Sunteți pe pagina 1din 8

PLANUL CALENDARISTIC

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT


Unitatea de învăţământ: __________________________________________________
Anul școlar: 2015-2016
Cadrul didactic: prof. EFS _______________________________

CLASA a VII-a – Semestrul I


Competențe Număr de Măsuri de
Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna
specifice lecții alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Reflexul de postură  Combaterea atitudinilor corporale deficiente:
permanent permanent
corectă cifoze, scolioze, picior plat;
 A membrelor superioare;
Tonicitatea și
 A toracelui;
troficitatea permanent permanent
 A abdomenului;
musculară
 A membrelor inferioare;
Mobilitatea și  Scapulo-humerală;
stabilitatea  A coloanei vertebrale; permanent permanent
articulațiilor  Coxo-femurală;
 Mişcări de redresare compensatorii pentru Poate fi realizat
prevenirea deficienţelor fizice; în pauza mare
Caracteristicile
 Revigorarea fizică a elevilor; sub conducerea
complexului de
 Durata complexului 5-7 minute; 2 S. S1 profesorului de
exerciții de
 Conţine mişcări de extensie ale trunchiului, serviciu şi a unui
înviorare
alergare pe loc, sărituri simple pe loc şi prof. de ed.
exerciţii de respiraţie; fizică
 Complexul DFA cuprinde 8-12 sau mai multe
exerciţii;
 Exerciţiile care compun complexul DFA au o
ordine anumită, cu grade de complexitate şi
tempo de execuţie diferit;
Caracteristicile
 Exerciţiile cuprind mişcări de forţă, mobilitate,
complexului de
întindere şi relaxare; permanent permanent
exerciții de
dezvoltare fizică  Exerciţiile utilizate în constituirea complexelor
1.1. Starea de sănătate și DFA pot fi: libere, cu bastoane, cu mingi
1.2. dezvoltarea fizică medicinale, la scară fixă, la banca de
2.1. gimnastică;
2.2.  Amplitudinea, complexitatea şi tempoul de
2.3. execuţie cresc progresiv;
2.4.  Dezvoltarea grupelor musculare implicate în
5.1. Caracteristicile menţinerea posturii corecte a corpului şi a
5.2. exercițiilor anumitor segmente; permanent permanent
corective  Localizare precisă care să combată unele
atitudini deficiente (cifoză, scolioză, lordoză);
Instrumente și
tehnici de  Examenul antropometric;
determinare a  Determinarea greutăţii, înălţimii, frecvenţei
3 S. S1-S2
indicatorilor cardiace şi respiratorii;
morfologici și
funcționali
Valorile medii ale
indicatorilor  Prezentarea valorilor medii ale înălţimii,
morfologici și greutăţii, frecvenţei cardiace şi respiratorii
3 S. S1-S2
funcționali specifici specifice vârstei de 13-14 ani;
vârstei și sexului
elevilor
 Abaterile frecvente de la atitudinea corporală
corectă;
Cunoștințe teoretice 3 S. S1-S2
 Cauzele care le produc şi mijloacele de
prevenire a instalării acestora;
Creșterea masei  Exerciţii pentru principalele grupe musculare
6 S. S5-S7
musculare active ale braţelor, picioarelor, trunchiului;
Diminuarea  Totalitatea exerciţiilor utilizate în lecţiile de
Armonia dezvoltării fizice țesutului adipos
permanent permanent
educaţie fizică;
Raportul înălțime-
 Măsurători 3 S. S1-S2
greutate
 Mişcări compensatorii în plan lateral, antero-
Tehnici de
posterior executate cu membrele superioare, permanent permanent
reechilibrare
inferioare şi cu trunchiul;
 Încălţămintea utilizată să aibă o talpă moale şi
suficient de groasă;
Modalități de  Suprafeţele de aterizare (atletism, gimnastică,
2.1. permanent permanent
Protecția individuală atenuare a șocurilor sărituri) să fie suficient de moi;
2.3.
Amortizare permanentă de către fiecare elev prin
cedarea controlată din articulaţii;
 Importanţa încălzirii;
Cunoștințe teoretice  Tehnicile de acordare reciprocă a permanent permanent
ajutorului/sprijinului în execuţii;

1
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Lucru în condiții  Acţiunea aerului
1.1. variate de mediu  Acţiunea apei; 7 S. S1-S4
1.2. atmosferic  Expunerea la soare;
Călirea
2.1.
organismului  Expunerea corectă la influenţa razelor solare;
2.3.  Proceduri de călire prin influenţa
4.2. Cunoștințe teoretice permanent permanent
hidroterapiei;
 Adaptarea la temperaturi scăzute;
 Îmbrăcămintea şi încălţămintea adecvate
Caracteristicile
spaţiului de lucru şi condiţiilor atmosferice; 3 S. S1-S2
echipamentului
 Curat, lejer;
 Variante de mers şi alergare cu creşterea
progresivă a efortului;
 Exerciţii din şcoala alergării şi săriturii;
Conținutul și  Exerciţii de mobilitate articulară şi elasticitate
valoarea musculară;
1.1. „încălzirii”  Angrenarea treptată în efort a funcţiilor permanent permanent
1.2. organismului organismului;
2.1. Igiena efortului pentru efort  Educarea percepţiilor spaţio-temporale;
2.3.
 Angrenarea treptată în efort a aparatului
4.2.
locomotor;
 Prevenirea accidentelor;
Relația efort-pauza  Alternarea efortului cu pauza de revenire;
permanent permanent
de revenire  Intensitatea efortului determină durata pauzei;
 Rolul respiraţiei în efort;
 Măsurile eficiente de igienă individuală în
Cunoștințe teoretice permanent permanent
lecţiile de educaţie fizică, întreceri, concursuri
şi după încheierea acestora;
 Amenajarea şi întreţinerea spaţiului de lucru;
 Transportul echipamentului şi materialelor
Activități practice
sportive;
de conducere,
 Conducerea unor secvenţe din lecţie (încălzire, permanent permanent
subordonare,
ISAL);
colaborare
 Organizarea grupelor şi echipelor;
 Arbitraj;
 Individualismului şi vedetismului;
Situații conflictuale
 Lipsa comunicării între coechipieri;
care pot interveni în permanent permanent
 Nerespectarea regulilor de joc;
Dezvoltarea activitățile practice
4.1.  Folosirea unui limbaj neadecvat;
trăsăturilor de
4.2.
personalitate  Asigurarea unor arbitraje competente şi
Modalități de
obiective;
prevenire/ aplanare/
 Cunoaşterea regulamentelor sporturilor
rezolvare a permanent permanent
practicate în şcoală;
situațiilor
conflictuale  Argumentarea parcurgerii unei anumite
structuri a lecţiei;
 Respectarea cu stricteţe a regulilor;
Comportamentele
 Respectarea coechipierilor, adversarilor,
integrate în
arbitrilor, publicului spectator; permanent permanent
noțiunea de fair-
 Spiritul de întrajutorare;
play
 Comportament civilizat;
 Viteza de reacţie la stimuli variabili;
 Viteza de execuţie:
– a actelor şi acţiunilor motrice singulare şi
repetate;
– a actelor şi acţiunilor motrice cu obiecte
portative;
– *în relaţie cu parteneri şi adversari;
Viteza  Viteza de deplasare: - -
– pe distanţe şi direcţii variate;
– *cu manevrarea unor obiecte;
 Cunoştinţe teoretice despre:
– caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea
vitezei;
‒ valorile medii ale indicatorilor de viteză,
1.2. corespunzătoare vârstei/sexului;
2.3.  Coordonarea acţiunilor corpului în spaţiu şi
3.1. timp;
3.2.  Coordonarea acţiunilor în relaţia cu parteneri
3.3. şi cu adversari;
Calități motrice
3.4.  Mânuirea ambidextră de obiecte;
4.1.
 *Coordonarea acţiunilor faţă de obiect,
4.2. S7-S8
Îndemânarea aparat, parteneri, adversari; 8
5.1.
 Echilibru: S15-S16
5.2.
- menţineri, pe durate crescute progresiv, ale
poziţiilor statice (cu baze de sprijin reduse, pe
sol şi pe suprafeţe cu înălţimi variabile);
- deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de
obiecte, pe suprafeţe înguste şi înălţate,
orizontale şi înclinate.
 Forţa explozivă;
 Forţa în regim de rezistenţă;
 Cunoştinţe teoretice despre:
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea 6 P. S15-S17
Forța
forţei; 8 S. S3-S4 S11-S12
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a
forţei principalelor segmente musculare,
specifice vârstei şi sexului.

2
 Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi
aerobe;
 Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi
variabile;
 *rezistenţa musculară locală;
Rezistența  *rezistenţa în regim de forţă; 4 P. S5-S6 -
 Cunoştinţe teoretice despre:
- Caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea
rezistenţei;
Valorile medii ale indicatorilor de manifestare a
rezistenţei, specifice vârstei şi sexului;
Calități motrice
- - - -
combinate
 Cu pas adăugat;
 Cu pas încrucişat;
Mersul permanent permanent
 Variante de mers pe suprafeţe plane şi
înclinate, cu poziţionarea diferită a braţelor;
 Pe perechi şi în grup;
 Cu schimbări de direcţie;
Alergarea permanent permanent
 Cu ocoliri şi trecere peste obstacole;
1.2.  Precedată şi urmată de alte deprinderi;
2.3.  Sărituri succesive, pe loc şi cu deplasare;
3.1.  Pe direcţii diferite (înainte, înapoi, lateral);
3.2. Săritura  Peste obstacole; 5 S. S15-S17
3.3. Deprinderi de
 La coardă;
3.4. locomoție
 Precedate şi urmate de alte deprinderi;
4.1.
4.2.  Prin apucare şi încălecare a obstacolului;
5.1. Escaladarea  Prin apucare şi rulare pe piept şi abdomen; 2 S. S15 -
5.2.  *la perete artificial;
 Pe banca de gimnastică, simultan/alternativ cu
ajutorul braţelor, din poziţiile culcat facial şi
Tracțiunea 2 S. S16 -
culcat dorsal;
 Pe perechi, din poziţii şi cu prize diferite;
Cățărarea-  Pe plan înclinat;
2 S. S16 -
coborârea  Pe scară;
Târârea  Joasă, cu purtare de obiecte; 2 S. S17 -
1.2.  Aruncări azvârlite cu obiecte diferite, la
2.3. distanţă;
3.1.  Aruncări lansate cu una şi cu două mâini, cu
Tip propulsie 3 S. S1-S2
3.2. obiecte diferite, lansare, rostogolire,
3.3. Deprinderi de voleibolare, lovire cu mâna, lovire cu piciorul,
3.4. manipulare lovire cu obiecte (racheta, crosa);
4.1.
4.2.  Prinderea, cu două mâini, de obiecte cu forme
5.1. Tip absorbție şi dimensiuni diferite, de la distanţe variabile, 3 S. S1-S2
5.2. de pe loc şi din deplasare;
1.2. De tip axial  Îndoire, răsucire, întoarcere, balansare; 3 S. S1-S2
2.3.
3.1.
3.2.
3.3. Deprinderi de  Posturi ortostatice, deplasări prin împingere a
Posturi statice sau
3.4. stabilitate obiectelor şi partenerilor, din poziţii şi cu prize - -
4.1. dinamice
diferite, rostogoliri, starturi, fente;
4.2.
5.1.
5.2.
 Elemente din şcoala alergării;
 Alergarea de viteză:
- Pasul alergător de accelerare;
- Pasul alergător lansat de viteză;
- Startul de jos şi lansarea din start;
- Cunoştinţe teoretice despre:
- Startul greşit;
- Respectarea culoarului;
- -
Alergări  Alergarea de rezistenţă: 6 P. S7-S9
- Pasul alergător lansat de semifond;
- Startul de sus şi lansarea de la start;
- Coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de
1.2. alergare;
1.2. - *alergarea pe teren variat,
2.3. - Cunoştinţe teoretice despre:
3.2. - Startul greşit;
3.3. - Depăşirea adversarului;
3.4. Atletism  Elemente din şcoala săriturii;
4.1. - Pasul săltat;
4.2. - Pasul sărit;
5.1.  Săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
5.2. - Elan de 7-9 paşi;
5.3. Sărituri - Bătaie pe zona precizată; - -
- Desprindere de pe un picior;
- Cunoştinţe teoretice despre:
- Depăşirea pragului (zonei de bătaie,
desprindere);
- Măsurarea lungimii săriturii;
 Elemente din şcoala aruncării;
 Aruncarea mingii de oină:
- De pe loc la distanţă;
Aruncări 6 P. S3-S5
- Cunoştinţe teoretice despre:
- Aruncarea reuşită;
- Numărul de aruncări în concurs;

3
 Elemente statice:
- Podul de sus – fete;
- Stând pe cap cu sprijin – băieţi;
 Elemente dinamice:
1.2. - Rulări;
1.2. - Rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat şi
Gimnastică
2.3. înapoi din depărtat în ghemuit; 8 P. S11-S14
acrobatică
3.2. - *răsturnare lentă înainte şi înapoi (fete);
3.3. - Stând pe mâini-rostogolire;
3.4. Gimnastică  Variante de linii acrobatice (cuprinzând
4.1. elementele însuşite);
4.2.  Cunoştinţe teoretice despre criteriile de
5.1. apreciere a execuţiilor;
5.2.
5.3.
 săritura în sprijin ghemuit pe lada de
Sărituri la aparate gimnastică situată tranversal, urmată de 8 P. S15-S18 -
coborâre prin săritură dreaptă

01. 02. 03. 04. 05. 06.


1 - - - -
Baschet
2 - - - -
1 - - - -
Fotbal
2 - - - -
1 - - - -
1.2.  Pasa cu o mână de la umăr, de pe loc şi din
1.2. deplasare, pe direcţii diferite;
2.3.  Aruncarea la poartă cu paşi încrucişaţi
3.2.  Driblingul multiplu
3.3. Handbal
2  Aruncarea la poartă din alergare 19 S1-S10
3.4. Jocuri sportive
 Acţiuni tactice în sistemul de apărare 6:0
4.1.
4.2.  Cunoştinţe teoretice privind regulile de joc:
5.1. călcarea semicercului în atac, picior
5.2.  Joc cu temă
5.3. 1 - - - -
Oină
2 - - - -
1 - - - -
Volei
2 - - - -
**Torbal - - - -
**Goalbal - - - -
Badminton - - - -
Cicloturism - - - -
Dans sportiv - - - -
Dans folcloric - - - -
Gimnastică ritmică - - - -
Înot - - - -
Korfball - - - -
Discipline Orientare sportivă - - - -
- sportive Patinaj - - - -
alternative Rugby-tag - - - -
Sanie - - - -
Schi alpin - - - -
Schi fond - - - -
Sport aerobic - - - -
Șah - - - -
Tenis de masă - - - -
Trânta - - - -
 1 notă din aruncarea mingii de oină
 1 notă, calitatea motrică rezistenta - Alergarea
1.3. de rezistenta: 800m și 1000m;
EVALUARE 8 P. S5, S9, S14, S17
2.1.  1 notă din elemente acrobatice izolate
 1 notă, cumulativ, din două probe de forţă
pentru segmente diferite;

4
PLANUL CALENDARISTIC
Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
Unitatea de învăţământ: __________________________________________________
Anul școlar: 2015-2016
Cadrul didactic: prof. EFS _______________________________

CLASA a VII-a – Semestrul al II-lea


Număr de Măsuri de
Competențe specifice Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna
lecții alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Reflexul de postură  Combaterea atitudinilor corporale deficiente:
permanent permanent
corectă cifoze, scolioze, picior plat;
 A membrelor superioare;
Tonicitatea și
 A toracelui;
troficitatea permanent permanent
 A abdomenului;
musculară
 A membrelor inferioare;
Mobilitatea și  Scapulo-humerală;
stabilitatea  A coloanei vertebrale; permanent permanent
articulațiilor  Coxo-femurală;
 Mişcări de redresare compensatorii pentru Poate fi realizat
prevenirea deficienţelor fizice; în pauza mare
Caracteristicile
 Revigorarea fizică a elevilor; sub conducerea
complexului de
 Durata complexului 5-7 minute; permanent permanent profesorului de
exerciții de
 Conţine mişcări de extensie ale trunchiului, serviciu şi a unui
înviorare
alergare pe loc, sărituri simple pe loc şi prof. de ed.
exerciţii de respiraţie; fizică
 Complexul DFA cuprinde 8-12 sau mai multe
exerciţii;
 Exerciţiile care compun complexul DFA au o
ordine anumită, cu grade de complexitate şi
tempo de execuţie diferit;
Caracteristicile
 Exerciţiile cuprind mişcări de forţă, mobilitate,
complexului de
întindere şi relaxare; permanent permanent
exerciții de
Starea de dezvoltare fizică  Exerciţiile utilizate în constituirea
1.1. sănătate și complexelor DFA pot fi: libere, cu bastoane,
1.2. dezvoltarea fizică cu mingi medicinale, la scară fixă, la banca de
2.1. gimnastică;
2.2.  Amplitudinea, complexitatea şi tempoul de
2.3. execuţie cresc progresiv;
2.4.  Dezvoltarea grupelor musculare implicate în
5.1. Caracteristicile menţinerea posturii corecte a corpului şi a
5.2. exercițiilor anumitor segmente; permanent permanent
corective  Localizare precisă care să combată unele
atitudini deficiente (cifoză, scolioză, lordoză);
Instrumente și
tehnici de  Examenul antropometric;
determinare a  Determinarea greutăţii, înălţimii, frecvenţei 2 P. S19
indicatorilor cardiace şi respiratorii;
morfologici și
funcționali
Valorile medii ale
indicatorilor  Prezentarea valorilor medii ale înălţimii,
morfologici și greutăţii, frecvenţei cardiace şi respiratorii
2 P. S19
funcționali specifici specifice vârstei de 13-14 ani;
vârstei și sexului
elevilor
 Abaterile frecvente de la atitudinea corporală
corectă;
Cunoștințe teoretice permanent permanent
 Cauzele care le produc şi mijloacele de
prevenire a instalării acestora;
Creșterea masei  Exerciţii pentru principalele grupe musculare
6 S19-S22
musculare active ale braţelor, picioarelor, trunchiului;
Armonia Diminuarea  Totalitatea exerciţiilor utilizate în lecţiile de
permanent permanent
dezvoltării fizice țesutului adipos educaţie fizică;
Raportul înălțime-
- - - -
greutate
 Mişcări compensatorii în plan lateral, antero-
Tehnici de
posterior executate cu membrele superioare, permanent permanent
reechilibrare
inferioare şi cu trunchiul;
 Încălţămintea utilizată să aibă o talpă moale şi
suficient de groasă;
2.1. Protecția Modalități de  Suprafeţele de aterizare (atletism, gimnastică,
permanent permanent
2.3. individuală atenuare a șocurilor sărituri) să fie suficient de moi;
Amortizare permanentă de către fiecare elev
prin cedarea controlată din articulaţii;
 Importanţa încălzirii;
Cunoștințe teoretice  Tehnicile de acordare reciprocă a permanent permanent
ajutorului/sprijinului în execuţii;
Lucru în condiții  Acţiunea aerului;
1.1. variate de mediu  Expunerea la soare; 4 S. S22-S23
1.2. atmosferic  Acţiunea apei;
Călirea
2.1.
organismului  Expunerea corectă la influenţa razelor solare;
2.3.  Proceduri de călire prin influenţa
4.2. Cunoștințe teoretice permanent permanent
hidroterapiei;
 Adaptarea la temperaturi scăzute;

5
 Îmbrăcămintea şi încălţămintea adecvate
Caracteristicile
spaţiului de lucru şi condiţiilor atmosferice; permanent permanent
echipamentului
 Curat, lejer;
 Variante de mers şi alergare cu creşterea
progresivă a efortului;
 Exerciţii din şcoala alergării şi săriturii;
Conținutul și  Exerciţii de mobilitate articulară şi elasticitate
valoarea musculară;
1.1. „încălzirii”  Angrenarea treptată în efort a funcţiilor permanent permanent
1.2. organismului organismului;
2.1. Igiena efortului pentru efort  Educarea percepţiilor spaţio-temporale;
2.3.
 Angrenarea treptată în efort a aparatului
4.2.
locomotor;
 Prevenirea accidentelor;
Relația efort-pauza  Alternarea efortului cu pauza de revenire;
permanent permanent
de revenire  Intensitatea efortului determină durata pauzei;
 Rolul respiraţiei în efort;
 Măsurile eficiente de igienă individuală în
Cunoștințe teoretice permanent permanent
lecţiile de educaţie fizică, întreceri, concursuri
şi după încheierea acestora;
 Amenajarea şi întreţinerea spaţiului de lucru;
 Transportul echipamentului şi materialelor
Activități practice
sportive;
de conducere,
 Conducerea unor secvenţe din lecţie (încălzire, permanent permanent
subordonare,
ISAL);
colaborare
 Organizarea grupelor şi echipelor;
 Arbitraj;
 Individualismului şi vedetismului;
Situații conflictuale
 Lipsa comunicării între coechipieri;
care pot interveni în permanent permanent
 Nerespectarea regulilor de joc;
Dezvoltarea activitățile practice
4.1.  Folosirea unui limbaj neadecvat;
trăsăturilor de
4.2.
personalitate  Asigurarea unor arbitraje competente şi
Modalități de
obiective;
prevenire/ aplanare/
 Cunoaşterea regulamentelor sporturilor
rezolvare a permanent permanent
practicate în şcoală;
situațiilor
conflictuale  Argumentarea parcurgerii unei anumite
structuri a lecţiei;
 Respectarea cu stricteţe a regulilor;
Comportamentele
 Respectarea coechipierilor, adversarilor,
integrate în
arbitrilor, publicului spectator; permanent permanent
noțiunea de fair-
 Spiritul de întrajutorare;
play
 Comportament civilizat;
 Viteza de reacţie la stimuli variabili;
 Viteza de execuţie:
– a actelor şi acţiunilor motrice singulare şi
repetate;
– a actelor şi acţiunilor motrice cu obiecte
portative;
– *în relaţie cu parteneri şi adversari;
4 P. S22-S23
Viteza  Viteza de deplasare: -
6 S. S30-S32
– pe distanţe şi direcţii variate;
– *cu manevrarea unor obiecte;
 Cunoştinţe teoretice despre:
– caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea
vitezei;
‒ valorile medii ale indicatorilor de viteză,
corespunzătoare vârstei/sexului;
 Coordonarea acţiunilor corpului în spaţiu şi
timp;
 Coordonarea acţiunilor în relaţia cu parteneri
şi cu adversari;
1.2.  Mânuirea ambidextră de obiecte;
2.3.  *Coordonarea acţiunilor faţă de obiect,
3.1. aparat, parteneri, adversari; S19-S21
Îndemânarea 9 S. -
3.2.  Echilibru: S35-S36
3.3. - menţineri, pe durate crescute progresiv, ale
Calități motrice poziţiilor statice (cu baze de sprijin reduse, pe
3.4.
4.1. sol şi pe suprafeţe cu înălţimi variabile);
4.2. - deplasări în echilibru, libere şi cu purtare de
5.1. obiecte, pe suprafeţe înguste şi înălţate,
5.2. orizontale şi înclinate.
 Forţa explozivă;
 Forţa în regim de rezistenţă;
 Cunoştinţe teoretice despre:
- caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea 5 P. S19-S21
Forța
forţei; 6 S. S24-S25 S29
- valorile medii ale indicatorilor de manifestare a
forţei principalelor segmente musculare,
specifice vârstei şi sexului.
 Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi
aerobe;
 Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi
variabile;
 *rezistenţa musculară locală;
Rezistența  *rezistenţa în regim de forţă; 4 S. S33-S34
 Cunoştinţe teoretice despre:
- Caracteristicile exerciţiului pentru dezvoltarea
rezistenţei;
- Valorile medii ale indicatorilor de manifestare
a rezistenţei, specifice vârstei şi sexului;

6
Calități motrice
 Viteză-coordonare; - -
combinate

 Cu pas adăugat;
 Cu pas încrucişat;
Mersul permanent permanent
 Variante de mers pe suprafeţe plane şi
1.2. înclinate, cu poziţionarea diferită a braţelor;
2.3.  Pe perechi şi în grup;
3.1.
 Cu schimbări de direcţie;
3.2. Alergarea permanent permanent
 Cu ocoliri şi trecere peste obstacole;
3.3. Deprinderi de
3.4. locomoție  Precedată şi urmată de alte deprinderi;
4.1.
4.2.  Sărituri succesive, pe loc şi cu deplasare;
5.1.  Pe direcţii diferite (înainte, înapoi, lateral);
5.2. Săritura  Peste obstacole; 6 S. S22-S24
 La coardă;
 Precedate şi urmate de alte deprinderi;

1.2.  Prin apucare şi încălecare a obstacolului;


2.3. Escaladarea  Prin apucare şi rulare pe piept şi abdomen; 2 P. S21
3.1.  *la perete artificial;
3.2.  Pe banca de gimnastică, simultan/alternativ cu
3.3. Deprinderi de ajutorul braţelor, din poziţiile culcat facial şi
Tracțiunea 4 P. S20-S21
3.4. locomoție culcat dorsal;
4.1.  Pe perechi, din poziţii şi cu prize diferite;
4.2. Cățărarea-  Pe plan înclinat;
2 P. S20
5.1. coborârea  Pe scară;
5.2. Târârea  Joasă, cu purtare de obiecte; 2 P. S20
Deprinderi de Tip propulsie - - - -
-
manipulare Tip absorbție - - - -
1.2. De tip axial  Îndoire, răsucire, întoarcere, balansare; 2 S. S19
2.3.
3.1.
3.2.
3.3. Deprinderi de  Posturi ortostatice, deplasări prin împingere a
Posturi statice sau
3.4. stabilitate obiectelor şi partenerilor, din poziţii şi cu prize 2 S. S19
dinamice
4.1. diferite, rostogoliri, starturi, fente;
4.2.
5.1.
5.2.
 Elemente din şcoala alergării;
 Alergarea de viteză:
- Pasul alergător de accelerare;
- Pasul alergător lansat de viteză;
- Startul de jos şi lansarea din start;
- Cunoştinţe teoretice despre:
- Startul greşit;
- Respectarea culoarului;
Alergări  Alergarea de rezistenţă: 6 P. S24-S26
- Pasul alergător lansat de semifond;
- Startul de sus şi lansarea de la start;
- Coordonarea respiraţiei cu ritmul paşilor de
1.2.
alergare;
1.2.
- *alergarea pe teren variat,
2.3.
- Cunoştinţe teoretice despre:
3.2.
- Startul greşit;
3.3.
- Depăşirea adversarului;
3.4. Atletism
4.1.  Elemente din şcoala săriturii;
4.2. - Pasul săltat;
5.1. - Pasul sărit;
 Săritura în lungime cu elan cu 1½ paşi în aer:
5.2.
- Elan de 7-9 paşi;
5.3. 6 S. S22-S24
Sărituri - Bătaie pe zona precizată;
2 P. S29
- Desprindere de pe un picior;
- Cunoştinţe teoretice despre:
- Depăşirea pragului (zonei de bătaie,
desprindere);
Măsurarea lungimii săriturii;
 Elemente din şcoala aruncării;
 Aruncarea mingii de oină:
- De pe loc la distanţă;
Aruncări - -
- Cunoştinţe teoretice despre:
- Aruncarea reuşită;
- Numărul de aruncări în concurs;
Gimnastică  Variante de linii acrobatice (cuprinzând
- -
acrobatică elementele însuşite);

1.2.
1.2.
2.3.
3.2.
3.3.  Săritura in sprijin ghemuit pe lada aşezată
3.4. Gimnastică transversal urmata de rostogolire înainte cu
4.1. Sărituri la aparate picioarele îndoite; - -
4.2.  Cunoştinţe teoretice despre criteriile de
5.1. apreciere a săriturilor;
5.2.
5.3.

7
1 - - - -
Baschet
2 - - - -
1 - - - -
Fotbal
2 - - - -
1 - - - -
 Aruncarea la poartă de la 7 m;
1.2.  *aruncarea la poartă din săritură;
1.2.  Deplasări specifice în poziţie fundamentală în
2.3. atac şi în apărare;
3.2.
 Blocarea mingilor aruncate spre poartă;
3.3.
 Marcajul adversarului cu şi fără minge şi
3.4. Jocuri sportive
demarcajul;
4.1.
 Pătrunderea;
4.2. Handbal 26 P. S22-S35
5.1. 2  Depăşirea;
2 S. S36
5.2.  Repunerea mingii în joc de către portar;
5.3.  Intercepţia;
 Procedee tehnice specifice portarului;
 *sistemul de atac cu un pivot;
 Contraatacul direct;
 *contraatacul cu intermediar;
 Variante de joc cu temă;
 Informaţii sportive

01. 02. 03. 04. 05. 06.


1.2. 1 - - - -
Oină
1.2. 2 - - - -
2.3. 1 - - - -
3.2. Volei
2 - - - -
3.3. **Torbal -
3.4. Jocuri sportive
4.1.
4.2.
5.1. **Goalbal - - - -
5.2.
5.3.
Badminton - - - -
Cicloturism - - - -
Dans sportiv - - - -
Dans folcloric - - - -
Gimnastică ritmică - - - -
Înot - - - -
Korfball - - - -
- Discipline Orientare sportivă - - - -
sportive Patinaj - - - -
alternative Rugby-tag - - - -
Sanie - - - -
Schi alpin - - - -
Schi fond - - - -
Sport aerobic - - - -
Șah - - - -
Tenis de masă - - - -
Trânta - - - -
 1 notă, cumulativ, din două probe de forţă
pentru segmente diferite;
1.3.  1 notă din calitatea motrică viteza prin S21, S26, S32,
EVALUARE 8
2.1. alergare de viteză pe 50m S35
 1 notă din săritura în lungime cu ½ în aer
 1 notă la handbal, cu cele 3 variante de notare;