Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE LUCRU

1. Scrie numerele care lipsesc:

0 1 2 ___ 4 5 6 ___ 8 9 10

11 12 13 ____ ____ 16 17 ____ 19 ___

21 ___ 23 ___ ___ ____ ____ 28 ___ ____ ____

2. Descompune numerele date în zeci şi unităţi:

24 16 27 29 31 13

3. Scrie vecinii numerelor:


___ 14___ ___ 29 ___ ___ 19___ ___ 21 ___

___ 24___ ___ 28___ ___ 20 ___ ___ 15___

___ 26___ ___ 22___ ___ 27___ ___ 30___

4. În şirul de mai jos încercuieşte cu roşu numerele pare şi cu verde numerele


impare:
21 31 24 27 28 29 15 16

5. Compară numerele din perechile scrise mai jos:


25 20 25 21 24 24
21 31 27 27 22 23
19 21 29 30 26 25

6. Ordonează crescător, apoi descrescător numerele scrise pe fiecare norişor:

21 29 24 28 22 30