Sunteți pe pagina 1din 4

Plan de interventie personalizat

Numele si prenumele elevului: A A


Data nasterii: 30 martie 2006
Domiciliul: Constanta
Gradinita/Grupa integratoare: Gr. Nr. 21, Grupa Fluturasilor
Nivelul grupei: I (milocie!
Data aplicarii: octom"rie 2##$
Psi%odiagnostic : - retard psihic de 6 luni
- exprimare orala greoaie si defectuoasa
- tulburari de comportament
- dificultati in perceperea componentelor spatiale si temporale.
&tarea de sanatate : relative buna,imbolnavire frecventa a cailor respiratorii
'c%ipa de interventie: latcu !incuta, educatoare
"odiu #risa, psiholog
$ancea %aula, asistent maternal
Domeniul de intrventie: educational
In(ormatii educationale
)omportament cognitiv:
- copilul are minime repre&entari despre mediul incon'urator corespun&atoare varstei sin u are capacitatea
de a observa s(stematic)
- volumul limba'ului este sarac, se exprima greoi, are tulburari de pronuntie)
- gandirea se manifesta doar in ca&uri concrete, intuitive)
- atentia este slab de&voltata.
)omportament psi%omotric:
- de&voltare fi&ica corespun&atoare varstei)
- cunoaste schema corporala)
- intampina dificultati in orientarea spatiala)
- are deprinderi de igiena personala si colectiva bine formate.
*elatii sociale:
- este politicos cu personalul gradinitei
- este un copil institutionali&at, foarte apropiat de asistentul maternal, mama
-are uneori cri&e de nesiguranta
- este sociabila, colaborea&a cu colegii de grupa.
+"iective pe termen lung:
- ameliorarea pronuntiei si de&voltarea exprimarii orale)
- de&voltarea operatiilor gandirii si a calitatii acesteia)
- recuperarea lacunelor datorate handicapului usor de care sufera)
- exersarea capacitatii de orientare spatiala si temporala)
- educarea comportamentului civili&at.
Domenii de interventie recomandate:
,im"a si comunicare
)ogntiv
Psi%omotor
&tructura programului de interventie personalizat
,im"a si comunicare
$biective *etode si mi'loace de reali&are %erioada de
timp
Criterii de evaluare *etode si
instrumente de
evaluare
+a recunoasca toti copii din
grupa)
,ocul -.eschide urechea bine/)
0xercitii de pronuntie si de&voltare a
1-12 oct 3dentifica si numeste
toti copiii
$rale4
3ncra'area si
+a cunoasca numele tuturor
copiilor, a doamnei educatoare
au&ului fonematic periodic stimularea
+a recunoasca vecinatatile salii
de clasa
+a numeasca grupele vecine
5mare, pregatitoare6.
7i&ita in gradinita si la celelalte
grupe vecine.
dialogul
2-3 &ile
oct
3dentifica si numeste
locurile cerute
.eplasare prin
gradinita
+a recunoasca
anotimpul,caracteristicile
specifice.
+a denumeasca culorile
caracteristice
0xercitii de exprimare corecta a
obiectelor si lucrurilor din imaginea
data si identificare a culorilor si
obiectelor
26 oct-21
nov
5 8 sapt6
0xprima correct
denumirea obiectelor
si lucrurilor cerute,
singur sau cu a'utor
Aprecieri verbale
+a recunoasca parti componente
ale corpului omenesc)
+a denumeasca partile
componente ale corpului
omenesc,simturile
0xercitiile de identificare a partilor
corpului omenesc si de exprimare
corecta.
29 sept-23
nov
58 sapt6
0xprima singur sau
cu a'utor
Arata singur sau cu
a'utor.
Aprecieri
stimulatoare.
+a numeasca membrii familiei
sale.
+a cunoasca putine informatii
despre fiecare membru
,oc de rol -.e-a mama si de-a tata/,
-.e-a fratii/, -.e-a bunicii/ etc
0xercitii de de&votare a
vocabularului
29 sept-
: nov
periodic
3dentifica membrii
familiei, ii numeste
singur din fotografii
Aprecieri verbale,
acordarea de
stimulente
+a recunoasca ocupatiile
oamenilor
+a denumeasca meseriile
oamenilor
,ocul -+a-mi povestesti despre
meserii/, -+a faci si tu ca el/.
0xercitii de exprimare corecta
*ai ;umeste si imita
singur sau cu a'utor
meseriile
Aprecieri verbale si
stimulente
+a recunoasca animale pasari, sa
le denumeasca.
,ocul - $grada cu pasari/, -<erma
de animale/, -Animalele padurii/.
0xercitii de exprimare corecta.
3anuarie,
februarie
periodic
=ecunoaste si
denumeste singur sau
cu a'utor
3ncura'ari,
stimulente)
%rimeste siluieta
unui animal la locul
potrivit
Domeniul cognitiv
+a numere corect crescator 1-3.

,ocul -Cosul cu 'ucarii/
0xercitii de numarare
;ov,
dec
;umara cu a'utor
'ucariile din cos
Aprecieri verbale
acordarea de
stimulente
+a observe plantele din imagini .
+a recunoasca plantele cerute
-,ocul ->radina cu flori/,
->radina cu &ar&avaturi/.
0xercitii de identificare si
recunoastere
;ov
aprilie
$bserva,
recunoaste si
numeste cu a'utor
cateva din plante
3ncura'ari verbale,
primeste bulina in
piept
+a aran'e&e figurile geometrice.
+a recunoasca forma geometrica
ceruta sau culoarea.
,ocul - <oc si apa/
>aseste triunghiul colorat
0xercitii de corectie a pronuntiei.
.ec
3an
%eriodic
>aseste si numeste
figura ceruta singur
sau cu a'utor
Aprecieri verbale
+a invete o poe&ie de *os Craciun. -3l asteptam pe *os Craciun/
0xercitii de memorare
1-12 dec =epeta dupa
educatoare, dupa
parinte, spune
singur sau cu a'utor
%articiparea active
la serbare
+a asculte, sa cante colinde
romanesti traditionale
Activitate practica : -Ascultam si
cantam colinde/
.ec 3nvata sac ante
impreuna cu
ceilalti copii
3ncura'ari verbale
+a observe si sa cunoasca
mi'loacele de transport
-Cu ce calatorim/
.ialogul
*ai $bserva, atinge si
denumeste 'ucariile
3ncura'ari verbale
0xplicatia singur sau cu a'utor
+a participe la o activitate in clasa,
in mod direct
-+i eu vreau sa fiu laudat/-'oc Aprecieri verbale
Domeniul psi%omotric
-sa recunoasca componentele
spatiale sis a se oriente&e
adecvat.
0xercitii si locuri de miscare ce
vi&ea&a:
a6directia:inainte?inapoi
sus?'os) stanga?dreapta
b6distanta: aproape?departe
c6 po&itiile fata de obiecte:
langa,pe sub.
,ocuri de cautare a unor obiecte
ase&ate in diferite po&itii spatiale)
=e&olvarea unor fise cu sarcini de
orientare spatiala.
8 sapt Corectitudinea si
rapiditatea reactiilor
la comen&i)
-identificarea si
preci&area corecta a
po&itiilor spatiale
ale obiectelor
folosite in 'oc)
-recunoasterea si
denumirea unor
po&itii spatiale ale
obiectelor din
imagini.
$bservarea
comportamentului)
Chestionarea orala pentru
constienti&area po&itiilor
spatiale)
Aprecieri stimulative)
3ntreceri
Anali&a produselor
activitatii 5modul de
re&olvare a fiselor6
+a perceapa componentele
temporale care vi&ea&a ritmul
miscarilor
-exercitii effectuate pe loc si in
deplasare cu respectarea duratei,
tempoului, intensitatii.
-exercitii si 'ocuri de miscare cu
utili&area onomatopeelor si a
versurilor ritmate:/Cioc-boc,treci
la loc/, -@nu-doi, unu-doi?<aceti
toti la fel ca noiA/
8 sapt =aspunde corect
motric la
urmatoarele
comen&i: -*ergi cat
durea&a melodia/,
-Alearga mai
repede/, -%aseste
mai rar/, -*ergi
usor pe varfuri/,
-"ate pasul/
-executa miscari la
ritmul indicat.
Anali&a modului cum
respecta durata, tempoul,
intensitatea in timpul
executarii miscarilor)
-aprecieri verbale)
-incura'ari)
-stimulente.

0valuarea periodica: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB..
$biective reali&ate: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB......
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB..
.ificultati intampinate: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.
*etode cu impact ridicat: - po&itiv. BBBBBBBBBBBBBBBBB..
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.
- negativ BBBBBBBBBBBBBBBB..
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.
=ecomandari particulare: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB..
=olul si modul de implicare a parintilor in program: BBBBBBBBBBBBB..
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB..