Sunteți pe pagina 1din 11

Plan de lecţie

Unitatea de învăţământ:Şcoala cu clasele I-VIII Matei Gr. Vlădeanu- Cândeşti Vale


Profesor:Iurea Mariana- Cătălina
Aria curriculară:Matematica si Ştiintele naturii
Disciplina:Biologie
Clasa:aVI-a
Data: 22.02.2012
Unitatea de învăţare : Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi
importanţă ale unor grupe de vieţuitoare (Vertebrate)
Titlul lecţiei: Reptile-Şoparla cenuşie.
Resurse de timp :50 minute
Tipul lecţiei:comunicare şi insusire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei:cunoaşterea şi insusirea de catre elevi a unor cunostinte despre
particularitatile alcatuirii soparlei ca urmare a adaptarii lor complete la mediul terestru.

Competenţe specifice :
1.1.Identificarea unor grupe şi specii de animale;
1.3.Stabilirea relaţiilor între factorii de mediu şi diversitatea animalelor;
1.5Stabilirea relaţiilor între tipurile de comportament şi procesul de adaptare a
organismului la mediu;
:
C1definirea notiunii de reptila.
C2- enumerarea părţilor componente ale corpului..
C3-prezentarea caracterelor generale ale reptile;

Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică ,observaţia,explicaţia,învaţarea prin


descoperire, metoda cubului
Materiale şi mijloace de învaţămant:planşe,manual,atlas, fişe de lucru,
calculator,videoproiector
Tipul de organizare a activităţii:frontal,individual,pe grupe.
Resurse de specialitate consultate:
 programa şcolara,
 Branduşoiu M., Androne C.: „Biologie”, manual clasa a VI-a, Ed. Didactica si
Pedagogica,2004.
 Aglaia I,Zoe P: „Biologie”, manual clasa a VI-a, Ed Humanitas,2008
 Prof. Dr. Viorel Lazar, Prof. Mariana Nicolae: „Lecţia - forma de baza a
organizarii procesului de predare invatare la disciplina Biologie”, Ed. ARVES,
2007.
Nr. Etapele lecţiei Compe- ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ Resurse Resurse Resurse Metode
crt tenţe Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedurale materiale tempo- de ev.
derivate rale

1. Organizarea -pregateste materialul didactic; -isi pregatesc cartile si conversaţia 2’


clasei -noteaza in catalog elevii absenti si caietele;
verifica daca sunt conditii optime
pentru desfasurarea orei;
2 Reactualizarea -adresez cateva intrebari din lectia - elevii răspund conversaţia 5’ oral
cunostinţelor anterioara
-ce sunt amfibienii?
-care sunt caracterele generale ale
amfibienilor
Captarea -citeşte o ghicitoare privitoare la Ascultă ghicitoarea şi dau conversaţia 2’
atenţiei animalul ce urmează a fi studiat răspunsul.
„E un şarpe cu picioare /Să-mi
ghiceşti ce nume are"
Anuntarea -informează elevii cu privire la titlul Notează titlul in caiete conversaţia Coli flip- 2’
temei şi a lecţiei, scopul si competenţele vizate chart
competenţelor -notează titlul lecţiei pe tablă

Dirijarea C1 Imparte elevii în şase grupe şi Elevii din fiecare grupa se Explicaţia Fişe de 10’ oral
învăţării foloseşte un cub pe ale cărui feţe sunt concentreaza asupra temei Conversaţia activitate
C2 scrise cuvintele : descrie, compară, repartizate. Observaţia
analizează, asociază, aplică, Cei care au sarcina de a Învăţarea Manualul
C3 argumentează pentru a repartiza descrie observă şopârla prin
fiecărei grupe o temă de pe feţele cenuşie şi descriu forma descoperire
cubului. corpului, mărimea şi Atlas
Corectează eventualele erori şi culoarea ei, cei care au
completează răspunsurile date de sarcina compară vor
elevi. realiza o comparaţie între Metoda
şopârla cenuşie şi broasca cubului Video-
Intocmeşte pe tablă o schemă sumară de lac.Grupa care trebuie să proiector
a celor discutate. analizeze va identifica calculator 19’
Prezintă cu ajutorul videoproiectorului părţile componente ale
noţiuni despre şopârla cenuşie corpului, cei care trebuie să
asocieze vor identifica
adaptările pe care le
prezintă la mediul de viaţă
-indeamnă elevii sa citească şi modul de hrănire broasca
informaţiile proiectate despre alte de lac şi şopârla cenuşie , lectura
specii de reptile cei care trebuie sa aplice
vor descrie caracterele
generale ale reptilelor,iar
cei care au sarcina de a
argumenta vor preciza
importanţa şoparlei cenuşii
în viaţa omului
Fixarea Solicită elevilor să formuleze Formulează întrebări conversaţia 5’ oral
cunoştinţelor întrebări din lecţia predată şi să le Răspund la întrebări
adreseze colegilor .
Evaluarea Face aprecieri verbale asupra 3’
prestaţiei elevilor din fiecare grupă
Se apreciază cu note participarea
elevilor la lecţie
GRUPA I - DESCRIE

Fişă de activitate

Reptile- Sopârla cenuşie

Materiale necesare: manualul de biologie, fişa de activitate, planşe.


Mod de lucru:

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt reptilele şi care sunt adaptările la mediul de viaţă.

Sarcini de lucru:
 Observă în imaginile de mai jos reptile.
 Recunoaşte acest animal vertebrat. Descrie forma corpului ,mărimea,culoarea.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
GRUPA II – COMPARĂ - Ce este asemănător , ce este diferit.

Fişă de activitate

Reptile- Sopârla cenuşie

Materiale necesare: manualul de biologie, fişa de activitate, planşe.


Mod de lucru:

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt reptilele şi care sunt adaptările la mediul de viaţă.

Sarcini de lucru:
 Observă în imaginile de mai jos.
 Recunoaşte aceste animale vertebrate. Observă alcătuirea corpului și compară-le:

Completează tabelul de mai jos:


Animalul Alcătuirea corpului Mod de hrănire Înmulţire

Broasca de lac

Şoparla cenuşie

GRUPA III – ASOCIAZĂ - La ce te îndeamnă să te gândeşti?

Fişă de activitate

Reptile- Sopârla cenuşie

Materiale necesare: manualul de biologie, fişa de activitate, planşe.


Mod de lucru:

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt reptilele şi care sunt adaptările la mediul de viaţă.

Sarcini de lucru:
 Observă în imaginile de mai jos.
 Prezintă care sunt adaptările pe care le prezintă aceste animale la mediul de viaţă şi modul de
hrănire:
 Completează tabelul de mai jos:

Animalul Alcătuirea corpului Adaptări la mediul de viaţă şi mod de hrănire


Broasca de lac

Şoparla cenuşie

GRUPA IV - ANALIZEAZĂ - Spune din ce este făcut?

Fişă de activitate

Reptile- Sopârla cenuşie

Materiale necesare: manualul de biologie, fişa de activitate, planşe.


Mod de lucru:

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt reptilele şi care sunt adaptările la mediul de viaţă.

Sarcini de lucru:
 Observă în imaginile de mai jos.
 Analizează părţile componente ale corpului.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________

GRUPA V - APLICĂ

Fişă de activitate

Reptile- Sopârla cenuşie

Materiale necesare: manualul de biologie, fişa de activitate, planşe.


Mod de lucru:

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt reptilele şi care sunt adaptările la mediul de viaţă.

Sarcini de lucru:
 Observă în imaginile de mai jos.
 Prezintă care sunt caracterele generale ale reptilelor.

Concluzii :
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

GRUPA VI - ARGUMENTEAZĂ

Fişă de activitate

Reptile- Sopârla cenuşie

Materiale necesare: manualul de biologie, fişa de activitate, planşe.


Mod de lucru:

Învăţaţi prin descoperire: Ce sunt reptilele şi care sunt adaptările la mediul de viaţă.

Şopârla cenuşie este/nu este un animal folositor omului?

Argumentează pro sau contra şi enumeră o serie de motive care vin în sprijinul afirmaţiei tale!!!
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

ŞOPÂRLA CENUŞIE
Mediul de viaţă :locuri ierboase,insorite –animal terestru
Alcătuirea corpului: culoarea culoare cenusiu-cafenie.
Capul: -mic,turtit dorso-ventral
-nările situate in vârful botului;
-Ochii membrana subtire,transparente si 2 pleoape
-Urechile lipsite de pavilioane
-Limba este scurtă şi bifurcată;
-Dinţii concresc cu maxilarele, sunt mici şi conici.
Trunchiul: -este acoperit cu solzi cornoşi care provin din îngroşarea pielii;
-Se termină cu o coadă lungă şi cilindrică.
Membrele:-Sunt situate pe părţile laterale ale corpului;
-Sunt acoperite cu solzi netezi;
-Se termină cu gheare.
Locomoţia-prin târâre= REPTILA.

Hrănirea-râme, păienjeni.insecte
Respiraţia-pulmonară;
Inmultirea:-fecundaţia este internă;
-după fecundaţie, femela depune ouă mici protejate de o coajă calcaroasă;
-ouăle se clocesc la soare, iar din ouă ies puii.
Caractere generale ale reptilelor
Au piele solzoasă
Sunt animale târâtoare
Respiraţia pulmonară
Inmulţirea prin oua care se clocesc singure la soare
Temperatura corpului variabilă

S-ar putea să vă placă și