Sunteți pe pagina 1din 7

Data: 18.10.

2010
Clasa: a IV a
Institutor:
Disciplina: Ştiinţe ale naturii
Unitatea de învǎţare: Cicluri de viaţă. Apărare şi adaptare
Subiectul lecţiei: Ciclul de viaţă la plante, fluturi şi broaşte
Tipul lecţiei: comunicare de noi cunoştinţe
Durata: 45 minute

Obiective de referinţǎ

1.2 să descrie relaţii între sisteme din mediul înconjurător


1.3 să comunice în maniere diverse observaţii privind relaţiile dintre părţile componente ale
unui sistem şi/sau dintre sistemele studiate
2.1 să interpreteze succesiunea unor fenomene şi procese din natură
3.1 să conştientizeze efecte ale mediului înconjurător asupra propriului organism;

Obiective operaţionale
La sfârşitul lecţiei elevii trebuie:

O1 – să identifice condiţiile optime de viaţă necesare unor plante ;


O2 - să descrie etapele de creştere şi dezvoltare la plante, fluturi şi broaşte;
O3 – să explice termenii: creştere, dezvoltare, ciclu de viaţă, metamorfoză;
O4 - sǎ redea prin desen etapele de metamorfoză la plante şi animale.

Resurse:

a) procedurale - metode şi procedee: expunerea, explicaţia, observaţia, conversaţia,


Starbursting ( Explozia stelarǎ), exerciţiul,
aprecierea verbalǎ.
- forme de organizare: frontal,individual.
b) materiale: fise de lucru, computer, material Power Point, jetoane – stea.

Bibliografie:

♦ x x x; Programa şcolarǎ aprobatǎ cu O.M. nr. 3919/ 20.04.2005


♦ Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Ghimbaş Ioana, Ştiinţe ale naturii - manual pentru clasa
a IV a, Ed. Aramis, Bucureşti, 2006.
♦ Pârâială Viorica, Pârâială Cristian – George, Pârâială Dumitru - Ştiinţe ale naturii – auxiliar al
manualelor alternative pentru cls. aIV-a, Ed. Euristica, Iaşi, 2006.
Secvenţele Desfǎşurarea lecţiei Strategii didactice
Ob
lecţiei resurse resurse forme de
op. Activitatea învǎţǎtoarei Activitatea elevilor
Durata procedurale materiale organizare
1. Moment Pregǎteşte materialele necesare Pregǎtesc materialele necesare. frontal
organizatoric desfǎşurǎrii lecţiei.
1’
2. Captarea atenţiei Prezintǎ elevilor câteva ghicitori:
3’  Colorat e ca o floare,
Trupul fin şi mic el are, Găsesc răspunsurile la ghicitorile
Zboară vara pe câmpie, prezentate.
Spuneţi ce-ar putea să fie. ghicitori
(Fluturele)
 Cine face „Oac – oac – oac frontal
Colo-n margine de lac?”
(Broasca) Conversaţia
Poartă o scurtă conversaţie făcând Recepţionează informaţiile
legătura cu subiectul noii lecţii. transmise.

3.Anunţarea temei Anunţǎ subiectul lecţiei şi obiectivele Ascultǎ. frontal


1’ învǎţǎrii. Noteazǎ pe caiete.
Noteazǎ pe tablǎ .

4. Dirijarea Prezintǎ elevilor un material Power


învăţării Point cu informaţii referitoare la ciclul
20’ de dezvoltare la plante, fluturi şi
broaşte.
În timpul derulării materialului explică Urmăresc materialul prezentat, Expunerea computer
O1 noţiunile nou întâlnite: recepţionează informaţiile transmise. material frontal
- creşterea Explicaţia Power
- dezvoltarea Point
- ciclul de viaţă Observaţia
O2 - metamorfoză
- condiţii optime de viaţă
O3 Notează pe tablă conţinutul Notează pe caiete schema lecţiei. ANEXA 1
informaţional al lecţiei.
5. Fixarea Starbursting ( Explozia stelarǎ) Primesc jetoanele şi formuleazǎ în Starbursting jetoane -
cunoştinţelor Împarte jetoane - stea în culori diferite scris întrebǎrile. stea individual
10’ şi solicitǎ elevilor sǎ scrie pe acestea Ies în faţa clasei şi fixeazǎ jetoanele ANEXA 2
întrebǎri legate de conţinutul pe planşa expusǎ.
informaţional al lecţiei. Rǎspund oral la întrebǎrile colegilor.
6. Evaluarea O4 Distribuie fişe - individual şi Primesc fişe şi Exerciţiul fişe
performanţei precizeazǎ sarcinile de lucru.* rezolvǎ sarcinile primite. individuale individual
9’ ANEXA 3
7. Încheierea lecţiei Face aprecieri asupra modului de Reţin aprecierile fǎcute. Aprecieri frontal
1’ participare a fiecǎrei grupe la lecţie. verbale pe grupe
Propune elevilor ca tema pentru acasǎ Îşi noteazǎ tema.
din Auxiliar- fişe - pag. 66, 67, 72

* Sarcini pentru evaluarea performanţei


1. Care sunt condiţiile optime de viaţă care asigură încolţirea unei seminţe?
2. Ordonează etapele de creştere şi dezvoltare ale fluturelui-de-mătase.

3. Desenează etapele de creştere şi dezvoltare la o plantă.


ANEXA 1

Schema lecţiei

 Ciclul de viaţă – etapele din viaţa unui organism


- Naşterea
- Creşterea
- Dezvoltarea
- Înmulţirea
- Moartea
 Creşterea – mărirea dimensiunilor şi a greutăţii
 Dezvoltarea – trecerea de la o etapă la alta
 Condiţii optime de viaţă – apă, aer, lumină, sol fertil, temperatură potrivită
 Ciclul de viaţă al unei plante(fasole)

încolţirea orientarea în jos apariţia tulpiniţei apariţia tulpiniţei dezvoltarea frunzelor apariţia florilor uscarea
seminţei a rădăcinuţei şi orientarea în sus şi orientarea în sus din muguraş fructelor, seminţelor (moartea)

 Ciclul de viaţă la fluturele- de- mătase:

după 4 năpârliri
ouă larve (viermii de mătase) gogoaşa-de-mătase pupă adult
care se hrănesc cu frunze de dud (nimfă) (fluture)

 Cicluri de viaţă la broasca-de-baltă

ouă larve (mormoloci) cu 2 picioare mormoloci cu 4 picioare adult (broasca)

 metamorfoză – procesul de creştere şi dezvoltare la animale


ANEXA 2

Explozia stelarǎ

Cât?

Care? Unde?

Cum? Când?
ANEXA 3

NUMELE SI PRENUMELE……………….………………….. DATA.........................


Fişǎ de evaluare

1. Care sunt condiţiile optime de viaţă care asigură încolţirea unei seminţe?
…………………………………………………………………………………..
2. Ordonează etapele de creştere şi dezvoltare ale fluturelui-de-mătase.

3. Desenează etapele de creştere şi dezvoltare la o plantă.

OBIECTIVE ŞI DESCRIPTORI DE PERFORMANŢǍ

O1 – sǎ precizeze condiţiile optime de viaţă care asigură încolţirea unei seminţe;


O2 - să ordoneze etapele de creştere şi dezvoltare ale fluturelui-de-mătase;
O3 - să deseneze etapele de creştere şi dezvoltare la o plantă.

FOARTE BINE BINE SUFICIENT


O1 - Precizează corect 4 O1 - Precizează corect 2 O1 - Precizează doar una dintre
condiţiile optime de viaţă condiţiile optime de viaţă condiţiile optime de viaţă
O2 - Ordonează corect toate O2 - Ordonează corect 4 etape O2 - Ordonează corect 2 etape
etapele de creştere şi dezvoltare de creştere şi dezvoltare ale de creştere şi dezvoltare ale
ale fluturelui-de-mătase fluturelui-de-mătase fluturelui-de-mătase
O3 – Desenează corect etapele O3 – Desenează, omiţând unele O3 – Desenează, doar 2 etape de
de creştere şi dezvoltare la o etape de creştere şi dezvoltare la creştere şi dezvoltare la o plantă
plantă o plantă

S-ar putea să vă placă și