Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţământ :
Profesor :
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţele naturii
Obiectul : Biologie
Data :
Clasa : a V a
Unitatea de învăţare: Grupe de viețuitoare
Titlul lecţiei : Amfibieni- Broasca de lac
Tipul lecţiei: Formare de priceperi și deprinderi practice- varianta bazată pe experiențe
de laborator
Durata : 50 de minute.
Locul de desfăşurare: sala de clasă

COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 Identificarea unor grupe și specii de animale.
1.3. Stabilirea de relații între factorii de mediu și diversitatea animalelor.
2.1 Utilizarea de metode și mijloace adecvate explorării lumii animale.
3.1 Exersarea utilizării unor surse de informare.

COMPETENŢE DERIVATE VIZATE:


La sfârşitul lecţiei, elevii trebuie:
C.D.1. Să recunoască și să denumească pe material didactic elementele de alcătuire
externă caracteristice amfibienilor.
C.D.2. Să indice mediul de viaţă al amfibienilor.
C.D.3. Să evidentieze alcatuirea interna la broasca de lac folosind imaginile prezentate.
C.D.4. Să precizeze adaptarile amfibienilor la mediul de viata.
C.D.5. Să evidenţieze caracterele de superioritate ale amfibienilor fata de pesti.

Resurse procedurale: conversaţia, observaţia, descrierea, problematizarea,


experimentul, învățarea prin descoperire.
Resurse materiale: manual, broște și pești vii, videoproiector, fișe de lucru.

1
Forme de organizare: frontal, pe grupe.
Evaluare: formativă , prin chestionare orală și fișe de lucru.
Resurse informaţionale:
 Programa şcolară;
 IORDACHE ION: „Metodica predării biologie”.
 BRANDUSOIU M., ANDRONE C.: „Biologie”, manual clasa a VI-a, Ed.
Didactica si Pedagogica, 1999.
 Prof. Dr. Viorel Lazar, Prof. Mariana Nicolae: „Cartea- forma de baza a
organizarii procesului de predare invatare la disciplina Biologie”, Ed. ARVES,
2007.

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
ETAPELE ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR Metode, Evaluare
LECŢIEI Mijloace
(TIMP)
Moment -Verifică dacă sunt condiţii optime -Işi pregătesc caietul de biologie, manualul şi Conversația
organizatoric pentru desfăşurarea lecţiei.
obiectele de scris. Dialogul
( 1 minut) -Solicită elevului de serviciu să
numească elevii absenţi şi ii notează in
catalog.
-Pregăteşte materialul didactic necesar
lecţiei.
Reactualizarea Prezintă elevilor câteva imagini cu Recunosc speciile de pești și precizează grupa Problematizarea Orală
cunoştinţelor diferite specii de pești și cere acestora să din care fac parte. Observarea Aprecieri
(14 minute) recunoască specia și gupa din care fac
Conversația verbale
parte.
Adresează elevilor întrebări: Răspund la întrebări : Descrierea încurajatoare
 În ce mediu de viață întânlim  Se întânlesc în mediul acvatic. Dialogul Observarea
peștii?
sistematică
 Ce adaptări prezintă la mediul de  Au formă hidrodinamică, prezintă
viață acvatic? înnotătoare, respiră prin branhii.

Captarea atenţiei - Roagă elevii să observe materialul de - Elevii răspund că vom studia Broasca de lac. Conversaţia, Orală
(1 minute)
pe mese şi încurajează să-şi exprime Observaţia, Aprecieri
părerea despre ce vor studia astăzi. Descrierea, verbale
- Notează în caiete titlul lecţiei şi urmăresc Problematizarea, încurajatoare
-Anunţă şi scrie pe tablă tema lecţiei : obiectivele prezentate de profesor. Dialogul, Observarea

3
Anunţarea temei Amfibieni- Broasca de lac. Modelarea, sistematică
şi prezentarea Elevii organizați pe grupe observă, compară și Explicaţia,
obiectivelor. Prezintă elevilor imagini la descriu morfologia externă și internă la broasca de
(1minute) Învățarea prin
videoproiector și cere să le compare cu lac.
materialul biologic viu pentru a observa descoperire.
Evocarea noilor
cunoştinţe morfologia externă la broasca de lac.
(30 minute)
Dirijează elevii în stabilirea principalelor
Urmăresc imaginile proiectate și explicațiile
aspecte ale alcătuirii externe și interne
ale broaștei de lac, evidențiind adaptările profesorului.
acesteia la mediul de viață dublu și
realizează schema lecției pe tablă.

Evidențiază și explică tipul particular de


înmulțire prin metamorfoză folosind
imaginile proiectate.

Fixarea -Roagă elevii să rezolve fișa de lucru. - Rezolvă fișa de lucru. Scrisă
cunoştinţelor şi
realizarea feed-
backului .
(5 minute)

4
Notarea şi - Notează in catalog elevii care au - Prezintă carnetul de note.
aprecierea
răspuns la lecţie.
activităţii
elevilor

5
ANEXA1

ANIMALE VERTEBRATE
Amfibienii

Amfibian= grec amphys( dublu)


bios ( viata)
Mediul de viata:- lacuri, bălți, mlaștini
- acvatic și terestru

Alcatuirea copului :
- culoarea verde măslinie
- acoperit cu piele subțire, bogat vascularizată, umedă, alunecoasă
- prezintă cap, trunchi și membre
- capul – forma triunghiulara, se prinde direct de trunchi
- 2 ochi mari cu 2 pleoape mobile și o membrană subțire protectoare
- urechile ca niste membrane circulare
- 2 nări situate în vârful botului scurt ( ce se închid când intra în apa)
- gura largă, cu numeroși dinți pe maxilarul superior
- limba este lată, despicata în vârf, cleioasă, se prinde în partea
anterioară a gurii
- trunchiul- robust, turtit dorso-ventral

- membre – 4(= tetrapode)-doua anterioare mai scurte cu 4 degete libere


- doua posterioare mai lungi cu 5 degete unite cu membrană
interdigitală

1. Functia de relatie:
a) Sensibilitatea:
- S.N. mai dezvoltat, prefigurand aparitia creierului
b) Deplasarea- dubla:- in apa (prin inot)
- si pe uscat ( prin salt)

2. Functia de nutritie:

a) hranirea : cu insecte, paianjeni, viermi, melci, icre de peste


b) respiratia: dubla- pulmonara si cutanee
c) circulatia: inima tricamerala ( 2 atrii si un ventricul) si vase de sange
( artere, capilare, vene); sangele oxigenat se amesteca cu cel neoxigenat
d) excretia: rinichii mai bine dezvoltati
canalele de eliminare se deschid in cloaca
3. Functia de reproducere:
-sexe separate
- se inmultesc prin oua pe care femela le depune in apa
- fecundatia este externa
- in dezvoltarea lor amfibienii parcurg mai multe etape de la ou la adult=
metamorfoza completa
- iarna hiberneaza pe fundul lacurilor ( au temperatura corpului variabila)
Importanta: sunt folositoare deoarece distrug un numar mare de daunatori ai agriculturii
Unele sunt comestibile ( picioarele posterioare)

6
ANEXA 2
Nume si prenume............................................................
Clasa...........................................................

FISA DE LUCRU

1. Completati tabelul de mai jos

PESTII ASEMANARI DEOSEBIRI

BROASCA

2. Da-ti exemple de specii inrudite cu broasca de lac.


................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3. Numiti 3 adaptari ale amfibienilor la mediul de viata.


.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.............................................

4. Evidentiati caracterele de superioritate ale amfibienilor fata de pesti.


.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................

7
8

S-ar putea să vă placă și