Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina: EDUCAȚIE FIZICĂ

EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE


(M O D E L *)

Unitatea de învăţământ: …………………………….


Anul școlar: 2011-2012
Cadrul didactic: ………………………..…………....
CLASA a VIII-a

luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea de
învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16/17/18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/32 33 34 35 36 37 38 39 40
lecţia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Determinarea
frecvenței
cardiace și
respiratorii, x x x x x
înainte și după
desfășurarea
Relația dintre efortului
parametrii Timpul de
morfologici revenire după ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
și funcționali efort
Perimetrele
toracelui și
elasticitatea
x x
acestuia
Cunoștințe
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Săptămâna activităților extracurriculare și extrașcolare


teoretice
Structuri
motrice
adaptate, din
diferite ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
discipline
sportive

VACANȚĂ

VACANȚĂ
Caracteristicile
corecte ale x x
jogging-ului
Caracteristicile
activității într-
Compensarea
o sală de
x x
fizică și
fitness
psihică
Caracteristicile
activității într-
o sală de x x
gimnastică
aerobică
Caracteristicile
desfășurării
activității
x x
turistice
Cunoștințe
teoretice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Caracteristicile
echipamentu- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
lui
Securitate și Modalități de
igienă verificare a
individuală funcționalității
aparaturii și ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
materialelor
didactice
1
luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea de
învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16/17/18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/32 33 34 35 36 37 38 39 40
lecţia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Procedee de
asigurare a
condițiilor
Securitate și
igienice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
igienă
specifice
individuală
activităților
Cunoștințe
teoretice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Criterii
echitabile de
constituire a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
grupelor/
echipelor
Rolurile de
conducere
îndeplinite de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
elevi
Autoorganizar
e și ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
autoconducere
Dezvoltarea Soluții de
trăsăturilor prevenire/

Săptămâna activităților extracurriculare și extrașcolare


de aplanare/
personalitate rezolvare a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
situațiilor
conflictuale
Criterii de
evaluare a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
rezultatelor

VACANȚĂ

VACANȚĂ
Întreceri și
concursuri cu
adversari ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
stabiliți între
elevi
Cunoștințe
teoretice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Viteza x x x x x
Îndemânarea x x x
Calități Forța x x x x x x x x x x
motrice Rezistența x x x x x
Calități
motrice x x
combinate
Deprinderi
Acțiuni
motrice de
combinate ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
bază
Deprinderi
motrice Acțiuni
utilitar- combinate
x x x
aplicative
Alergări x x x x x x
Sărituri x x x x x x x
Atletism Aruncări x x x x x x x
Cunoștințe
teoretice
x x x x x
Gimnastică
acrobatică
x x x x x x x x
Sărituri la
Gimnastică
aparate
x x x x
Cunoștințe
teoretice
x x

2
luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Unitatea de
învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16/17/18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31/32 33 34 35 36 37 38 39 40
lecţia 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Baschet 3
Fotbal 3
Jocuri
sportive
Handbal 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Oină 3

Săptămâna activităților extracurriculare și extrașcolare


Volei 3
Badminton
Cicloturism
Dans sportiv
Dans folcloric
Gimnastică

VACANȚĂ

VACANȚĂ
ritmică
Înot
Korfball
Discipline Orientare
sportive sportivă
alternative Patinaj
Rugby-tag
Sanie
Schi alpin
Schi fond
Sport aerobic
Șah
Tenis de masă
Trânta
EVALUARE ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

*)NOTĂ: Legenda:
X: temă principală
1. „Eșalonare anuală a unităților de învățare” este concepută pentru anul școlar 2011-2012, considerându-se că unitatea de
învățământ are condiții optime de lucru: bază sportivă în aer liber, sală de sport, dotare minimă cu instalații și aparatură ~ : temă cu caracter permanent
sportivă. ▲ : evaluare sumativă
2. Prezenta „Eșalonare anuală a unităților de învățare” este un „model” pe care cadrele didactice îl pot folosi așa cum este
elaborat sau pe care îl pot adapta condițiilor de lucru existente în unitatea de învățământ.

S-ar putea să vă placă și