Sunteți pe pagina 1din 32

C.S.E.I.

Negresti
PLANIFICARE

ARIA CURICULARĂ

„TERAPIA EDUCAŢIONALĂ COMPLEXĂ ŞI INTEGRATĂ”

Sem. II an sc. 2018-2019


Cls. a VII a A

Prof.educ. LEUSTIAN MIHAELA ANDREEA

Page 1
An sc.2018-2019

PLANIFICARE SEMESTRIALA

SEMESTRUL II- 15 săptămâni x 20 ore = 300 ore/semestru

din care:

STIMULARE COGNITIVĂ 15 X 4 ORE /săptămână = 60 ore/semestru

LUDOTERAPIE 15 X 4 ORE /săptămână = 60 ore/semestru

TERAPIE OCUPAŢIONALĂ 15 X 5 ORE /săptămână = 75 ore/semestru

SOCIALIZARE 15 X 4 ORE /săptămână = 60 ore/semestru

FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE 15 X 3 ORE /săptămână = 45 ore/semestru

TOTAL = 300 ore/semestru

Page 2
ORAR

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI

STIMULARE STIMULARE STIMULARE STIMULARE LUDOTERAPIE


COGNITIVA COGNITIVA COGNITIVA COGNITIVA
LUDOTERAPIE LUDOTERAPIE LUDOTERAPIE TERAPIE TERAPIE
OCUPATIONALA OCUPATIONALA

TERAPIE TERAPIE TERAPIE SOCIALIZARE SOCIALIZARE


OCUPATIONALA OCUPATIONALA OCUPATIONALA
SOCIALIZARE FORMAREA SOCIALIZARE FORMAREA FORMAREA
ATONOMIEI ATONOMIEI AUTONOMIEI
PERSONALE PERSONALE PERSONALE

STIMULARE COGNITIVA …………………………………….. 4 ORE/SAPT


LUDOTERAPIE …………………………………………………….. 4 ORE/SAPT
TERAPIE OCUPATIONALA …………………………………….. 5 ORE/SAPT
FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE……… 3 ORE/SAPT
SOCIALIZARE…………………………………………………………… 4 ORE/SAPT

Page 3
I STIMULARE COGNITIVA

A. OBIECTIVE CADRU
1. Explorarea senzorială şi motrică a lumii înconjurătoare în vederea formării conduitelor de orientare, cunoaştere şi
adaptare la mediul ambiant
2. Dezvoltarea capacităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente
3. Dezvoltarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social
4. Exersarea conduitelor independente pentru integrarea in plan social.

B.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
1.1 Explorarea polisenzorială a obiectelor din mediul apropiat
1.2 Formarea şi dezvoltarea psihomotricităţii:
- coordonare oculo-motorie;
- schemă corporală şi lateralitate
-conduite perceptiv-motrice de bază (culoare, formă, mărime);
- orientare, organizare, structurare spaţio-temporală
2.1 Stimularea dezvoltării intelectuale prin exersarea şi dezvoltarea proceselor psihice
2.2 Valorificarea structurilor psiho individuale în conduite independente
3.1 Formarea unor relaţii numerice între obiecte, fiinţe
3.2 Formarea unor relaţii numerice între simboluri, unităţi de măsură
3.3 Formarea unor relaţii de cauzalitate între fenomenele naturale sau mecanice, cu utilizarea de elemente ştiinţifice simple.

Page 4
I STIMULARE COGNITIVA

OB. CADRU ob MODULUL ACTIVITATI DE INVATARE DATA RESURSE OBS.


de
ref
1.Explorarea senzoriala 1. Comportament Exerciţii-joc de stimulare polisenzorială prin
acţiunea directă cu obiectele din mediul
si motrica a lumii 1.1 cognitiv la nivel
înconjurător:
inconjuratoare in perceptiv-motric - Exerciţii vizuale:
vederea formarii 1. Sistemul solar fise
conduitelor de 2. Pamantul
orientare,cunoastere si a) 3. Atmosfera,
adaptare la mediul Explorarea 4. Vremea,Clima
ambiant polisenzorială - Exerciţii olfactive
5. “Identifica mirosul?”,
1.2 6. Gusturi asemanatoare
b)
Psihomotricitatea Exerciţii de clasificare, după material (de ex.
lemn, hârtie, metal, plastic, sticlă, porţelan,
cauciuc, piele, lâna, bumbac etc.
7.Spune din ce este facut(diferenta dintre
materiale) imagini
Exerciţii de construcţie (alcătuire
de modele în plan
obiectual/imagistic) după mai multe criterii
(culoare – mărime – formă); fise
8.Continua modelul
9.Observa diferenta?”
10. Prin ce se deosebesc ?”
11 Respeta modelul
Exerciţii de colorat şi desenat creioane
colorate

Page 5
12 Cel mai bun artist
Exerciţii perceptiv-motrice de orientare şi
organizare spaţială
2.1 13.Puncte cardinale
2 Stimularea si 14,Harta Romaniei
dezvoltarea Comportament Exerciţii perceptiv-motrice de orientare şi
capacitatilor psiho - cognitive la nivelul organizare temporala imagini
individuale in vederea capacitatilor 15. “Orarul meu”
formarii unor psiho-individuale 16.Anotimpurile si caracteristicile lor
comportamente ,proceselor psihice 17. Joc de rol-“Replica anotimpurilor
independente 18. Copacul anotimpurilor
19. Anotimpuri colaj Logi II
Exerciţii de stimulare a gândirii, memoriei, pazzle
imaginaţiei, atenţiei, limbajului, voinţei:
20 Jocuri pe calculator
21.Puzzle
Exerciţii cu unele elemente de abstractizare şi
generalizare:
Imagini
22 Pune rezultatul corespunzator
sugestive
23.Continua sirul operatiilor
24.Calculeaza si gaseste vecinii
fise
25. Observam ,cercetam,descoperim
caiete
26. Completeaza sirul evenimentelor
27.Completeaza sirul dupa modelul dat
28.Rezolva sirul operatiilor
29.Calculeaza
Exerciţii de scriere şi citire a simbolurilor
matematice „+”, „–”,„=”,<,>
30.”Calculeaza si compara”
31 .Exercitii cu semnele invatate
32. Exercitii cu semnele invatate

Page 6
Exerciţii de utilizare a elementelor de linii
geometrie:
- exerciţii de recunoaştere şi desenare a liniilor
si figurilor geometrice
33. Linia dreaptă, linia curbă,linia frântă
34.Figuri geometrice cu trei laturi
35. Figuri geimetrice cu patru laturi

Exerciţii de recunoaştere şi desenare a formelor


2 Stimularea si 2.1 Comportament geometrice;
dezvoltarea Cognitiv la nivelul 36.Figurile geometrice (cub,piramida,cilindru)
capacitatilor psiho - capacitatilor Exerciţii de reprezentare în desen a unui
individuale in vederea psiho-individuale ansamblu geometric simplu, format din 3-5
formarii unor ,proceselor psihice figuri geometrice;
comportamente 37.Desene formate din figuri geometrice
independente 38.Desene din figuri geometrice

Exerciţii cu unele elemente de abstractizare şi


generalizare:
exerciţii de operare în concentrul 0-100000 în
plan obiectual/ imagistic, cu sprijin (ordonare Foi,culori
obiectuală/ imagisticăşi de numărare în şir
crescător şi descrescător) etc
39. Observam ,cercetam,descoperim
40. Completeaza sirul crescator
41.Completeaza sirul descrescator
42.Completeaza vecinii
43.Calculeaza
Exerciţii de scriere/ citire a
numerelor/operatiilorîn concentrul 0-100000;

Page 7
44.Scrie calcule matematice dupa dictare
45.Ordoneaza dupa rezultat
46.Aseaza in ordine !
Jocuri cu elemente de abstractizare si fise
generalizare
47.Joc ,Ce lipseste_sesizarea elementelor lipsa
dintr/un ansamblu
48. La ce foloseste/joc asociativ
49.Jocul ghicitorilor
Jocuri tip “rezolvare de probleme”
50.Gaseste traseul
51.Labirintul
52.Anagrame
2.1 53.Separa cuvintele din propozitie.
2 Dezvoltarea 54.Integrame
capacitatilor psiho - 55.Ordoneaza corect cuvintele pentru a obtine o
individuale in vederea propozitie .
formarii unor 56.Completeaza cuvintele cu una sau mai multe silabe.
comportamente
independente Exerciţii de memorie vizuală si auditiva-
exerciţiu-joc de extragere a unui element dintr- Ata colorata
un set de obiecte,imagini percepute anterior Etamina
57.“ Ghici ce lipseşte!“
58.Cusaturi dupa diagrama
Memorarea de poezii scurte şi cântece;
59.Scrisoarea a- III-a
60.Poezii despre iarna
Exercitii de atentie
61.Gaseste diferentele!
Jocuri de exersarea diferitelor tipuri de
comunicare verbal-exerciţii de scriere-citire

Page 8
62.Exercitii de copiere,transcriere si de dictare a fise
unui text .
63.Compunere dupa imagini
64.Cuvinte derivate
65.Compunere dupa tablou”Ciobanasul”de
N.Grigorescu
66.Compuneri cu destinatie speciala-Scrisoarea
Jocuri de comunicare nonverbal
67.Teatru mut
Exerciţii de completare verbală a propoziţiilor
68. Spune mai departe
69. Gaseste sfarsitul povestii!
70. Unde a gresit scriitorul ?
71. Descrie personajul !
72. Joc lexical

Page 9
II LUDOTERAPIE, sem. I

Ob.
OB. CADRU de CONTINUTURI ACTIVITATI DE INVATARE DATA RESURSE .OBS.
ref. ALE INVATARII

Jocuri pentru dezvoltarea sensibilitatii: auditive,


1. Dezvoltarea 1.1 vizuale, gustative, tactil-chinestezice,olfactive.
capacităţii de 1. “Gaseste diferentele dintre imagini” Imagini
autocunoaştere, 2. “Retete gastronomice” fructe
a cunoaşterii 3. “Recunoaste obiectul cu ochii inchisi”
celorlalţi şi a 4, “ Cutia fermecata”
mediului 1.3. Pregatirea Jocuri de mima si pantomima
înconjurător conduitei ludice 5. “Recunoaste personajul” Planse
in diferite Jocuri de redare a pozitiei in plan imagistic
campuri 6. “Arunca mingea cu o mana si cu doua maini!” minge
senzoriale 7 .,,Aşază mingea unde iti spun eu!
Exercitiu joc de asociere a momentelor zilei cu
activitati corespunzatoare
8.“Jocul anotimpurilor” imagini
9.„.Povestea anotimpurilor “-joc de rol
Exercitiu joc de ordonare a imaginilor corespunzatoare
secventelor dintr-o peveste cunoscuta
10. “Aseaza in ordine ”
Jocuri concrete cu operatiile gandirii
11.„Urcă / coboară scara!(şirul crescător şi
descrescător)”
12.„ Cum ar fi întregul?”,
13„Rotunjeste numerele” lego

Page 10
14.“Compara si rotunjeste!’ puzzle
15. “Puzzle”
16.“Cine rezolva corect?”

Jocuri verbale Carti


2. Dezvoltarea 17.“Imita personajul”- dramatizare I.L.Caragiale
capacităţilor 2.1 Organizarea 18.“Spune mai departe”- poveste cu inceput dat
psiho-individuale
conduitei ludice Jocuri sincretice (de analiza si sinteza perceptuala si
în vederea
adaptării la in camp in plan mental)
mediu perceptiv- 19. “Monopoly” lego
motrice 20.“Nu te supara frate” betisoare
Jocuri de memorie vizuala si auditiva
21.Repeta ce auzi
Jocuri de atentie
22.“Spune ce lipseste”
Jocuri de exersare a diferitelor tipuri de comunicare
23.“Ce spune mimul?”
24.“Raspunde repede si bine”- cuvinte cu sens contrar
Jocuri de actiune cu obiecte
25.“La telefon”
Jocuri de actiune concreta cu elementele mediului
26.“Curtea scolii – curte curata”
2.2. 27.“Respectati natura!”-reguli
Exersarea Jocuri competitii
. conduitei ludice 28.“Stafeta”- intrecere sportive intre clasele aVIIIa A
prin si a VIIIa B
valorificarea 29.“Alergare de viteza/rezistenta” Calculator
structurilor Jocuri de miscare variate
cognitive 30. “Volei”
31. “Handbal”

Page 11
Jocuri de exersare a coordonarii oculo-manuale si
3. Formarea unor bimanuale minge
abilităţi manuale şi 32.“Mingea la tinta”
a unor deprinderi 3.1 Jocuri de stimulare si dezvoltare a diferitelor tipuri
practic aplicative de comunicare
Exersarea 33.“Vorbire directa,vorbire indirecta”
conduitei ludice Jocuri de pronuntie corecta si de dezvoltare a
in diferite vocabularului calculator
contexte 34.“Daca nu-i asa, cum e?”
comunicationale Auditii, vizionari
35. “Cantece pentru copii”
Vizite, drumetii Obiecte
36.“In oras” diverse
Jocuri pentru dezvoltarea sensibilităţii vizuale
37.„Găseşte-i umbra!
38.„Grupează după caracteristici”
Jocuri pentru dezvoltarea sensibilităţii auditive
39.”Telefonul fără fir”
40. „Ghiceşte melodia”
Jocuri pentru dezvoltarea sensibilităţii tactile
41.„Ghiceşte ce este”
42. „Spune ce este!”
Jocuri perceptiv – motrice de orientare spaţială şi Ceas,
temporală calendar
43.Joc didactic - „Spune unde traieste”
44. „Calatoresc prin Romania”
45.„Mergem in vacanta”-joc imaginativ
46.„Mijloace de transport”
47.„Calatorie in spatiu”
4.Exersarea Jocuri de imitaţie
conduitelor 48. „Ce meserie iti alegi?”

Page 12
independente 4.1. 49. „Mirosul meseriilor -poezie” Fise de
pentru integrarea în Jocuri verbale lucru
plan social 50. „Lantul cuvintelor”
Integrarea 51.„Completeaza cuvantul”
conduitelor 52. „Cine spune mai multe cuvinte”
ludice in 53.„Hai să facem o poveste” Fise de
contexte sociale 54.„Cuvântul nepotrivit” lucru
variate 55„Reconstituie proverbele”
56. „Anagrame”
57. „O discuţie între prieteni”
58.Rebus/integrame
Jocuri pentru stimularea atenţiei
59. „Ce lipseşte?”
60. „Imagini asemănătoare” Povesti,
Jocuri pentru stimularea memoriei povestiri,
61. „Poveşti amestecate” ghicitori
62.„Recunoaşte personajul”
63.„Unde este locul lui”
4.Exersarea Jocuri pentru dezvoltarea imaginaţiei
conduitelor 64.„Ce cadouri ai cumpăra pentru fiecare coleg”
independente 4.1 Jocuri de exersare a diferitelor tipuri de comunicare
pentru integrarea în 65.„Scrisoare pentru mama”
plan social 66. „Dialog la telefon între doi prieteni”
Jocuri pentru exersarea aparatului fono – articulator
Integrarea 67 „Completează cuvântul”
conduitelor 68. „Gaseste cuvinte cu sens asemanator”
ludice in 69. „Gaseste cuvantul opus”
contexte sociale 70.”Biletul”
variate 71.”Felicitarea”

Page 13
II LUDOTERAPIE

OBIECTIVE CADRU

1.Stimularea autocunoasterii,cunoasterii celorlalti si a mediului inconjurator


2.Stimularea si dezvoltarea capacitatilor psiho-individuale in vederea adaptarii la mediu
3.Formarea unor abilitati manuale si a unor deprinderi practic –aplicative
4.Formarea conduitelor independente pentru integrarea in plan social

OBIECTIVE DE REFERINTA

1.1 Explorarea senzoriala(vizula,gustativa,auditiva,olfactiva,tactil –kinestezica) a obiectelor;


1.2 Formarea si dezvoltarea psihomotricitatii:- coordonare oculo-motorie
- schema corporala
-conduite perceptiv-motrice
- orientare,organizare,structurare spatio-temporala
2.1 Stimularea dezvoltarii intelectuale prin exersarea si dezvoltarea proceselor psihice
2.2 Valorificarea structurilor psiho-individuale in conduite independente
3.1 Formarea unor relatii numerice intre obiecte,fiinte
3.2 Formarea unor relatii numerice intre simboluri,unitati de masura

Page 14
Page 15
III TERAPIE OCUPATIONALA

OBIECTIVE CADRU

1. Exersarea abilităţilor psihomotrice generale prin intermediul acţiunilor de explorare senzorială a mediului înconjurător
2. Aplicarea unor tehnici de lucru, folosind diverse materiale şi instrumente
3. Realizarea şi aprecierea unor produse simple şi utile
4. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială

OBIECTIVE DE REFERINTA

1.1 Explorarea polisenzorială a mediului înconjurător


1.2 Exersarea psihomotricităţii:
- schemă corporală;
- structuri perceptiv-motrice de bază(culoare-formă-mărime- orientare, organizare şi structurare spaţio-temporală
1.3. Exersarea gesturilor manuale fundamentale şi a coordonării motrice
2.1 Manipularea instrumentelor specifice prelucrării materialelor
2.2 Utilizarea materialelor de lucru în activitatea practică
2.3 Exersarea tehnicilor de lucru utilizate în activităţile de terapie ocupaţională
3.1 Învăţarea etapelor/ operaţiilor de realizare a unor produse simple
3.2 Realizarea de produse, utilizând tehnicile învăţate
3.3 Analizarea, descrierea şi aprecierea produsului finit
4.1 Exersarea deprinderilor de ordine şi igienă
4.2 Exersarea conduitei independente prin activităţi cu caracter ergoterapeu

Page 16
III TERAPIE OCUPATIONALA sem I

OB. CADRU Ob. MODULUL ACTIVITATI DE INVATARE DATA RESURSE OBS.


de ref
1.Exersarea 1.1 1. Elemente de explorare Exercitii aplicative de descoperire a
abilităţilor polisenzorialaa lumii proprietatilor fizice ale
psihomotrice înconjuratoare obiectelor,perceptibile pe baza simturilor:
generale,prin 1. „ Ce ştii despre...?” jetoane
intermediul 2„Starea de agregare”
acţiunilor de 3“Spune ce ?’’
explorare 4,,Spune ce ai mirosit ?’’
senzorială a 5.Recunoaşte vocea - discriminare auditivă
mediului Exercitii de reprezentare a schemei
înconjurător corporale: Imagini
6.Organismul uman Filmulete
2. Structuri perceptiv- 7.Organismul uman-organe si functii
motrice de baza Exercitii de localizare a obiectelor ,prin
- schema corporala; raportare la schema corporala: Obiecte
8.Ce obiecte sunt în dreapta/ stânga ta! -
localizare a obiectelor, prin raportare la
schema corporala
- culoare-forma-marime; 9. Exerciţii de apreciere a poziţiilor Foi,culori
spaţiale simple a unor obiecte reale şi/ sau
reprezentate imagistic (în faţă, în spate,
deasupra-dedesubt, înăuntru/
- orientare, organizare si în afară; lângă, peste etc)
structurare spatio-temporala 10.Asociere anotimp-imagine
11. “Adaptarea la conditiile meteo”
1.3 12.„Când se-ntâmplă?”

Page 17
13.„Ce stii despre mamifere?
14.“Animalul meu preferat”

Tehnici de lucru, materiale şi instrumente


3. Gesturile manuale de lucru
fundamentale si coordonarea 15.Strugurele -kirigami
motrica 16.Fructe şi legume – kirigami lipici,hartie
2.1 17.Compozitie din plante uscate – colaj glace
Exercitii pentru formarea si 18.Toamna -pictura foarfece
exersarea coordonarii oculo- 19. Frunze -pictura hartie
2.Aplicarea motorii si bimanuale 20.Peisaj de toamna glace,lipici
unor tehnici 2.2 21.Umbrelute-kirigami
de lucru cu
diverse 22.Dovleacul-kirigami
4. Tehnici de lucru, materiale 23.Cos de toamna-colaj
materiale şi
instrumente de si instrumente de lucru 24.Construim din ghinde-
lucru 25.Figuri geometrice :cubul
,piramida,cilindru
Actiuni de manipulare si 26.Tablou nocturn-pictura
cunoastere a obiectelor din 27. Copacii toamna-pictura
mediul înconjurator 28.Exerciţii de cusut nasturi
29.Semnul de carte-ex. de cusut simplu Hartie glace
30.Castelul din cuburi - manipulare a unor Lipici,hartie
obiecte de mărimi şi greutăţi diferite creponata
31.Crizantema - tăiere, îndoire, pliere şi
2.3 lipire
32.Tablou de toamna
33 „Ornamente pentru sala de clasa” fasii de
34. „Ornamente pentru sala de clasa” hartie
35. “Ornamente pentru holul scolii”
36 Ornamente pentru holul scolii
3.1 5. Produse simple finite 37. Ne pregatim de sarbatoare foarfece,
(decorative sau utile) hartie,lipici

Page 18
Etape/ operatii de realizare a 38.Kirigami fire de ata
unor produse simple 39. Kirigami ace,ata
3. Realizarea 40. 1 Decembrie, Unirea – recitarea unor incastre
şi aprecierea poezii
unor produse
simple şi utile 3.2 41.Cusaturi populare etamina
42.Cusaturi populare ata colorata
43.Cusaturi populare
44.Impletituri -bratara sfoara
45. Impletituri
3.3 Produse simple, jucarii, 46.Impletituri sfoara
obiecte decorative, machete 47 Fructe -colaj
48 Toamna in gradina mea »-colaj
49 Bradutul -colaj foi creioane
50. Fulgii jucausi-colaj lipici hartie
51 Fete zambitoare glace
52. Ursul polar-colaj
53. La polul nord/,conturare decupare,lipire
54. La polul sud/conturare decupare,lipire Foi ,cre
55. In jungla-decupare indoire si lipire ioane,
56. In desert-decupare indoire si lipire foarfece
57. Rame fotografice ata colorata
58. Rame-din scoici
59. Rame-din fire
60. Semnul de carte- exerciţii de cusut carton,
61. Globulete-kirigami hartie glace
62. Decoratiuni de iarna hartie
63. Decoratiuni de iarna ambalaj
64.Batista/cusut plastilina
65.Semnul de carte personalizat
66.Semnul de carte kirigami ace ,ata
67.Iarna in gradina colorata

Page 19
68. Iarna colaj -kirigami
69„ Ingerasul-kirigami,
70„Floarea Craciunului”,
71„Ghirlande”
72.“Suport de lumanare”
73.“Cusaturi”
74.“Cusaturi
75. „Cusaturi
76. Brăţara prieteniei
77. Coloreaza ce iti place! Ata
78. Papusa din material fire colorata
79. Animale salbatice- decupare, colorare,
4. Exersarea asamblare, lipire Hartie
conduitei 5.Jocuri de constructie si 80.Lego grofata
independente 4.1 asamblare 81.Puzzle
pentru 82. Monopoly
integrarea
socială 6. Deprinderi de ordine si 83.Exercitii de aerisire,curatare a clasei
igiena 84 Exercitii practice de curatare a clasei
4.2 85.Selectarea deseurilor Materiale
86.Folosirea materialelor reciclabile pentru
7. Activitati cu caracter confectionarea de diferite obiecte pt.
ergoterapeutic curatenie

Page 20
Page 21
IV SOCIALIZARE

OBIECTIVE CADRU

1.Învăţarea conduitelordeorientare,decunoaştereşiadaptareînmediul ambient


2. Formarea şi dezvoltarea unor comportamente adaptative în relaţia cu mediul înconjurător (natural şi social)
3. Exersarea conduitei independente pentru integrarea socială

OBIECTIVE DE REFERINTA

1.1 Recunoaşterea propriei Identităţi, prin raportare la mediul în care trăieşte


- cunoaşterea datelor personale de identitate;
- cunoaşterea membrilor familiei şi identificarea spaţiilor locuinţei;
- cunoaştereaşi identificarea colegilor, a clasei, a şcolii şi a spaţiului public familiar;
1.2 Orientarea spaţio-temporală în mediul familial, şcolar şi public apropiat
2.1 Dezvoltarea comunicării şi a unei atitudini civilizate în relaţia cu ceilaţi
2.1 Dezvoltarea comunicării şi a unei atitudini civilizate în relaţia cu ceilaţi
2.2 Dezvoltarea atitudinii ecologice
3.1 Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă personală, alimentară şi a spaţiului de locuit
3.2 Formarea comportamentelor independente în situaţii de:
- transport;
- cumpărături;
- vizite, excursii;
- vizionare spectacole etc.
3.3Formareaabilităţilorde adaptarelaniveldemicrogrup/ comunitate

Page 22
IV SOCIALIZARE.

Ob.
OB. CADRU de CONTINUTURI ACTIVITATI DE INVATARE DATA RESURSE OBS.
ref. ALE
INVATARII

Page 23
. Invatarea Exercitii aplicative individualizate:
conduitelor de 1.1 Persoana 1. “Cine sunt eu” Jetoane
orientare, de -identificarea 2. „Toţi avem un nume”
cunoaştere şi finite umane 3.Eu, tu şi ceilalţi - familia, colegii, vecinii
adaptare în mediul Familia
ambient 4.“Parintii mei”
1.2 Cunoasterea 5. “Ce meserie au parintii mei?” Planse
mediului 6.“Rudele mele”
inconjurator 7. “De ziua celor dragi”
apropiat 8. „Familia şi reguli în familie”,
elevului 9. Viata in societate
10 Vizionare film despre familie Planse
11. Arborele genealogic
- Exerciţii de identificare a asemanarilor si
deosebirilor persoanelor din grupul lui, in
context variat:
12. „Suntem persoane diferite!”,
13. „Descrierea colegului de bancă!”
2.1 14 „Suntem la fel ,traim in medii diferite” Planse
1 5 „Cum îmi aleg prietenii?”,
16 „Prietenia şi nevoia de prieteni”,
17„Încrederea şi respectul faţă de ceilalţi”,
18 “Fapte bune, fapte rele”
Scoala
. 19.“Rolul scolii in viata mea”
20.“Scoala – a doua familie”
2. Formarea 21„Colegii mei de clasa”; Ceas
şi dezvoltarea Comportamente 22 „Clasa din care fac parte!”
unor individuale Exercitii pentru insusirea formulelor de Calendar
comportamente adresare/politete
adaptative în 2.2

Page 24
relaţia cu mediul 23. „Formule de salut”
înconjurător 24 „Formule de adresare”
(natural şi social) 25. „La piaţă”
26. „În microbuz”
27..„Ce este politetea”
Abilitati si Exercitii de identificare a regulilor fixate la
deprinderi de nivelul clasei/scolii: Obiecte de
munca 28 “Regulamentul scolar” curatenie
29 “Regulamentul clasei noastre”
30, “Responsabili si responsabilitati in clasa
noastra”
31 Vizionare de filme privind comportamentul
elevilor in clasa,scoala,societate
Regimul zilei
32.“O zi din viata mea” Planse
3. Exersarea 33.“Ce poti face azi nu lasa pe maine”
conduitei Conversatii
independente 34.“Sa fim politicosi cu cei din jur”
pentru integrarea 3.1 35.“Cum ne comportam la ore”
socială 36.“Cum ne comportam cu colegii
37.“Cum ne comportam la ziua unui prieten”
38.“Formule de salut”
40. “Cine a gresit? ”
Exercitii practice de intretinere a igienei
personale:fata ,dinti,maini ,corp”
3.2 Planse,
Deprinderi de Exercitii practice de invatare a pozitiei corecte la calendar
ingrijire si masa de folosire corecta a veselei si tacamurilor din
igiena bucatarie in context diferite:
42.“La restaurant”

Page 25
3.1 43.“Masa de Craciun”
Exercitii practice de folosire si igienizare corecta a
grupului sanitar,camera personala,sala de clasa,sala
3.3. de mese etc
44. Baia-oglinda casei” Carti,
45.“Camera mea ,spune totul despre mine” caiete
46.“Stiu sa aranjez masa?”
Orientarea in timp
47.“Lunile anului”
48.“Evenimente istorice” Calculator
49..“Sa cunoastem ceasul”
50 .“Ora pe glob-exercitii de calcul matematic”
Deplasari stradale
51.“Semne de circulatie”
52. “Cum circulam ? “
Activitati practice
53.“Cartile si caietele –oglinda scolarului”
54.“Florile din clasa mea”
Exercitii de identificare a unor profesii
55.“Ce este si ce face?”
56.“Ce vreau sa devin?”
. Norme de comportare civilizata(conversatii)
57.“Vestimentatia unui elev”
58.“Cum ne imbracam cand mergem in vizita?”
59.“Cum ne imbracam in anotimpul rece?”
Orientarea în 60.“Cum ne comportam in timpul mesei?”
mediul social 61.“Cum ne comportam cand suntem in familie?”
62.“Cum ne comportam cand suntem pe strada?” Planse
63.“Cine a gresit ? “
64.“Ce este respectul ? “

Page 26
65. “Sa exmatriculam violenta! “
Plimbare
66.“Obiective importante din oras”
67.“Mergem la cumparaturi”
Orientarea in timp
68. “Dezastre naturale”
69.“Fenomene meteorologice”

Page 27
Page 28
V FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE

A. OBIECTIVE CADRU
1. Dezvoltarea disponibilităţilor psiho-individuale în vederea formării unor comportamente independente de bază
2 .Formarea şi educarea unor abilităţi de întreţinere şi igienă personală şi a spaţiului de locuit
3. Formarea şi exersarea conduitei independente pentru integrarea în plan social

B.OBIECTIVE DE REFERINŢĂ
1.1 Dezvoltarea gesturilor de bază şi a capacităţilor motrice complexe
1.2 Fixarea schemei corporale şi a lateralităţii
1.3 Dezvoltarea capacităţii de orientare, organizare şi structurare spaţială
2.1 Formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de igienă alimentară
2.2 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de igienă sanitară
2.3 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de igienă vestimentară şi a încălţămintei
2.4 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de întreţinere şi igienizare a spaţiului de locuit (sala de clasă, camera copilului etc.)
3.1 Dezvoltarea deprinderilor de existenţă activă în mediul familial
3.2 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de orientare, deplasare şi relaţionare în mediul soci

Page 29
V FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE

Ob. CONTINUTURI
OB. CADRU de ALE ACTIVITATI DE INVATARE DATA RESURSE OBS.
ref. INVATARII

Organizarea şi Exercitii de coordonare oculo motorie si de dinamica


1. Stimularea si dezvoltarea bimanuala
dezvoltarea motorie 1.“Puzzle” Sabloane
disponibilităţilor 1.1. generală 2.„Copieri dupa sablon”
psiho-individuale 3. „Kirigami”
în vederea 4. „Kirigami”
formării unor Redarea/reprezentarea schemei corporale in plan
comportamente obiectual actional si imagistic
independente de 5.“La ecograf” Figuri
bază 6. „Masurarea tensiunii arteriale” geometrice
7.„Semne si simptome ale unor boli
8. „Diabetul si efectele lui”
1.2. Exercitii de identificare a reperelor orare
9.“Eu si colegii mei” Imagini
10.“Educatorul, prietenul nostru”
11.“Relatia de colaborare cu colegii”
12.“Egoismul si invidia”
13“Drepturile si indatoririle elevului”
14.“Avem prieteni?”
15.“Rolul familiei in viata noastra”
16.“Relatia cu fratii mei”
17.“Relatia cu parintii”
2.1.
2. Formarea şi Cunoaşterea Exercitii de recunoastere a unor semene de boala cu
educarea unor corpului masuri de prim ajutor

Page 30
abilităţi de omenesc 18.“Primul ajutor in caz de ranire” Planse
întreţinere şi 19.“Grija pentru propria sanatate”
igienă personală 21.“Primele simptome ale gripei”
şi a spaţiului de 22.“Unde nu intra soarele pe fereastra ,intra doctorul pe
locuit usa”
23.“Plantele medicinale si sanatatea”
2.2. 24.“Primul ajutor in caz de raniri”
Igiena 25.“Ce inseamna sa fii sanatos?Dar bolnav?’
personala 26.“Igiena cavitatii bucale”
27.“Sunt curat-sunt sanatos”
28.“Maini curate-igiena mainilor si a unghiilor”
2.3. 29. “Mananc sanatos“
Igiena Exercitii de alegere si sortare a obiectelor
îmbrăcămintei vestimentare in functie de varsta si anotimp Obiecte
şi a 30.“Este iarna-cu ce ma imbrac?” pentru
încălţămintei 31.”Ne imbracam frumos si curat” curatenie
2.4. 32.“Cum ne ingrijim hainele?”
33. “Igiena incaltamintei”
Exercitii de identificare a posibilelor pericole din
spatial de locuit
3. Formarea şi 34.“Atentie la foc”
exersarea 3.1. 35.“Atentie la curentul electric”
conduitei 36. “Cand sunam la 112 “
independente Cunoaşterea şi Cunoasterea normelor de comportare civilizata Planse
pentru integrarea existenţa 37.“Codul bunelor maniere pentru copii”
în plan social activă în mediul 38.“Respectarea legilor”
3.2. familial şi Relatiile dintre oameni in situatii limita
social 39.“O mana de ajutor”
Exercitii practice de deplasare pietonala Imagini
40.“Cum traversam?”

Page 31
41.“Reguli de comportare pe strada”
Exercitii simple si combinate de miscare, deplasare,
oprire, rasucire, ridicare, urmarire a unui traseu
42.“Oprit- pornit”- exercitii de pornire si oprire la semnal
Exercitii de coordonare oculo-motorie si de dinamica
bimanual Sabloane
43. “Copiere dupa sablon”
44. “Semnul de carte”- insiretare
. Redarea/reprezentarea schemei corporale in plan
obiectual actional si imagistic Figuri
45.“Corpul uman” geometrice
46.“Organele de simt”
3. Formarea şi Exercitii de cautare a unui obiect ascuns dupa repere
exersarea verbale
conduitei 3.2 47. “Cauta…”
independente Exercitii de familiarizare cu mobilierul, dotarile si Planse
pentru integrarea utilitatile bucatariei
în plan social 48. “Bucataria si dotarile sale”
49. “Utilitatea aparatelor electronice” Fructe
Exercitii practice de maruntire a alimentelor
50. Joc “Salata de legume”
Exercitii de recunoastere a alimentelor
proaspete/alterate
51. “Mancam sanatos”
Exercitii de stabilire a unui meniu
52. “Ce mancam si cand mancam”

Page 32

S-ar putea să vă placă și