Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic This Photo by Unknown Author

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.1 Negomir-Raci


Propunător: Ciochia Andreea-Daniela
Data: 13.12.2021
Clasa: a III-a
Aria curriculară: Matematică și explorarea mediului
Disciplina: Matematică
Unitatea tematică de învățare: Din lumea reală, în lumea textului
Subiectul lecției: Înmulțirea numerelor naturale în concentrul 0-100
Tipul lecției: recapitulare de cunoștințe
Competențe specifice:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 100 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii, respectiv tabla împărțirii;
5.1.Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente
simple
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0-100

Obiective operaționale:
• Obiective cognitive
• O1: să efectueze operații de înmulțire în concentrul 0-100;
• O2: să utilizeze corect terminologia specifică operaţiei de înmulțire: factori, produs, de atâtea ori mai mare, de atâtea ori mai
mult, dublul, triplul;
• O3: să respecte ordinea operaţiilor în rezolvarea exerciţiilor;
• O4:să rezolve înmulţiri când un factor este un număr de două cifre şi altul de o cifră prin procedeul preferat;
• O5:să rezolve probleme pe baza analizei logice a acestora (judecata problemei);
• Obiective afective
O6. Să manifeste interes față de problemele propuse
• Obiective psihomotorii
O7. Să adopte o poziție corectă în bancă.

Strategii didactice:
Metode si procedee: conversația, explicația, exercițiul, aprecieri verbale
Mijloace de învățământ: scrisoarea brăduțului, fișe de lucru
Forme de organizare: frontal, individual.
1. Programa școlară pentru disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Educație civică, Joc și mișcare, clasele a III-a și
a IV-a, București, 2014;
2. Neacșu, I., Dascălu, G., Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Manual pentru liceele pedagogice, Editura Sigma,
București, 2003;
3. Ana, D., Ana M., Logel, D., Stroescu- Logel, E., Metodica predării matematicii la clasele I-IV, Editura Carminis, Pitești;
4. Mihăescu Mirela, Pacearcă Ştefan, Manual de matematică,clasa a III-a, editura Intuitext, 2014

Desfasurarea lectiei
Etapele lecției Ob. Conținut științific Resurse Evaluare
Op.
Procedurale Materiale Forme de
organizare
1.Moment Pregătirea materialelor necesare pentru Frontal Capacitatea de
organizatoric buna desfășurare a lecției. Conversația organizare a elevilor

2.Verificarea Se verifică modul în care a fost efectuată Caietul de Frontal Capacitatea de a


temei si a tema pentru acasă. Solicit elevilor să teme rezolva tema corect
cunoștințelor citească rezultatele obținute – verificarea
calitativă şi cantitativă. Capacitatea de a reda
anterioare Individual terminologia specifica
Voi adresa un set de întrebări, întregii matematicii
clase, precum:
1. Care sunt proprietățile înmulțirii?
2. Care este regula înmulțirii cu 0?
3. Care este regula înmulțirii cu 1?
4. Care este ordinea efectuării
operațiilor?

Captarea Pentru captarea atenției, le voi citi copiilor


atenției scrisoarea de la prietenul nostru, brăduțul, Scrisoarea
O1 prin care ne roagă să îl împodobim Conversația brăduțului Frontal
rezolvând problemele propuse pe fișa de
lucru.(Anexa 1)
Anunțarea Îi anunț pe elevi că azi vom recapitula
temei O7 înmulțirea numerelor naturale în Conversația Frontal
concentrul 0-100.
Dirijarea Împart fișele de lucru, urmând să rezolvăm
activității exercițiile la tablă și pe caietele de clasă.
(Anexa 2)
O6 - Hai să împodobim brăduțul, Conversația
rezolvând corect exercițiile date! Frontal
- Atenție! Globurile și pachetele
conțin numere care reprezintă
rezultatele exercițiilor scrise pe Rezolvarea exercițiilor
brăduț. Explicația Fișa de lucru la tablă și individual
O2 6x9=
5x3=
7x4=
8x8= Individual Autoevaluare
7x7x0=
O1 3x3x9= Exercițiul
2x2x2x10=
O3 4x2x7x1=
9x3+7=
100-6x7=
40+10x5x2=
5x8+9x3=
O4 99+123-6x4+27=
9x10-3x7+8x2-6x8=
23+4x4-(100-87)=
9x8-35+7x2-(6+6x6)+2x5=
Obținerea Obținerea performanței o voi realiza cu Conversația
performanței ajutorul unei fișe de colorat, folosind codul Exercițiul Observarea sistematică
culorilor. (Anexa 3)
O1 Frontal
Finalul La final, fac aprecieri verbale întregii clase Aprecieri verbale Frontal
lecției asupra modului de desfășurare a lecției și le
zic să-și noteze tema pentru acasă.
ANEXA 2

S-ar putea să vă placă și