Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “GEORGE VÂLSAN” AMARA

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 100, Amara, jud. Ialomiţa


Tel/ fax: 0243266837, Email: sc_amara_il@yahoo.com

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ


PENTRU CONCURSURILE “FII INTELIGENT” ȘI ”ORTOGRAME”

MATEMATICĂ
JOI,12-13

Nr. crt. Conținuturile învățării Elevi

1, Numere naturale de la 0 la 100: formare, scriere, citire, comparare, ordonare;


-Adunarea și scăderea numerelor naturale, fără și cu trecere peste ordin, în concentrul 0-100;
BADEA FILIP
2. -Numere naturale de la 0 la 1000: formare, scriere, citire, comparare, ordonare; DAVID ANA-MARIA
DUMITRU IRINA
-Adunarea şi scăderea numerelor naturale, fără şi cutrecere peste ordin, în concentrul 0 – 1000;
ILIE GILBERT
3. -Terminologie specifică: termen, sumă, cu atât mai mult, cu atât mai puţin; MIHĂILĂ RAREȘ
MUNTEANU ALEXANDRU
-Aflarea unui termen necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul ?+a = b sau a + ? = b, unde a şi b PATACĂ EDUARD
sunt numere în concentrul 0 – 1000. PETRUȘ SEBASTIAN
-Probleme care se rezolvă printr-o operaţie;
-Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii
4. -Înmulțirea numerelor natural 0-100;
Rezolvarea de probleme
5. -Împărțirea numerelor naturale 0-100;
Rezolvarea de probleme.
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
VINERI,12-13

Nr. Conținuturile învățării Observaţii


crt.
1. -Textul. Titlul. Autorul (familiarizarea cu textul, desprinderea mesajului din text);
-Comunicarea orală (Comunicarea între două sau mal multe persoane. Mesajul oral. Dialogul);

2. -Propoziţia. Semnele de punctuaţie (punctul, virgula, semnul exclamarii, două puncte, linia de BADEA FILIP
dialog); DAVID ANA-MARIA
DUMITRU IRINA
ILIE GILBERT
3. -Cuvântul – element de comunicare (sinonime, antonime, despărţirea cuvintelor în silabe, scrierea MIHĂILĂ RAREȘ
ortografică a cuvintelor); MUNTEANU
-Sunet. Literă. (articularea vocalelor şi consoanelor); ALEXANDRU
PATACĂ EDUARD
4. -Comunicarea scrisă. Ortografia. (scrierea grupurilor de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi, PETRUȘ SEBASTIAN
scrierea cuvintelor cu m înainte de p şi b, scrierea grupurilor de sunete).

Textul narativ (delimitarea textului in fragmente logice, planul simpu de idei, povestirea orală a
unui text narativ).
-Textul literar (formulare de intrebări şi răspunsuri)
-Scrierea imaginativă (alcătuirea unor texte scurte după imagini şi întrebări)

S-ar putea să vă placă și