarcere 180
(F)
- în sprijin ghemuit printre braţe (B)
*la lada de gimnastică:
- cu rostogolire pe lada
situatălongitudinal (fete);
- în sprijin depărtat pe lada situată
longitudinal (băieţi)
Procedee tehnice de atac
1.2.
Procedee tehnice de apărare
2.1.
Acţiuni tactice individuale şi colective simple
3.1.
de atac
3.2. Jocuri
Volei Acţiuni tactice individuale şi între doi 20 2-11
3.3. sportive
jucători, folosite în apărare
4.1.
Un sistem de joc în atac
4.2.
Un sistem de joc în apărare
4.3.
Joc bilateral
Alergare de rezistență
Forţa (cuplu de două probe vizând segmente
EVALUARE 3 5, 15, 18
diferite)
Gimnastica acrobatica + Săritura la aparat
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a X-a 2 ore/săptămână) – Semestrul al II-lea

Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Crestin PRO DEO


Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț

Competenţe Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Structuri motrice
Structuri motrice variate cuprinzând variante de
variate efectuate în
combinare a calitatilor motrice, în condiţii 6 7-9
1.2. condiţii diferite de
diferite de solicitare la efort
2.1. solicitare la efort
3.1. Calităţi Forţă:
3.2. motrice - explozivă 6 1-3
Procedee şi - segmentară
3.3.
mijloace de
4.2./4.3. Rezistenţa:
dezvoltare
la eforturi uniforme 6 4-6
executate în condiţii variate
1.2., 2.1.
Deprinderi Deprinderi motrice
3.1., 3.2., 3.3. Parcursuri aplicative 6 1-3
motrice de locomoţie
4.2., 4.3.

1.2.
Atletism Sărituri Săritura în lungime cu elan 6 14-16
2.1.
3.1./3.2./3.3.
Alergări Alergare de viteză 6 11-13
4.2., 4.3.
Procedee tehnice folosite în atac
1.2. Procedee tehnice folosite în apărare
2.1. Acţiuni tactice individuale şi colective simple,
3.1. folosite înatac
3.2. Jocuri Acţiuni tactice individuale şi între doi jucători, 4-9,
Volei 24
3.3. sportive folosite în apărare 11-16
4.1. Un sistem de joc în atac
4.2. Un sistem de joc în apărare
4.3. Regulamentul de joc
Joc bilateral
Forta
Săritura în lungime cu elan
EVALUARE Alergarea de viteză 4 3, 13, 16
Joc sportiv (structură tehnico-tactică; joc
bilateral)
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a XI-a – Semestrul I
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “PRO DEO”


Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț

Competenţe Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Cunoştinţe specifice diferitelor tipuri de deprinderi
2.2. Importanţa „încălzirii” 1 1
Protecţia
4.1. Cunoştinţe teoretice Rolul respiraţiei în efort şi refacere
individuală
4.3. Tehnici de acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului Permanent Permanent
în execuţie
1.2. Viteză de deplasare pe distanţe progresive 3 9-11
2.1./2.2.
Programe de
3.1./3.2. Calităţi şi Acţiuni motrice simple şi complexe în regim de 3 6-8
dezvoltare izolată şi
4.1./4.3. deprinderi coordonare
combinată a
motrice
calităţilor motrice
Forţă dinamică segmentară; Forţă segmentară în 4 12-15
regim de rezistenţă
1.2., 3.2.
Probe de alergare
4.1., 4.2., 4.3. Altetism Alergare rezistență 4 2-5
(opţional)
5.1., 5.2.
1.2. Gimnastică Gimnastică Variante de linii acrobatice 7 12-18
3.2. acrobatică *Informaţii locale, naţionale şi internaţionale
4.1., 4.2., 4.3. (opţional) specifice gimnasticii
5.1., 5.2.
Săritură în sprijin depărtat pe lada dispusă
transversal, trecere în sprijin ghemuit, urmată de
Sărituri la aparate coborâre prin săritură dreaptă (F)/extensie (B)
3 16-18
(opţional) Saritura in sprijin departat la capra cu intoarcere 180
de grade (F)
Saritura in sprijin ghemuit la capra (B)
• Variante de procedee tehnice de serviciu
1.2. • Variante de procedee tehnice ale loviturii de atac
3.2. • Structuri tehnico-tactice care să cuprindă 2-3
4.1. procedee tehnice de bază
Jocuri
4.2. Volei • Sistemul de apărare cu jucătorul din zona 6 retras 10 2-11
sportive
4.3. • Sistemul de atac cu jucătorul-ridicător în zona 2
5.1. • Regulamentul de joc
5.2. • * Informaţii locale, naţionale şi internaţionale, din
volei
Alergarea de rezistență
Forţa (cuplu de două probe vizând segmente diferite)
EVALUARE 3 5, 15, 18
Gimnastică acrobatică si sau saritură la aparat

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ


PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a XI-a – Semestrul al II-lea

Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “PRO DEO”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Competenţe Număr de Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Forţă dinamică segmentară 3 1-3
Programe de
dezvoltare izolată
1.2. şi combinată a Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe, 3 4-6
2.1. calităţilor motrice mixte
2.2. Calităţi şi
3.1. deprinderi Viteză în regim de coordonare:
3.2. motrice Viteză de reacţie – deplasare, în condiţii de 4 7-9
4.1. orientare în spaţiu şi îndemânare
4.3.
Parcursuri
Acţiuni motrice executate în condiţii variate 3 1-3
aplicativ- utilitare
Probe de
1.2./3.2. alergare Alergare de viteză cu start de jos 3 11-13
4.1., 4.2., 4.3. Atletism (opţional)
5.1., 5.2. Probe de sărituri
Săritura în lungime cu elan 3 14-16
(opţional)
variante de procedee tehnice de serviciu
• variante de procedee tehnice ale loviturii de
atac
1.2.
• structuri tehnico-tactice care să cuprindă 2-3
3.2.
procedee tehnice de bază
4.1.
• sistemul de apărare cu jucătorul din zona 6 19-31,
4.2. Jocuri sportive Volei 12
retras 33-35
4.3.
• sistemul de atac cu jucătorul-ridicător în zona
5.1.
2
5.2.
• regulamentul de joc
• * informaţii locale, naţionale şi internaţionale,
din volei
-Forţa (cuplu de două probe vizând segmente
diferite)
-Saritura in lungime cu elan
EVALUARE 4 3, 13, 16
-Alergare de viteză cu start de jos
-Joc sportiv (structură tehnico-tactică; joc
bilateral)

Î
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a XII-a – Semestrul I
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Crestin PRO DEO
Anul Şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Competenţe Număr de Săptămân Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi
specifice lecţii alocate a reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
2.2. Prelucrare normelor de protecţie fizică a 1 1
4.1. Protecţia Modalităţi de atenuare a elevilor, Asigurarea condiţiilor optime de
4.2. individuală Şocurilor desfășurarea a activităţilor, Modalităţi de Permanent Permanent
4.3. atenuare a Şocurilor
Dezv. vitezei și a Viteză în regim de îndemânare
1.1.
îndemânării prin metoda Acţiuni motrice simple Şi complexe, 5 6-10
1.2.
repetărilor executate în condiţii variate
2.1.
Dezv. forţei în regim de
2.2. Calităţi Forţa în regim de rezistenţă 2 14-15
rezistenţă prin „circuite”
3.1. motrice
Dezvoltarea forţei prin
3.2. Forţa de tip izometric 3 11-13
eforturi izometrice
4.1.
Dezvoltarea forţei prin
4.3. Dezvoltarea fortei folosind ingreuieri 3 11-13
eforturi cu îngreuieri
1.2./2.2./3.2./4.1./
Atletism Alergări Alergarea de rezistență 4 2-5
4.2./4.3.5.1./5.2./5.3.
1.2./2.2./3.2./4.1./
Legări de elemente din gimnastica
4.2./4.3./5.1./5.2./5.3 Gimnastică Acrobatică 8 11-18
acrobatică
.
1.2./2.2./3.2./4.1./
4.2./4.3./5.1./5.2./5.3 Jocuri sportive Volei Joc bilateral 9 2-10
.
EVALUARE Forţa (două probe vizând segmente 3 5, 15, 18
diferite), Gimnastică acrobatică
Alergarea rezistență

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ


PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a XII- a – Semestrul al II-lea
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creștin PRO DEO
Anul Şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Competenţe Număr de Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Dezvoltarea rezistenţei
prin eforturi cu intervale
Rezistenţă generală în regim aerob 3 4-6
Dezvoltarea rezistenţei
1.2./4.1./4.2./4.3. Calităţi
prin eforturi continue
5.1./5.1./5.2./5.3. motrice
Dezvoltarea forţei în
regim de rezistenţă prin Forţa în regim de rezistenţă 3 1-3
„circuite”
1.2./2.2./3.2. Probe de alergare Alergare de viteză cu start de jos 3 11-13
4.1./4.2./4.3. Atletism
5.1./5.2./5.3. Probe de sărituri Săritura în lungime cu elan 3 7-9
1.2./2.2./3.2. Saritura la lada de gimnastica asezata
4.1./4.2./4.3. Gimnastică Sărituri la aparate longitudinal - cu rostogolire directa 3 1-3
5.1./5.2./5.3. (fete); in sprijin depărtat (baieti)
1.2./2.2./3.2./4.1./
4-9,
4.2./4.3./5.1./5.2./5.3 Jocuri sportive Volei Joc bilateral 10
11-14
.
Saritura la aparatul de gimnastică
Alergarea de viteză cu start de jos
EVALUARE Saritura in lungime cu elan 4 3, 9, 13, 14
Joc sportiv (structură tehnico-tactică;
joc bilateral)