Sunteți pe pagina 1din 5

Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ

EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


CLASA PREGĂTITOARE
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Licel Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Formaţii de adunare şi de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
deplasare
Elemente de
organizare a Poziţiile (drepţi, pe loc ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
activităţilor motrice repaus si aşezat)

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Întoarceri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Elemente ale
Complexul de

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
dezvoltării fizice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
dezvoltare fizică

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
armonioase
Viteza

VACANȚA DE IARNĂ
Capacități
Forța
motrice VACANȚĂ
Rezistența

Aruncări și prinderi

Echilibru

Tracţiune

Târăre
Deprinderi motrice
Manevrarea
obiectelor
Specifice atletismului A.V.
Ştafete simple şi jocuri
dinamice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Specifice jocurilor
sportive

Legendă:

Temă cu caracter principal


~ Temă cu caracter permanet
A.V. Alergarea de viteză
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA A II- A
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Licel Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Elemente ale
Complexul de
dezvoltării fizice
dezvoltare fizică
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
armonioase
Viteza

Îndemănare
Capacități
motrice

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Forța

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Rezistența

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
VACANȚA DE IARNĂ
Echilibru

Escaladare
VACANȚĂ

Tracţiune-împingere
Deprinderi motrice

De
locomoție
Cățărare-coborâre

Târăre

Transport de obiecte

De tip propulsie
De manipulare
De tip absorbtie

Specifice atletismului A.R. A.V.


Deprinderi motrice
specifice
Specifice gimnasticii
disciplinelor
sportive Specifice jocurilor
sportive
EVALUARE

Legendă:

Temă cu caracter principal


~ Temă cu caracter permanet
A.V. Alergarea de viteză
A.R. Alergarea de rezistență
Evaluare sumativă
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a IV-a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Licel Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Viteza

Îndemănarea
Calităţi

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


motrice
Forța

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
Rezistența

VACANȚA DE IARNĂ
Târâre

A. Căţărare-coborâre VACANȚĂ
Fundamentale
1. De locomoţie
Escaladare
Deprinderi motrice

Tracţiune

De tip propulsie
Fundamentale
2. De manipulare
De tip absorbție

B. Specifice atletismului A.R. A.V. A.M.O. S.L.E


Specifice
disciplinelor Specifice gimnasticii
sportive
Specifice jocurilor
sportive
EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
Ev. Formativă
A.R. Alergarea de rezistență
A.V. Alergarea de viteză
A.M.Aruncarea mingii de oină
S.L.E. Săritura în lungime cu elan
Disciplina: EDUCAŢIE FIZICĂ
EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
CLASA a V-a
Avizat Director, Caraman Maximilian

Responsabil comisie metodică, Ionuț Petric


Unitatea de învăţământ: Licel Teoretic Creştin „Pro Deo”
Anul şcolar: 2018-2019
Cadrul didactic: Ionuț Petric

Luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea
Săptămâna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de învăţare
Lecția 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Viteza

Îndemănarea
Calităţi
motrice

PROGRAMUL NAȚIONAL „ȘCOALA ALTFEL”


Forța
Capacitate motrică

VACANȚA INTERSEMESTRIALĂ
Rezistența

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ
VACANȚA DE IARNĂ
Escaladare

Deprinderi Tracţiune
de locomoţie
combinate Căţărare-coborâre

Târâre

Alergări A.R. A.V.

Atletism Sărituri
Discipline sportive

Aruncări

Acrobatică
Gimnastică
Sărituri la aparate
Jocuri
sportive
Fotbal/Baschet

EVALUARE

Legendă:

Temă
Ev. Sumativă
A.R. Alergarea de rezistență
A.V. Alergarea de viteză