Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 13. 10. 2020


CLASA: a III - a
Nr. elevi înscriși:
Nr. elevi prezenți:
ȘCOALA Gimnazială
PROFESOR INV. PRIMAR:
ARIA CURRICULARA: Matematică și științe
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA: “ Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000 ”
SUBIECTUL: “ Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1 000 ”
TIPUL LECTIEI: consolidare de noi cunoștințe

COMPETENȚE GENERALE:
1. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 – 1 000

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1. să efectueze corect şi rapid exerciţii de adunare şi scădere a două sau mai multe numere
naturale în concentrul 0-1000, cu şi fără trecere peste ordin;
O2. să efectueze corect şi rapid exerciţii de adunare şi scădere a două sau mai multe numere
naturale în concentrul 0-1000, cu şi fără trecere peste ordin;
O3. să verifice rezultatele unor exerciţii de adunare şi scădere, efectuând proba acestora;
O4. să determine termenul necunoscut dintr-un exerciţiu folosind limbajul matematic;
O5. să rezolve o problemă dată utilizând planul de rezolvare

STRATEGII DIDACTICE:
*Metode si procedee: conversația, explicatia, exercițiul, problematizarea, munca independentă.
*Mijloace și instrumente de lucru: fișe de lucru, planșe, caietul elevului, manual.
*Forma: frontal, individual.
*Durata: 45 minute
*Locul de desfasurare: sala de clasa.

BIBLIOGRAFIE:
* M.E.N. - Programa şcolară pentru disciplina “Matematică” - clasele a III-a și a IV-a,
Bucureşti, 2014 , Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014
* Mihaela-Ada Radu, Rodica Chiran - ” Matematică - manual pentru clasa a III-a”, Editura
Aramis, Bucureşti, 2015
*Rodica Chiran, Mihaela-Ada Radu, Matematică caietul elevului pentru clasa a III – a, ediția a
II – a, Editura Aramis, 2019
* Rodica Chiran, Mihaela-Ada Radu, Alina Perțea – "Să deslușim tainele matematicii ",
Culegere pentru clasa a III – a, ediția a II – a, Editura Aramis, 2019.
ETAPELE Ob. CONȚINUT SPECIFIC METODE MIJLOACE DE FORME EVALUARE
LECȚIEI op. ȘI ÎNVĂȚARE DE
PROCEDEE ORGANIZARE
1.Moment -Stabilirea ordinii, pregătirea elevilor pentru manual, caietul de
organizatoric lecţie, pregătirea materialelor didactice matematică, observarea
1’ necesare pentru desfăşurarea lecţiei, conversația caietul elevului, frontal sistematică
îndrumarea elevilor în activitatea de culegere
pregătire.
-Voi verifica și corecta tema prin citirea
soluțiilor.
2.Captarea -Joc – fişă: Descoperiţi desenul unind în capacitatea de
atentiei 2’ ordine crescătoare numerele naturale şi veţi jocul a așeza în
găsi un mesaj-cuvânt. conversația fișe de lucru individual ordine
-Verific fişele. crescătoare
numerele
3.Anuntarea -Astăzi la ora de Matematică vom rezolva
temei si a exerciții și probeme de adunare și scădere a observarea
obiectivelor 1’ numerelor naturale de la 0 la 1 000. convesația frontal sistematică
-Voi anunța titlul lecției, Adunarea și scăderea
numerelor naturale de la 0 la 1 000. și voi nota
pe tablă.
4.Dirijarea -* Rezolvarea unor exerciţii de calcul mintal:
invatarii 30’ O1 -Calculaţi suma numerelor 100 şi 29; 308 şi 40!
-Ce operaţie facem când spunem „măriţi”!
-Măriţi numărul 170 cu 9; 400 cu 500” capacitatea de
-Aflaţi numărul cu 212 mai mare decât 113! converația fișe de lucru a rezolva
O2 -Afaţi diferenţa numerelor 800 şi 200; 458 şi mintal
58! frontal exercițiile
-Ce operaţie facem când spunem „micşoraţi”!
propuse
-Micşoraţi numărul 725 cu 25; pe 725 cu 125! exercițiul

-Se vor rezolva exerciţii la tablă:


1. Calculaţi: (câte un elev pe rând)
736+148= 607-273=
513+ 68= 427- 28=
7+468= 371-136=
O3 480+370= 560-127=
277+589= 934-361=
309+ 14= 834-366=
2.Calculează, apoi verifică rezultatul prin probă.
a)418+127=
b)405-129=
3.Află numărul: exercițiul frontal
a)cu 139 mai mic decât 762. capacitatea de
O4 b)cu 117 mai mare decât 312 a rezolva
4.La diferența numerelor 719 și 543, adaugă 325 caietul elevului mintal
5.Compltetează fiecare tabel: exercițiile
Termen 378 345 ___ 123 propuse
Termen 411 232 325 ___
Suma ___ ___ 897 786

Descăzut 500 984 497 ____ individual


Scăzător 300 651 ___ 542
Diferența ___ ___ 231 875
6.Un elev a citit o carte de povești într-o
săptămână, după cum urmează:
Luni – 120 pagini,
Marți – 100 pagini,
Miercuri – 48 pagini
O5 Joi – 109 pagini
Vineri – 105 pagini
Sâmbătă – 85 pagini
Duminică – 54 pagini
Câte pagini a citit:
a)în primele trei zile;
b)joi și sâmbătă;
c)vineri și miercuri; problematizarea
d)de luni până duminică.
5. Asigurarea -Voi solicita elevilor să rezolve următorul
feed-back-ului exercițiu.
4’ -Se dau numerele: a=873, b=251, c=120. capacitatea de
exercițiul caietul elevului
Calculează: individual a rezolva
a) a-b exercițiul
b) a-c propus
c) a-b-c
d) b+c
6.Obținerea Joc: Rezolvă exerciţiile următoare, apoi
performanței colorează clovnul în funcţie de legenda joc observarea
5' dată. fișă de lucru individual sistematică
Cine termină primul de rezolvat corect fişa conversația
va fi numit campion.
7.Aprecieri si *Fac aprecieri generale asupra modului cum
recomandari 2’ a decurs ora, notez elevii care au lucrat
corect. *Tema pentru acasă: exercţii din
culegere
Aprecierile finale se vor face printr-un joc- culegere
rebus:
F conversația frontal aprecieri
T O T A L verbale
S U M A
T E R M E N I rebus
R E S T
D E S C A Z U T
B
D I F E R E N Ţ Ă
M I N U S
E

Definiţii:
1.Rezultatul adunării
2.Total sau ..................
3.Numerele care se adună
4Rezultatul scăderii
5.Primul număr la scădere
6Cuvânt cu sens asemănător cuvântului rest
7.Semnul operaţiei de scădere.
-Rezolvarea unor exerciţii de calcul mintal:
-Calculaţi suma numerelor 100 şi 29; 308 şi 40!
-Ce operaţie facem când spunem „măriţi”!
-Măriţi numărul 170 cu 9; 400 cu 500”
-Aflaţi numărul cu 212 mai mare decât 113!
-Afaţi diferenţa numerelor 800 şi 200; 458 şi 58!
-Ce operaţie facem când spunem „micşoraţi”!
-Micşoraţi numărul 725 cu 25; pe 725 cu 125!
1. Calculaţi: (câte un elev pe rând)
736+148= 607-273=
513+ 68= 427- 28=
7+468= 371-136=
480+370= 560-127=
277+589= 934-361=
309+ 14= 834-366=
2.Calculează, apoi verifică rezultatul prin probă.
a) 418+127=
b)405-129=
3.Află numărul:
a)cu 139 mai mic decât 762.
b)cu 117 mai mare decât 312
4.La diferența numerelor 719 și 543, adaugă 325
5.Compltetează fiecare tabel:
Termen 378 345 ___ 123
Termen 411 232 325 ___
Suma ___ ___ 897 786

Descăzut 500 984 497 ____


Scăzător 300 651 ___ 542
Diferența ___ ___ 231 875
6.Un elev a citit o carte de povești într-o săptămână, după cum urmează:
Luni – 120 pagini,
Marți – 100 pagini,
Miercuri – 48 pagini
Joi – 109 pagini
Vineri – 105 pagini
Sâmbătă – 85 pagini
Duminică – 54 pagini
Câte pagini a citit:
a)în primele trei zile;
b)joi și sâmbătă;
c)vineri și miercuri;
d)de luni până duminică.
-Se dau numerele: a=873, b=251, c=120.
Calculează:
a) a-b
b) a-c
c) a-b-c
d) b+c

S-ar putea să vă placă și