Sunteți pe pagina 1din 16

Data: 15.

martie 2013

Unitatea de învăţământ: Şcoala Nr. 2

Clasa: a III-a

Învăţătoare: Oprea Olimpia

Aria curriculară: Om si societate

Disciplina: Educatie civica

Unitatea de învăţare: Raporturile noastre cu lucrurile si fiintele

Subiectul: Cum ne purtam cu animalele si plantele?

Tipul lecţiei: formare de priceperi si deprinderi

Obiective de referinţă:
1.2.să exprime oral şi în scris enunţuri simple cu referire la situaţii diferite de viaţă cu conţinut civic;
2.2 să identifice reguli cu privire la raporturile persoanei cu .....,,plantele si animalele’’.....;
4.1.să formuleze enunţuri pro şi contra în soluţionarea unor dileme;

Obiective operaţionale:
1.2.1-să discute pe baza unor situaţii prezentate şi analizate;
2.2.1-să prezinte puncte de vedere personale cu privire la atitudinea fata de plante si animale ;
4.1.1- sa formuleze reguli de comportament pe baza discutării unor situaţii concrete;
Elemente de strategie didactică:

 Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul, conversaţia , studiu de caz,problematizarea

 Resurse materiale: caiete, manuale,fise de lucru,imagini cu plante si animale-PPT

 Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe;

 Evaluare:evaluare scrisa ,evaluare orala , autoevaluare,interevaluare

Durata: 45 minute

Bibliografie:
Ghid metodologic de aplicare a programei scolare de educatie civica, invatamant primar si gimnazial, Ed. Aramis
print, bucuresti, 2001
Cultură civică – manual pentru clasa a III-A, Lorica Matei Ed. Didactica si pedagogica ,R.A.
Educatia micului cetatean, Ungureanu Adalmina, Ed. AS S, Iasi, 1996

Nr. Secvenţele Ob. Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
crt. instruirii Op. Metode şi Material Forme de Evaluare
Activitatea învăţătorului Activitatea elevilor procedee didactic organizare
1. Moment Stabileşte ordinea şi pregăteşte Se pregătesc pentru ora de conversaţia frontal
organizatoric materialele necesare pentru lecţie . educatie civica.
1'
2. frontal
 Se adresează clasei întrebări Elevii răspund la întrebări
Reactualizarea referitoare la lecţia referitoare la lecţia
structurilor
precedentă: „Animale şi plante
insusite anterior
Ce lecţie aţi avut de pregătit? simbol”
6’ conversaţia
Cu ce am aflat ca s-a .....cu plante si animale
identificat omul prin anumite
însuşiri?
exerciţiul
Ce simbolizează leul, frontal
căprioare, ghiocelul, trifoiul? ...putere,gratie,puritate,no explicatia
roc
Ce sentimente îşi pot exprima
oamenii prin plante şi ...iubire,prietenie
animale?
Problemati-
Ce simbolizează albina şi ....harnicie zarea
furnica?
De ce iepurele este considerat ...fuge la primul zgomot
fricos? si se sperie si de umbra
lui.
Captarea atenţiei Elevii vor viziona câteva conversaţia videoproie frontal
4' imagini PPS despre plante şi Privesc imaginile ctor
animale ocrotite de lege din
ţara noastră.
Vor recunoaşte câteva plante
şi animale ocrotite de lege,
vor spune de ce oamenii le
ocrotesc . -oamenii le ocrotesc
Organizez jocul “Caută rima” pentru ca........................

“Bine faci, bine găseşti!


Sunt sfaturi împărăteşti
Fata moşului le-a urmat Gasesc rima :....a plecat
Când de-acasă………. ”

-Elevii sunt indrumati sa-si In drumul sau fata a


aminteasca faptele bune ale Ingrijit plantele si
fetei, apoi se desprinde animalele
concluzia: intalnite..........................
Omul are nevoie de plante,
de animale şi de lucruri.
De aceea trebuie să le
îngrijească.
4. Anunţarea temei Se anunţă noua temă, precum Ascultă. frontal
şi a obiectivelor şi obiectivele lecţiei
2'
-veţi învăţa cum trebuie să
vă comportaţi faţă de plante
şi animale, veţi comenta caiete de
comportamentul unor Scriu data şi titlul lecţiei notiţe
pe caiete. cretă
personaje pozitive şi
negative şi veţi colabora cu ,,Cum ne purtam cu
colegii de echipă pentru plantele si animalele?’’
realizarea corectă a
sarcinilor.

5. Dirijarea frontal
învăţării Se explică sensul cuvântelor Ascultă cu atenţie
20' -compasiune-mila,
-ecologie-stiinta care se ocupa Un elev citeste explicaţia
cu legatura dintre organisme cuvintele,se alc alcatuiesc
si mediul lor de viata; oral propozitii exerciţiul,
-rezervatie-teritoriu ocrotit de
lege pe cuprinsul caruiua
traiesc plante si animale.
-atitudine-mod de
comportare.
frontal şi
-Se citeste textul din manual -citesc poezia Fluturasul
individual
de Ionescu Gion
–Solicit elevii sa răspunzânda
oral la întrebările date -formuleaza raspunsuri
-Vorm concluziona oral
următoarele : creta
Plantele şi animalele, deşi tabla
Noteaza concluziile pe caiet
nu sunt persoane, au
dreptul la viaţă.
Omul trebuie să le
ocrotească şi să le
aprecieri
îngrijească deoarece fără ele
verbale
viaţa omului ar fi
imposibilă.

Propun rezolvarea unei


sarcini pe grupe (5 grupe)
Elevii au ca sarcină citirea
Studiu de pe grupe
atentă a textului şi caz
comentarea atitudinii omului Fise -
faţă de plante şi animale Lucreaza in grup pt rezolvarea Anexa 1 Intereva
(“Ciobănilă” “Căţeluşul sarcinilor conversaţia luare
şchiop” “Fetiţa şi
trandafirul” ,,Ascultă şi uită-
Un reprezentant al grupului
te bine: nu sunt copaci sunt prezinta raspunsurile ;ceilalti exerciţiul
oameni! “ ) exprimandu-si acordul sau
Se discută fiecare situaţie se dezacordul
reţin şi se discută aspectele explicatia
esenţiale.
Se explică sensul cuvântului
atitudine-mod de comportare.
Fise – Frontal
Propun spre dezbatere dezbaterea Anexa 2
următoarea temă:
Sunteţi de acord cu
folosirea animalelor la circ?
6. Realizarea Elevii rezolvă fişa de evaluare Anexa 3 Explicatia fişă individual probă
feed-back-ului scrisă
10'

7. Încheierea lecţiei Elevilor le prezentate Conversaţia frontal şi


rezolvarile sacinilor de pe fisa Asculta si noteaza individual
2' Explicatia autoevalu
de lucru.
are
Elevii notează tema: de a Fisa cu
completa portofoliul cu rezolvarile
articole din ziare şi reviste
referitoare la protecţia
plantelor şi animaleleor.
Anexa 2

Sunteţi de acord cu folosirea animalelor la circ?

Da, pentru că…. Nu, pentru că….

1. 1.

2. 2.

3. 3.
Anexa 1

Gr 1
,, - Copii, le spuse învăţătorul, m-am încredinţat că în adevăr e un câine bun …
Cine ştie cum s-o fi pierdut … Îl opresc aici, al şcolii… Să aveţi grijă de el şi să nu-l
necăjiţi niciodată cu nimic. Cine ştie de ce folos ne poate fi !
Îl îngrijim, îl îngrijim ! strigară toţi voioşi.
Astfel, Samson, un câine păzitor, intră în stăpânirea şcolii şi a ogrăzii,
cu tot ce se află în ele : suflete şi lucruri. ”
( Vasile Voiculescu - Ciobănilă )

Ce i-a sfătuit învăţătorul pe copii ?


Voi cum vă purtaţi cu animalele ?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Gr 2

,, - Pădurea trebuie păzită ca ochii din cap, fiule. Ea ne ţine viaţa şi, fără
păduri, munţii ar fi pustii şi s-ar nărui. (…) Şi-ar trebui să nu uităm :
fiecare copac, un om !
Şi multe mai spunea moş Brăduţ.
- Să învăţăm oamenii să iubească pădurea. Şi s-o preţuiască şi să se
uite la
lemn ca la aur, şi să-i doară inima când taie , căci fiecare pom e un om. ”

( după Ioan Grigorescu – Ascultă şi uită-te bine: nu sunt copaci, sunt


oameni! )

De ce trebuie să îngrijească oamenii pădurea?


Care trebuie să fie atitudinea oamenilor faţă de plante? De ce ?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Gr3

,, Eu am numai trei picioare (…)Dar copiii răi la


suflet
Şi de-abia mă mişc:ţop, ţop. Sunt urâţi, precum e-acel
Râd când mă-ntâlnesc copiii, Care m-a şchiopat pe
mine,
Şi mă cheamă ,, cuciu şchiop”. Şi nu-i pot iubi de
fel……”

( Elena Farago – Căţeluşul şchiop )

De ce are căţeluşul numai trei picioare ?


Ce părere aveţi despre copiii care rănesc animalele ?

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...........................................................................................................................
Gr4

O fetiţă care se plimba cu mama ei prin parc a fost atrasă de culorile vii
ale unui trandafir. A întins mâna spre floare. I-a plăcut atingerea petalelor
delicate şi, îndemnată de un gând rău, a vrut să i le smulgă, ca să le păstreze
numai pentru ea.
Dar mama ei a oprit-o, spunându-i:
- Nu avem voie să ne purtăm astfel cu plantele !
Atunci fetiţei i-a părut rău şi şi-a retras ruşinată ,mâna.

Ce îi spune mama fetiţei ?


Voi cum aţi fi procedat dacă eraţi în locul fetiţei ?

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.
Anexa 3

Fişă de evaluare

1. Scrie A în dreptul enunţurilor adevărate şi F în dreptul enunţurilor false:

 Plantele şi animalele trebuie îngrijite de oameni.


 Plantele şi animalele nu au dreptul la viaţă.
 Viaţa ar fi imposibilă fără plante şi animale.

2.A lege atitudinea potrivita pe care o adopti fata de :


 Pisica ta teama
 Pomisorul plantat de tine blandete
 Un lup grija
prietenie

3.Descrie în trei enunţuri cum îţi manifeşti grija şi dragostea faţă de


plantele şi animalele din jurul tău?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Anexa 3

Fişă de evaluare-REZOLVATA

2. Scrie A în dreptul enunţurilor adevărate şi F în dreptul enunţurilor false:

 Plantele şi animalele trebuie îngrijite de oameni. A


 Plantele şi animalele nu au dreptul la viaţă. F
 Viaţa ar fi imposibilă fără plante şi animale. A

2.A lege atitudinea potrivita pe care o adopti fata de :


 Pisica ta teama
 Pomisorul plantat de tine blandete
 Un lup grija
prietenie

3.Descrie în trei enunţuri cum îţi manifeşti grija şi dragostea faţă de


plantele şi animalele din jurul tău?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
Descriptorii de performanţă:

Itemi FOARTE BINE BINE SUFICIENT


OB.
O1. Identifica corect toate cele Identifica corect doua Identifica corect un
trei respunsuri. respunsuri. singur raspuns.
O2. Pune in corespondenta Pune in corespondenta Pune in
atitudinea cu doua atitudini cu corespondenta o
animalele,plantele. animalele,plantele. atitudine cu
animalele,plantele.
O3. Formuleaza corect Formuleaza corect Formuleaza corect
respectand cerinta trei respectand cerinta doua respectand cerinta
enunturi. enunturi. un enunt.

S-ar putea să vă placă și