Sunteți pe pagina 1din 4

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Aria curriculară: Educație fizică, sport și sănătate


Disciplina: Educație fizică
Clasa: I

PROIECTELE UNITĂȚILOR TEMATICE


(MODEL)

Unitatea tematică: Viteza de reacţie (la stimuli vizuali, auditivi şi tactili) și de deplasare
 Număr de lecții alocate: 7
 Săptămâna de aplicare:16-19
Competențe specifice:
1.3.Utilizarea cu interes a variantelor de mișcări specifice principalelor segmente corporale
2.1. Efectuarea de acţiuni motrice specifice unor forme de manifestare a capacităţilor motrice
3.1. Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor şi altor activităţi motrice
3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare şi fair-play în timpul activităţilor motrice

Conținuturi CS Activitati de învățare Resurse/ Săptămâna nr…/ Evaluare


Formații de lucru Lecția nr… (S/L)
Viteza de Alergare de viteză cu start de a) Temporale: 10-15 min S16 / L 31 Evaluare predictivă
reacţie la sus pe distanța de 20-30 m, la b) Materiale: cretă, cronometru, - Verificarea/
stimuli semnal vizual/ auditiv fluier, copete, Registrul de observarea nivelului de
vizuali/ evidențăn al profesorului/ Fișa dezvoltare a vitezei de
auditivi și de individuală a elevului reacție, de deplasare;
deplasare 2.1. c) Materiale: cretă, cronometru, - Aprecierea nivelului
fluier, copete, Registrul de de dezvoltare a vitezei
evidențăn al profesorului/ Fișa de reacție, de
individuală a elevului deplasare;
d) Formații de lucru: Individual/
câte 2 elevi
Viteza de 2.1.  Demonstrarea și descrierea a) Temporale: 10-15 min S16 / L 32 - Observare sistematică
reacție și de de către profesor a tehnicii b) Materiale: cretă, bandă adezivă S17 / L 33 și dirijată a acțiunii
deplasare la de execuție a startului din colorată, cronometru, fluier, motrice a elevului în
stimuli diferite poziții, la comenzi copete, jaloane timpul startului din
vizuali, directe, prin surprindere, la c) Digitale: diferite poziții și
auditivi sau semnal auditiv, vizual sau  Laptop, boxe audio, alergării de viteză,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tactili tactil ; videoproiector vizând, cu precădere,


 Vizionarea unei resurse  Clipul nr. 1- corectitudinea
educaționale deschise https://www.youtube.com/wat mișcărilor segmentelor
(clipul nr.1), privind ch?v=doCaQTTTCyg&ab sau ale corpului în
dezvoltarea: d) Bibliografice: întregime
- vitezei de reacție (la  Dumitru Gîrleanu, (1982), - Aprecieri verbale
stimuli vizuali auditivi şi Atletism. Lecții pentru copii si (satisfăcător, bine,
tactili); junior, Ed. Sport-Turism. foarte bine, excelent)
- vitezei de deplasare.  Stoica M. (2000), Capacitatile
 Starturi din diferite poziții motrice in atletism, Bucuresti,
- Exersarea de către elevi a Editura Printech.
startului din diferite poziții,
la comenzi directe, prin e) Formații de lucru: 3/ 4
surprindere, la semnal coloane/ șiruri
auditiv, vizual sau tactil.
Viteza de  Luări de poziții la a) Temporale: 10-15 min S17 / L 34 Evaluare continuă
reacție și de comandă, în viteză mare b) Materiale: cretă, bandă S18 / L 35 - Observare
deplasare - Luarea unor poziții adezivă colorată, cronometru, sistematică
cunoscute la comanda fluier, copete, jaloane - Aprecieri verbale
profesorului, în viteză c) Bibliografice: individuale și colective
1.3 maximă: drepți, pe loc  Pauly O., (2012), Le gainage: (satisfăcător, bine,
2.1. repaus, ghemuit, pe 300 exercices, Editura foarte bine, excelent)
genunchi, culcat facial Amphora, Paris
etc.  Sabău E., Gheorghe D. (2012),
Atletism-curs în tehnologie
IFR, Editura Fundația România
de Maine, București.

Viteza de 2.1. Alergare pe loc și alergarea a) Temporale: 10-15 min S18 / L 36 Evaluare continuă
reacție și de accelerată: b) Materiale: cretă, bandă - Observare
deplasare  Exersarea alergării pe loc adezivă colorată, cronometru, sistematică
(6-10”) fluier, copete, jaloane - Aprecieri verbale
 Exersarea alergării c) Digitale: individuale și
accelerate pe distanță  Laptop, boxe audio, colective
scurtă (6-8 m) videoproiector (satisfăcător, bine,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Ștafete cu starturi din  Clipul nr. 2 – foarte bine,


diferite poziții și alergări https://www.youtube.com/wat excelent)
pe 10-15 m, însoțite de ch?
explicații ale profesorului v=IRDp5HcZyVA&ab_channel=In
privind obținerea vitezei novativeTraining4all;
maxime  Clipul nr.3 –
https://www.youtube.com/watc
h?
v=SCzSZ17EYSw&ab_channel=ste
phanesarda
e) Formații de lucru: 3/ 4
coloane/ șiruri
d) Bibliografice:
 Stoica, M. (2000),
Capacitățile motrice în
atletism, Editura Printech,
București.
 Țifrea, C., (2002), Teoria și
metodica atletismului,
Editura Dareco, București
Viteza de a) Alergare de viteză pe a) Temporale: 10-15 min S19 / L 37 -
reacție și de distanța de 10-15 m, sub b) Materiale: cretă, cronometru,
deplasare formă de întrecere (jocul fluier, copete, Registrul de
„X și 0”), 5 repetări, evidențăn al profesorului/ Fișa
pauză 45 sec. (clipul individuală a elevului
nr.2) c) Digitale:
b) Alergare de viteză pe  Laptop, boxe audio,
distanța de 10-15 m videoproiector
(„navetă”), sub formă de  Clipul nr. 2 –
întrecere, 5 repetări, https://www.youtube.com/
pauză 45 sec. (clipul watch?
nr.3) v=IRDp5HcZyVA&ab_channel=
InnovativeTraining4all;
 Clipul nr.3 –
https://www.youtube.com/
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

watch?
v=SCzSZ17EYSw&ab_channel=
stephanesarda
d) Formații de lucru: Individual/
câte 2
Viteza de Alergare de viteză cu start a) Temporale: 10-15 min S19 / L 38 Evaluare sumativă:
reacţie la de sus pe distanța de 20-30 b) Materiale: cretă, cronometru, - Verificarea/
stimuli m, la semnal vizual/ auditiv fluier, copete, Registrul de observarea nivelului de
vizuali/ evidențăn al profesorului/ Fișa dezvoltare a vitezei de
auditivi și de individuală a elevului reacție, de deplasare;
deplasare c) Materiale: cretă, cronometru, - Aprecierea nivelului
fluier, copete, Registrul de de dezvoltare a vitezei
evidențăn al profesorului/ Fișa de reacție, de
2.1.
individuală a elevului deplasare;
d) Formații de lucru: Individual/ Acordarea
câte 2 elevi calificativelor elevilor
(FB, B, S, I), ținând
cont de criteriile/
baremele stabilite prin
sistemul de evaluare
pentru clasa I.

S-ar putea să vă placă și