P. 1
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA - 2013

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA - 2013

|Views: 1,174|Likes:
Published by Educatie Trei Ro
Educatie.Trei.Ro va ofera sinteze titularizare, definitivat, gradul II in conformitate cu programa la Psihopedagogie speciala, Consiliere psihopedagogica, Terapie educationala complexa si integrata, Pedagogie, Psihologie.
Educatie.Trei.Ro va ofera sinteze titularizare, definitivat, gradul II in conformitate cu programa la Psihopedagogie speciala, Consiliere psihopedagogica, Terapie educationala complexa si integrata, Pedagogie, Psihologie.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Educatie Trei Ro on Feb 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2015

pdf

text

original

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA TITULARIZARE 2012 www.educatie.trei.

ro

TEMATICA STIINŢIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
I Rolul si locul psihopedagogiei speciale în cadrul stiinţelor educaţiei . Cadrul conceptual si terminologia specifică 1 Psihopedagogia specială - statutul interdisciplinar si relaţiile acesteia cu psihologia, pedagogia si alte stiinţe 2 Psihopedagogia specială - conţinut, structură, finalităţi 3 Actualităţi si perspective II Etiologia specifică diferitelor tipuri de deficienţe 1 Rolul factorilor endogeni si exogeni în modificările morfofuncţionale ale sistemului nervos central, ale analizatorilor si ale aparatului fonoarticulator 2 Cauzele si frecvenţa diferitelor tipuri de deficienţe III Factorii si etapele dezvoltării copilului/tânărului cu dizabilităţi 1 Factorii care condiţionează dezvoltarea copilului/tânărului Relaţia dintre factorii ereditari, factorii de mediu si factorii educaţionali Raportul specific dintre acestia în cazul copiilor/tinerilor cu CES 2 Etapele dezvoltării ontogenetice si caracterizarea lor în plan psihosomatic 3 Structura si formele de manifestare a personalităţii copilului/tânărului cu dizabilităţi IV Evaluarea complexă si diagnosticarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale 1 Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale-activitate continuă si complexă în scopul identificării aptitudinilor, abilităţilor si competenţelor de bază ale acestuia 2 Evaluarea copilului/tânărului cu cerinţe educative speciale în contextul intervenţiei educaţional-recuperatorii 3 Fisa psihopedagogică-instrument de evaluare continuă si intervenţie recuperatorie V Particularităţile dezvoltării psihofizice si sociale ale copiilor/tinerilor cu dizabilităţi 1 Trăsături de specificitate ale evoluţiei psihofizice a copiilor/tinerilor cu dizabilităţi 2 Individualizarea comunicării pe tipuri de deficienţe

orientarea spaţială si mobilitatea. deprinderilor si capacităţilor în vederea integrării socio-profesionale a copiilor/tinerilor cu CES 1 Caracteristicile si rolul abilităţii manuale în achiziţionarea principalelor abilităţi si deprinderi necesare profesionalizării 2 Activităţi de formare a competenţelor necesare pregătirii pentru viaţă 3 Integrarea socioprofesională a copiilor/tinerilor cu CES . demutizarea. intervenţie timpurie. debut scolar în scoala de masă. corectarea defectelor neuromotorii. psihoterapia comportamentală VII Modalităţi si tehnici ale activităţilor educaţional-terapeutice 1 2 3 4 5 Stimulare cognitivă Ludoterapia Terapia ocupaţională Terapia psihomotricităţii si abilitarea manuală Formarea autonomiei personale si sociale VIII Integrarea copiilor/tinerilor cu CES în scoala de masă 1 Conceptele de integrare si incluziune Forme ale integrării 2 Modalităţi de favorizare a integrării copiilor cu deficienţe în scoala de masă prin: depistare precoce a deficienţei. educaţie prescolară. audiologia educaţională si tehnologică. adaptare. trasee educaţionale compatibile cu tipul si gradul de deficienţă 3 Limitele integrării scolare IX Formarea si dezvoltarea abilităţilor.3 Consecinţe ale manifestării deficienţei în procesul de dezvoltare. educaţia vizualperceptivă. integrare socială a copiilor VI Tulburările de limbaj Forme de manifestare a tulburărilor de limbaj si terapia limbajului 1 Tulburări ale limbajului oral si scris 2 Terapii specifice de compensare si învăţare a limbajului: terapia tulburărilor de limbaj.

adaptări curriculare pentru elevii cu CES.2 Tipuri de mijloace de învăţământ si caracteristicile lor 3. organizarea si desfăsurarea activităţii didactice la disciplina psihopedagogie specială 1 Componentele curriculumului naţional: planuri-cadru (trunchi comun. auxiliare curriculare. planuri de intervenţie personalizate IV Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplina psihodedagogia specială Strategii si modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ 1 Metode didactice specifice: clasificare. caracterizare 3 Mijloacele de învăţământ si integrarea lor în procesul de predare-învăţare-evaluare 3. prezentare. module.si transdisciplinare. caracterizare. de recuparare sau/si terapii specifice si educaţional-terapeutice). proiectarea de activităţi de învăţare intra-. standarde curriculare . activităţi de psihodiagnoză. Competenţe generale. proiecte de activităţi didactice (pentru diferite tipuri de lecţii. inter. discipline. curriculum la decizia scolii/curriculum în dezvoltare locală). Conţinutul învăţământului special 2 Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia scolii de tipul: aprofundare/ extindere/ opţional ca disciplină nouă 3 Competenţele predării-învăţării-evaluării la disciplina psihopedagogia specială . de recuperare si integrare a elevilor cu CES 1 Elementele componente ale procesului de învăţământ si interacţiunea dintre ele 2 Procesul de învăţământ ca relaţie dintre predare-învăţare-evaluare 3 Principiile procesului de învăţământ 4 Caracterul formativ-educativ al programelor de psihopedagogie specială si al programului de sprijin pentru elevii cu CES integraţi în învăţământul de masă III Proiectarea.TEMATICA PENTRU METODICA DISCIPLINEI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ I 1 2 3 4 Didactica-teorie generală a procesului de învăţământ Obiectul si funcţiile didacticii psihopedagogiei speciale Directii de dezvoltare ale didacticii contemporane Finalităţile didactice si funcţiile lor Tipologia si dinamica obiectivelor educaţionale II Procesul de învăţământ – cadrul principal de desfăsurare a activităţii instructiveducative. Operaţionalizarea obiectivelor/ competenţelor 4 Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică. programe scolare. curriculum diferenţiat.1 Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ 3. competenţe specifice. alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare. proiectarea unităţii de învăţare.3 Particularităţi ale utilizării mijloacelor de învăţământ în educaţia specială . manuale scolare. utilizarea metodelor centrate pe elev/ tehnicilor de învăţare prin cooperare 2 Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare.

funcţii. a progresului si a rezultatelor scolare în concordanţă cu obiectivele curriculare si criteriile de performanţă din standardele de evaluare 6. caracterizare 6.1 Activitatea scolară formativă în vederea achiziţionării si consolidării abilităţilor si deprinderilor pentru citit-scris la diferite categorii de deficienţe Abilitatea manuală. Etapele însusirii cititului la copilul cu deficienţe.1 Evaluarea. reguli de proiectare. obiectivitate si aplicabilitate 6. mediul relaţional si mediul comunicaţional. Tipuri de relaţii specifice educaţiei speciale 5 Însusirea instrumentelor de bază ale cunoasterii/ învăţării: citit-scrisul si calculul matematic 5. Numeraţia. definitivat sau gradul II ? De ce sa citesti zeci de carti cand poti sa inveti acelasi continut bine structurat si sintetizat? Acum gasesti totul intr-o singura lucrare: Sinteza Educatie Trei. 4 Tipologia itemilor: definiţie. clasificări. domenii de utilizare.2 Specificul formării competenţei de calcul aritmetic la copilul cu deficienţe Formarea conceptului de număr natural. 6 Evaluarea procesului instructiv-educativ-recuperativ-compensatoriu si de integrare. . fidelitate. 3 Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate. Citit-scrisul în Braille Particularităţi ale citit-scrisului în cazul copiilor cu surditate si surdocecitate 5. tipuri de evaluări. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. elaborata in conformitate cu programa actuala de specialitate. Specificul rezolvării problemelor la diferite tipuri de deficienţe. Operaţia cu numere naturale. pregrafia si grafia – etape ale însusirii scrisului . caracteristici.4 Mediul de instruire. 2 Metode de evaluare: tradiţionale si complementare (tipuri si caracterizare) 6. Utilizarea tehnologiei informaţiei si comunicării în construirea unor medii active de instruire . modalităţi de evaluare si de notare ANEXA A ANEXA B ANEXA C ANEXA D ANEXA E ANEXA F ANEXA G ANEXA H ANEXA I ANEXA J ANEXA K Esti profesor ? Te pregatesti pentru examenul de titularizare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->