Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Data: 15 octombrie 2013


Clasa: a IV- a A
Învăţător: Moisi Mirela
Aria curriculară: Matematica si Stiinte
Disciplina: Matematica
Subiectul: Adunarea si scaderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000
Tipul lecţiei: de consolidare a cunoştinţelor
Scopuri:
consolidarea cunostintelor despre operatiile matematice ;

Obiective operaţionale:
O1 : sa raspunda la intrebari referitoare la terminologia matematica ;
O2 : sa rezolve operatii de adunare si scadere a numerelor naturale din concentrul 0 - 1.000.000 fără şi
cu trecere peste ordin ;
O3 : sa afle numarul necunoscut dintr-o egalitate data ;
O4 : sa rezolve probleme cu 2 judecati;
O5 : sa manifeste spirit de competiţie şi de colaborare.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, munca în grup, colectivă, individuală, metoda
cadranelor.

Forme de organizare a activităţii: frontal, individual, pe grupe;


Resurse materiale: rebus, planşe didactice, fişe de concurs , frunzuliţe-recompensa, diplome.
Bibliografie:
Consiliul Naţional pentru Curriculum – „Programe şcolare pentru clasa a IV-a”, Bucureşti, 2005;
Matematica- manual pentru clasa IV-a , Editura Aramis 2006
Matematica- culegere de exercitii si probleme, I. Niculae, Editura ErcPress Educativ
Metodica predarii matematici- Mihail Rosu, Bucuresti, 2004, Editura Credis

Timp: 45 minute
DESFASURAREA LECTIEI

Momentele Ob Conţinuturile învăţării Strategii Evaluare


lecţiei op didactice

1. Moment Se asigura conditiile necesare unei desfasurari optime a


organizatoric lectiei.Se asigura ordinea si disciplina, se pregatesc
materialele necesare.
2.Introducerea în Le amintesc elevilor că trebuie să fie harnici şi la ora de -conversaţia
activitate matematică pentru a putea deschide uşa următoare la palat.
3. Verificarea temei - tema este verificata cantitativ si calitativ - conversatia - se fac aprecieri
de casă O1 asupra temei;
4. Calcul mintal Ca de fiecare dată vom începe ora de matematică cu -exerciţiul
exerciţii de calcul mintal
3. Captarea atenţiei. O2 Captarea atentiei se realizeaza prin rezolvarea unui rebus - exercitiul, -frontala
matematic, la tabla, care va avea ca solutie cuvantul conversatia, /individuala
CONCURS. ANEXA 1 explicatia

4. Anunţarea temei Anunţ şi scriu la tablă titlul lecţiei: -conversatia


lectiei noi Exerciţii şi probleme
Se anunţă obiectivele pe înţelesul elevilor.
Atrag atenţia asupra participării active şi cu interes la
lecţie.
5. Dirijarea O2 Aceasta lectie o vom desfasura lucrand sub forma de - conversatia, evaluare in
consolidarii O3 concurs. grup/pe echipe,
O4 Se lucrează o fişă la tablă.- ANEXA 2-frontal formativa
O5 Elevii vor primi câte o fişă cu exerciţii, de la pomişorul
cu surprize, la care vor lucra în perechi. Pentru fiecare explicatia, - munca in
exerciţiu corect rezolvat echipa va primi o frunzuliţă în perechi
culorile toamnei . În perechi se lucrează 10min, apoi se
lucrează la tablă, restul fişei. exercitiul
La final, castiga echipa care va avea cele mai multe - frontal
frunuliţe, şi care merită aplauze. Cu aceste frunzuliţe vom
îmbrăca pomişorul.
Clasa va fi împărţită în 2 grupe- se lucrează diferenţiat.- 2
fişe cu itemi diferiţi. ANEXA 3 ŞI 4
6.Obţinerea Propun spre rezolvare o problemă. m. cadranelor -pe grupe
performanţei Anexa 5

7. Asigurarea feed- Alcătuiesc oral o problemă după un exerciţiu dat. brainstorming calculatorul
back-ului -ul

8. Incheierea Comunic tema pentru acasă- ex.3,4/pag.19-se explică conversatia,


activitatii. Tema tema. explicatia
pentru acasa - Lipesc frunzuliţele pe pomişor.
-Fac aprecieri globale şi individuale în legătură cu
participarea elevilor la lecţie. Echipa câştigătoare deschide
uşa palatului.
Anexa 5
În localitatea noastră sunt 875 de copii. Adulţi Rezolvare:
sunt cu 1897 mai mulţi decât copii.
Câţi locuitori are localitatea noastră?

Într-un singur exerciţiu: Răspuns

Desen
FIŞĂ DE LUCRU ANEXA 3

1. Calculează:

a). 739 846 + 873 956 + 1 412 - 5 423 -


8 795 28 765 876 4 977

b). (265 248+196 006)-133 564 =

124 453 – (43 857- 12 465) =

2. Afla numarul necunoscut:


162 625 + a = 278 070 257 507 - x = 162 437 z - 82 746 = 114 254
a= x= z=
a= x= z=

3. Aflati numarul cu 112 300 mai mare decat suma numerelor 63 758 si 25 000.

4. Un termen al unei adunari este 6 725, iar suma este 29 480. Aflati celalat termen.
2.Colorează frunzele pe care sunt scrise operații care au rezultatul 6.

10+2= 9-3= 15-5=


2+4=

3.Unește punctele și colorează.


Anexa 1
A – B COMPETITIE, INTRECERE

DEFINITII:

1.” Cu atat mai putin” inseamna operatia de ...................


2. In numarul 2 345, 5 reprezinta cifra..........................
3. “Cu atat mai mult” inseamna operatia de .................... .
4. Numar care se scade din altul.
5. Primul termen al unei scaderii.
6. Numerele care au cifra unitatilor 0,2,4,6,8 se numesc……..
7. ……….sau total.
A

B
ANEXA 2
1. Uneşte cu o linie fiecare expresie dată cu semnul operaţiei
matematice ce trebuie efectuată:

„cu ... mai mare” + „cu cât este mai mic ... decât ...”

„cu ... mai mic” „cu cât este mai mare ... decât...”

„află diferenţa” „află suma”

„micşorează cu ...” — „măreşte cu ...”

„află totalul”

S-ar putea să vă placă și