Sunteți pe pagina 1din 16

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a IX-a – Semestrul I
Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “PRO DEO”


Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț

Competenţe Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
2.1. Modalităţi de Prelucrare normelor de protecţie fizică a elevilor 1 1
Protecţia
2.2. atenuare a Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurarea a
individuală
4.3. şocurilor activităţilor Modalităţi de atenuare a şocurilor Permanent Permanent
Îndemânare:
Procedee - Coordonarea acţiunilor segmentelor corpului 3 6-8
1.2. Efectuarea unor acţiuni motrice simple şi complexe
metodice
3.1.
Calităţi specifice
3.2.
motrice dezvoltării Viteză în regim de coordonare:
4.2.
fiecărei calităţi Viteză de reacţie – deplasare, în condiţii de orientare 4 9-11
motrice în spaţiu şi îndemânare
Forţă dinamică segmentară 3 12-14
1.2./3.1./3.2./
3.3. Atletism Alergări Alergare de rezistență 4 2-5
4.2./5.2.
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Sărituri la capră:
- Săritură în sprijin depărtat
1.2.
- Săritură în sprijin ghemuit
3.1./3.2./3.3.
Gimnastică Sărituri la aparate Săritură la lada de gimnastică: 4 12-15
4.2.
- Cu rostogolire pe lada situată longitudinal
5.1./5.2.
- În sprijin ghemuit/departat pe lada dispusă
transversal, urmată de săritură cu extensie
Procedee tehnice folosite în atac:
poziţii şi deplasări specific
pasarea mingii înainte şi * peste cap
 ridicarea mingii pentru atac
lovitura de atac procedeu drept
serviciu de jos şi de sus, din faţă
Procedee tehnice folosite în apărare:
poziţii şi deplasări specifice
preluarea cu două mâini de sus, cu două mâini de jos
 *plonjonul înapoi şi lateral
1.2. Acţiuni tactice folosite în atac:
3.1. aşezarea pe teren pentru primirea mingii din serviciu
3.2. Volei 10 2-11
* combinaţii în atac cu 2-3 loviri ale mingii, din două
3.3. Jocuri zone apropiate
4.1. sportive Acţiuni tactice folosite în apărare:
4.2. sistemul de apărare cu jucătorul din zona 6 avansat
4.3. * blocajul individual
5.2. Joc bilateral:
3 x 3, 4 x 4 pe terenuri de dimensiuni reduse
6 x 6 pe teren normal
Regulile jocului: atingerea fileului, călcarea liniei de
centru şi la serviciu, spaţiul de serviciu, minge ţinută,
dublă sau condusă, rotaţia jucătorilor, punct realizat,
încheierea setului şi a jocului Informaţii din volei.
Procedee tehnice folosite în atac:
Fotbal lovirea mingii cu laba piciorului şi cu capul, de pe loc 10 2-11
şidin deplasare
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

preluarea mingii cu piciorul şi pe piept


oprirea mingii (stopul)
conducerea mingii, liber şi în prezenţa adversarului
Procedee tehnice folosite în apărare:
deposedarea din faţă şi *din lateral
respingerea mingii cu capul şi cu piciorul
Acţiuni tactice folosite în atac:
demarcajul
pătrunderea
depăşirea
„un-doi”-ul
*încrucişarea
*aşezarea pe posturi în atac
Acţiuni tactice folosite în apărare:
marcajul adversarului cu şi fără minge
intercepţia
sistem de apărare om la om
Joc bilateral
pe teren redus şi/sau normal
Regulile jocului: fault, henţ, auturile laterale şi de
poartă, repunerea mingii în joc, semnalizările arbitrilor
Informaţii din fotbal
1.Alergare de rezistență
2.Forţa (cuplu de două probe vizând segmente
EVALUARE 3 5, 11, 15
diferite)
3. săritura la aparat
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a IX- a – Semestrul al II-lea

Competenţe Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
Procedee metodice Forţă dinamică segmentară 4 1-4
specifice dezvoltării Rezistenţă:
1.2. fiecărei calităţi - Cardio-respiratorie la eforturi uniform continue 4 8-11
3.1. motrice - Cardio-respiratorie la eforturi variabile
Calităţi
3.2. Procedee şi mijloace
motrice
4.2. de dezvoltare Viteză în regim de coordonare:
specifică şi - Viteză de reacţie – deplasare, în condiţii de 2 19-20
combinată a orientare în spaţiu şi îndemânare
calităţilor motrice
1.2. Deprinderi Deprinderi motrice
Parcursuri aplicative 3 5-7
3.2., 4.2. motrice de locomoţie
Alergare de viteză:
- Pasul alergător de accelerare
1.2., 3.1./3.2./3.3. Alergări 3 13-15
Atletism - Pasul alergător lansat de viteză
4.2., 5.2.
- Startul de jos şi lansarea de la start
Sărituri Săritura în lungime cu elan 3 16-18
1.2. Elemente acrobatice statice
Gimnastică
3.1./3.2./3.3. Gimnastică Elemente acrobatice dinamice 7 1-7
acrobatică
4.2./5.1./5.2. Variante de linii acrobatice
1.2. Volei Procedee tehnice folosite în atac: 12 8-11,
3.1. Jocuri poziţii şi deplasări specific 13-20
3.2. sportive pasarea mingii înainte şi * peste cap
3.3.  ridicarea mingii pentru atac
4.1. lovitura de atac procedeu drept
4.2. serviciu de jos şi de sus, din faţă
4.3. Procedee tehnice folosite în apărare:
5.2. poziţii şi deplasări specifice
preluarea cu două mâini de sus, cu două mâini de
jos
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

 *plonjonul înapoi şi lateral


Acţiuni tactice folosite în atac:
aşezarea pe teren pentru primirea mingii din serviciu
* combinaţii în atac cu 2-3 loviri ale mingii, din
două zone apropiate
Acţiuni tactice folosite în apărare:
sistemul de apărare cu jucătorul din zona 6 avansat
* blocajul individual
Joc bilateral:
3 x 3, 4 x 4 pe terenuri de dimensiuni reduse
6 x 6 pe teren normal
Regulile jocului: atingerea fileului, călcarea liniei
de centru şi la serviciu, spaţiul de serviciu, minge
ţinută, dublă sau condusă, rotaţia jucătorilor, punct
realizat, încheierea setului şi a jocului Informaţii din
volei.
Fotbal Procedee tehnice folosite în atac: 12 8-11,
lovirea mingii cu laba piciorului şi cu capul, de pe 13-20
loc şidin deplasare
preluarea mingii cu piciorul şi pe piept
oprirea mingii (stopul)
conducerea mingii, liber şi în prezenţa adversarului
Procedee tehnice folosite în apărare:
deposedarea din faţă şi *din lateral
respingerea mingii cu capul şi cu piciorul
Acţiuni tactice folosite în atac:
demarcajul
pătrunderea
depăşirea
„un-doi”-ul
*încrucişarea
*aşezarea pe posturi în atac
Acţiuni tactice folosite în apărare:
marcajul adversarului cu şi fără minge
intercepţia
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

sistem de apărare om la om
Joc bilateral
pe teren redus şi/sau normal
Regulile jocului: fault, henţ, auturile laterale şi de
poartă, repunerea mingii în joc, semnalizările
arbitrilor
Informaţii din fotbal
1 notă, cumulativ (cuplu de două probe vizând
segmente diferite)
1 notă – gimnastică acrobatică
4, 7, 15, 18,
EVALUARE 1 notă - săritura în lungime cu elan 5
20
1 notă- alergarea de viteză cu start de jos
1 notă - Joc sportiv (procedeu tehnic izolat;
structură tehnico-tactică; joc bilateral)
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a X-a (1 oră/săptămână) – Semestrul I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Crestin PRO DEO
Anul şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț

Competenţe
Număr de Măsuri de
specifice Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Prelucrare normelor de protecţie fizică a
elevilor 1 1
2.1. Protecţia Modalităţi de Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurarea
2.2. individuală atenuare a şocurilor a activităţilor
4.3. Modalităţi de atenuare a şocurilor Permanent Permanent
Lectie de acomodare
Viteză de deplasare
1.2. 4 9-11
- distanţe medii
2.1.
- distanţe mari
3.1.
Calităţi Procedee şi Forţă:
3.2. 3 12-14
motrice mijloace de - explozivă
3.3.
dezvoltare - segmentară
4.2.
Îndemânare:
4.3. 3 6-8
acţiuni motrice simple şi complexe
1.2./2.1.3.1. 3.2./
Atletism Alergări Alergare de rezistență 4 2–4
3.3./4.2./4.3.
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Săritură la capră:
- în sprijin depărtat cu întoarcere 180
1.2. (F)
2.1. - în sprijin ghemuit printre braţe (B)
3.1./3.2./3.3. Gimnastică Sărituri la aparate *la lada de gimnastică: 4 12-15
4.2./4.3. - cu rostogolire pe lada situată
5.1. longitudinal (fete);
- în sprijin depărtat pe lada situată
longitudinal (băieţi)
Procedee tehnice de atac
Procedee tehnice de apărare
Acţiuni tactice individuale şi colective simple
de atac
Volei Acţiuni tactice individuale şi între doi 10 2-11
jucători, folosite în apărare
Un sistem de joc în atac
1.2. Un sistem de joc în apărare
2.1. Joc bilateral
3.1. Procedee tehnice folosite în atac
3.2. Jocuri Procedee tehnice folosite în apărare
3.3. sportive Acţiuni tactice individuale şi colective simple,
4.1. folosite în
4.2. atac
4.3. Acţiuni tactice individuale şi între doi jucători,
Fotbal folosite în
apărare
Un sistem de joc în atac
Un sistem de joc în apărare
Regulamentul de joc
* Informaţii locale, naţionale şi internaţionale,
din fotbal.
Alergare de rezistență
Forţa (cuplu de două probe vizând segmente
EVALUARE 3 5, 14, 15
diferite)
Săritura la aparat
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a X-a 1 oră/săptămână) – Semestrul al II-lea

Competenţe Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Structuri motrice
Structuri motrice variate cuprinzând variante de
variate efectuate în
combinare a calitatilor motrice, în condiţii 2 19-20
1.2. condiţii diferite de
diferite de solicitare la efort
2.1. solicitare la efort
3.1. Calităţi Forţă:
3.2. motrice - explozivă 4 1-4
Procedee şi
3.3. - segmentară
mijloace de
4.2./4.3. Rezistenţa:
dezvoltare
la eforturi uniforme 4 8-11
executate în condiţii variate
1.2., 2.1.
Deprinderi Deprinderi motrice
3.1., 3.2., 3.3. Parcursuri aplicative 3 5-7
motrice de locomoţie
4.2., 4.3.
1.2./2.1. Sărituri Săritura în lungime cu elan 3 16-18
3.1./3.2./3.3. Atletism
4.2., 4.3. Alergări Alergare de viteză 3 13-15
1.2. Combinaţii de elemente acrobatice statice şi
2.1. Gimnastică dinamice
Gimnastică 7 1-7
3.1./3.2./3.3. acrobatică Modele de linii acrobatice şi de exerciţii
4.2./4.3./5.1. integrale
Volei Procedee tehnice folosite în atac 12 8-11,
Procedee tehnice folosite în apărare 13-20
Acţiuni tactice individuale şi colective simple,
folosite înatac
Acţiuni tactice individuale şi între doi jucători,
folosite în apărare
Un sistem de joc în atac
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Un sistem de joc în apărare


Regulamentul de joc
Joc bilateral
Procedee tehnice folosite în atac
Procedee tehnice folosite în apărare
Acţiuni tactice individuale şi colective simple,
folosite în
atac
Acţiuni tactice individuale şi între doi jucători,
8-11,
Fotbal folosite în 12
13-20
apărare
Un sistem de joc în atac
Un sistem de joc în apărare
Regulamentul de joc
* Informaţii locale, naţionale şi internaţionale,
din fotbal.
Forta
Săritura în lungime cu elan
EVALUARE Alergarea de viteză 4 4, 13, 16
Joc sportiv (structură tehnico-tactică; joc
bilateral)

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a XI-a – Semestrul I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Creştin “PRO DEO”


Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

Anul şcolar: 2020-2021


Cadrul didactic: Petric Ionuț

Competenţe Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
Cunoştinţe specifice diferitelor tipuri de deprinderi
2.2. Importanţa „încălzirii” 1 1
Protecţia
4.1. Cunoştinţe teoretice Rolul respiraţiei în efort şi refacere
individuală
4.3. Tehnici de acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului Permanent Permanent
în execuţie
1.2. Viteză de deplasare pe distanţe progresive 3 9-11
2.1./2.2.
Programe de
3.1./3.2. Calităţi şi Acţiuni motrice simple şi complexe în regim de 3 6-8
dezvoltare izolată şi
4.1./4.3. deprinderi coordonare
combinată a
motrice
calităţilor motrice
Forţă dinamică segmentară; Forţă segmentară în 3 12-14
regim de rezistenţă
1.2., 3.2.
Probe de alergare
4.1., 4.2., 4.3. Altetism Alergare rezistență 4 2-5
(opţional)
5.1., 5.2.

Săritură în sprijin depărtat pe lada dispusă


1.2. transversal, trecere în sprijin ghemuit, urmată de
3.2. Sărituri la aparate coborâre prin săritură dreaptă (F)/extensie (B)
Gimnastică 4 12-15
4.1., 4.2., 4.3. (opţional) Saritura in sprijin departat la capra cu intoarcere 180
5.1., 5.2. de grade (F)
Saritura in sprijin ghemuit la capra (B)
1.2. Volei • Variante de procedee tehnice de serviciu 10 2-11
3.2. Jocuri • Variante de procedee tehnice ale loviturii de atac
4.1. sportive • Structuri tehnico-tactice care să cuprindă 2-3
4.2. procedee tehnice de bază
4.3. • Sistemul de apărare cu jucătorul din zona 6 retras
5.1. • Sistemul de atac cu jucătorul-ridicător în zona 2
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

• Regulamentul de joc
5.2. • * Informaţii locale, naţionale şi internaţionale, din
volei
Alergarea de rezistență
EVALUARE Forţa (cuplu de două probe vizând segmente diferite) 3 5, 14, 15
saritură la aparat

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a XI-a – Semestrul al II-lea

Competenţe Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.2. Forţă dinamică segmentară 4 1-4
2.1. Calităţi şi Programe de Rezistenţa cardio-respiratorie la eforturi aerobe,
4 8-11
2.2. deprinderi dezvoltare izolată mixte
3.1. motrice şi combinată a Viteză în regim de coordonare:
3.2. calităţilor motrice Viteză de reacţie – deplasare, în condiţii de 2 19-20
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

orientare în spaţiu şi îndemânare


Parcursuri
4.1. Acţiuni motrice executate în condiţii variate 3 5-7
aplicativ- utilitare
4.3.
Probe de alergare
1.2./3.2. Alergare de viteză cu start de jos 3 13-15
(opţional)
4.1., 4.2., 4.3. Atletism
Probe de sărituri
5.1., 5.2. Săritura în lungime cu elan 3 16-18
(opţional)
1.2., 3.2. Gimnastică Variante de linii acrobatice
4.1., 4.2., 4.3. Gimnastică acrobatică *Informaţii locale, naţionale şi internaţionale 7 1-7
5.1., 5.2. (opţional) specifice gimnasticii
Variante de procedee tehnice de serviciu
• variante de procedee tehnice ale loviturii de
atac
1.2.
• structuri tehnico-tactice care să cuprindă 2-3
3.2.
procedee tehnice de bază
4.1.
• sistemul de apărare cu jucătorul din zona 6 8-11,
4.2. Jocuri sportive Volei 12
retras 13-20
4.3.
• sistemul de atac cu jucătorul-ridicător în zona
5.1.
2
5.2.
• regulamentul de joc
• * informaţii locale, naţionale şi internaţionale,
din volei
Forţa (cuplu de două probe vizând segmente
diferite)
Gimnastică acrobatică
4, 7, 15, 18,
EVALUARE Saritura in lungime cu elan 5
18
Alergare de viteză cu start de jos
Joc sportiv (structură tehnico-tactică; joc
bilateral)
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a XII-a – Semestrul I
Avizat Director, prof. Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, prof. Petric Ionuț


Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Crestin PRO DEO
Anul Şcolar: 2020-2021
Cadrul didactic: Petric Ionuț
Competenţe Număr de Măsuri de
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
2.2. Protecţia Modalităţi de atenuare a Prelucrare normelor de protecţie fizică a 1 1
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

4.1. elevilor, Asigurarea condiţiilor optime de


4.2. individuală Şocurilor desfășurarea a activităţilor, Modalităţi de Permanent Permanent
4.3. atenuare a Şocurilor
1.1. Dezv. vitezei și a Viteză în regim de îndemânare
1.2. îndemânării prin metoda Acţiuni motrice simple Şi complexe, 6 6-11
2.1. repetărilor executate în condiţii variate
Calităţi
2.2. Dezvoltarea forţei prin
motrice Forţa de tip izometric 3 12-14
3.1. eforturi izometrice
3.2. Dezvoltarea forţei prin
Dezvoltarea fortei folosind ingreuieri 3 12-14
4.1./4.3. eforturi cu îngreuieri
1.2./2.2./3.2./4.1./
Atletism Alergări Alergarea de rezistență 4 2-5
4.2./4.3.5.1./5.2./5.3.
Saritura la lada de gimnastica asezata
1.2./2.2./3.2./4.1./
Gimnastică Sărituri la aparate longitudinal - cu rostogolire directa (fete); 8 11-18
4.2./4.3./5.1./5.2./5.3.
in sprijin depărtat (baieti)
1.2./2.2./3.2./4.1./
Jocuri sportive Volei Joc bilateral 10 2-11
4.2./4.3./5.1./5.2./5.3.
Alergarea rezistență
Forţa (două probe vizând segmente
EVALUARE 3 5, 14, 15
diferite),
Săritura la aparat

PLANUL CALENDARISTIC
CLASA a XII- a – Semestrul al II-lea

Competenţe Număr de Măsuri de


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice lecţii alocate reglare
01. 02. 03. 04. 05. 06.
1.2./4.1./4.2./4.3. Calităţi Dezvoltarea rezistenţei Rezistenţă generală în regim aerob 4 8-11
5.1./5.1./5.2./5.3. motrice prin eforturi cu intervale
Dezvoltarea rezistenţei
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

prin eforturi continue


Dezvoltarea forţei în
regim de rezistenţă prin Forţa în regim de rezistenţă 4 1-4
„circuite”
1.2./2.2./3.2. Probe de alergare Alergare de viteză cu start de jos 3 13-15
4.1./4.2./4.3. Atletism
5.1./5.2./5.3. Probe de sărituri Săritura în lungime cu elan 3 16-18
1.2./2.2./3.2.
Legări de elemente din gimnastica
4.1./4.2./4.3. Gimnastică Acrobatică 7 1-7
acrobatică
5.1./5.2./5.3.
1.2./2.2./3.2./4.1./ 8-11,
Jocuri sportive Volei Joc bilateral 10
4.2./4.3./5.1./5.2./5.3. 13-20
Forta
Gimnastică acrobatică
4, 7, 15, 18,
EVALUARE Alergarea de viteză cu start de jos 5
18
Săritura in lungime cu elan
Joc sportiv (joc bilateral)