Sunteți pe pagina 1din 4

Împărţirea numerelor naturale.

Parantezele rotunde
1. Calculează împărțirile și fă proba prin înmulțire:

695 : 6 = 679 : 9 = 458 : 8 = 565 : 8 = 878 : 4 = 456 : 7 = 849 :


= 689 : 6 =
932 : 5 = 456 : 7 = 874 : 4 = 585 : 7 = 828 : 5 = 605 : 6 = 764 :
= 857 : 4 =
623 : 8 = 973 : 6 = 673 : 7 = 894 : 9 = 959 : 4 = 519 : 9 = 756 :
= 398 : 7 =
962 : 7 = 478 : 8 = 618 : 6 = 218 : 5 = 498 : 7 = 604 : 8 = 600 :
= 576 : 3 =
615 : 3 = 639 : 4 = 438 : 4 = 505 : 5 = 808 : 8 = 256 : 3 = 249 :
= 918 : 9=

7.695 : 9 = 8.679 : 8 = 2.458 : 4 = 7.565 : 5 = 6.878 : 8 = 7.456 : 3 = 1.849 : 3 =


8.932 : 3 = 7.456 : 9 = 5.874 : 5 = 4.585 : 6 = 9.828 : 5 = 5.605 : 5 = 2.764 : 2 =
6.623 : 6 = 1.973 : 3 = 2.673 : 8 = 6.894 : 9 = 7.959 : 9 = 6.519 : 6= 8.756 : 8
=
8.962 : 5 = 3.478 : 6 = 5.618 : 7 = 7.218 : 8 = 4.198 : 4 = 4.604 : 4 = 2.600 : 5
=
5.922 : 3 = 4.716 : 5 = 7.834 : 4 = 9.505 : 7 = 7.808 : 8 = 8.405 : 5 = 5.564 : 6 =

2. Aflați dublul, pătrimea, sfertul, doimea, triplul, jumătatea numerelor: 450, 604, 250, 780, 658, 366, 504,
634, 4880, 5476, 9490, 2468, 4976, 2408, 5420, 6520, 2540, 5844, 6254, 3258, 9870, 6950, 5300, 2130.

3. Află termenul necunoscut:


m – 236 x 3 = 292 ( m – 416 : 4 + 2) x 5 = 1.980 (777 – a) – 258 =220
332 x 3 – m =599 2 x 248 + a = 842 (9191 – a) + 687 = 2000
m + 118 x 6 = 900 b – 387 : 3 = 414 a + 30 x 9=500
436 x 2 – m =297 6 x c = 606 (36 : a + 63 : 9) : 2= 8
900 + 2 – a x 100= 302 d : 7 = 109 rest 6 6 x a - 6= 30- 2 x 3
a x ( 57 – 13 x 4 ) = 340 ( 795 : 5 –154 ) x m = 715 924 – (150 + a) =100 + 2 x 100
(m x 2 – 40 ) : 23 = 12 (808 – a) x 2 = 418 n + (558 : 9 + 30 x 15 ) = 2142

4. Calculează, respectând ordinea operaţiilor.

40 000 – 5 x 259= (8 565 : 5 + 8 154 : 3 – 3 976) x 6= 8 905 : 5 – (9 040 : 4 – 320) :


5=
89 004 + 23 x 89 = (9 114 : 7 + 7 844 : 4 + 654) x 5= 2 952 : 3 – (4 530 : 5 + 708) :
2=
36 017 – 9 587 : 3 = (4 656 : 6 + 8 004 : 2 + 209) x 4= 4 324 : 4 + (9 924 : 3 + 290) :
7=
25 109 – 8564 : 4 = (4 000 : 5 + 9 918 : 9 - 1 094) x 3= 9 036 : 9 + (5 805 : 9 + 255) :
9=
896 x 340 + 543 x (900 - 4 932 : 6)= 8 + 3 x (154 - 129) + 16 x (185 - 148) + 186 : 2 x 5 =

763 x 706 + 907 x (701 - 5 432 : 8)= 824 – 2 x (8 + 3 x 16) – 35 : (14 – 3 x 3 ) – 75 : (5 + 0 x 8)=
907 x 276 + 503 x (786 - 4 935 : 7)= (612 : 3 – 525 : 5) : 9 + 14 x (144 : 8 + 225 : 3) : 7 + 3 =
201 x 295 + 902 x (579 - 4 024 : 8)= 4008 – 2 x (951 x 9 – 945 x 8) : 3 + 12 x (952 : 8 + 636 : 6)=
624 x 206 + 234 x (408 - 2 583 : 7)= 13 050 – 3 x (187 + 3 x 108) + (825 x 93 – 48 400) : 5 + 5 =

54 + 25 x 8 + 960 : 6 x (32 x 3 – 855 : 9 - 1) + 401 + 9= (70 + 75 x 6 – 48 : 3 : 4 – 89) x 5 + 856 : 8 x 6 + 25=


264 : 4 x (500 – 606 : 6 – 975 : 5) – 3 x (230 – 5 x 17) = (91 – 6 x 7) : (41 + 18 : 6 - 37) x 60 : 10 + 2 058 =
(854 – 65 x 2 + 500 : 100) x (360 – 50 x 6 – 68 : 4) +152 = (806 - 588 : 4 : 7 x 15 +100 : 10) x 67 - 24 x 7 + 3=
7000 – (356 x 5 : 10 + 17 x 100) x 3 + (4000 : 100 : 5 x 9)= 1740 – (53 x 25 : 5 + 89) x 2 + 80 : 4 x 10 – 200=
156 x 8 :4 + (25 x7 + 36 x 9 : 6)–(5000 : 100 : 5 x 68 +2) :2 = 456 – 985 : 5 + (369 : 3 x 2 – 120 : 10 + 8) – 65 =
12 +12 x (12 + 12 x 12 – 12 : 12) + 12 x 10 –12 x 5 : 4 x 3 = 8 000 – 1500 : 10 x (440 : 5–396 : 9) + 28 x 6=
400 – 400 : 100 + 40 x (852 : 4 – 64 x 3 – 99 : 9) + 889 : 7= 36 x 85+(500 : 100 x 45 + 5): 10 – 800 : 4 :10 +69=
1. Află sfertul nr. 624, măreşte-l de 3 ori, iar din rezultatul obţinut scade câtul numerelor 560 și 8..
2. Află nr. mai mic de 5 ori decât 735, dublează-l, apoi măreşte-l cu diferenţa nr. 100 şi 27.
3. Calculează câtul numerelor 320 şi 5 mărit cu produsul numerelor 17 şi 8:
4. Calculează produsul numerelor 46 şi 16 micşorat cu câtul numerelor 102 şi 6:
5. Cu cât este mai mare produsul numerelor 208 şi 3 faţă de câtul numerelor 235 şi 5:
6. Cu cât este mai mic câtul numerelor 512 şi 4 decât produsul numerelor 107 şi 4:
7. Micşorează dublul numărului 147 cu sfertul numărului 328.
8. Din jumătatea numărului 852 scade sfertul aceluiaşi număr. Mărește de 100 de ori diferenţa obţinută.
9. Măreşte produsul numerelor 137 şi 13 cu câtul numerelor 627 şi 3.
10. Află diferenţa dintre dublul numărului 475 şi jumătatea numărului 174.
11. Cu cât este mai mare 6 843 decât produsul nr. 154 și 6?
12. De câte ori este mai mic produsul numerelor 270 și 9 decât câtul numerelor 1000 și 100?
13. Măriți cu răsturnatul lui 783 produsul nr. 193 și 4 și adăugați sfertul numărului 488.
14. Din dublul nr. 438 mărit cu 122 scădeți triplul produsului nr. 100 și 2 micșorat de 5 ori.
15. La ce număr trebuie adunat sfertul numărului 936 pentru a obţine 1 000?
16. A şasea parte dintr-un număr este 124. Aflaţi sfertul acelui număr.

1. La o librărie sunt 152 caiete de biologie, de 3 ori mai multe caiete de matematică, iar caiete de dictando cât
jumătate din numărul celor de matematică. Câte caiete sunt în total?
2. La concursul de matematică au participat 48 de elevi din clasele a II-a, din clasele a III-a triplul nu
elevilor din clasele a II-a, iar din clasele a IV-a jumătate din numărul elevilor din clasele a III-a. Câţi elevi au
participat în total la concursul de matematică?
3. Cele 3 d 76
m de f ingi
a f a e cotbal
8î s i u c ost
9 d mşezated b âte
a f a n c ac,6 ar
în sac. Află, scriind rezolvarea sub forma unui exerciţiu, câţi saci s-au folosit în total.
4. Pentru a-şi sărbători ziua de naştere, Florina a cumpărat 15 savarine cu 2 lei bucata şi 30 de eclere c
bucata. Cu câţi lei a plătit mai mult pentru eclere decât pentru savarine?
5. La u mn agazin
s a 4s a-au
c 2 dusd f f aci Op îte
d î 12kgc ed f ăinăa f p iecare.
în 32 pungi a cîte 3 kg fiecare. Jumătate din cantitatea de făină rămasă s-a pus în pungi a cîte 2kg fiecare, iar
restul a fost pus în pungi a cîte 4 kg fiecare. Cîte pungi au fost necesare pentru ambalarea făinii?
6. Din 46 me tri de pînză se c onfecţ ioneaz ă 8 c ear şafuri ş i cîteva fe ţe de pernă. Ştiind că pentru un c
folosesc 4m de pînză, iar pentru o faţă de pernă 2m de pînză, să se afle cîte feţe de pernă s-au confecţionat.
7. Î n t r - o g r ă d i n ă c r e s c d e 3 o r i m a i m u l ţ i t r a n d a f i r i r o ş i i d e c î t t r a n d a f i r i g a l b e n i . D a c ă s - a r m a
trandafiri galbeni, atunci ar fi tot atîţea cît roşii. Cîţi trandafiri cresc în total în grădină?
8. Suma a trei numere naturale este 800. Primul numǎr este egal cu produsul numerelor 4 şi 9, iar al doilea este
egal cu câtul numerelor 72 şi 8. Cât este al treilea numǎr?
9. Dintr-o livadǎ s-au cules 642 kg caise şi 936 kg piersici, care s-au aşezat în lǎdiţe de 6 kg. Aflaţi de câte lǎdiţe
a fost nevoie. Rezolvaţi în 2 moduri şi puneţi problema sub formǎ de exerciţiu.
10. Rǎzvan şi-a aşezat timbrele în 3 clasoare astfel: în primul clasor a pus 95 de timbre, în al doilea de 5 ori mai
puţin decât în primul, iar în al treilea cu 18 mai mult decât în al doilea. Marius are într-un singur clasor 200 de
timbre. Cine are mai multe şi cu cât?
11. Dintr-un depozit s-au distribuit în prima săptămână, în mod egal, 484 de caiete în 4 librării. În a doua
săptămână s-au distribuit, în mod egal, 448 de caiete, în aceleaşi librării. Câte caiete a primit în total fiecare
librărie? Rezolvaţi în 2 moduri şi puneţi problema sub formǎ de exerciţiu.
12. Un avion parcurge distanţa de 888 km în 2 ore, iar un elicopter, în 4 ore. Cu cât parcurge mai mult un avion
decât un elicopter într-o oră?
13. Într-o livadă sunt 140 meri, de 3 ori mai mulţi peri, iar pruni cu 143 mai puţini decât peri. Câte rânduri
livada, dacă sunt câte 9 pomi pe fiecare rând?
14. Cantitatea de 210 kg vişine şi 430 kg cireşe a fost pusă în lădiţe de câte 10 kg. Câte lădiţe au fost necesare?
15. Două bluze şi cinci treninguri costă 306 lei. Un trening costă 50 de lei. Câţi lei costă o bluză?
16. Aflaţi suma a patru numere ştiind că primul este egal cu 137, al doilea este de două ori mai mare ca primul, al
treilea cu 36 mai mic decât primele două la un loc, iar al patrulea de 5 ori mai mic decât al treilea.
17. Un apicultor a obţinut 30 kg de miere de la un stup. Dacă are 23 de stupi şi vinde toată mierea cu 10 lei kg, ce
sumă a încasat apicultorul pe mierea vândută?
18. În ş apte
b ş idoane
u b s a i7 lnd v utoi
D î e bflă s a45 3 l d ve s in.
s a c acăl d vntr-un
se află în butoi.
19. Pentru 6 perechi de blugi s-au plătit 510 lei. Cât se va plăti pentru 4 perechi?

5. Aflati descăzutul făcând proba împărtirii cu rest.

a : 6 = 138 (rest 5) a : 5 = 249 (rest 3) a : 7 = 504 (rest 6) a : 4 = 744 (rest 3)
a : 8 = 273 (rest 7) a : 3 = 258 (rest 1) a : 2 = 647 (rest 1) a : 5 = 256 (rest 2)
a : 6 = 382 (rest 5) a : 6 = 954 (rest 2) a : 9 = 308 (rest 7) a : 6 = 183 (rest 5)
a : 4 = 177 (rest 3) a : 8 = 308 (rest 5) a : 6 = 609 (rest 4) a : 9 = 371 (rest 8)
a : 5 = 682 (rest 4) a : 6 = 454 (rest 5) a : 9 = 223 (rest 5) a : 6 = 306 (rest 3)

6. Află termenul necunoscut: