Sunteți pe pagina 1din 128

LUCRARE DE LICEN

FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE I SOCIALE LA COPILUL CU


CERINE EDUCATIVE SPECIALE
1
CUPRINS
ARGUMENT
I. AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL - FACTOR IMPORTANT
PENTRU INTEGRAREA N COMUNITATE A COPIILOR CU C.E.S.
(DEFICIEN MINTAL)
1. Delimitri conceptuale
2. Particulariti ale copiilor cu C.E.S.- specificul psihopedagogic al deficienei
mintale
3. Nieluri de formare ale autonomiei personale !i sociale.
". #amilia !i !coala- factori principali ai formrii autonomiei personale !i sociale.
II. NVAREA FORMAREA I DEZVOLTAREA
COMPORTAMENTELOR DE AUTONOMIE PERSONAL I
SOCIAL.
1. $narea% formarea !i de&oltarea comportamentelor de autoserire !i
auto'ngri(ire la copilul cu C.E.S. )deficien mintal*
2. Specificul comportamentelor de adaptare la iaa cotidian.
3. $narea !i e+ersarea comportamentelor sociale la copilul cu C.E.S. , deficien
mintal
III. DEMERSURI PRACTICE I EDUCAIONAL-TERAPEUTICE
PENTRU CONSTITUIREA AUTONOMIEI PERSONALE I
SOCIALE.
1. Ealuarea nielului de de&oltare psihosocial al copilului cu C.E.S.)pro-e de
ealuare*.
2. Programe de interenie educaional-terapeutic structurate pe .rsta cronologic%
nieluri% etape de de&oltare/ harta comportamentelor educaionale.
3. Proiecte de actiitate
". Structuri de actiitate pentru 'natrea,formarea !i de&oltarea comportamentelor
personale !i sociale.
0. Studii de ca&.
C1NC23455
2
656251789#5E
ARGUMENT
$n conte+tul 'nm.ntului actual% demersul pedagogic '!i propune crearea unor
medii educaionale :respondente; la potenialul !i necesitile diferite de de&oltare ale
fiecrui copil. 9stfel spus% se 'ncearc ariante de concepere a unui curriculum care s
faori&e&e diferenele umane printr-o nou a-ordare pedagogic < educaia integrat sau
inclu&i. Dat fiind faptul c 'n literatura de specialitate autori consacrai pun egal 'ntre
di&a-ilitate !i deficien oi folosi !i eu 'n lucarea de fa ace!ti termeni cu acea!i
conotaie = di&a-ilitate>deficien.
?coala !i societatea pentru diersitate folose!te diferenele dintre elei ca element
de curriculum !i respect diferenele prin toate aspectele !colare.
Pornind de la premi&a c fiecare copil are particulariti% interese% a-iliti !i
anumite necesiti de 'nare% sistemele educaionale !i programele curriculare tre-uie
proiectate !i aplicate 'n a!a fel 'nc.t s respecte marea diersitate a acestor cerine
speciale de educaie. $n consecin% remarcm necesitatea fle+i-ili&rii coninuturilor de
'nare !i crearea unui cadru teoretic !i practic de indiiduali&are a traseelor
educaionale pentru eleii cu cerine educatie speciale.
Pentru ace!tia se impune nu numai conceperea unui curriculum eficient% structurat
pe achi&iiile !colare de -a& !i formarea a-ilitilor sociale de interelaionare% c.t% mai
ales formarea unei autonomii personale !i% ulterior% sociale- etap@ esenial@ !i decisi@ 'n
structurarea !i integrarea tuturor achi&iiilor atitudinale% aptitudinale !i cognitie de pe
parcursul 'ntregii iei.
Programele de interenie destinate form@rii autonomiei personale tre-uie
'ncepute c.t mai timpuriu% respecti din perioada antepre!colar@ iar autonomia social@
este re&ultatul unui demers instructi !i educati care 'ncepe 'n perioada pre!colar@ !i ine
'n general pe durata ciclului primar% dar nu numai at.t% )'ntruc.t nu e+ist :reete;
uniersal < ala-ile !i% ceea ce este indicat pentru un anumit copil% poate s nu fie oportun
pentru un altul*.
3
9dapta-ilitatea !colar% educati@< de&ideratul !colii pe oricare din treptele
'nm.ntului < are implicaii !i sensuri comple+e% mai ales 'n pregtirea de -a& a
copilului din primele clase. Aermenul i&ea& at.t adaptarea copilului la actiitatea de tip
!colar ) 'n primul r.nd% cea de 'nare% !i 'n al doilea r.nd de educare% instrucie 'n sens
general priind actii&area tuturor laturilor personalit@ii*% dar termenul de adaptare se
refer@ !i la supleea% fle+i-ilitatea programului instructi- recuperator care tre-uie
modelat potriit realitii !i specificului indiidualitilor cu care se lucrea&.
$n acest conte+t fiecare profesor a 'ncercat s rspund la un moment dat la
'ntre-ri de genul= De ce nu toi eleii mei progresea& 'n acela!i felB Cum pot s-i a(ut
pe toi s 'neleagB Cum pot s-i a(ut pe cei care 'na mai greuB
3n prim pas 'n oferirea rspunsurilor la aceste 'ntre-ri st 'n faptul c profesorul
ar tre-ui s accepte% 'n primul r.nd% diersitatea dintr-o clas/ faptul c fiecare ele are
propriile sale capaciti intelectuale% diferite de cele ale altor colegi% c fiecare are stilul
su propriu de a 'na !i fiecare are neoile sale 'n priina asimilrii de informaii.
9!adar% unul dintre cele mai importante aspecte ale 'nm.ntului actual este neoia sa
de adaptare la necesitile copiilor% oricare ar fi acele necesiti !i oricare ar fi copiii < fie
c sunt copiii cu CES% fie c pur !i simplu sunt copii cu un ritm mult mai 'ncet de
'nare.
Cel mai important lucru de luat 'n considerare este c predarea 'n cadrul
diersitii implic predarea pentru fiecare indiid 'n parte. Cin.nd cont de interesele
fiecrui ele% de e+perienele !i elurile sale facem% de fapt% un pas important 'n educaia
eleilor !i integrarea lor 'n societate% dup terminarea studiilor. Dai mult% putem spune c
diferenele dintre indii&i sunt mult mai pregnante dec.t cele dintre grupuri. Din acest
punct de edere% poate una dintre cele mai mari proocri creia tre-uie s-i fac fa un
profesor este adaptarea stilului de predare astfel 'nc.t s corespund necesitilor fiecrui
ele 'n parte.
9!adar% necesitatea de redimensionare a 'nm.ntului pentru a sta-ili standarde
educaionale !i pentru a determina !colile s dein responsa-ile de re&ultatele eleilor%
necesit un mare efort !i dedicaie% at.t colecti c.t !i indiidual. Pentru aceasta tre-uie s
credem c fiecare copil 'n parte poate 'na !i reu!i% c diersitatea ne este util tuturor !i
"
c eleii e+pu!i diferitelor riscuri le pot dep!i printr-o atenie !i implicare din parte
cadrelor didactice !i a comunitii% 'n general.
Conclu&ion.nd% putem spune c inclu&iunea nu-i implic numai pe copiii cu CES/
ea este de fapt o realitate !i recunoa!terea faptului c fiecare copil este unic. ?coala
inclu&i ne demonstrea&% a!adar% c suntem unul% dar nu unul !i acela!i.
CAP I. ROLUL AUTONOMIEI PERSONALE I SOCIALE PENTRU
INTEGRAREA N COMUNITATE A COPIILOR CU C.E.S.
(DEFICIEN MINTAL)
I.1. Del!"#$ %&'%e(")*le ($+', ($&-le!*"%* '"e.$#$
Segregarea 'n planul relaiilor sociale a apErut 'n timp% ca urmare a segregErii
educatie. Pentru eliminarea segregErii persoanelor cu cerine speciale% Erile cu sisteme
sociale democratice au promoat pe plan internaional% printre prioritEile politicilor
educaionale asigurarea accesului la educaie pentru toi copiii% 'n conformitate cu
Declaraia Drepturilor Copilului !i cu principiul egali&Erii !anselor. 9ceasta su-linia
neoia de deschidere a structurilor de educaie pentru a fi 'n mEsurE sE primeascE !i sE
spri(ine toi copiii. ?colile pentru toi sunt percepute ca !coli ale comunitEii deschise%
fle+i-ile% democratice !i inoatoare.
DupE a-solirea !colii toi eleii% inclusi cei cu cerine educatie speciale tre-uie
sE -eneficie&e de !ansa de a participa acti la iaa socialE. Cerinele speciale )neoi
speciale* sunt cerine specifice persoanei cu di&a-iliti% determinate de e+istena unui
anume handicap% de natura acestuia !i de graitatea lui.
Cerinele educatie speciale se refer@ la cerinele din planul educati priind
anumite categorii de persoane% cerine consecutie unor disfuncii sau deficiene de
natur intelectual% sen&orial% psihomotrice% fi&iologic% etc.% sau unor condiii
psihoafectie% socioeconomice sau de alt natur )a-sena mediului familial% condiii de
ia precare% anumite particulariti ale personalitii copilului% etc.* care plasea& eleul
'ntr-o stare de dificultate 'n raport cu ceilali din (ur/ aceast stare nu-i permite o e+isten
sau o alorificare 'n condiii normale a potenialului intelectual !i aptitudinal de care
dispune !i induce un sentiment de inferioritate care accentuea& condiia sa de persoan
cu cerine speciale/ altfel spus cerinele educatie speciale solicit a-ordarea actului
0
educaional pornind de la capacitile elului deficient sau aflat 'n dificultate de a 'nelege
!i alorifica coninutul 'nrii !i nu de pe po&iia profesorului sau educatorului care
desf!oar actiitatea instructi educati 'n condiiile unei clase de elei mai mult sau
mai puin omogene. ) Ghergu, A., 2005, Sinteze de psihopedagogie special, Ed.
Poliro, pag.!5"*.
Sansa de integrare pentru ace!ti elei tre-uie sE le fie acordat@ 'nc@ din !coalE.
$n mod tradiional% sistemul de 'nm.nt o-i!nuit 'i e+cludea pe acei copii
percepui ca diferii !i care nu reu!eau s ating standardele de performan !colar
a!teptate. 1rientarea copiilor cu deficiene ctre instituii speciale era o msur
segregaionist 'n trecut% de!i organi&area unei astfel de alternatie educaionale se fcea
'n scopul de a se asigura terapia !i recuperarea dificultilor de 'nare.
Deficiena la care ne referim 'n acest conte+t se reg@se!te 'n conceptul,ideea
pierderii% anomaliei sau pertur-@rii cu caracter definiti sau temporar a unei structuri
fi&iologice% anatomice sau psihologice/ acest@ deficien@ desemnea&@ o stare patologic%
funcional% sta-il sau de lung durat% eideniat prin metode !i mi(loace clinice sau
paraclinice% ireersi-il sau su- aciune terapeutic !i care afectea& capacitatea de munc
dereg!.nd procesul de adaptare !i integrare la locul de munc sau 'n comunitate a unei
persoane.
Di&a-ilitatea este un termen generic pentru deficiene% limitri de actiitate !i
restricii de participare/ rele aspectul negati al interaciunii indiid-conte+t% iar
handicapul repre&int@ un de&aanta( social% re&ultat dintr-o deficien sau incapacitate
care limitea& sau 'mpiedic 'mplinirea unui rol 'ntr-un conte+t social sau cultural% 'n
funcie de .rst% se+ul sau profesia persoanei respectie/ altfel spus handicapul este o
funcie a relaiei dintre persoanele cu incapacitate !i mediul lor de ia% fiind eideniat
atunci c.nd aceste persoane 'nt.lnesc -ariere culturale% fi&ice sau sociale% 'mpiedic.ndu-le
accesul la diferite actiiti sau sericii sociale care sunt disponi-ile 'n condiii normale
celorlelte persoane din (ur.) #usu, $, %&&', (e)icien, incapacitate, handicap, Ed Pro
*uanitate, pag +5*
$n acest conte+t% educaia special i&ea& 'ndeose-i adaptarea procesului
instructi < educati !i rea-ilitarea, recuperarea persoanelor care nu reu!esc s ating% 'n
cadrul sistemului de 'nm.nt general )o-i!nuit*% nielurile educatie !i sociale
F
corespun&toare .rstei. Conceptul de :educaie special; se utili&ea& 'n pre&ent
alternati cu cel de :educaia cerinelor speciale;. Aotu!i% 'n conte+tul educaiei speciale
ne referim la acei elei care datorit@% 'n primul r.nd unei incapacit@i )de orice fel ar fi
aceasta*% datorit@ unei inadapt@ri specifice% nu pot face fa@ 'n mod autonom cerinelor
!colii o-i!nuite.
Arec.nd succint 'n reist@ aceste concepte% adaptarea poate fi priit@ ca o reacie%
conduit sau comportament care constituie o proprietate fundamental a organismului de
a-!i modific@ funciile !i structurile 'n raport cu schim-rile cantitatie sau calitatie ale
mediului 'n care trie!te/ se poate or-i de mai multe feluri de adaptare= -iologic%
psihologic !i social. Comportamentul adaptati este gradul 'n care un indiid atinge
standardele independenei personale !i responsa-ilitii sociale 'n raport cu .rsta !i
normele grupului social de care aparine.
5nadaptarea este o consecin direct a deficienei sau incapacitii care
diminuea& sau limitea& gradul de manifestare social a persoanelor cu di&a-iliti/ se
poate manifesta su- dierse forme= inadaptare propriu-&is% marginali&are% inegalitate%
segregare% e+cludere.
5ncapacitatea desemnea&@ o pierdere% o diminuare total sau parial a
posi-ilitilor fi&ice% mintale% sen&oriale% consecin a unei deficiene care implic
efectuarea normal a unor actiiti. 5ndiferent de forma de manifestare incapacitatea
conduce la modificri de adaptare la un anumit comportament adaptati% la performane
funcionale care determin forme% mai mult sau mai puin grae% de autonomie personal%
profesional sau social/ altfel spus% incapacitatea repre&int pertur-area capacitii de
'ndeplinire normal a actiitii sau a unui comportament !i poate aea un caracter
reersi-il sau ireersi-il% progresi sau regresi.
9utonomia reflect@ posi-ilitatea de a folosi singur !i 'n orice 'mpre(urri
capacitile !i deprinderile 'nate% fr sau cu c.t mai puin a(utor din afar.
3nii copii cu dificulti u!oare !i moderate de 'nare !i, sau cu deficiene
frecentau !coli o-i!nuite fr a primi spri(in suplimentar% de unde !i apariia
fenomenului de e!ec !i, sau a-andon !colar pentru care :remediul; era trimiterea 'n !coli
speciale. 9ceasta era o pro-lem pentru care s-au g.ndit% dup anii GHI% dierse msuri de
H
politic !colar la nielul fiecrei ri. Ca o erita-il replic la segregarea !colar% a
aprut integrarea care tre-uie priit at.t 'n plan !colar% c.t !i social.
8ea-ilitarea 'n comunitate a persoanelor cu deficiene )inclusi a celor cu
deficien mintal* are la -a& anumite principii moderne impuse de noile orientri 'n
domeniul asistenei persoanelor cu cerine speciale !i cuprinse 'n 8e&oluia 1N3 din
1JJ3=
Principiul drepturilor egale
Principiul egali&rii !anselor 'n domeniul educaiei% respecti asigurarea
!colari&rii copiilor cu cerine educatie speciale% (e %/" (&0-l1 2' %*,$)l
00"e!)l) .e'e$*l ,e 2'+343!/'" !i% totodat% prin eliminarea oricror practici
discriminatorii
Principiul asigurrii sericiilor de spri(in )resurse umane% instituionale% materiale
!i financiare*
Principiul intereniei timpurii
Principiul cooperrii !i parteneriatului
2a Conferina mondial asupra educaiei speciale 3NESC1 - Salamanca
)Spania*% 1JJ" -% printre punctele adoptate erau !i urmtoarele=
:fiecrui copil tre-uie s i se ofere !ansa de a a(unge !i de a se putea menine la un
niel accepta-il de 'nare/
persoanele cu cerine speciale tre-uie s ai- acces 'n !colile o-i!nuite% iar aceste
!coli tre-uie s se adapte&e unei pedagogii centrate asupra copilului% pentru
fiecare tre-uine 'n parte...;
Eforturile comunitare de a-andonare a segregrii !i i&olrii eleilor cu deficiene
'n !coli speciale sunt o practic legiferat de 2I ,3I de ani 'n rile Europei de Est. 2a noi
'n ar% legea ,n-../ntului din %&&5 preede necesitatea diersificrii structurilor !i
modalitilor de integrare !colar a copiilor cu cerine educatie speciale prin grupe, clase
speciale 'n uniti !colare o-i!nuite !i integrarea direct% indiidual 'n acelea!i !coli
o-i!nuite.
$n esen% educaia integrat, educaia inclu&i sau 'nm.ntul integrat se
refer la integrarea 'n structurile 'nm.ntului de mas )!colile o-i!nuite* a copiilor cu
cerine speciale 'n educaie.
K
Dac prin educaia integrat se aeau 'n edere mai ales o-iectie legate de
!colari&area normali&at a copiilor cu cerine educatie speciale )accentul se punea pe
copii !i formele de suport pentru ace!tia*% inclu&iitatea educaiei are ca o-iecti principal
adaptarea !colii la cerinele de 'nare ale copiilor )implicit% se o-inea cre!terea
numrului de elei care progresea& corespun&tor 'n !coal*. Noua strategie se 'nscrie pe
linia educaiei pentru toi - o singur !coal pentru toi. 9ceasta nu 'nseamn 'ns aceea!i
educaie pentru fiecare copil% ci educaia pentru neoile% cerinele de de&oltare ale
fiecruia.
$n conte+tul integrrii !colare a eleului cu deficien tre-uie priit !i aplicarea
principiului normali&rii. 5ntegrarea repre&int mi(locul prin care se poate atinge scopul
general < cel al normali&rii )0erza, E. Psihopedagogia integr.rii 1i noraliz.rii2 ,n
#e-ista de Pedagogie, %3%&&!, pag 5%4
Promotorii acestuia < suede&ul 5engt 6ir7e, dane&ul 6iels 8i99elson < au urmrit
necesitatea de a se oferi !i persoanelor cu di&a-ilit@i acelea!i condiii de ia ca !i
semenilor lor% conform drepturilor umane uniersale. Principiul normali&rii leg
persoana cu di&a-ilit@i de mediul su. 9stfel% tre-uie s se ai- 'n edere nu numai felul
'n care persoana cu cerine speciale se adaptea& mediului% ci !i felul 'n care mediul este
pregtit s o primeasc !i s o integre&e.
Normali&area poate determina pentru eleul cu deficien schim-ri po&itie la
nielul deprinderilor% capacitilor !i comportamentelor. Aotu!i% ace!ti elei necesit
a(utor speciali&at pentru a putea face fa cerinelor mediului social. $n consecin%
sericiile sunt comple+e !i funcionea& 'ntr-o anume interdependen 'n !colile speciale.
9cesta nu constituie un argument pentru integrarea automat a eleilor cu deficien
mintal 'n !coli speciale% ci integrarea lor < 'n funcie de gradul deficienei < 'n !coli
o-i!nuite% 'n paralel cu asigurarea accesului la sericii speciali&ate de spri(in indiidual.
Esena principiului normali&rii const 'n utili&area tuturor mi(loacelor posi-ile
pentru construirea !i spri(inirea formrii la eleul cu deficien mintal a unor
comportamente de&ira-ile din punct de edere social. Prin urmare% handicapul mintal este
&ut% 'n primul r.nd% ca e+presie a unui comportament mai mult sau mai puin deiant
care este 'ntotdeauna definit 'n relaie cu mediul. Aocmai acest comportament tre-uie
schim-at% adic normali&at.
J
Conform definiiei lui 6ir7e% principiul normali&rii 'nseamn a face accesi-ile
eleilor cu cerine educatie speciale% condiiile !i modelele &ilnice de ia.
Consecinele practice ale acestui principiu se refer la organi&area diferitelor
forme de integrare pentru eleii cu deficien. Cele patru nieluri ale integrrii
consemnate 'n literatura de specialitate !i reg@site 'n practic@ sunt=
integrarea fi&ic% ca niel incipient al integrrii% este sinonim cu educaia sau
'nm.ntul integrat. 2a acest palier al integrrii se are 'n edere pre&ena unor
copii cu deficiene 'n grupe, clase de 'nm.nt o-i!nuit% acest lucru neimplic.nd
'n mod o-ligatoriu interaciunea !i actiitile comune 'ntre cele dou categorii de
elei/
integrarea funcional, pedagogic repre&int participarea efecti a copiilor cu
deficiene la un proces comun de 'nare 'mpreun cu ceilali copii din clasa
o-i!nuit. 5ntegrarea pedagogic se produce atunci c.nd un ele cu cerine
speciale atinge un nielrelati egal de participare cu ceilali elei < la lecii !i la
alte actiiti !colare < pe perioade de timp !i pe coninuturi similare% %5*$ ,*%3
'+el)l ,e %e$'4e e0"e ,6e$". 9cest niel al integrrii este reali&at 'n fapt de
ctre multe cadre didactice 'n actiitatea instructi- educati la clas < at.t din
'nm.ntul o-i!nuit c.t mai ales din 'nm.ntul special < !i se refer la
,6e$e'4e$e* 78 0*) ',+,)*l9*$e* 2'+343$/
integrarea social presupune% suplimentar fa de stadiul anterior% participarea
acti a unui copil cu deficiene la iaa grupului% acceptarea !i includerea lui 'n
interelaiile care se structurea&/
integrarea societal presupune e+tinderea integrrii 'n afara grupului !colar%
respecti asumarea de roluri iar ulterior% 'n ca&ul persoanelor adulte% asumarea de
responsa-iliti sociale.
9ceste nieluri ale integrrii se afl 'n relaii de interdependen !i se constituie 'ntr-
un continuum% ultima inclu&.ndu-le !i pe primele trei )0r.1a1, :. ;n-..ntul integrat
1i3 sau incluzi-, 200%, p."5*.
Dac acceptm ideea c toi copiii )inclusi cei cu deficiene* tre-uie s -eneficie&e
de !ansa de a participa acti la iaa social ,)(3 ce termin !coala% tre-uie s le
1I
acordm efecti aceast !ans din !coal. Deci% '"e.$*$e* 0&%*l3 este pregtit !i
condiionat de '"e.$*$e* 7%&l*$3.
Dificultile integrrii nu sunt generate at.t de natura deficienelor sau a neoilor
speciale% c.t mai ales de modul 'n care practicienii !i teoreticienii educaiei :d
lucrurile;. Este% esenialmente% o chestiune de *""),'e.
I.:. P*$"%)l*$";4 *le %&(l&$ %) C.E.S.
9lEturi de copiii o-i!nuii 'n !coal@ se reg@sesc !i copii cu deficiene diferite%
neoii sE accepte cu dificultate e+igenele mediului 'n care trEiesc% mediu ce poate
asimila% tolera sau respinge persoana cu o anumitE cerin@ special@. 9ceste dificultEi sunt
de ordin general% profesional% psihologic !i social.
1DS a reali&at o clasificare a deficienelor )care acum pot fi conertite !i
sintagmei Lcerine speciale;*=
Mdeficiene mintale, deficiene intelectuale 'nt.lnite la apro+imati 3 < " N din
populaia infantilE. 5ndicatorul de de&oltare intelectualE este repre&entat de coeficientul
de inteligenE% care se calculea&E prin raportul dintre .rsta mintalE !i .rsta cronologicE%
e+primate 'n luni.
$n funcie de aloarea coeficientului de inteligenE putem reali&a urmEtoarea
clasificare=
- HI < HJ -intelect liminar/
- 0I < FJ -deficienE mintalE u!oarE/
- 2I < "J -deficienE mintalE moderatE sau seerE/
- I < 1J -deficienE mintalE profundE sau graE/
Mdeficiene sen&oriale% determinate de unele disfuncii sau tul-urEri la nielul
principalilor anali&atori% cu implicaii ma(ore asupra desfE!urErii normale a ieii% 'n
relaie cu factorii de mediu. 9cestea sunt deficienele de au& !i deficienele de E&.
Mdeficiene fi&ice !i neuromotorii care afectea&E comportamentele motrice ale
persoanei !i au drept consecine 'n planul imaginii de sine !i 'n modalitatea de a relaiona
cu factorii de mediu.
Mtul-urEri de lim-a( ce pot influena calitatea operaiilor g.ndirii% relaia cu cei din
(ur !i structurarea personalitEii copilului.
11
M ,6%)l"#4 ,e 2'+#4*$e - %&( %) ,6%)l"#4 ,e 2'+#4*$e 2'$e.0"$e*9#
2'"/$9e$ %) !* !)l" ,e )' *' 0*) ,& *' %&!(*$*"+e %) %el*l4. Ei pre&intE
dificultEi perceptie% u!or retard mintal% disfuncii cere-rale% disle+ie% afa&ie% etc.
Oaloarea coeficientului de inteligenE este cuprins 'ntre H0 < JI.
M deficiene asociate, multiple dintre care amintim = autismul% sindrom < 2angdon
- DoPn % surdocecitatea etc.
$n literatura de specialitate aceastE categorie% a deficienilor% este 'ncadratE de
regulE 'n sintagma copii cu nevoi speciale. 1 serie de practicieni !i teoreticieni ai
educaiei pun semnul egal 'ntre Qcerine educatie specialeR !i Q deficien@ mintal@ R.
De6%e'4* !'"*l# este o disfuncie psihicE ma(orE care implicE aspecte de naturE
medicalE% psihologicE% pedagogicE% sociologicE !i chiar (uridicE. 8educerea semnificatiE
a capacitEilor psihice determinE dereglEri ale reaciilor !i mecanismelor de adaptare ale
indiidului la condiiile mediului 'ncon(urEtor !i la standardele de conieuire socialE.
5ndiidul este plasat 'ntr-o situaie de incapacitate !i inferioritate e+primatE printr-o stare
de handicap 'n raport cu ceilali mem-ri ai comunitEii din care face parte.
(e)iciena intal< este 'neleasE ca o deficienE glo-alE care influenea&E
semnficati adaptarea profesionalE% socialE% gradul de competenE !i autonomie personalE
!i socialE% afect.nd 'ntreaga personalitate.) 7hergu 9% 2II0% p %0=*
3nele cercuri de speciali!ti fac distincia 'ntre deficiena mintalE !i deficiena
intelectualE. Deficiena mintalE este caracteri&atE ca un mod de organi&are !i funcionare
mintalE cu implicaii directe 'n organi&area !i structurarea personalitEii indiidului.
Deficiena intelectualE desemnea&E incapacitatea indiidului de a face faE unor sarcini
cuprinse 'n actul 'nEErii% ca o consecinE a inadaptErii acestor sarcini la specificul !i
potenialul real al copilului.
Deficiena mintalE constituie o gamE ariatE a di&a-ilitEilor de eoluie !i
de&oltare datorate patologiei de organi&are !i funcionare a unor structuri psihice% se
deose-e!te de deficiena la nielul intelectului% unde organi&area mintalE este normalE% iar
indiidul nu poate depE!i anumite limite de adaptare !i 'nEare.
7rupa de-ilitEii mintale este e+trem de eterogenE% poate cea mai eterogenE.
Cunoa!te douE mari forme clinice= de>ilul aronic% la care insuficiena intelectualE este
12
primordialE !i de>ilul dizaronic la care tul-urErile intelectuale sunt asociate cu cele
afectie.
De-ilul armonic se caracteri&ea&E prin arieraie intelectualE simplE% posi-il de
compensat datoritE calitEilor afectie ca urmare a faptului cE ace!tia sunt docili%
muncitori% pasii% ascultEtori% adapta-ili la condiiile sociale inferioare. Este educa-il.
8etardul intelectual este relati armonios !i se manifestE ca 'nt.r&iere !colarE cu
dificultEi 'n actiitatea de achi&iie fErE 'nsE a fi 'nsoite de tul-urEri de naturE motricE
sau socialE. Prognosticul este faora-il dacE respectiul copil -eneficia&E de o educaie
speciali&atE.
?colarul cu deficienE mintalE are capacitatea de a comunica cu cei din (ur% dar
manifestE o 'nt.r&iere de 2 < 3 ani 'n perioada !colari&Erii. $n general pre&intE tul-urEri de
or-ire !i are un oca-ular redus. Aul-urEri importante se constatE 'n actiitatea de (oc% de
relaionare cu ceilali copii% ceea ce scoate la iealE !i mai mult tul-urErile proceselor
psihice !i 'n mod deose-it al proceselor cognitie superioare. 2a copiii cu deficienE
mintalE percepia are un caracter fragmentar% incomplet% limitat% rigid% de&organi&at. Nu
au capacitatea reconstituirii 'ntregului pornind de la elementele componente. $ngustimea
c.mpului percepti afectea&E foarte mult orientarea 'n spaiu !i capacitatea intuitiE de a
sta-ili relaii 'ntre o-iectele din (ur. Constana percepiei de formE !i mErime se reali&ea&E
'ntr-un ritm foarte lent !i cu multe dificultEi. E+periena cognitiE !i lim-a(ul implicat 'n
preci&area repre&entErilor sunt sla- de&oltate !i de aceea eleul cu deficienE mintalE
'nt.mpinE dificultEi 'n repre&entarea spaiului% reproduce 'n desene cu greutate !i
ine+actitate elementele spaiale% face o sla-E difereniere 'ntre repre&entEri de aceea!i
categorie.
G/ndirea la copilul cu deficienE mintalE este concretE% situatiE% -a&atE pe cli!ee
er-ale !i imitarea mecanicE a aciunilor !i lim-a(ului celor din (ur. PredominE funciile
de achi&iie comparati cu cele de ela-orare. Pentru cE 'nelegerea este glo-alE nu
reali&ea&E comparEri !i asociaii. Deficienele intelectuale ale acestor elei se constatE nu
numai 'n operaii comple+e de generali&are !i a-stracti&are% ci !i 'n operaiile de anali&E%
sinte&E !i comparare. Deficientul mintal sta-ile!te mai u!or deose-irile dec.t asemEnErile
p.nE la o .rstE mai mare. Se caracteri&ea&E prin nielul scE&ut al comparErii !i nu
reu!e!te sE ierarhi&e&e unitEi elementare. 9re o capacitate redusE de a folosi cuno!tinele
13
echi 'n 'nelegerea !i re&olarea unor situaii diferite% fapt care influenea&E 'ntregul
proces de cunoa!tere.
?aginaia eleului deficient mintal este puternic afectatE din cau&a sErEciei !i
structurii lacunare a -aga(ului de repre&entEri% a caracterului rudimentar al funciei
semiotice% nede&oltarii lim-a(ului% ineriei !i rigiditEii reaciilor adaptatie. Sunt aproape
ine+istente fante&ia% creatiitatea% iniiatia !i prei&iunea. 9par frecente tul-urEri de
comportament cum ar fi minciuna !i cofa-ulaia.
8eoria este mecanicE% iar copilul cu deficienE mintalE are o capacitate redusE
de a organi&a materialul ce tre-uie memorat. El nu 'l prelucrea&E !i nu 'l sistemati&ea&E
suficient 'n momentul fi+Erii. Demoria cuintelor !i a o-iectelor este -unE% dar
'ntotdeauna net inferioarE memorErii faptelor% ordonErii !i 'nlEnuirii logice. Capacitatea
de reinere a eleului cu handicap mintal u!or este -a&atE pe o memorie lipsitE de suplee%
lipsitE de posi-ilitatea utili&Erii datelor 'n situaii noi. Eleul nu poate folosi cuno!tinele
pe care le posedE 'ntr-o situaie diferitE de aceea 'n care !i le-a 'nsu!it. Sla-a fidelitate este
su-liniatE prin lipsa de preci&ie% 'n procesul de eocare introduc.nd elemente strEine de
situaia datE% omi.nd detalii ce conferE relatErilor un caracter a-surd. Din cau&a lipsei de
concentrare a ateniei asupra materialului ce tre-uie memorat% saltul 'n cur-a 'nEErii se
o-serE numai dupE un numEr mare de repetiii. 2a copilul cu deficienE mintalE moderatE
memoria aproape cE nu este actiE% este infidelE !i de foarte scurtE duratE.
Atenia inoluntarE este cea care poate fi captatE !i meninutE cu oarecare u!urinE
la eleul cu deficienE mintalE. 1-oseala apare mai repede% capacitatea de concentrare
scade% 'ndeose-i 'n ca&ul persoanelor cu sistem neros fragil !i fatiga-ilitate crescutE. $n
ca&ul eleilor deficieni mintal% capacitatea de concentrare a ateniei 'nregistrea&E
fluctuaii% astfel cE la lecii !i la alte actiitEi !colare% ace!tia nu reu!esc sE se concentre&e
optim pe desfE!urarea sarcinilor instructie - educatie. 3nii sunt distra!i de apariia unor
efecte colaterale% alii rEm.n fi+ai din pricina ineriei specifice% iar alii pierd !irul
desfE!urErii logice din cau&a instalErii premature a o-oselii.
@i>a7ul eleului cu deficienE mintalE nu reu!e!te sE atingE nielul mediu al
de&oltErii or-irii pentru .rsta respectiE. 9ce!ti elei au un oca-ular sErac !i
posi-ilitEi reduse de a formula propo&iii. Deseori cuintele noiuni cu caracter a-stract
sunt gre!it utili&ate 'n conte+te diferite de acelea 'n care au fost 'nEate. Pre&intE
1"
'nt.r&ieri 'n de&oltarea or-irii% at.t su- aspect fonetic% le+ical c.t !i gramatical. Oor-irea
eleului deficient mintal conine multe cuinte para&itare !i este sEracE 'n intonaii
e+presie. Din categoria tul-urErilor grae de lim-a( amintim pre&ena formelor alalice.
Su- aspect le+ical% 'n or-irea spontanE sau 'n rEspunsuri utili&ea&E cuintele cu circulaia
cea mai largE. 9par mari diferene 'ntre numErul cuintelor 'nelese !i cele utili&ate% dar !i
dificultEi 'n organi&area !i structurarea le+icului. Eleul are pro-leme !i 'n utili&area
antonimelor !i sinonimelor% chiar dacE i se oferE e+emple 'n acest sens. 8eferitor la
aspectul morfologic% remarcEm predominana su-stantielor faE de celelalte pEri de
or-ire. ?i% pentru cE 'n or-irea deficientului mintal predominE propo&iiile simple% a
utili&a alEturi de su-stantie% er-ele de aciune !i de stare la timpurile pre&ent sau trecut.
Su- aspect sintactic% se constatE e+istena unei anume rigiditEi 'n ceea ce prie!te ordinea
cuintelor 'n propo&iie% lipsa cuintelor de legEturE. #ra&ele !i propo&iiile sunt adesea
incomplete !i incorecte% cu enunuri scurte chiar eliptice. Construcia fra&elor este
defectuoasE din punct de edere gramatical datoritE lipsei acordului 'ntre pErile de
or-ire% fapt reflectat de formularea 'ntre-Erilor AGhergu, A., 200" BPsihopedagogia
persoanelor cu cerine specialeC, Ed Poliro, pag4.
Da(oritatea copiilor cu deficiene mintale pre&intE !i deficiene ale motricitEii. $n
funcie de gradul deficienei mintale se 'nregistrea&E o 'nt.r&iere de 2-" ani 'n de&oltarea
motricitEii implicate 'n aciuni comple+e.Oite&a mi!cErilor copilului cu deficienE mintalE
'n comparaie cu cel normal este mai scE&utE 'n desfE!urare c.t !i ca timp de reacie.
2ipsa de preci&ie apare 'n mi!cErile fine% iar impreci&ia mi!cErilor este 'nsoitE deseori de
tremurEturi. 5mitarea mi!cErilor se reali&ea&E cu dificultate dacE solicitE orientarea 'n
spaiu. 9ce!ti copii au tendina de a imita mi!cErile ca 'n oglindE% indicaiile er-ale
nea(ut.ndu-i prea mult 'n organi&area !i corectarea comportamentului motor. 2a
deficientul mintal se o-serE mai frecent dec.t la copilul normal lateralitate st.nga sau
am-ide+trE. DacE se asigurE o educaie speciali&atE% motricitatea se poate ameliora 'n mod
simitor% apropiindu-se de a normalilor% mai ales 'n coordonarea ochi-m.nE !i de+teritatea
manualE.
Aul-urErile afectie !i cele emoionale sunt o componentE a ta-loului
psihopatologic al deficientului mintal. Cea mai frecentE tul-urare este imaturitatea
afectiE% ceea ce face ca un !colar mic deficient mintal sE se manifeste ca un pre!colar
10
normal su- aspectul emoiilor !i sentimentelor. DanifestErile emotie sunt de cele mai
multe ori e+agerat de puternice 'n raport cu cau&a ce le-a produs. Pre&intE stEri de fricE
ne(ustificatE% iar cri&ele de furie sunt 'nsoite de reacii agresie !i autoagresie. Oeselia se
transformE 'n cri&e de pl.ns !i de distrugere a o-iectelor. Declan!area% 'ncetarea sau
trecerea la o emoie contrarE au 'n general cau&e ne'nsemnate. Caracterul e+plo&i al
emoiilor au efect de&organi&ator asupra actiitEii ceea ce complicE relaiile cu cei din
(ur. Nu toi copiii cu deficienE mintalE se caracteri&ea&E prin emoii e+plo&ie%
dimpotriE% unii sunt placi&i !i nu sta-ilesc contact afecti cu cei din (ur.
9specte legate de specificul personalitEii au fost anali&ate mai des la deficientul
mintal dec.t la alte tipuri de deficienE. CercetErile au pus 'n eidenE faptul cE% 'n afara
descrierii trEsEturilor de specificitate la eleii cu deficienE mintalE% 'ntre acestea se
menin anumite diferene indiiduale% diferene determinate% 'n special% de etiologia
sindroamelor su- care se poate 'nt.lni handicapul de intelect .
9numite sindroame pot accentua !i diersific una sau alta dintre trEsEturile de
personalitate% a!a cum este ca&ul sindromului DoPn% autismului asociat cu retard mintal%
sindromului Aurner.
CercetErile efectuate asupra trEsEturilor proceselor psihice% cu precEdere asupra
celor cognitie% actiitEii de 'nEare !i specificului actiitEii neroase superioare% au
permis surprinderea unor aspecte caracteristice comune !i generale ale personalitEii
tuturor deficienilor mintal. Dintre acestea amintim=
#igiditatea la ni-elul scoarei cere>rale determinE 'n comportamentul
deficientului mintal rEspunsuri nedifereniate la stimuli !i rEspunsuri stereotipe inadecate
situaiilor. 8igiditatea se manifestE 'n general 'n sfera psihomotricitEii !i a lim-a(ului% iar
sinte&a g.ndirii se ela-orea&E greoi.
?neria patologic< este o trEsEturE negatiE a dinamicii corticale a deficientului
mintal. 5neria accentuatE a proceselor neroase superioare !i a lim-a(ului face ca
deficientul mintal sE nu poatE asimila un oca-ular nuanat% sE se e+prime greoi !i 'n
cuinte puine% fra&e redundante% stereotipe. Nu numai cE or-e!te greoi% dar efectuea&E
operaiile g.ndirii cu mare dificultate. $n re&olarea pro-lemelor apar perseerEri din care
copilul iese cu greu.
1F
*eterocronia este o caracteristicE a deficienelor mintale. Comparat cu copilul
normal% deficientul mintal se maturi&ea&E cu ite&e diferite 'n raport cu diersele sectoare
ale de&oltErii sale psihologice.
E+istE diferene 'ntre oti-aia copiilor deficieni mintal !i a normalilor de aceea!i
.rstE cronologicE. Deficienii mintal pre&intE o motiaie cu precEdere e+ternE% mai ales
la .rsta !colarE% c.nd se structurea&E interesul cogniti pentru anumite discipline de
'nEEm.nt. 2a atingerea unei performane 'ntr-un domeniu sau altul sunt implicai factori
cognitii% afectii !i motiaionali. Eleul deficient mintal pre&intE imaturitate afectiE.
Decala(ul 'ntre .rsta cronologicE !i cea mintalE cre!te progresi.
0/scozitate genetic< - deficientul mintal a rEm.ne toatE iaa cantonat la nielul
operaiilor concrete. Eoluia sa a cuprinde 'n planul inteligenei o desprindere dificilE
de stadiile anterioare% cu stagnEri 'ndelungate 'ntr-un anumit stadiu% insuficient consolidat
!i cu posi-ilitEi de regres frecent 'ntr-un stadiu de(a parcurs. 8aionamentul -a&at pe
operaii logice% formale% cu noiuni a-stracte rEm.ne inaccesi-il deficientului mintal. De
aceea informaiile tre-uie pre&entate prin intermediul lim-a(ului er-al !i susinute de
modele% de materiale didactice !i e+emple concrete.
Dragilitatea construciei personalit<ii 1i in)antilisul coportaental.
Personalitatea deficientului mintal se caracteri&ea&E printr-un comportament specific%
e+plica-il prin e+istena unor trEsEturi caracteristice simultane. Cele mai importante sunt
fragilitatea !i infantilismul. Pe fondul dificultEilor de stEp.nire a afectelor% se poate
a(unge% fie la impulsiitate% agresiitate% credulitate e+cesiE% fie la i&olare% fricE de a
relaiona cu cei din (ur% ne'ncredere. De asemenea% deficientul mintal pre&intE !i o anumitE
rigiditate a conduitei% fapt care determinE o serie de pro-leme 'n relaia cu cei din (ur% 'n
special 'n mediul !colar% e+ist.nd riscul pertur-Erii actiitEii didactice fErE o interenie
atentE !i -ine g.nditE din partea educatorului .
?ncapacitatea de a )iEa sau organiza 'ntr-o manierE eficientE% elementele unei
sarcini de lucru. Eleul cu deficienE mintalE tre-uie 'ndrumat de adult pentru cE
'nt.mpinE dificultEi 'n articularea unor secene practice de lucru pentru o-inerea unui
produs finit.
*eterodez-oltarea - 'n structura psihicE a deficientului mintal distingem
de&oltarea inegalE a laturilor personalitEii= unele dimensiuni se de&oltE su- limitE% iar
1H
alte aspecte ale actiitEii psihice pot cunoa!te chiar o de&oltare superioarE% comparati
cu eleul normal.
?ncopetena social< se mEsoarE 'n gradul de adaptare socialE% maturitatea socialE
!i calitatea relaiilor sociale. Copilul cu deficienE mintalE nu '!i poate asuma
responsa-ilitatea !i 'nt.mpinE dificultEi 'n integrarea socialE. Cu c.t gradul deficienei
este mai gra% cu at.t mai mult eleul nu poate participa con!tient la iaa comunitEii din
care face parte.
Nu toi copiii cu C.E.S. au deficien@ mintal@. Cea mai mare parte dintre eleii cu
C.E.S. au anumite dificult@i de 'n@are mai mult sau mai puin accentuate% o parte
proenind din deficiene e+istente sau do-.ndite% iar alt@ parte generate chiar de mediul
!colar.
$n conte+tul strategiilor generale de reform !colar% integrarea 'n !coala o-i!nuit
a eleilor cu dificulti de 'nare este una din direciile educaionale actuale.
Sintagma :dificulti )tul-urri* de 'nare; a fost introdus 'n literatura de
specialitate 'n 1JF3 )5i9len (. Schools Fithout la>elsG parents, educators and inclusi-e
education, %&&2*% iar la noi 'n ar% preocuprile legate de cercetarea dificultilor de
'nare 'n relaie cu imaturitatea !colar au 'nceput 'nc din anii SHI )$oza :., Ghergu,
A. ?ntroducere ,n pro>leatica educaiei integrate, %&&', pag*. De atunci !i p.n 'n
pre&ent s-a 'ncercat definirea acestor dificulti, tul-urri de 'nare 'n numeroase
conte+te !i la nielul diferitelor organisme naionale !i internaionale.
8eleant pentru tematica form@rii autonomiei personale !i sociale la copilul cu
C.E.S. este specificarea faptului c% 'n esen% dificultile de 'nare se reflect la
nielul unuia sau a mai multor procese psihice de -a& < memoria% percepia auditi !i
i&ual% lim-a(ul !i g.ndirea. Cau&ele principale ale dificultilor de 'nare re&id% 'n
special% 'n disfunciile cere-rale !i funcionarea defectuoas a proceselor psihice <
reflectate 'n greutile de reali&are a unor sarcini de 'nare !i 'n o-inerea unor
performane su- posi-ilitile eleului.
Categoriile de copii% care proac !i diersific domeniul educaiei < l* .$*'4*
,'"$e e,)%*4* 0(e%*l3 7 %e* &-7')"3 < au determinat 'ncetenirea sintagmei
:dificulti, tul-urri de 'nare;.
1K
Din o-seraiile pe care le-am reali&at asupra eleilor cu dificulti de 'nare
cuprin!i 'n programul de integrare% ni se pare important faptul c% dificultile de 'nare
(&" *(*$e *0&%*"e %) *l"e %*"e.&$ ,e ,e6%e'4e (!'"*le1 (05%e e"%.).
Principalele tul-urri 'nt.lnite 'n mod frecent la eleii cu dificulti de 'nare
sunt=
deficiene de atenie !i capacitate de concentrare redus/
deficiene de motricitate general !i fin% cu dificulti de coordonare spaial a
motricitii fine/
dificulti 'n prelucrarea informaiilor perceptie < auditie !i i&uale/ unii elei
au serioase greuti de recunoa!tere a sunetelor% de!i recunosc relati u!or
grafemele !i unele cuinte/
tul-urri ale lim-a(ului oral legate de recepie% nede&oltarea oca-ularului% sla-a
competen lingistic !i pre&ena deficienelor de lim-a(/
dificulti ale memoriei de scurt durat/
lipsuri 'n de&oltarea unor strategii cognitie de 'nare/
dificulti de citire legate% 'n principal% de greuti de recunoa!tere% decodificare !i
'nelegere a cuintelor citite/
dificulti de scriere/
dificulti 'n reali&area actiitilor matematice% concreti&ate 'n sla-a 'nsu!ire a
sim-olurilor !i a calculului matematic% a noiunilor spaiale !i temporale etc/
deiaii de comportament datorate nielului sc&ut al formrii deprinderilor
sociale% !i dificultilor de relaionare 'n grup.
Distri-uia dierselor tul-urri de 'nare este diferit 'n funcie de .rsta
copiilor. Dac la .rsta pre!colar tul-urrile de de&oltare sunt legate de 'nt.r&ieri 'n
de&oltarea lim-a(ului% 'n de&oltarea motorie sau de sla-a de&oltare cogniti% odat cu
de-utul !colaritii% aceste tul-urri insuficient compensate pot induce tul-urrile de
'nare propriu-&ise.
9stfel% 'n perioada micii !colaritti% eleii cu deficiene de 'nare pre&int
dificulti la ariile curriculare de -a& < lim- rom.n !i matematic.
1J
5nentariind% de e+emplu% particularit@i ale copiilor cu C.E.S. ce in de sfera
lim-a(ului% sunt releante 'n acest conte+t urmtoarele aspecte=
eleii integrai au un oca-ular limitat/
manifest o anumit rigiditate 'n alegerea cuintelor/
'nt.mpin serioase dificulti c.nd operea& cu aspectele metalingistice
)sinonime% antonime% omonime% termeni polisemantici*/
pot aea un lim-a( e+presi limitat/
unii elei au un ritm de or-ire inadecat situaiilor de comunicare% gsindu-!i
greu cuintele% fcnd pau&e mari 'n or-ire% folosind cuinte improprii sau
termeni agi etc/
nu '!i adaptea& lim-a(ul 'n funcie de interlocutor )'ncepe s or-easc 'ntr-un
moment neadecat% or-e!te prea puin sau prea mult*/
au dificulti de anali& !i sinte& fonetic/
unii copii pot 'nelege mai -ine cuintele au&ite de c.t pe cele scrise/
nu utili&ea& conte+tul pentru a 'nelege semnificaia cuintelor necunoscute/
nu respect regulile de ortografie !i de punctuaie/
confund faptele importante cu detaliile !i nu a-ordea& pro-lemele eseniale/
rein cu greutate ideile principale dintr-un te+t dat/
nu 'neleg umorul/
nu au un oca-ular -ine sta-ilit pentru e+primarea ideilor !i omit con(ugarea
er-elor sau o utili&ea& gre!it% etc.
I.<. N+el)$ ,e 6&$!*$e * *)"&'&!e (e$0&'*le 7 0&%*le
Pentru copilul cu C.E.S. formarea autonomiei personale !i sociale este
poate componenta esenial@ care asigur@ succesul procesului general al adapt@rii-
integr@rii. De altfel terapia% recuperarea% a-ilitarea !i rea-ilitarea sunt implicate 'n
toate programele de formare a acestei autonomii la eleul cu cerine speciale.
N+el)$le ,e 6&$!*$e * *)"&'&!e (e$0&'*le priesc componenta de
autoserire !i ulterior componenta de autonomie personal@ 'n mediul am-iant.
2I
$n mod teoretic !i practic o-iectiele specifice aptitudinilor personale de
*)"&0e$+$e sunt formate !i consolidate 'ncep.nd din perioada antepre!colar@% 'n
familie de c@tre p@rini% asisteni maternali% asisteni personali% etc. 9stfel se urm@re!te
formarea unei capacit@i de autonomie prin cunoa!terea mediului am-iant familial.
Copilul are conduite de autoserire corect@ dac@ este 'n@at s@ folosesc@ 'n mod
adecat o-iecte de u& personal% o-iecte de toalet@% 'm-r@c@minte% esel@% (uc@rii% etc.
Areptat el este deprins s@ cunoasc@ aciuni din regimul s@u &ilnic ) toaleta
de diminea@% mesele principale% actiitatea de (oc% !i mai t.r&iu actiitatea !colar@%
petrecerea timpului li-er% etc. Pe acela!i niel al autoseririi intr@ !i
formarea,e+ersarea unor deprinderi practic-gospod@re!ti% la 'nceput prin (oc !i ulterior
pe parcursul !colarit@ii propriu-&ise ca actiit@i independente. Copiii pot fi deprin!i
de mici cu mosul de p@strarea la cur@eniei% le poate fi educat spiritul de ordine !i
pote+ersa deprinderi de igien@ personal@ !i p@strare a s@n@t@ii.
Se 'na@ 'n conte+tul nielului de autoserire !i gesturile social utile de
auto'ngri(ire% autogospod@rire a spaiului am-iant )locuin@% curte% etc.*.
Spre e+emplu dac@ ne referim la una dintre componentele unui program structurat
pe domeniul autoseririi personale putem face referire 'n acest conte+t la
comportamentele de adaptare la condiiile de ia@ )autoserire* pe care le listea&@
Constantin P@unescu 'n cartea sa $opilul de)icient intal2 cunoa1terea 1i educarea lui,
comportamente posi-ile de de&oltat prin 'nare de ctre copiii cu deficiene mintale
moderate sau u!oare cu .rsta cuprins 'ntre H !i 1" ani=
Poate folosi cuitul !i furculia fr dificultate.
Se poate seri singur la mas)!tie s toarne lichide% !tie s a!e&e masa% s taie
p.ine% etc.*.
9re deprinderi ciili&ate= mn.nc frumos% curat% utili&ea& !ereelul.
Poate face fa la o initaie 'n alt parte dec.t 'n familie.
?tie s se spele pe m.ini 'nainte de mas.
?tie s fac ordine dup serirea mesei.
$n ceea ce prie!te componenta de autonomie personal@ 'n mediul am-iant copiii
tre-uie 'n@ai s@ cunoasc@ elemente distincte% definitorii !i indiiduale priind familia%
21
locuina% strada% cartierul% ora!ul,satul% cu alte cuinte s@ identifice spaiul !i mediul
fi&ico-geografic !i social. Copiii '!i or cunoa!te !i identifica mem-rii propriei familii%
or diferenia 'ntre relaiile de rudenie sau '!i or cunoa!te po&iia 'n familia restr.ns@ sau
e+tins@. Copiii or cunoa!te adresa% num@rul de telefon !i alte date de identificare
personal@ a mem-rilor din familie) profesie% ocupaii &ilnice% etc.*.
9utonomia personal@ 'n mediul am-iant prie!te 'n@area !i e+ersarea unor
relaii po&itie social acceptate% 'n familie% norme de conieuire !i comportament%
preluarea de modele comportamentale po&itie% 'n dierse conte+te sociale.
#ormarea !i e+ersarea deprinderilor de a se orienta !i deplasa corect 'n mediul
am-iant )gr@dini@% !coal@% strad@% deplasarea 'n spaiul social e+tins* este una dintre
componentele eseniale ale form@rii autonomiei personale% 'ncep.nd din gr@dini@ !i
continu.nd pe parcursul !colarit@ii. $n acest conte+t copiii 'na@ s@ cunoasc@ !i s@
folosesc@ corect mi(loacele de transport% s@ respecte reguli rutiere de circulaie% s@
cunoasc@ unele instituii pu-luice !i s@ sta-ileasc@ unele relaii interpersonale% de
orientare 'n diferite situaii !i unit@i sociale. 9supra acestor aspecte om reeni 'n
capitolul practic-aplicati al pre&entului studiu.
N+el)$le ,e 6&$!*$e * *)"&'&!e 0&%*le au ac finalitate general@ integrarea
social@ !i sociali&area copilului cu C.E.S. 9utonomia social@ pune -a&ele
comportamentului social !i sociali&@rii )'neleas@ ca a-ilitate a indiidului de adaptare la
dierse situaii, conte+te*.
9utonomia social@ se reali&ea&@ atunci c.nd sunt de(a formate !i e+ersate
capacit@ile de autonomie personal@ 'n ederea adapt@rii la iaa cotidian@. Pentru
adaptarea la mediul social copiii cu C.E.S. tre-uie s@ cunoasc@ 'n primul r.nd acest mediu
social= strada !i am-iana stradal@% dierse instituii) denumire% a!e&are% organi&are% sistem
de funcionare% rol*% s@ cunoasc@ !i s@ identifice elemente ale peisa(ului natural) spaiul
geografic propiu-&is* !i s@ discrimine&e 'ntre elementele mediului ur-an,rural.
Aot 'n sfera autonomiei sociale intr@ !i cunoa!terea% respectarea !i aplicarea
normelor% deprinderilor de comportare ciili&at@% de conieuire 'n grupuri de munc@% 'n
familie% gr@dini@% !coal@% mediul social cotidian. Copiilor li se formea&@ conduite de ia@
ciili&at@ !i atunci c.nd ace!tia imit@ modele comportamentale de&ira-ile din punct de
22
edere social !i moral% fiind pu!i 'n dierse situaii de a implementa norme u&uale de
comportare.
9utonomia social@ se reflect@ !i 'n reglarea conduitei personale 'n funcie de
e+igenele mediului social% 'n e+ersarea capacit@ilor de cooperare% cola-orare%
coordonare cu persoane cunoscute !i necunoscute. $n mod practic copiilor li se formea&@
unele tr@s@turi de personalitate necesare pentru adaptarea socio-profesional@ ulterioar@
)de e+emplu spiritul de responsa-ilitate% corectitudinea% respectarea normelor de
conieuire social@% etc.*.
Nielul final al form@rii comprtamentului social !i sociali&@rii 'n sens general se
refer@ la formarea deprinderilor de relaionare social@ 'n familie% 'n grupul !colar% 'n
microgrupul social. Copiii sunt educai pentru sta-ilirea unor relaii interpersonale
corecte% difereniate 'n funcie de .rst@% statut% situaii concrete.
#ormarea !i e+ersarea deprinderelor de comportare adecat@ 'n familie% gr@dini@%
!coal@ !i alte dierse medii sociale% presupune !i cunoa!terea !i respectarea normelor de
-un@ conieuire% chiar a -unelor maniere.
Sociali&area implic@ !i formarea,e+ersarea deprinderilor de comportare ciili&at@
'n dierse conte+te sau oca&ii speciale) 'n i&it@% s@r-@tori sociale% culturale% etc.*. 'n mod
practic comportamentul social atinge !i nielul educ@rii,preg@tirii pentru iaa de familie
conte+te 'n care copiii se deprind cu actiit@i de autoserire !i de serire% cu actiit@i
utilitarTgospod@re!ti% p.n@ la cultiarea relaiilor sociale fire!ti% acceptate social% moral%
etic% religios% etc. 9ceste nieluri sunt mai comple+e pentru c@ implic@ o maturi&are
socio-afecti@ c.t !i deprinderea de a cultia relaii socialede a cunoa!te statusuri !i roluri
'n familie% de adesf@!ura actiit@i de iniiere 'n principalele pro-leme ale ieii de
familie.
I.=.F*!l* 7 7%&*l* 6*%"&$ ($'%(*l * 6&$!;$ *)"&'&!e (e$0&'*le 7 0&%*le.
I.=.1.F*!l*.
C.!tigarea autonomiei personale !i sociale a iitorului adult 'ncepe din primele
luni de ia !i primii chemai s pun -a&ele educaiei sunt prinii% familia. #amilia are
o mare contri-uie la formarea personalitii iar prinii tre-uie s fie con!tieni ca sunt
responsa-ili% c atitudinile !i comportamentul lor or fi copiate cu fidelitate de ctre
23
copii. Prin influenele sale% familia constituie sinte&a unei triple dependene= dependen
-iologic= repre&entat prin 'ncrctura genetic proprie fiecrui indiid/ dependen
social= familia repre&int primul mediu social/ dependen educaional= 'n familie
'na mersul%or-irea% are loc contactul intuiti cu realitatea.)Ghergu, A.,
Psihopedagogia persoanelor cu cerinte speciale. Strategii di)erentiate si incluzi-e in
educatie, 200", Ed. Poliro pag4
#amilia constituie pentru copil cadrul optim 'n care el se manifest !i se de&olt.
Ea 'i permite copilului s triasc intens perioada copilriei !i 'i ofer un mediu afecti%
social !i cultural. Dediul familial constituie su- aspect afecti o !coal a sentimentelor 'n
care se modelea& personalitatea. #amilia prile(uie!te copilului de&oltarea unor relaii
interindiiduale pe care acesta le preia prin (oc 'n propria conduit% ocu.nd un loc central
'n multitudinea factorilor determinani ai eoluiei indiidului.
Copilul este deose-it de recepti la influenele po&itie sau negatie ce se
manifest asupra lui. El tre-uie sociali&at !i modelat iar fundamentarea personalitii sale
se reali&ea& 'n mare msur 'n interiorul uniersului familial care conturea& primele
elemente de afeciune !i sociali&are. Arsturile !i coordonatele sale se cristali&ea& 'n
raport cu mediul !i natura acional trit 'n mod direct de ctre copil 'n mediul su
familial iar atitudinile prinilor au consecine dura-ile asupra personalitii 'n formare.
9daptarea social la .rste mici se reali&ea& prin imitaie% copilul raport.ndu-se
'n permanen la persoana adulilor% familia constituie pentru copil primul model iar
calitatea !i tipul relaiilor printe-copil or marca profund eoluia iitoare a copilului.
Singura atitudine care asigur succesul demersului educati e+ercitat asupra copilului
este acceptarea acestuia.
Din nefericire nu toi prinii accept situaia copilului lor% reaciile la aceast
pro-lem fiind ariate !i oscil.nd de la supraprotecie la negare sau respingere.
$n funcie de reacia la confruntarea cu di&a-ilitatea copilului % prinii au fost
clasificai de ctre speciali!tii 'n educaie 'n cinci categorii.
1. P3$'4 e%5l-$*4= ace!ti prini au o atitudine matur% plin de realism 'n
tratarea situaiei% a(ung rapid la stadiul de acceptare !i '!i organi&ea& iaa 'n a!a fel 'nc.t
s acorde atenie copilului cu cerine educatie speciale. Prinii echili-rai sunt calmi%
cooperani% sta-ili emoional% '!i manifest frecent dragostea% au o atitudine de
2"
deschidere fa de cei din (urul lor% le acordatenie% tandree% ata!ament% '!i 'ncura(ea&
copiii fr a a-u&a de un ton critic% de pedepse sau ameninri.$n funcie de diagnostic !i
prognosticul speciali!tilor% or gsi resursele necesare pentru a aciona% mai ales c ei !tiu
ce este necesar% c.nd !i cum tre-uie oferit% ce cum !i c.t de mult i se poate cere copilului
aflat 'ntr-o situaie mai special. 9ce!ti prini (oac un rol important 'n medierea relaiei
dintre copil !i mediul e+terior% menin.nd un climat de 'ncredere !i de egalitate 'n s.nul
familiei !i 'n societate.$n cadrul unei familii echili-rate% copilul cu deficiene are drepturi
!i o-ligaii 'n egal msur% 'n fratrie are relaii de reciprocitate !i de egalitate cu fraii !i
cu surorile sale% se regse!te pe acela!i plan afecti cu ace!tia/ prin urmare dac se simte
egal 'n familie % el a a(unge s se simt egal !i 'n societate.Practic familia (oac rolul
unui la>orator 'n care copilului cu deficien i de ofer oportunitatea de a-!i gsi locul% de
a e+perimenta situaii de ia autonom !i de a se o-i!nui cu situaia 'n care se afl. $n
acest conte+t copilul se a de&olta 'n armonie cu cei din antura(ul su !i are !anse foarte
mari s se integre&e 'n actiitile sociale.
:. P3$'4 ',6e$e'4> reac!ionea& prin lipsa de interes !i nepsare% lipsa de
afec!iune !i chiar respingerea copilului. #recent ac!ti prini sunt reci% ostili% !i '!i ceart
copilul% 'l pedepsesc sau 'l ignor. $n aceste familii au loc frecente conflicte% iar copilul
este antrenat 'n disputele dintre prini. $n situaii de e!ec al copilului% prinii
reacionea& prin repro!uri !i chiar pedepse repetate% care conduc la apariia sentimentului
de neputin% incapacitate !i inutilitate a efortului% aliment.nd sentimentul de inferioritate
care a determina !i alte e!ecuri% instal.ndu-se un cerc icios 'n care principala ictim
este copilul deficient.
<. P3$'4 e?*.e$*4= ace!ti prini pre&int drept caracteristic de -a&
supraprotecia/ acest comportament a(unge s 'mpiedice copilul s-!i de&olte propriul
control% autonomia% independena personal% iniiatia !i respectul de sine% fiind o surs de
dependen. #recent% prinii respectii% simindu-se inoai% dein e+agerat de ateni%
transform.nd copilul 'ntr-un indiid dependent !i solicitant pentru familie. 3neori acest
permanent solicitare a genera reacii de nemulumire !i ostilitate din partea prinilor%
reacii care-l or face pe copil s dein nesigur. Pe acest fond% atunci c.nd a fi
confruntat cu greutile ieii% el nu a fi capa-il s le fac fa% deoarece nu !i-a format
a-ilitile necesare cu a(utorul crora s acione&e !i s se apere.
20
=. P3$'4 *)"&$"*$= au 'n general o oin puternic !i manifest tot o form de
hiperprotecie% control.ndu-!i copiii 'ntr-o manier dictatorial. 9ce!ti prini sta-ilesc
reguli care tre-uie respectate fr prea multe e+plicaii% iar copilul este transformat 'ntr-o
marionet% diri(at permanent% fr s poat s-!i asumeresponsa-iliti !i iniiatie% fr
s-!i de&olte capacitatea de deci&ie !i aciune% necesare 'n procesul de integrare social.
3neori autoritatea poate eidenia !i atenia acordat copilului% !i gri(a pentru o
'ndrumare corespun&toare.
@. P3$'4 '%&'0e%+e'4= sunt cel mai adesea prinii insta-ili% nesiguri !i
incapa-ili de a opta ferm pentru o anumit atitudine 'n raport cu proprii copii. $n alte
situaii% copilul este plasat la diferii mem-ri ai familiei% fiind supus unor e+periene
educatie diferite% adesea contradictorii. 9stfel crescuti 'n mediu inconstant% lipsit de
confortul afecti sta-il% copiii dein nesiguri !i u!or de influenat% fr a-!i pune 'n
aloare propria personalitate.
De cele mai multe ori relaia pe care o are familia cu un copil cu deficiene este
oglindit 'n aspectul psiho-fi&ic al copilului. 9stfel putem considera copilul o oglind a
familiei din care face parte. 9m descoperit% 'n consecin% c oglinda unei familii
echili-rate este repre&entat de un copil ce are drepturi !i o-ligaii 'n cadrul familiei% fiind
considerat un egal al celorlai mem-ri. El particip la iaa de familie laolalt cu mem-rii
ei. Copiii prinilor echili-rai au o imagine o-iecti despre realitate% se priesc asa cum
sunt alorific.nd calitile pe care le are !i nu doar defectele. 9ce!ti copii au parte de
dragoste % au 'ncredere 'n sine% autocontrol% sunt fericiiA.nrul este perseerent 'n
dep!irea diferitelor o-stacole pe care le 'nt.lne!te demonstr.nd o ie tendin de a se
impune !i de a conduce%sunt fericii% prieteno!i !i echili-rai din punct de edere
emoional.
$n cadrul unei familii cu prini indifereni% copilul este negli(at refu&.ndu-i-se
cele mai elementare drepturi% este pedepsit sau ridiculi&at. Copilul se simte respins de
prini% inferior !i nesigur% consider.ndu-se nedemn de dragostea prinilor.
Copilul ca oglind a prinilor e+agerai este crescut 'ntr-un climat de ser% nu are
o-ligaii% nui se refu& nici un capriciu% i se anticipea& toate dorinele astfel c el este
scutit chiar de actiiti pe care le poate e+ecuta -ine fr a(utor. 7ri(a pentru copil este
a+at pe sntate insist.ndu-se asupra fragilitii lui.. prinii e+agerai faori&ea&
2F
apariia reaciilor de dependen !i imaturitate. Copiii dein neasculttori% uneori chiar
agresii% nu au 'ncredere 'n propriile fore% au un autocontrol redus !i sunt nefericii.
$n cadrul familiei cu prini autoritari copilul tre-uie s dea ascultare total
printelui. Copilului i se inter&ice s-!i asume rspunderi sau s ia iniiatie. $n acest fel
copilul este 'mpiedicat s-!i de&olte capacitile de deci&ie !i aciune% 'i este su-minat
'ncrederea 'n sine !i independen. $n acest conte+t 'n iitor orice situaie care dep!e!te
limitele unor situaii cunoscute generea& inadaptare. #iind lipsit de iniati copilul a fi
supus% modest% resemnat% incapa-il s se apere chiar atunci c.nd are dreptate. Nielul lui
de aspiraie este destul de sc&ut iar anga(area 'n munc este sla-.Copilul a fi
asculttordar nefericit !i ostil. 9ce!ti copii sunt loiali% one!ti !i coreci. 9cest
comportament apare atunci c.nd prinii autoritari '!i 'ngri(esc copilul atent !i-!imanifest
afec!iunea.
$n ca&ul prinilor inconseceni% copiii sunt complet derutai deoarece prinii
anali&ea& de la autoritate la permisiitate% de la indiferen la tutel. 3neori copilul este
disputat de prini 'n conflict% fiind solicitat s opte&e pentru anumite po&iii. Din aceste
motie copilul ca fiinsta-il% nesigur !i u!or de atras !i influenat de persoane ru
intenionate.
$n conclu&ie relaiile interpersonale dintre mem-rii familiei pot fi= relaii de
'nelegere% dragoste !i spri(in% implicare reciproc !i educare/ relaii de rsf !i
'ndeplinirea tuturor dorinelor/ relaii de dominare diri(are% control% inhi-area
iniiatielor,dependen supunere% acceptare% incapacitate de ripost/ relaii ostile% critic%
insulte sanciuni% relaii tensionate% ripost% manifestri iolente% re&ult.nd o continu
stare de tensiune/ reacii am-ialente% conflicte !i 'mpcri cuccesie sau inconsecen
!i lips de logic a sanciunilor !i recompenselor/ relaii de respingere% e+cludere/ relaii
de indiferen !i negli(are.
9ceste relaii pot fi 'nt.lnite 'ntre toi mem-rii familiei at.ta timp c.t 'ntre ace!tia
e+ist o legtur reciproc ce funcionea& efecti.9meliorarea raporturilor printe copil
se face relati u!or atunci c.nd prinii !tiu s discrimine&e comportamentele !i s
reacione&e 'n mod adecat% respecti c.nd !i cum s rspund cerinelor copiilor lor.
$narea acestor conduite de ctre prini se doede!te a fi destul de dificil dar cu
2H
a(utorul unor persoane speciali&ate !i 'n cadrul unui program de interenie !i suport or
dep!i dificultile.
8olul printelui 'n e+istena copilului este fundamuntal dar numai 'n msura 'n
care el gse!te fora !i secretul de a lansa pe traiectoria ieii un indiid re&istent%
puternic% adapta-il% echili-rat% -un.
#amilia este cadrul 'n care copilul '!i e+trage !i 'neste!te resurse emoionale !i
'na prin contactul cu ceilali mem-ri ai familiei s se comporte. $m-ogirea social !i
educati a copilului continu pe msur ce el ptrunde 'n alte medii sociale % 'ndeose-i
grdinia mai apoi !coala. Dar familia repre&int primul mediu social de de&oltare. Ea
faori&ea& sta-ilitatea caracterului copilului cu societatea !i autocunoa!terea propriei
fiine.
Se impune con!tienti&area faptului c educaia este o oper 'n care este necesar
implicarea am-ilor prini care tre-uie s plie&e conturul personalitii proprii a copilului
lor% criteriimorale !i culturale aflate 'n consens cu tradiiile societii dar !i cu neoile
actule.
I.=.1.S%&*l*
?coala este un alt factor principal al form@rii autonomiei personale !i sociale la
copiii cu C.E.S. 5nstituia educati@ repre&int@ un c.mp larg de manifestare a proceselor
de 'n@are social@% spontan@ sau diri(at@% destinate instruciei !i educaiei generaiilor ce
succed 'ntr-o societate. Ca instituie !coala are caracteristicile unui sistem 'nchegat !i 'n
acela!i timp deschis% ea dispune de mem-ri )elei% profesori% familie% comunitate% etc.* ce
se diferenia&@ 'ntre ei prin locul ocupat 'n structura ierarhic-funcional@% de actiit@i
specifice de un sistem de reguli !i norme statuate 'n ederea atingerii scopului pentru care
a fost proiectat@ instrucia !i educaia eleilor. ?coala mai dispune de multiple aciuni
formale !i informale 'ntre mem-rii s@i componeni% de funcii specifice)e+emplu=
reali&area eleilor% transmiterea alorilor promoate de societate% etc.*. principalul
o-iecti al instituiei !colare care prile(uie!te eleilor posi-ilitatea unor achi&iii de -a&@
pe plan comportamental% o constituie e+istena colectiit@ii !colare% 'n special a grupului
de clas@% aceasta conduc.nd imediat c@tre e+istena unor scopuri formatie i&.nd
de&oltarea personalit@ii eleilor. Colectiitatea !colar@ mai are 'n edere preg@tirea
2K
eleilor pentru a deeni mem-ri actii ai colectiit@ii.A SchFartz, 5., %&'=, Educaia
8/ine, E(P, pag 2=4
5nclu&iunea este adeseori asociat cu elei care au di&a-iliti% sau care au :neoi
educaionale speciale;. De fapt% inclu&iunea se refer la educaia scolara a tuturor copiilor
!i tinerilor% conform conceptului Uscoal pentru toiU.
9ceasta ofer posi-ilitatea autoealurii !i a consemnrii progresului do-.ndit 'n
atingerea idealul U!coal pentru toi;% proces important din multiple perspectie= a
personalului anga(at% a eleilor% a prinilor precum !i a altor mem-ri !i organi&aii din
comunitate. ?coala inclu&ia presupune o e+aminare detaliat a modului 'n care -arierele
'n calea 'nrii !i participrii la educaie pot fi reduse din calea fiecrui ele.
1 prim imagine a conceptului inclu&iunii este schim-area. 5nclu&iunea implic
schim-are. Ea este un proces care poate cre!te practic la nesf.r!it nielul 'nrii !i al
participrii pentru toi eleii. De fapt inclu&iunea are loc concomitent cu cre!terea
gradului de participare. 1 !coal inclu&i este o !coal 'n mi!care.
5nclu&iunea 'n educaie presupune=
Oalori&area egal a tuturor eleilor !i a personalului.
Cre!terea participrii tuturor eleilor la educaie !i% totodat% reducerea numrului
celor e+clu!i din cultura% curricula !i alorile comunitii promoate prin !coala de
mas.
8estructurarea culturii% a politicilor !i a practicilor din !coli% astfel 'nc.t ele s
rspund diersitii eleilor din localitate.
8educerea -arierelor 'n 'nare !i participare pentru toi eleii% nu doar pentru cei cu
di&a-iliti sau cei etichetai ca a.nd :neoi educaionale speciale;.
5nsu!irea cuno!tinelor re&ultate din 'ncercrile de dep!ire a -arierelor de accesare a
!colii !i de participare din partea unor elei.
$nelegerea diferenelor dintre elei ca resurs pentru procesul de 'nare% nu ca o
pro-lem ce tre-uie dep!it.
8ecunoa!terea dreptului eleilor la educaie 'n propria lor localitate.Eoluia gradului
de inclu&iune 'n !coli% at.t 'n priina personalului% c.t !i 'n priina eleilor.
Cre!terea rolului !colilor 'n construirea comunitilor !i a alorilor lor% precum !i 'n
cre!terea performanelor.
2J
Cultiarea unor relaii de susinere reciproc 'ntre !coli !i comuniti. 8ecunoa!terea
faptului c inclu&iunea 'n educaie este un aspect al inclu&iunii 'n societate
Participarea !colar 'nseamn 'narea alturi de ceilali copii !i cola-orarea prin
'mprt!irea e+perienelor de 'nare.
9ceste consideraii ne permit s or-im despre o !coal 'n mi!care% ca despre o
!coal ale crei principii metodologice se schim- dup neoile eleului% ale t.nrului
-eneficiar% al procesului educati specificsau special pentru care a optat sau pentru care a
fost sta-ilit o orientare.
:Di!carea; priit 'n acest conte+t 'nseamn=
- a-ilitatea pedagogului% profesorului % educatorului de a 'nelege :neoia;
eleului de formare psihopedagogic% pe de o parte ca o neoie personal% intrinsec% iar
pe de alta ca o neoie conte+tual% e+trinsec ca o mem-ru al clasei% !colii% al grupului
!colar.
- formarea atitudinilor corecte la nielul clasei 'n a 'ntelege competentele eleilor%
colegilor lor% cu cerinte educationale speciale% in a-i a(uta in castigarea independentei
sociale si socio-profesionale.- deschiderea comunitatii su- toate aspectele= culturale%
artistice% sportie% religioase% medicale% sociale% in castigarea independentei personale si a
inclu&iunii sociale.
9tunci c.nd prinii% eleii !i ceilali mem-ri ai comunitii se consider unii pe
alii parteneri 'n educaie% se creea& 'n (urul eleilor o comunitate de suport care 'ncepe
s funcione&e. Parteneriatele tre-uie &ute ca o componenta esenial 'n organi&area
!colii !i a clasei de elei.
1-stacolele relaiei !coal-familie pot fi de ordin comportamental )'nt.lnite% at.t
'ntre prini% c.t !i la profesori !i administratori !colari* sau de ordin material )relaia
!coala-familie cere un surplus de efort material !i de timp*. Dificultile pot re&ulta din
ideile diergente priind= responsa-ilitatea statului !i a familiei priind educaia copiilor/
li-ertatea de alegere a !colii de ctre prini sau unicitatea 'nm.ntului/ impactul
mediului familial asupra re&ultatelor !colare ale copilului/ randamentul pedagogic !i
datoria parental/ participarea prinilor la gestionarea !i procesul deci&ional din instituia
!colar. Se consider% 'n general% c pro-lema este de atitudine/ este dificil de pretins% at.t
3I
la prini% c.t !i la profesori% c relaia de cola-orare !coal-familie )nu*este doar un
Udrept de opiuneU.
Se pot deose-i trei etape 'n eoluia relaiei familie-!coal=
a. etapa !colii autosuficiente= !coala este considerat o instituie 'nchisa% care nu
influenea& mediul familial !i nu se las influenat de el. Caracteristicile etapei sunt=
contactele cu prinii sunt rare% formale/ prinii accepta ideea ca nu au nimic de &ut
despre ceea ce se 'nt.mpl 'n !coal/ administraia alege !coala pentru copii/ prinii nu
particip la consiliile de administraie !colar/ asociaiile de prini nu sunt 'ncura(ate/
formarea profesorilor negli(ea& relaia 'ntre familie !i !coala.
-. etapa de incertitudine profesionala= profesorii 'ncep s recunoasc influena
factorilor familiali asupra re&ultatelor !colare dar prinii continu s cread c !coala
este autosuficient. Caracteristicile etapei sunt= tendina de a cre!te acu&area familiei
pentru proastele re&ultate !colare/ administraia !colara are tendina de a consera
atitudinea din etapa anterioar/ contactele formale% de rutina cu prinii continu/ apar
e+periene locali&ate priind comunicarea cu prinii/ apar organi&aiile oluntare de
prini/ se constituie consilii de gestiune !colar% 'n care participarea prinilor are un rol
minor% nedici&ional/ formarea profesorilor a-ordea& relaia familie-!coal ca o pro-lema
de importan secundar.
c. etapa de de&oltare a 'ncrederii mutuale= prinii !i profesorii descoper
'mpreun c ne'ncrederea este puin c.te puin 'nlocuit cu 'ncrederea unora fa de alii.
Caracteristicile etapei sunt= relaia cu familiile este din ce 'n ce mai 'ncura(at de !coal/
consiliul !colar include repre&entani ai )asociaiilor* prinilor% cu rol deci&ional 'n toate
pro-lemele educaionale/ organi&aiile de prini sunt acceptate !i 'ncura(ate 'n actiitatea
!colar/ profesori speciali&ai )consilieri* tratea& pro-lemele e+cepionale ale cola-orrii
cu familiile/ organi&aiile de profesori recunosc statutul !i rolul asociaiilor de prini/
administratorii !i politicienii educaiei insist asupra importanei relaiei familie-!coal/
formarea profesorilor a-ordea& pro-lema relaiei cu familia% ca una din pro-lemele
importante/ se organi&ea& cursuri pentru profesori !i prini.
5n acest conte+t poate s se treac la o noua etap a cola-orrii !colii cu familia%
'n care accentul este pus pe un anga(ament mutual clar sta-ilit 'ntre prini !i profesori% pe
un Ucontract parentalU priind copilul indiidual/ contractul 'ntre familie !i !coal nu se
31
mai considera doar ca un Udrept opionalU% ci ca un sistem de o-ligaii reciproce 'n
cooperarea prinilor cu profesorii.% toate acestea cu impact direct mai ales asupra
domeniului formarii autonomiei personale si sociale a iitorului adult .
II. NVAREA FORMAREA I DEZVOLTAREA
COMPORTAMENTELOR DE AUTONOMIE PERSONAL I
SOCIAL.
II.1. '+34*$e*1 6&$!*$e* 7 ,e9+&l"*$e* %&!(&$"*!e'"el&$ ,e *)"&0e$+$e 7
*)"&2'.$A$e l* %&(l)l %) C.E.S. (,e6%e'43 !'"*l3)
#ormarea !i e+ersarea comportamentelor de autoserire par etape relati simple
pentru un copil o-i!nuit. 2a copilul cu C.E.S. !i 'n special la cel cu deficien mintal
aceste conduite pot pune serioase pro-leme !i se pot constitui 'n o-iectie primordiale
pentru curriculum special, adaptat.
Priind lucrurile 'n sens -iologic !i psihosocial% 'n procesul de 'nare !i formare
a comportamentelor de autonomie persoanal la copiii cu di&a-iliti mintale% putem
pleca de la piramida lui DasloP=
5erarhia DasloP
32
$n ierarhia tre-uinelor
umane% DasloP situea& neoile
cele mai primitie la -a&a
piramidei. Din o-seraiile
reali&ate 'n !coala special dar !i
'n instituii de 'nm.nt
inclu&ie% am constatat c.t de
importante sunt pentru copiii cu
di&a-iliti mintale neoile
-a&ale% satisfacerea unor
tre-uine primare = de 'ngri(ire%
securitate afecti% etc. Dac eleul cu C.E.S. este priat de satisfacerea acestor tre-uine
consecinele se manifest pe multiple planuri= plan -iologic% motric% psihic al
interrelaionrilor sociale% etc% !i or fi cu at.t mai seere cu c.t durea& mai mult p.n
c.nd sunt satisfcute.
De!i toate neoile sunt instinctie% nu toate sunt la fel de puternice. 9stfel% neoile
cele mai puternice au fost a!e&ate la -a&a piramidei tre-uinelor. Cu c.t o neoie urca
spre .rful piramidei% cu at.t este mai sla- !i specific indiidului respecti.
Ne+&le 69&l&.%e cuprind neoile -iologice cum ar fi neoia de aer% m.ncare%
apa% somn% se+ si o temperatura relati constant a corpului. Dac acestea nu sunt
satisfcute% apare -oala% iritaia% durerea% disconfortul. Ele sunt cele mai puternice neoi.
Ne+&le 0.)$*'"e pot 'ncepe s se actie&e numai dup ce toate neoile
fi&iologice sunt satisfcute. Ele au de a face cu sta-ilitatea !i consistena 'ntr-o lume
haotic chiar !i pentru un indiid normal !i 'n mod special pentru poersoanele cu
di&a-iliti. 9ceste neoi sunt mai mult de natur fi&iologic. 9em neoie de securitatea
casei !i familiei. De e+emplu% un copil cu di&a-iliti mintale aflat 'n situaia de a fi
instituionali&at 'ntrun centru de plasament nu poate s aanse&e spre nielul urmator
deoarece nu e+ist nielul de sigurant !i nu 'i sunt satisfcute tre-uinele primare iar
disfunciile apar pe multiple arii de adaptare= comunicare% auto'ngri(ire% autoserire%
33
deprinderi sociale% de securitate a propriei persoane% do-.ndirea autonomiei% deprinderi
profesionale !i de timp li-er.
Neoile siguranei sunt cruciale pentru copii% iar asigurarea acestor neoi
constituie una dinstre primele etape pentru formarea !i e+ersarea comportamentelor de
autonomie personal% 'n general.
Ne+&le ,e )-$e 7 ,e * *(*$"'e %)+* sunt pe urmatoarea treapt. 1amenii
prefer s traiasc 'n grupuri% familie% grup de prieteni% etc. 9em neoie s simim
iu-irea altora% s fim acceptai de alii. C.!tig.nd iu-ire !i siguran%copilul cu C.E.S.
poate s-!i forme&e comportamente de autoserire !i s eolue&e c.t mai normal posi-il.
Ne+&le ,e 0"!31 %&'0,e$*-le sunt de dou feluri. Primele sunt neoile
re&ultate din competena sau stp.nirea unei sarcini. $n al doilea r.nd sunt atenia !i
recuno!tina care in de la ceilali. 9cestea sunt asemntoare cu nielul anterior% de a
aparine cuia% cu toate c% a rea admiraie% are de a face cu neoia de putere. 9cest lucru
deine eident 'n microgrupurile !colare unde sunt !i elei cu di&a-iliti mintale. 3nii se
i&olea& sau autoi&olea& dar ma(oritatea prefer s fie 'n centrul ateniei )de regul 'n
sens negati*. 3nii negli(ea& conduitele de auto'ngri(ire sau le minimali&ea& !i din
dorina de a atrage atenia celorlali. 9lii% 'ns simt neoia s arate c.t de -ine !tiu s
e+erse&e conduitele de auto'ngri(ire !i autoserire fapt ce spore!te efectul terapeutic
recuperator al aciunilor !colareAAl>u, $2tin., Psihootricitate, 200", ?stitul European,
pag %20.4
Ne+&le ,e *)"&-*%")*l9*$e1 'e+&le %&.'"+e 7 'e+&le e0"e"%e se afl pe o
treapt a piramidei care persoanelor cu di&a-iliti mintale le este aproape imposi-il s
a(ung.
9lturi de satisfacerea acestor neoi% 'n 'narea% formarea !i de&oltarea
comportamentelor de autoserire la copilul cu di&a-iliti mintale este e+trem de
important s corelm !i actiitatea psihomotric% 'n general !i% 'n special comportamentul
motor. AS.l.-.stru, ( Psihologia educaiei, 200+, Ed. Poliro, pag.'%4
Psihomotricitatea este definit ca o funcie comple+ care integrea& !i con(ug
aspecte motrice !i psihice !i care determin reglarea comportamentului indiidului. Ea
include participarea diferitelor procese !i funcii psihice care asigur at.t recepia
informaiilor% c.t !i e+ecuia adecat a actului de rspuns.
3"
Continutul psihomotricitii este -ogat !i ariat. $n sfera lui intr= cunoa!terea
schemei corporale/ coordonarea dinamic )at.t a corpului 'ntreg% c.t !i a segmentelor
sale*/ lateralitatea/ coordonarea static - echili-rarea/ coordonarea percepti - motric
)percepia spaiului% ritmului !i a mi!crilor proprii*/ rapiditatea !i ideomotricitatea )ca
sinte& dinamic a schemei corporale !i a coordonarii percepti- motrice cu sarcina
motric*.
De&oltarea psihomotricitii la copil pre&int o serie de caracteristici care stau la
-a&a ealurii nielului !i calitii de&oltrii la un moment dat% dar sunt premise !i
'narea% formarea !i de&oltarea comportamentelor de autoserire !i auto'ngri(ire.
9ceste caracteristici sunt urmatoarele=
De&oltarea psihomotricitii 'nregistrea& salturi calitatie% pe -a&a unor acumulri
cantitatie/
Noile caliti nu le desfiinea& pe cele anterioare% ci le includ prin restructurri
succesie/
De&oltarea psihomotricitii se produce stadial% 'n etape distinctie% cu caracteristici
proprii fiecrei .rste/
Aransformrile din domeniul psihomotricitii sunt continue !i impercepti-ile la
interale mici de timp/
De multe ori de&oltarea psihomotric este asincron la nielul diferitelor procese !i
'nsu!iri% unele a.nd ritmuri proprii de de&oltare la diferite etape de .rst.
9ctiitatea motorie a deficienilor mintali constituie un comportament care
decurge din starea de maturaie a sistemului neros !i din gradul de de&oltare fi&ic.
Deficienii mintali pre&int o 'nt.r&iere 'n de&oltarea somato-psihic glo-al . De aceea
ei sunt 'ntr-o oarecare msur !i deficieni motor. .)Ghergu, A., Psihopedagogia
persoanelor cu cerinte speciale. Strategii di)erentiate si incluzi-e in educatie, 200", Ed.
Poliro pag%0=
Deficienii intal mediu !i profund se caracteri&ea& prin urmatoarele trsturi ale
conduitei motorii de -a& !i celor neuro-perceptie motrice=
Aul-urri 'n organi&area% orientarea !i structurarea spaio-temporal/
Sla-a coordonare a mi!crilor 'n spaiu/
5mposi-ilitatea structurrii unui comportament adaptati pe -a&a aciunii motorii/
30
Aul-urri legate de preci&ia mi!crilor !i imposi-ilitatea a-solut sau relati a
rela+rii oluntare% segmentare sau glo-ale/
Aul-urri 'n inspiraie !i e+piraie/
Sla-iciunea fi&iologic a mem-relor superioare/
Ders deformat cu picioarele deprtate.
7raitatea deficienelor motrice depinde 'ntr-o anumit msur de etiologia
'nt.r&ierii mintale. Se aprecia& c un ele deficient mintal pre&int 'ntre K-1" ani o
'nt.r&iere de 2-" ani fat de copilul normal 'n de&oltarea motricitii implicate 'n
actiiti mai comple+e.
$nt.r&ierea de&oltrii motricitii la deficientul mintal se 'nregistrea& su-
urmatoarele aspecte care in)luenteaz. direct realizarea corespunz.toare a actelor de
autoser-ire si auto,ngri7ire=
Oite&a mi!crilor% at.t 'n desf!urare c.t !i 'n timp de reacie% este 'n general mai
sca&ut at.t la nielul 'ntregulu organism% c.t mai ales la nielul mi!crilor mai fine
ale m.inilor/ lipsa de preci&ie apare la eleii cu deficien mintal 'n ceea ce prie!te
mi!crile mari% dar ea este mai eident 'n mi!crile m.inii sau ale degetelor% de unde
!i e!ecul de e+ecuie a comportamentelor de autoserire.
Pre&ena unor dificulti 'n imitarea mi!crilor% fapt care influentea& negati
formarea multor deprinderi/ imitarea se reali&ea& mai greu atunci c.nd solicit
orientarea 'n spaiu% deficienii mintali au tendina de a imita mi!crile 'n oglind/
5ndicaiile er-ale 'i a(ut 'n mai mic msur 'n organi&area !i corectarea
comportamentului motor% comparati cu rolul acelora!i indicaii la copilul normal/
8eglarea forei musculare este deficitar% datorit insuficienei sen&aiilor Vineste&ice%
'n special/
Contracia anumitor grupe de mu!chi nu se reali&ea& dintr-o dat/
Persistena unor dificulti 'n rela+area oluntar a anumitor grupe de mu!chi% precum
!i la trecerea de la o mi!care la alta/
Pre&ena unor deficiene ma(ore su- aspectul de+teritii manuale% ceea ce 'i face
inapi pentru munca de preci&ie/
3F
#recena mai mare% dec.t la copiii normali% a lateralitii manuale st.ngi sau
am-ide+tre.
Pre&ena unor tul-urri 'n reali&area motric/ apro+ia% dispro+ia !i disgrafia motric/
Educaia psihomotric ocup un rol important 'n terapia general% dac deficiena
mintal este asociat cu de-ilitatea motorie% !tiind c ace!ti copii formea& grupa
necoordonailor% lenilor% nedi-acilor% impulsiilor% insta-ililor% inhi-ailor% emotiilor%
ceea ce% ulterior% determin o inserie social dificil.
Din o-seraiile efectuate la eleii din !coala special% reiese faptul c% 'n
condiiile deficienei mintale u!oare% se 'nregistrea& diferite di&armonii 'ntre laturile
personalitii precum !i o serie de pro-leme 'n planul motricitii. Diferenele 'n
de&oltarea motorie fa de normal sunt mai ales de natur calitati !i nu neaprat
cantitati. Aul-urrile care pot aprea la nielul psihomotricitii sunt cu at.t mai
pregnante cu c.t gradul de deficien este mai profund.
II.:. S(e%6%)l %&!(&$"*!e'"el&$ ,e *,*("*$e l* +*4* %&",*'3.
9daptarea repre&int 'ns!i condiia ieii. E+ist adaptare atunci c.nd organismul
se transform 'n funcie de mediu. Cu iaa psihic se 'nt.mpl la fel. 9!a cum
organismul recurge la permanente schim-uri cu mediul e+terior pentru a menine
echili-rul interior% tot a!a sistemul psihic uman nu-!i poate asigura unitatea intern !i
armonia cu e+teriorul% dac.t dac doede!te plasticitate coportaental.= pe de o parte
sincroni&are cu cerinele mediului% respecti o modificare a comportamentului persoanei
'n funcie de e+igentele mediului socio-cultural )Lacomodare;*% iar pe de alt parte o
transformare a condiiilor mediului 'n funcie de scopurile personale )Lasimilare;*.
De&adaptarea desemnea& situaia opus celei pre&entate anterior% respecti
incapacitatea persoanei de a reali&a% 'n mod echili-rat% procesele de Lasimilare; !i
Lacomodare;. Caracteristic persoanei de&adaptate este ignorarea cerinelor !i e+igenelor
e+terne !i supralicitarea dorinelor indiiduale.
Prin urmare% o persoan este cu at.t mai -ine adaptat% cu c.t are schim-uri mai
frecente !i mai profunde cu cei din (ur !i cu factorii am-ientali.
De&adaptarea !colar poate fi considerat ca un aspect al de&adaptrii sociale.
Adaptarea 1colar. const 'n a(ustarea reciproc a procesului de educaie% pe de o
parte% !i a caracteristicilor de personalitate ale eleului% pe de alt parte. 3n ele este
3H
adaptat atunci c.nd reali&ea&% 'n egal msur% adaptarea pedagogic !i adaptarea
relaional.
Adaptarea pedagogic. desemnea& rspunsul adecat al eleului la e+igentele de
ordin instructi. $n ealuarea adaptrii pedagogice tre-uie luai 'n edere indicatori
referitori la= gradul de operaionali&are a cuno!tinelor 'nsu!ite% nielul de de&oltare a
aptitudinilor% discordana dintre nielul de performan !i nielul de aspiraie% e+periena
su-iecti a e!ecului la 'natatur. Pentru eleul cu di&a-iliti intelectuale este dificil de
reali&at o adaptare pedagogic optim% 'n condiiile afectrii tuturor palierelor
personalitii% 'n special latura cogniti.
Adaptarea relational se refer la capacitatea eleului de a relaiona cu profesorii
!i cu ceilali elei% de a interiori&a normele !colare !i alorile sociale acceptate.A8u1u, ?.,
:erapie eucaional. integrat., %&&',Pro *uanitate, pag2'"4
Adaptarea la viaa cotidian a copilului cu di&a-iliti intelectuale este un demers
ce se reali&ea& cu at. mai greu cu c.t deficiena este mai accentuat sau interactionea&
cu alte deficiene asociate. 9ceast adaptare este palierul esenial care condiionea&
de&oltarea personalitii.
Personalitatea copilului se formea& 'n timp% datorit interaciunii continue 'ntre
factorii interni !i cei e+terni% maturi&area fiecrei funcii se face treptat !i depinde% pe de o
parte% de maturi&area sistemului neros% care st la -a&a tuturor proceselor psihologice%
iar pe de alt parte % de mediul 'n care trie!te !i interacionea&. De&oltarea psihic a
copilului este un proces comple+% cu rdcini ad.nci 'n mediul social% familial !i cultural%
fiecare .rst are particularitile !i ritmurile ei de de&oltare% de asimilare !i de *,*("*$e
la lumea 'ncon(urtoare.
Copilul parcurge diferite stadii care 'nseamn tot at.tea etape de de&oltare a
personalitii !i comportamentului% a posi-ilitilor de rspuns la condiiile e+terne.
9ctiitatea psihic a copilului se complic !i se modelea& treptat% dup relaiile
ieii sociale% dup cerinele ei% gsindu-!i tot mai -ine locul 'n conte+tul lumii
'ncon(uratoare. Arsturile !i caracteristicile multiple premerg .rstei la care se profilea&
mai precis acel contur al personalitii copilului% care a constitui -a&a personalitii
adultului.
3K
9fectiitatea a do-.ndit statutul de aspect fundamental al personalitii% fiind
re&onana su-iecti general a indiidului% intim !i relational trit la schim-rile de tot
felul din mediul sau e+tern sau intern )2afon. 8*. Din punct de edere psihologic !i
neurofuncional% prin afectiitate urmea& s se 'neleag cel puin trei realiti distincte%
trei categorii de fenomene= reaciile afectie- emoii- fric% mania% -ucuria% tristeea/
strile afectie- sentimente de felul plcerii% neplcerii% inidie% remu!cri% gelo&ie/
atitudinile afectie- iu-irea % 'ndoiala% recuno!tina% admiraia/ care presupun anticipaie !i
prelungirea tririlor% dincoace !i dincolo de aciunea propriu- &is a stimulilor afectogeni
respectii.
Din perspectia anali&ei comportamentelor de adaptare !i formare a autonomiei
personale% afectiitatea este unul dintre palierele psihice fundamentale ce condiionea&
posi-ilitatea de automati&are a tuturor conduitelor adaptatie.
Cercetrile 'n domeniul afectiitii au conturat idea c emoiile au o
semnificaie funcional/ c e+prim reacii ale 'ntregii personaliti/ c e+ist o conduit
emoional e+teriori&a-il% distinct de e+periena afecti trait ca atare de su-iect/ c
manifestarea proceselor afectie oscilea& 'ntre de&organi&are% 'ncrcare energetic%
depa!ire a tiparului comportamental !i adaptare% ela-orare de reacie echili-rat%
potriit.
Este recunoscut deficienilor mintal% un grad afectuos !i ata!ai% dar se
caracteri&ea& !i prin egoism% egocentrism% sla-a toleran la frustrare !i situaii
priatie% fa de care reacionea& amplu !i impulsi. Datorit irita-ilitii !i
insta-ilitii sale% deficientul mintal% are ie!iri iolente 'n situaii limit % constr.ngtoare%
sau c.nd se 'ncearc reprimarea aciunilor sale inde&ira-ile.
9ceste manifestri ilustrea& fragilitatea organi&rilor psihice !i ulnera-ilitii
sporite at.t 'n faa tendinelor interne ale tre-uinelor proprii% c.t !i la incitaiile
am-ianei. $ntr-o msur aria-il aceste aspecte se 'nscriu 'n structura afecti a
deficientului% constituind o surs generatoare de conflict/ mai mult se consider c una
dintre caracteristicile de -a& care definesc formula afectiitii deficientului mintal este
starea conflictual. .A8u1u, ?., :erapie eucaional. integrat., %&&',Pro *uanitate,
pag%!"4
3J
Su- aspect comportamental a fost descris tipul apatic% placid% indiferent !i tipul
e+citat% cu manifestri agresie !i tendine distructie. 2a de-ilii mintal un grad mai
accentuat de handicap !i, sau alte deficiene asociate% se remarc o sla- modulaie !i
re&onan afecti% lipsa de iniiati !i interes% cu un niel ridicat de sugesti-ilitate %
put.nd fi u!or antrenai 'n aciuni pre(udicia-ile.
$n general % impulsiitatea este trstura general care generea& reactiitatea !i
actiitatea eleului cu deficien mintal.
Dai este important de remarcat este faptul c% 'n plan comportamental%
insuficiena mintal traduce 'ntotdeauna tul-urri 'n relaia cu sine !i cu lumea% at.t 'n
plan funcional% c.t !i 'n cel al e+presiei emoionale 9.nd o structur psihic care
pre&int trsturi particulare% cu posi-iliti de relaionare specifice% deficientul mintal
recurge la mecanisme de aprare deose-ite de cele o-i!nuite% -a&ate pe inerie%
dependen% sugesti-ilitate% sau dimpotri% opo&itionism% 'ncapa.nare% ostilitate !i
agresiitate.
#aori&ate de anumite trsturi de personalitate aceste conduite !i aciuni apar !i
ca mi(loace ale L afirmrii de sine;% atunci c.nd acesta nu se poate reali&a 'n cadrele
o-i!nuite. $ntr-o lume comple+% cu standarde ridicate de e+pectaie !i e+igen%
personalitatea deficientului mintal este marcat de caracterul particular de desf!urare a
posi-ilitilor sale limitate )'n plan general*. $n acest amplu conte+t cunoa!terea !i
'nelegerea deficienelor mintale !i 'n special a celor u!oare% tre-uie s se reali&e&e nu
numai prin prisma inestigaiilor psihometrice sau a e!ecului 'n situaii !colare ci !i 'n
perspectia mai larg% a sociali&rii% a castigrii unui grad c.t mai 'nalt 'n independena
!i autonomia personal.
E.Oer&a remarc ponderea pe care o are at.t afectiitatea% c.t !i comunicarea 'n
formarea !i alorificarea personalitii umane. 1rice form de manifestare
comportamental poate fi interpretat ca o form de comunicare% iar o conduit% o dat
manifestat% e+ercit la randul ei% o influen asupra personalitii. 9stfel 'nc.t relaia
lim-a(- personalitate- comportament afecti% cu feed--acV de sta-ili&are !i control% a
genera o sta-ilitate 'ntre diferitele forme comportamentale !i indiiduale dominante ale
persoanei.A0erza, E., Psihologia -/rstelor, %&&!, Poliro, pag %054
"I
8elaia dintre mama !i copil are 'n general un caracter preponderant afecti.
9cesta continu s ocupe un loc important pe toat perioada copilariei !i adolescenei%
constituind o important surs a de&oltrii personalitii% dar nici 'n iaa adultului%
relaia nu-!i diminuea& importana% 'n funcie de semnul ei constituind un factor de
meninere !i consolidare a echli-rului psihic sau dimpotri% de dereglare !i
de&organi&are% conduc.nd la automati&area conduitelor de adaptare la iaa cotidian.
Pentru a ameliora carenele afectie manifestate !i nu numai este necesar
interenia pe mai multe ci% gsirea celor mai potriite modaliti de aciune !i eident
implicarea unui numr mai mare de persoane speciali&ate ) educatorul% psihopedagogul%
asistentul social% psihologul% Vinetoterapeutul% logopedul*=
5ntereniei educatie 'n conte+tul procesului de 'nm.nt special !i precesului
comple+ de recuperare - compensare 'i rein urmatoarele roluri=
8eglarea relaiilor indiiduale%
#ormarea !i educarea pentru ia%
Spri(in ocrotire !i protecie%
9fectiune !i dragoste )fr a crea dependen*.
9fectiitatea deficientului mintal tre-uie s precead modificrile caracteristice
organi&rii personalitii acestuia. Din o-seraiile efectuate pe grupe, clase de copii cu
deficiene mintale, deficiene asociate% reiese c acest palier este modificat prin=
organi&area deficitar general a structurilor !i funciilor neuropsihice.
nedifereniere a comportamentului emoional.
structura a+iologic a comportamentului emoional care pre&int o sla- for de
integrare etc.
Aoate aceste dereglri au consecine de modificare structural !i funcional a
afectiitii% dar nu 'mpiedic total manifestarea acesteia% din contr% oric.t ar prea de
parado+al% de&ordinea cu care este dotat organi&area personalitii deficientului mintal
creea& )orule )oarte di)erite ale coportaentului a)ecti- cu un grad mult mai mare de
pro-a-ilitate dec.t 'n ca&ul copiilor normali.
Aa-loul simptomatologic al comportamentului afecti al copiilor deficieni mintal
cu tul-urri socio-afectie i&ea& c.tea trsturi eseniale=
"1
a* 5maturitatea afecti caracteri&at prin Ufi+area e+agerat de imaginile
parentaleU% o neoie permanent de protecie% l(0* ,e *)"&'&!e (e$0&'*l3 0*) 0l*-*
0"$)%")$*$e a acesteia% limitarea interesului la propria persoan )narcisism sau egoism*
sau la un domeniu restr.ns de actiitate% sugesti-ilitate% mecanisme de aprare nerotic
)tendine agresie% inhi-iie% 'ncapa.nare% de&interes*
-* $nt.r&ierea 'n organi&area !i de&oltarea formelor de comportament afecti%
str.ns legat de procesul de de&oltare a personalitii/
c* 5ntensitatea e+agerat a cau&elor afectie primare% care se manifest su- dierse
forme/ agitaie motorie% ipete% m.nie% furie% team% tendina de automutilare sau refu&%
negatiism% de&interes% lentoare accentuat. #ragilitatea construciei personalitii este
dat de un insuficient autocontrol% de lipsa stap.nirii de sine. Copilul este irasci-il%
impulsi% hiperemoti !i incapa-il s-!i organi&e&e impulsurile emoionale. 9stfel% el
a-andonea& U actiitile care 'l dep!esc% las.ndu-se UpradU inhi-iiei de protecie% sau
Ueadea&U 'n c.mpul 'ndeletnicirilor facile.
d* 5nfantilism afecti% manifestat prin timiditate% st.ngacie% anore+ie% fuga de
responsa-ilitate !i iniiati.
e* 5nsuficient control emoional% care determin de&ordine 'n reacii% impulsuri
agresie% etc.
f* Carenta relaional- afecti% care cuprinde dificulti afectie precum=
sugesti-ilitate% sentimentul de dealori&are determinat de suita de e!ecuri !colare%
sentimentul de inferioritate% a-sena sentimentulu de identitate care duce la di)icult.i de
adaptare social. 1i de integrare 'n grupurile sociale.
Cele mai frecente tul-urri ale dinamicii dispo&iionale sunt=
a* 8igiditatea afecti% caracteri&at printr-o motiaie foarte redus 'n raport cu
solicitrile !colare.
-* 2a-ilitate afecti% manifestat prin schim-ri -ru!te ale starilor afectie%
trecerea -rusc de la o stare de -un dispo&iie la o stare de proast dispo&iie% chiar
e+plo&ii afectie% 'n ca&ul deficienei mintale accentuate.
c* Aul-urri ale sentimentelor/ sentimentul de inferioritate care deine Ucomple+
de inferioritateU% ca urmare a unor atitudini educatie e+treme= hiperprotecionism !i
negli(are% indiferen. Ca o manifestare negati a sentimentelor% 'nt.lnim la copiii cu
"2
deficiene intelectuale% frustrarea afecti% caracteri&at prin tensiune% insatisfacie%
nesiguran% c.nd copilul nu '!i poate satisface anumite tre-uine sau dorine puternice%
din cau&a unor piedici e+terioare !i a deficienei. De aici decurg anumite acte de
indisciplin prin care copilul caut satisfacie% 'ncerc.nd s se fac remarcat.
d* Aul-urri ale dispo&iiei% caracteri&ate fie printr-o diminuare a tonusului afecti%
reacii comportamentale srace% e+presiitate mimic redus )indiferen% apatie*% fie
printr-o cre!tere !i intensificare a tonusului afecti% dispo&iii e+agerate% insta-ilitate
motorie% hiperactiitate egetati% etc.
Ca urmare a unei motiaii superficiale% capacitatea de autocontrol oluntar este
redus. Copiii cu deficien mintal nu reusesc s se deta!e&e de factorii pertur-atori !i
s-!i propun scopuri% nu !tiu s ia hotar.ri !i nu-!i finali&ea& actiitatea% nu-!i propun
un plan de aciune !i nu !tiu s rein asupra lui% dac s-a doedit a fi ineficient.
Dotiatia lor este e+trinsec !i imediat% iar capacitatea de efort oluntar% con!tient% este
foarte sca&ut. .A8u1u, ?., :erapie eucaional. integrat., %&&',Pro *uanitate, pag%+04
Dai mult dec.t la copilul normal% afectiitatea deficientului mintal este legat de
procesul de motiaie e+istenial. 5nseria social a deficientului mintal% din cau&a
tul-urrilor procesului de formare a eu-lui creea& totdeauna o stare conflictual. De
aceea% una dintre caracteristicile de -a& care definesc formula afectiitii deficientului
mintal este starea conflictual )C. Punescu < (e)iciena intal. 1i organizarea
personalit.ii% 1JHH% pag132*
Pentru unii autori% tul-urrile emoionale sunt o component ce nu lipse!te din
ta-loul 'nt.r&ierii mintale. 9li autori arat c aceste tul-urri apar mai frecent la
deficienii mintal dec.t la normali% fr a fi 'ns pre&ente la toi. Diferene semnificatie
'ntre cele dou categorii de copii apar su- urmtoarele aspecte= depresie% ostilitate fa de
aduli% tensiune emoti% care sunt mai frecente la deficienii mintal dec.t la normali. $n
ca&ul manifestrilor de depresie% frecena mai mare a fost constatat la eleii deficieni
mari/ la eleii deficieni mintal de .rst mic% pe primul plan se situea& manifestrile de
agitaie !i an+ietate.
5nsecuritatea afecti repre&int o alt particularitate pre&ent la copiii cu
deficien mintal. Ea face ca un copil de .rst !colar s ai- adeseori manifestri
"3
proprii pre!colarilor% su- aspectul emoiilor !i sentimentelor. 9ce!ti copii sunt capa-ili s
lucre&e eficient numai dac profesorul le ofer un permanent feed-acV po&iti%
'ncura(.ndu-i !i apro-.ndu-i permanent.
Danifestrile emotie ale deficienilor mintal sunt adeseori e+agerat de puternice
'n raport cu cau&a care le-a produs. 9ceasta se e+plic printr-o lips de difereniere a
situaiei pre&ente% de o alt situaie% adeseori necunoscut o-seratorului% 'n legtur cu
care copilul a aut o e+perien neplcut. Emoia de m.nie ia proporiile unei cri&e de
furie% 'nsoit de reacii agresie fa de cei din (ur% distrugerea o-iectelor sau agresiitate.
$n acest conte+t structurarea unor comportamente de adaptare se reali&ea& cu foarte mare
dificultate.
Prin caracterul lor e+plo&i !i haotic% emoiile au adeseori un efect de&organi&ator
asupra actiitii deficienilor mintal. $n plus% capacitatea redus de a controla e+presiile
emoionale complic relaiile acestor deficieni cu cei din (ur !i posi-ilitatea ca ace!tia s
'nee, s-!i structure&e comportamente de adaptare la iaa cotidian.
C.nd tre-uinele sunt satisfcute !i controlate de su-iect% chiar !i parial% relaiile
ce se sta-ilesc cu cei din (ur dein mai stimulatie% iar tririle motiaionale !i emoionale
contri-uie 'n mod direct la formarea autonomiei personale.
II.<. '+34*$e* 7 e?e$0*$e* %&!(&$"*!e'"el&$ 0&%*le l* %&(l)l %) C.E.S. 8 ,e6%e'43
!'"*l3
Procesul construirii personalitii 'ncepe imediat dup n!atere !i continu toat
iaa. 3neori acest proces 'ndelungat% comple+ poate fi pertur-at% deiat de o serie de
factori% 'nregistr'nd stagnari !i retardri% decurg.nd cu perioade de inegalitate% de
de&oltare di&armonic !i chiar haotic. Ne referim la situaiile comple+e impuse de o
serie de deficiene= intelectuale% sen&oriale% motrice% asociate care pot sureni chiar de la
na!tere sau 'ntr-un anumit moment al e+istenei conduc.nd la dificulti de 'naare !i
adaptare% pro-a-ilitatea de structurare a unor personaliti imature% di&armonice cresc.nd
cu gradul deficienei.
Educaia cogniti a copilului cu deficien mintal este necesar !i specific.
3niersul acestuia tre-uie descompus 'n termeni de e+perien interindiidual printrun
proces de direcionri care duce la achi&ii de comportamente de 'naare satisfctoare.
$n consecin% structurarea proceselor de cunoa!tere constituie un modul comple+ !i
""
dominant% caruia 'i urmea& de&oltarea cogniti !i 'natarea instrumental% 'ntr-un
parcurs diferit de 'naarea copilului o-i!nuit.
Ca s 'nceap s 'nteleag sensul lucrurilor din (urul su% un copil cu deficiene
tre-uie s perceap informaii releante din mediu% iar apoi s le foloseasca 'n situaii
curente de ia. Duli dintre copiii cu di&a-iliti 'nt.mpin dificulti% fie la receptarea
informaiilor% fie la recunoasterea !i folosirea lor ulterioar. 9ntrenamentul de g.ndire
consum un timp 'ndelungat la ace!ti copii% dar este esenial pentru de&oltarea unei
autonomii ulterioare reale.
Pentru a adopta o atitudine de autodepa!ire 'n plan !colar% psihosocial !i cultural%
eleul deficient mintal este stimulat printro metodologie special s-!i 'nsu!easc
%%cultura instrumental%% )citit-scris% socotit* ca etap indispensa-il 'n procesul de
ptrundere 'n lumea alorilor de ordin cogniti % moral % estetic etc. Copilul cu di&a-iliti
mintale este de&orientat% acionea& haotic% face adesea cri&e de furie pentru c nu este
'narmat cu deprinderi, a-iliti care s-i permit un rspuns adecat 'n conte+te diferite.
Dup cum o-serm e+ist toate premisele pentru a-l considera U candidat U la o
personalitate imatur psihologic !i social. $ntr-adear% dac e s pornim de la ideea c
actiitatea este modul esenial de e+isten al omului !i al psihicului su% este cea care
conduce la sedimentri !i cristali&ri psihice la apariia unor structuri relati inariante
pare a fi logic faptul c orice aciune -ine structurat care decurge dintr-una anterioar !i
deschide calea ctre o alta% poate fi de un real folos pentru un psihic 'n plin proces de
formare !i structurare.
9ctiitile desf!urate la ca-inetele de psihodiagno&% psihoterapie% consiliere !i
logopedie% constituie o oportunitate pentru ducerea la 'ndeplinire a unor o-iectie ma(ore
priind terapia compensatorie a eleilor cu deficien mintala.
Eleul deficient mintal tre-uie s ating un niel minim de cultur general% s
doedeasc minime capaciti de receptare% 'ntelegere !i comunicare a informaiilor cu
semnificie cultural.
Stimularea cogniti !i comportamental tre-uie s adauge spri(inirii de&oltrii
proceselor cunoa!terii elemente de genul= spaiu cultural )naional !i uniersal % domeniul
literaturii % artelor % geografic etc * sau timp istoric% social care s facilite&e adaptarea
eleului cu deficiene la mediul su% diminu.ndu-i 'ntar&ierea. Construirea realului la
"0
copil necesit !i aceast dimensiune cultural fr de care personalitatea sa nu se poate
structura si organi&a. #inalitatea educationala i&ea& indiidul c.t mai armonios integrat
spaiului !i timpului su socio-cultural% astfel - orice interenie 'ntreprindem tre-uie
circumscris acestui de&iderat. Personalitatea constituit este e+presia acestei multiple
con(ugri de factori% unde doar educaia este -ine structurat !i intentional% principiile
sale de actiune fiind formatie !i corectie.
$n ceea ce prie!te formarea autonomiei personale un palier esenial se refer la
adaptarea social.
A,*("*$e* 0&%*l3 este definit ca echili-rul dintre asimilare !i acomodare/ este
procesul prin care o persoan sau un grup social deine capa-il s traiasc )s se
integre&e* 'ntr-un nou mediu social a(ust.ndu-!i comportamentul dup cerinele mediului.
Procesul de integrare sociala este -ipolar. Conte+tul social% grupul social cu alorile
morale% spirituale% culturale% etc. acionea& asupra indiidului determin.nd prin
intermediul unor factori purttori de alori )familia% !coala% instituii% massmedia*
deschiderea% receptiitatea acestuia.
Aerapia% recuperarea% a-ilitarea% rea-ilitarea sunt implicate 'n toate programele de
formare a autonomiei personale !i sociale a copiilor cu CES% inclusi a eleilor cu
deficien mintal.
3n alt palier de educaie const din sociali&are.
1-iectiele specifice ale modulului de 0&%*l9*$e sunt= formarea deprinderilor de
relaionare social/ sta-ilirea unor relaii interpersonale corecte% difereniate 'n funcie de
.rst% statut% situaii concrete/ formarea !i e+ersarea deprinderilor de comportare 'n
familie% grdini% !coal% diferite medii sociale/ cunoa!terea !i respectarea normelor de
-un conieuire% a codului -unelor maniere)politee% stim% respect etc.*/ formarea !i
e+ersarea deprinderilor de comportare ciili&at 'n mi(loacele de transport% instituii
pu-lice.
$narea !i e+ersarea comportamentelor sociale la copilul cu C.E.S. , deficien
mintal se reflecta !i 'n procesul comple+% de esen didactico < terapeutic% de 'nare
social. Conform acceptiunii date de 6andura% ideea de la care se porne!te este aceea c@
oamenii sunt fiine sociale. Prin o-seraii pe care le facem 'n lumea 'n care tr@im% prin
'ntelegerea cogniti@ a acestei lumi !i prin 'nt@ririle !i pedepsele pe care le primim 'n
"F
Aerapia ocupaional=
Aerapia ocupaional are la -a&a concepia dup care actiitatea oluntar sau% altfel spus%
ocupaia cu componentele sale interpersonale !i de mediu% poate fi utili&at eficient pentru
'mpiedicarea apariiei sau ameliorarea disfunciilor organismului uman% contri-uind% 'n acest fel% la
cre!terea adaptrii indiidului la societate.
$n cadrul terapiei ocupaionale accentul se pune pe caracteristicile indiidului 'n relaie cu societatea
!i cu lumea 'n care trie!te.
2udoterapia=
3na dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului este (ocul.
Wocul rm.ne pentru deficienii mintali forma permanent a procesului de recuperare%
pentru c aceast modalitate constituie o structur unitar 'ntre stimul - 'ntrire - rspuns
- modificare.
W. Piaget su-linia c funcia esenial a tuturor formelor de (oc este aceea c Utransform
realul printr-o asimilare mai mult sau mai puin supus la tre-uinele euluiU. Wocul este
considerat ca o actiitate de asimilare care funcionea& pentru ea ins!i % neinsoit 'ns
de un efort de acomodare.
Wocul conceput ca inare !i terapie se 'nscrie 'n noua tendin de eoluie a metodelor
de predare 'nare% care urmresc s transforme rolul profesorului terapeut !i s acorde
noi posi-iliti copilului deficient mintal.
Sociali&area=
1-iectiele specifice ale modulului de sociali&are sunt= formarea deprinderilor de relaionare
social/ sta-ilirea unor relaii interpersonale corecte% difereniate 'n funcie de .rst% statut% situaii
concrete/ formarea !i e+ersarea deprinderilor de comportare 'n familie% grdini% !coal% diferite
medii sociale/ cunoa!terea !i respectarea normelor de -un conieuire% a codului -unelor
maniere)politee% stim% respect etc.*/ formarea !i e+ersarea deprinderilor de comportare ciili&at 'n
mi(loacele de transport% instituii pu-lice.

funcie de aciunile noastre% 'nmaga&in@m cantiti impresionante de informaii !i ne
de&olt@m aptitudini comple+e.
Aspectul iitati- are o importan@ deose-it@ 'n special 'n ca&ul copiilor cu
deficiente mintatale. 1 atentie special@ tre-uie acordat@ aplic@rii stimulilor% astfel 'nc.t
rata de repetare% sau comple+itatea lor s@ nu dep@!easc@ puterea de recepie a eleului%
altfel informaia perceput@ de acesta a fi fragmentat@ !i limitat@ !i pentru c toate aceste
comportamente sociale dep!esc% uneori% puterea de 'ntelegere a copiilor cu deficien
mintal.
Pentru a reine aceste comportamente sociale tre-uie s interin repetarea !i
repre&entarea sim-olic@ a acestor aciuni, conduite 'n memoria de lung@ durat@. 9poi se
trece la reproducerea )imitarea* comportamentului 'n@at% iar profesorii, adulii
corectea&% 'ntresc !i certific aceste comportamenteA*azes, 6., Hrrell, S., ?ntroducere
,n psihologie, %&&', Ed. All Educational, pag!!52!!"4.
C.teodat@ se 'nt.mpl@ ca eleul s@ fi 'n@at doar fragmente din comportament.
2acunele dein eidente doar atunci c.nd su-iectul tre-uie s@-l reproduc@ !i pentru faptul
c eleii cu deficien mintal nu pot sinteti&a% integra eficient infomaiile primite.
Profesorul poate o-sera aceste lipsuri !i poate s@ a(ute copilul s@ 'nt@reasc@ !i s@
complete&e comportamentul.
Are-uie remarcat% de asemenea% importana acord@rii de indicaii corectie pentru
a modela comportamentul dorit. Cei mai muli psihologi tratea&@ doar 'nt@ririle po&itie
!i pedepsele% dar comunicarea re&ultatelor performante% chiar a celei minime% poate aea
un puternic efect asupra comportamentului ulterior. 9cest tip de ealuare poate fi folosit@
'n ca&ul comportamentelor sociale corecte% dar mai ales pentru aspectele !i aciunile
incorecte. Este important ca aceast@ corectare s@ nu fie perceput@ ca pedeaps@ A*azes, 6.,
Hrrell, S., ?ntroducere ,n psihologie, %&&', Ed. All Educational, pag. !!'4.
"H
S"$)%")$* ($&.$*!)l) .e'e$*l ,e *)"&'&!e (e$0&'*l3 7 0&%*l3
$n cadrul Structurii generale pentru formarea autonomiei generale 'nt.lnim
enumerate o-iectiele generale !i cele specifice pentru 'narea autonomiei personale
precum !i mi(loacele de reali&are a acestor actiiti. 9utonomiei personale se reali&ea&
pe mai multe planuri= autoserire% autonomie personal 'n mediul am-iant !i autonomie
social.
9stfel pentru deprinderea aciunilor de *)"&0e$+$e aem= o-iectie specifice/
corpul omenesc%/ igiena personal-educaie pentru sntate/ 'm-rcminte/ 'nclminte/
hrana/ -uctria/ esela-tac.murile/ locuina. 2a aceast ru-ric aem urmtoarele
o-iectie specifice= cunoa!terea mediului am-iant !i formarea capacitii de autonomie/
folosirea corect a unor o-iecte de u& personal% o-iecte de toalet% 'm-rcminte% sel%
rechi&ite% etc/ cunoa!terea aciunilor din regimul &ilnic)toaleta de diminea% mesele
principale% actiitatea !colar !i de (oc% odihn% petrecere% timp li-er*/formarea !i
e+ersarea unor deprinderi practic gospodre!ti) de ordine% de curenie% 'nfrumuseare a
spaiilor 'ncon(urtoare*/formarea !i e+ersarea deprinderilor de igien persoanl% a unor
comportamente specifice de autoserire !i pstrare a sntii/ formarea
comportamentelor motrice% a gesturilor social-utile de auto'ngri(ire% autogospodrire
"K
formarea comportamentelor motrice referitoare la gospodrirea spaiului
am-iant)locuin% curte% grdin% atelier*.
9ceste o-iectie se pot reali&a prin actiiti cu scop informati-acional% practic-
aplicati priind formarea !i e+ersarea comportamentelor de autoserire.$n cadrul
formrii autonomiei personale putem include 'n aria de coninut= urmtoarele su-puncte=
%&$()l &!e'e0% cu urmtoarele o-iectie=identificarea !i numirea corect a segmentelor
propriului corp !i ale partenerului/ identificarea% locali&area !i numirea corect a prilor
dureroase ale corpului !i a sen&aiilor proprii)foame% sete% frig% cldur*./ cunoa!terea !i
denumirea corect a funciilor de -a& ale segmentelor !i organelor corpului
omenesc)edere% au&% mi!care*/ actiiti practic-aplicatie de recunoa!tere !i asam-lare
pe marionete% ppu!i a diferitelor segmente ale corpului omenesc. A8u1u, ?., :erapie
eucaional. integrat., %&&',Pro *uanitate, pag2''4
I.e'* (e'"$) 03'3"*"e are urmtoarele o-iectie= o-iecte de toalet= cunoa!tere%
denumire corect% mod de utili&are !i pstrare/ sala de -aie= descriere% elemente
componente% modul de folosire/ splatul pe dini% identificarea o-iectelor necesare%
pstrarea !i 'ntreinerea lor% ordinea operaiilor/ 'ngri(irea prului= splatul% cltitul%
pieptnatul% folosirea aparatelor de uscat/ -aia general= pregtirea -ii/ operaii
premergtoare splrii% potriirea temperaturii apei% folosirea du!ului/ -r-ieritul=
instrumente necesare% ordinea operaiilor/ igiena intim 'n adolescen/ toaleta !i folosirea
grupului sanitar/ gri(a pentru propria sntate= regimul de ia &ilnic% 'ngri(irea &ilnic/
reguli de igien% 'm-rcminte% adaptarea la anotimp/ ca-inet medical% controlul medical
a strii de sntate% durere de cap% g.t% stomac% fe-r.
Capitolul cu su-iect central 2!-$3%3!'"e are ca o-iectie urmtoarele=
recunoa!terea !i denumirea o-iectelor de 'm-rcminte/ identificarea% ordonarea
o-iectelor de 'm-rcminte dup modul de folosire% dup se+% dup anotimp% dup .rst/
e+erciii practice de 'm-rcat !i de&-rcat% 'n!iretat% 'nnodat% 'ncheiat% descheiat/
ordonarea !i a!e&area 'm-rcmintei 'n raport de ordinea 'm-rcare-de&-rcare/ formarea
a-ilitilor de a cunoa!te !i a opera corect cu msurile% forma% grosimea% culoarea
corespun&toare o-iectelor de 'm-rcminte/ 'ntreinerea !i pstrarea hainelor 'n funcie
de anotimpul de folosire/ e+erciii aplicatie de curat% splat% clcat a diferitelor o-iecte
de 'm-rcminte/ alegerea !i schim-area propriilor haine 'n raportde msur% stare de
"J
igien% precum !i adecarea ei diferitelor oca&ii/ moda% tradiia% specificul naionale 'n
'nelegerea hainelor/ actiiti de formare a gustului 'n modul de a te 'm-rca 'm-in.nd
utilul cu frumosul.
$n ceea ce prie!te capitolul 2'%3l43!'"e se urmre!te atingerea urmtoarelor
o-iectie= operarea corect cu termenii corespun&tori noiunii de 'nclminte/
identificarea% denumirea% sortarea 'nclmintei dup anotimp sau funcionalitate% se+ sau
.rst/ actiiti practice de curire% csuire!i pstrare a 'nclmintei/ e+erciii practice
de 'n!iretare% 'nclare- desclare.
B$*'* este !i ea un su-capitol al capacitii de autoserire. 9ici se urmresc
urmtoarele o-iectie= cuno!terea !i folosirea corect a denumirii principalelor produse
alimentare= carne% lactate% me&eluri% -r.n&eturi% consere% legume% fructe% etc./
identificarea% sortarea% gruparea principalelor produse alimentare/ identificarea !i
discriminarea gusturilor alimentare% ale diferitelor alimente !i mirosuri specifice/
cuno!tine generale despre igien alimentar/ actiiti practice demonstratie de
manipulare% de pstrare a dierselor alimente/ pre&entarea !i 'nsu!irea unor reete% de
pregtire a unor meniuri% m.ncruri simple% folosind corect diferitele alimente.
Copii au neoie deasemenea de cuno!tine legate de -)%3"3$e cum ar fi
descrierea !i denumirea corect a mo-ilierului !i o-iectelor principale de -uctrie/
actiiti practice de folosire a unor aparate de u& casnic/ araga&% fier-tor% frigider%
ma!in de tocat% etc.
1 -un achi&iie a autonomiei personale 'n domeniul specific al autoseririi
presupune !i o -un cunoa!tere !i 'ntre-uinare a "*%/!)$l&$ 7 * +e0ele. 9stfel copii
tre-uie s ai- 'nsu!irea corect a noiunilor de esel !i tac.muri/ s identifice !i s
denumeasc corect o-iectele de esel% tac.muri/ s cunoasc modul de folosire% curare%
pstrare/ e+erciii practice de a!e&are a eselei !i tac.murilor pentru serirea mesei
)diminea% pr.n& !i seara* !i str.ngerea lor. A8u1u, ?., :erapie eucaional. integrat.,
%&&',Pro *uanitate, pag2'&4
Cuno!tinele de autoserire presupun !i cuno!tine legate de l&%)'43. $n acest
sens tre-uie atinse o-iectie precum= identificarea !i denumirea principalelor tipuri de
locuimne/ denumirea !i descrierea spaiilor% dependinelor din locuine !i funciile
acestora) acoperi!% podea% horn% scar% -alcon% dormitor% -aie% cmar*/ cunoa!terea !i
0I
denumirea corect a 'ncperilor !i a mo-ilierului specific/ cunoa!terea !i 'ntreinerea
propriilor o-iecte din locuin/ actiiti de gospodrire 'n interiorul !i e+teriorul
locuinei)mturat% splat pe (os% !ters praful% -tut cooare% folosirea aspiratorului*.
Educarea copilului pentru integrarea social 'ncepe 'n familie. 9stfel putem
discuta despre urmtoarea component care tre-uie aut 'n edere 'n cadrul de&oltrii
autonomiei personale !i anume *)"&'&!* (e$0&'*l3 2' !e,)l *!-e'"*l. 2iteratura
de specialitate propune urmtorele o-iectie generale= cuno!tere prin o-seraie !i aciuni
practice% a elementelor priind familia% locuin!a% strada% cartierul ora!ul% satul/
identificarea mediului fi&io-geografic !i social de la ora! !i sat/ cuno!terea diferenelor
'ntre mediul ur-an !i cel rural/ cuno!terea principalelor instituii pu-lice/ cunoa!terea !i
folosirea corect a mi(loacelor de transport/ respectarea regulilor rutiere% de circulaie/
formarea !i e+ersarea deprinderilor de a se orienta !i deplasa corect 'n mediul am-iant=
unitate !colar% strad% deplasarea cas-!coal deplasarea 'n diferite &one ale localitii%
deplasarea 'n alte localiti/ sta-ilirea unor relaii interpersonale% de orientare 'n diferite
situaii !i uniti sociale.
9ria de coninut pre&int o-iectie cu priire la 6*!le !i anume= *)cunoa!terea !i
identificarea mem-rilor propriei familii/ relaii de rudenie/ po&iia copilului 'n
familie)mama% tata% prini% -unici% fiu% fiic% nepotr% r% etc*/ cuno!terea numelor
mem-rilor familiei% adresa familiei% mi(loace de transport% numrul de telefon% locul de
munc al prinilor/ ocupaia mem-rilor familiei= profesia% ocupaii &ilnice 'n familie%
autogospodrire/ -) relaii de familie% norme de conieuire !i comportament= respect%
a(utor% dragoste% ata!ament/ comportamente po&itie= e+emplul prinilorpreluarea de
modele comportamentale din familie% pe strad% 'n i&ite% aniersri% sr-tori% relaii cu
ecinii% etc/ %) pregtirea pentru iaa de familie prin actiiti gospodre!ti 'n interiorul
!i e+teriorul locuinei/ aran(area !i ordinea &ilnic 'n camerele care alctuiesc locuina/
aran(area patului% ordinea o-iectelor 'n dulapuri !i sertare/ mturatul !i splatul
geamurilor% perdelelor% a o-iectelor de u& personal/ !tergerea prafului de pe o-iecte/
aran(area mesei% folosirea corect a tac.murilor% ordinea seririi alimentelor 'ntr-un
meniu/ folosirea aparatelor de u& casnic= usctor de pr% fier de clcat% ma!ina de splat%
mi+er% araga&. . A8u1u, ?., :erapie eucaional. integrat., %&&',Pro *uanitate, pag2=04
01
#olosind achi&iiile din familie copilul 'ncearc integrarea social. 9cest lucru ne
duce cu g.ndul la *)"&'&!* 0&%*l3 care are ca o-iectie specifice urmtoarele=
formarea !i e+ersarea capacitilor de autonomie personal 'n ederea adaptrii la iaa
cotidian/ cuno!terea !i e+ersarea principalelor actiiti umane) munc% (oc% odihn%
program de sr-toare* cu adaptare socio-uman 'n diferite situaii/ formarea deprinderii
de asumare !i 'ndeplinire a unor sarcini legate de autoserire% autonomie pentru adaptare
la iaa cotidian)!coal% strad% uniti pu-lice*/ cuno!terea% aplicarea normelor%
deprinderilor de comportare ciili&at% de conieuire 'n grupuri de munc 'n familie%
grdini% !coal% mediul social cotidian/ formarea unor conduite de ia ciili&at prin
imitarea modelelor comportamentale !i implementarea unor norme u&uale de
comportament)formule de politee% adresare% respect% responsa-ilitate*/ formarea unor
trsturi de personalitate necesare pentru adaptare socioprofesional= spiritul de
responsa-ilitate% stp.nire de sine% cinste% corectitudine% respectarea normelor de
conieuire social/ reglarea propriilor conduite 'n funcie de cerinele altor persoane/
e+ersarea capacitilor de cooperare% cola-orare% coordonare cu cel cu statut social similar
sau deose-it% ci persoane cunoscute !i necunoscute.
2iteratura de specialitate pre&int aria de coninut oferind !i c.tea o-iectie
specifice pentru fiecare tem.9stfel 'n ceea ce prie!te cuno!terea !e,)l) 0&%*l>
cunoa!terea str&ii% a cartierului% deplasarea 'n diferite locuri/ maga&inul= identificare%
denumire% organi&are% rol% sistem de funcionare% denumirea produselor dein maga&in/
piaa= a!e&are spaial% denumire% organi&are% sistem de funcionare/ instituii= u&ine%
fa-rici% spitale% !coli% uniersiti= denumire% a!e&are% rol/ institui religioase% de art% de
cultur= teatru% cinematografe% mu&ee% parcuri) denumire% a!e&are% rol% sistem de
funcionare*/ aciuni practice cu asumare de rol !i comortamente sociale corespun&toare/
denumirea ora!ului sau satului 'n care locuie!te/ cunoa!terea !i identificarea peisa(ului
ur-an= str&i% -ulearde% -locuri/ cunoa!terea !i identificarea peisa(ului rural= case% lie&i%
grdini% animale/ patria% denumirea rii% capitala% (udee% localiti.
A)"&'&!* 7%&l*$3 presupune atingerea urmtoarelor o-iectie= identificarea
componentelor unei !coli= cldire% curte de (oac% teren sporti% clase% ca-inet medical%
cantin% ateliere*/ orientarea 'n spaiul !colar% deplasarea 'n interiorul !i e+teriorul
cldirilor% diferitelor spaii% 'ncperi/ topografia spaiilor !colare/ cuno!terea !i
02
identificarea elementelor componente ale clasei= mo-ilierrechi&ite% o-iecte !colare/
participarea la actiiti de curenie% 'nfrumuseare !i 'ntreinere a !colii% clasei.
9utonomia copilului tre-uie e+tins !i la mediul e+terior clasei. 9stfel pentru
do-.ndirea *)"&'&!e 2' *6*$* %l*0e 7 7%&l sunt propuse urmtoarele o-iectie=
deplasarea 'n 'mpre(urimi ceea ce presupune cuno!terea adresei% a str&ii% locali&area pe
strad% cartier% staie% mi(loc de transport ce tre-uie folosit/ deplasarea independent 'n
spaiul !colii= ciloare% scri% clase% ca-inete% dormitoare% cantin% grup sanitar/ deplasarea
'n curtea !colii !i 'n 'mpre(urimi/ cunoa!terea adresei !colii !i locali&area ei 'ntr-un spaiu
determinat a.nd repere/ deplasarea de acas la !coal !i iners% alegerea mi(loacelor de
transport corespun&toare.A8u1u, ?., :erapie eucaional. integrat., %&&',Pro
*uanitate, pag2=04
$n cadrul ariei de coninut destinat do-.ndirii autonomiei sociale se face referire
!i la !Al&*%ele ,e "$*'0(&$". 1-iectiele sugerate pentru aceast tem sunt= cunoa!terea
mi(loacelor de transport/ identificarea !i gruparea acestora dup diferite criterii/
cunoa!terea profesiilor personelor care lucrea& 'n domeniul transporturilor/ comportarea
'n mi(loacele de transport 'n comun/ cunoa!terea traseelor principale= cas-!coal%
comple+ alimentar% pia% po!t% farmacie/ cunoa!terea traseelor de auto-u&% trolei-u&%
tramai% ma!ini la nielul cartierului% sectoruluii% ora!ului.
$nafar de aspectele pre&entate autonomia personala are 'n ederea !i &$.*'9*$e*
"!()l). Copilul tre-uie s cunoasc &ilele sptm.nii% interalele unei &ile% regimul
&ilei/ ! se oriente&e 'n timp= ast&i% ieri% m.ine/ s cunoasc tipurile de &ile din iaa
comunitii= &ile lucrtoare% de odihn% festie% de sr-toare/ s cunoasc cele mai
importante sr-tori religioase% naionale !i internaionale.
De&oltarea autonomiei personale este scopul principal de reali&at pentru
do-.ndirea unei independene sociale !i integrarea 'n sociateate a copilului cu C.E.S.
Pentru reali&area acestui scop propus %&!(&$"*!e'")l 0&%*l are un rol foarte mare.
9stfel o-iectiele specifice 'n cadrul de&oltrii comportamentului de sociali&are sunt=
formarea deprinderilor de relaionare social/ sta-ilirea unor relaii interpersonale corecte%
difereniate 'n funcie de .rst% statut% situaii concrete/ formarea !i e+ersarea
deprinmderilor de comportament 'n familie% grdini% !coal% 'n diferite medii social/
cunoa!terea !i respectarea normelor de -un conieuire% a codului -unelor maniere/
03
formarea !i e+ersarea deprinderilor de comportare ciili&at 'n mi(loace de transport%
instituii pu-lice/ formarea !i e+ersarea unor comportamente adecate !i ciili&ate 'n
oca&ii speciale) 'n i&it% la -iseric% &ile onomastice% sr-tori sociale% culturale*. .
A8u1u, ?., :erapie eucaional. integrat., %&&',Pro *uanitate, pag2=24
9ria tematic cuprinde> '&$!e ,e %&!(&$"*$e %+l9*"3cu urmtoarele
o-iectie= salutul 'n raport de momentele &ilei% persoane% diferite situaii% oca&ii/ actiiti
practice de folosire a formulelor de politee 'n adresare/ formarea unor comportamente
adecate% ciili&ate'n oca&ii speciale% 'n instituii pu-lice/ cunoa!terea !i folosirea corect
a formulelor de apro-are sau de&apro-are er-al/ cunoa!terea !i respectarea propriilor
emoii !i a celor din (ur. Rel*4 ,e *,*("*$e1 integrare 'n micro !i macrogrupuri. 9cest
capitol cuprinde urmtoarele teme= *) $el*4 ,e 6*!le> Cunoa!terea numelui mem-rilor
familiei% .rsta% data na!terii/ cunoa!terea relaiilor corecte cu mem-rii familiei/
cunoa!terea profesiei !i locului de munc a prinilor% frailor% surorilor/ desf!urarea de
actiiti gospodre!ti 'n familie= autoserire% curenia 'ncperilor% pregtirea de(unului%
'ngri(irea copiilor mai mici% a plantelor% a animalelor mici. -) $el*4 %) .$)()l 7%&l*$=
identificarea !i cunoa!terea numelui colegulVui de -anc !i a colegilor din clas/
de&oltarea de relaii de cooperare !i cola-orare cu colegii/ 'nelegerea noiunii de
prietenie !i rolul ei. %) $el*4 2' !%$&.$)()l 0&%*l= capacitatea de a se deplasa li-er
spre diferite o-iectie/ alegerea !i participarea la diferite spectacole% competiii sportie/
re&olarea de comisioane !i efectuarea de dierse cumprturi. ,) $el*4 '"e$)!*'e=
cunoa!terea principalelor tipuri de relaii interumane= a(utor% respect% prietenie% ur%
inidie/ formarea !i cultiarea relaiilor po&itie de cola-orare% cooperare% 'ntra(utorare%
-untate% dragoste% competiie% toleran.
Pregtirea !i formarea autonomiei personale presupune !i educarea $el*4l&$
2'"$e 0e?e. 2a acest capitol aem urmtoarele o-iectie> cunoa!terea propriului corp% a
funciilor -iofi&ice ale organelor genitale/ comportamentul se+ual/ se+ualitatea% instinctul
primar/ responsa-ilitatea ieii se+uale/ igiena !i sntatea se+ual/ preenirea -olilor cu
transmitere se+ual/ comportarea psihoafecti a realaiilor dintre se+e= dragoste% respect%
consideraie reciproc 'n iaa se+ual% responsa-ilitate !i opinie se+ual% comportamente
comple+e 'n iaa social. Ca modaliti de rali&are a acestor o-iectie literatura de
specialitete propune urmtoarele actiiti= de&-ateri din literatura de specialitate/
0"
pre&entri de fi!e% de plan!e !i imagini medicale% sanitare% igienice/ studiu de ca& a unor
relaii dintre se+e.
Educarea ieii se+uale se numr printre informaiile de care t.nrul are neoie
pentru 'ntemeierea unei familii.9stfel 'n cadrul autonomiei personale este inclus un
capitol legat de +*4* ,e 6*!le. Principalele o-iectie sunt= cunoa!terea principalelor
informaii legislatie cu priire la familie/ cunoa!terea rolului familiei 'n societate/
pregtirea pentru iaa de familie/ respectarea deprinderilor de autonomie personal/
actiiti de iniiere 'n principalele pro-leme ale ieii de familie/ gospodrireare spaiului
de locuit/ actiiti de autoserire !i deserire/ maturi&area social afecti% cultiarea
realiilor sociale 'n integrarea socio-familial/ actiiti de de&oltare afecti-emoional
po&iti% cultiarea emoiilor !i sentimentelor motiate po&iti/ 'nlturarea unor
fenomene negatie insta-ilitate% an+ietate% -rutalitate% tensiune intern. A8u1u, ?., :erapie
eucaional. integrat., %&&',Pro *uanitate, pag2=!4
III. DEMERSURI PRACTICE I EDUCAIONAL-TERAPEUTICE
PENTRU CONSTITUIREA AUTONOMIEI PERSONALE I
SOCIALE.
III.1. E+*l)*$e* '+el)l) ,e ,e9+&l"*$e (05&0&%*l *l %&(l)l) %) C.E.S.(($&-e
,e e+*l)*$e).
Ealuarea persoanelor cu C.E.S. este foarte comple+@ i&.nd 'ntreaga
persoanlitate a pacientului. Depistarea !i diagnosticul deficienelor mintale cuprind patru
coordonate principale= e+aminarea medical@% e+aminarea psihologic@% sta-ilirea nielului
intelectual% identifiecarea componentelor neuropsihice !i socio-educaionale apte s@
susin@procesele recuperatorii !i compensatorii. 9stfel procedeul de diagnostic presupune
parcurgerea unor etape= anali&a simptomelor, a semnelor/ sinte&a simptomelor 'ntrun
sindrom sau o maladie/compararea !i anali&a sindromului 'n conte+tul datelor nosologice/
identificarea !i cercetarea cau&elor. 5nformaiile finale repre&int@ sinte&e specifice
diferitor categorii de diagnostic/ astfel ,*.'&0"%)l %l'% presupune identificarea
deficienei 'n raport cu unele semne clinice descrise de su-iect% familie !i aparin@tori ai
antura(ului acestuia sau o-serate de medic 'n timpul e+amin@rilor/ ,*.'&0"%)l
(05&l&.% constituie o sinte&@ logic@ a informaiilor o-inute de psiholog 'n timp cu
00
a(utorul unor metode !i mi(loace specifice/ ,*.'&0"%)l (e,*.&.% presupune
identificarea unor coordonateale personalit@ii su-iectului% inclus 'ntrun proces de
formare,educaional% pentru sta-ilirea coordonatelor planului terapeutic !i de interenie/
,*.'&0"%)l 0&%*l presupune sta-ilirea gradului de de&oltare social@% de socia-ilitate%
'n ederea sta-ilirii strategiilor de integrare social@ !i comunitar@ a su-iectului/
,*.'&0"%)l ,6e$e'4*l presupune o anali&@ detaliat@ 'n raport cu alte categorii de
deficien@% sindroame sau simptome. ) Ghergu, A., 2005, Sinteze de psihopedagogie
special, Ed. Poliro, pag.%%+*.
Deoarece inestigaiile pentru sta-ilirea diagnosticului deficienei mintale sunt
comple+e le om enumera doar pe cele care sunt folosite de speciali!tii de formaie
psihopedagogic@. 9stfel e+aminarea medical@ cuprinde= e+amenul somatic cu
urm@toarele componente= 'n@lime/ greutate/ stare de nutriie/ tegumente/ sistemul
osteoarticular/ e+amenul clinic al capului/ aparat respirator/ aparatul cardioascular/
aparatul digesti/ tul-ur@rile elctrolitice !i aparatul renal/ pro-e -iologice.
E+aminarea neurologic@ face parte tot din e+amenul medical !i are urm@toarele
componente= atitudinea !i tonusul/ mi!c@rile inoluntare/ staiunea !i mersul/ e+aminarea
mo-ilit@ii actie !i a forei segmentare/ e+aminarea tonusului muscular/ e+aminarea
refle+elor/ e+amenul sensi-ilit@ii/ pro-ele cere-rale/ e+amenul tul-ur@rilor trofice/
tul-ur@ri sfincteriene/ e+amenul nerilor cranieni.
E+aminarea psihologic@ presupune inestigarea urm@toarelor aspecte=
personalitatea/ teste pentru domeniul psihomotor=!i pro-e pentru inestigarea actiit@ii
psihice. E+*l)*$e* (e$0&'*l";4 presupune aplicarea unor teste cum ar fi= pro-e
analitice= chestionare de personalitate% inentarul multifa&ic de personalitate% pro-a
6aruV% pro-a de perseerare- Catell !i 4a&&o/ pro-e sintetice proiectie= testul 8orschach%
testul de apercepie pentru copii- Cat% completarea poestirilor% testul omuleului% testul
ar-orelui.
Te0"ele ,e e6%e'4; ealuea&@ psihomotricitatea !i a-ilitatea manual@ prin pro-e
pentru schema corporal@ !i de lateralitate= pro-a 7uilmain-1&eretsVi% -ateria Piaget-
Xead/ pro-e pentru nielul stadiului motor= decupa( circular 1&eretsVi% pro-a de pointila(%
pro-e sincine&ie= pro-a de motricitate facial@ )2.Y. ZPit*% pro-a de motricitate digital@%
9. 8a[ pro-a pentru sincine&ia mem-relor superioare/ pro-e generale= scara pentru
0F
de&oltare psihomotorie adaptat@ dup@ C P@unescu% testul de imitare a gesturilor%
)6erges- 2e&ine*/ pro-e de structurare i&ual@= dierse pro-e pentru atenie i&ual@.
5nestigarea actiit@ii psihice are 'n edere ealuarea fiec@rui proces cogniti.
9stfel (e$%e(4* este ealuat@ prin= testul isuo-motor 2auretta 6ender% testul figurilor
comple+e% 9 8e[% testul de orientare spaial@% )X. Xead*/ !*.'*4* se ealuea&@ cu
a(utorul unor teste precum= pro-a de desen li-er% completarea lacunelor dintr-un desen%
terminarea unor poestiri captiante% testul 8orschach% desenul familiei/ *"e'4* este
cercetat@ prin pro-e precum= pro-a de corectur@ ortografic@ 6ourdon% pro-a Aououse-
Pieron/ !e!&$* presupune aplicarea unor teste specifice precum= Y.5.S.C.% pro-a 9 8e[
pe -a&@ de cuinte% pro-a 9 8e[ pe -a&@ de figuri geometrice% pro-a cifrelor% ordonarea
figurilor geometrice/ ./',$e* presupune aplicarea urm@toarelor tese= pro-a de
clasificare a o-iectelor% pro-a de g.ndire conceptual@% pro-a de asem@n@nare% pro-a de
supraordonare de la parte la 'ntreg !i de la 'ntreg la parte% pro-a de contrast/ l!-*A)l nu
este nici el lipsit din r.ndul actiit@ilor cognitie iar pentru ealuarea nielului
lim-a(ului se folosesc= -a-[ test%- 7esell% pro-a S 6orel- Dassonn[% scala de de&oltare a
lim-a(ului C. P@unescu% pro-a de ealuare a capacit@ii cititului)- D 2o-rot*/ !i nu 'n cele
din urm@ *6e%"+"*"e* este testat@ cu a(utorul testului asociati er-al D.9. Smirno%
pro-a de asociere simpl@ Wung% testul fra&elor de completat% testul de frustraie
8osen&Peig% interpretarea unor fa-ule.
$n cadrul inestigaiilor care se reali&ea&@ pentru sta-ilirea diagnosticului este
ealuat !i '+el)l '"ele%")*l prin= teste de de&oltare indiidual@ predominat
er-ale)scara de inteligen@ 6inet Simon% testul De Sanctis% scala de identificare a
gradului de deficien@ mintal@ 'ntre I !i 3 ani*% teste colectie de inteligen@
general@) testul Ch% Spearman% matricele progresie 8eaen% testul mo&aic 7ille* teste
analitice !i calitateie ale inteligenei) scara Y.9.5.S.% Y.5.S.C.% Y.P.P.S.5.% * teste
indiiduale er-ale !i de performan@) scara de maturitate Colum-ia% la-irintul Porteus%
scara Pinter- Paterson% cu-urile Zohs adaptate pentru aduli de7oldstein !i pentru copii de
Santucci% Scara 7race 9rthur* sc@rile adaptate dup@ Piaget.
Pentru un diagnostic c.t mai corect tre-uie aui 'n edere !i ',%*"&$ ,e
,e9+&l"*$e. 9ce!tia sunt= indicatorii de .rst@= .rsta -iologic@% .rsta de de&oltare
mintal@% motorie !i lim-a(% comportament ludic cu 'n@area social@ !i .rsta !colar@/ !i
0H
indicatorii )coeficientul* de de&oltare= coeficient de cre!tere fi&ic@% somatic@% de
de&oltare antropometric@/ coeficient de inteligen@% coeficient de de&oltare motorie/
coeficient de de&oltare a lim-a(ului/ coeficient de socia-ilitate/ coeficient de eficien@/
coeficient de sociali&are/ coeficient de maturitate% de !colaritate% de educa-ilitate. $n
ta-elul 1 putem o-sera corelaia dintre indicatorii de .rst@ !i indicatorii de de&oltare.
I',%*"&$ ,e +/$0"; I',%*"&$ ,e ,e9+&l"*$e
V/$0"* -&l&.%; C&e6%e'" ,e %$e7"e$e 69%;1
0&!*"%;1 ,e ,e9+&l"*$e
*'"$&(&!e"$%;
V/$0"* ,e ,e9+&l"*$e !'"*l;1
!&"&$e 7 l!-*A
C&e6%e'" ,e '"el.e'4;C
C&e6%e'" ,e ,e9+&l"*$e !&"&$eC
C&e6%e'" ,e ,e9+&l"*$e *
l!-*A)l).
C&!(&$"*!e'" l),% %) 2'+;4*$e*
0&%*l;
C&e6%e'" ,e 0&%*-l"*"eC
C&e6%e'" ,e e6%e'4;C
C&e6%e'" ,e 0&%*l9*$e
V/$0"* 7%&l*$; C&e6%e'" ,e!*")$"*"e1 ,e
7%&l*$"*"e1 ,e e,)%*-l"*"e
Aa-el 1.
III.:. P$&.$*!e ,e '"e$+e'4e e,)%*4&'*l-"e$*(e)"%3 0"$)%")$*"e (e +/$0"*
%$&'&l&.%31 '+el)$1 e"*(e ,e ,e9+&l"*$e.
Programele de interenie sunt parte integrat@ a programului comple+ integrati
de eoluie !i de&oltare a copiilor cu C.E.S. prin coninutul lor% aceste actiit@i se refer@
predominant la aria de de&oltare personal@ @i social@% a.nd ca scop final independena
copilului precum !i integrarea lui 'ntr-un %mediu 'n continu@ schim-are. Comple+itatea
soluiilor educaionale asigur@ un curriculum deschis -a&at pe principiul normali&@rii
fiind centrat pe copil.
Copilul este considerat at.t ca indiid% urm@rindu-se eoluia -iofi&ic@% c.t !i ca
mem-ru al societ@ii unde tre-uie s@ se adapte&e% s@ se integre&e. 1 caracteristic@
important@ a acestor tipuri de actiit@i complementare este integratiitatea programelor
0K
de interenie. 9ctiit@ile se reg@sesc 'ntr-o relaie de interdependen@ reciproc@ cu
implicaii metodologice intradisciplinare !i interdisciplinare de alorificare a 'n@@rii
sociale cu larg@ deschidere spre normalitate. $n acest sens% normali&area este conceput@ ca
un proces reciproc de acceptare a persoanei deficiente de c@tre comunitate !i de
participare a acesteia la iaa comunit@ii. Din acest punct de edere sociali&area !i
actiit@ile ocupaionale sunt !i un re&ultat al 'ntregului program educaional care
contri-uie la formarea personalit@ii adaptatie% integratie.
Educaia copilului cu deficiene este a-ordat@ su- aspectele ei po&itie cu scopul
alorific@rii optime a tuturor disponi-ilit@ilor psihoindiiduale c.t !i a particularit@ilor
tipului !i gradului de deficien@. Se ofer@ astfel posi-ilitatea de alorificare c.t mai
eficient@ a actului educaional la care are dreptul !i copilul cu C.E.S.
$n continuare oi pre&enta e+emple de programe !colare adaptate pentru eleii cu
deficien@ moderat@ !i seer@ pentru clasele 5- O555.
FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE
A.ODIECTIVE CADRU>
5. Stimularea autocunoa!terii% cunoa!terii celorlali !i a mediului 'ncon(urtor
55. #ormarea !i de&oltarea capacitilor de o-serare-e+plorare !i adaptare la
realitatea 'ncon(urtoare
555. E+ersarea a-ilitilor !i comportamentelor formate 'n situaii concrete de
ia
6. 165ECA5OE DE 8E#E85NC\ ?5 E]EDP2E DE 9CA5O5A\C5 DE $NO\C98E=
I. S"!)l*$e* *)"&%)'&*7"e$1 %)'&*7"e$ %el&$l*l4 7 * !e,)l) 2'%&'A)$3"&$
O-e%"+e ,e
$e6e$'43
E?e!(le ,e *%"+"34 ,e 2'+34*$e
5.1 S recunoasc !i
s locali&e&e prile
principale !i de
detaliu ale corpului%
figurii umane !i
e+erciii-(oc de identificare a segmentelor principale !i de
detaliu ale corpului )cap% trunchi% picioare g.t% -ra% cot%
palme% genunchi% gam-% la-a piciorului etc.* pe propria
persoan% a colegului !i 'n imagini/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a &onelor dureroase ale
0J
organele principale
ale corpului corpului
corpului !i a sen&aiilor proprii)foame% sete% frig% cald etc*/
e+erciii-(oc de identificare a detaliilor figurii umane pe
propria persoan% partener !i 'n imagini= :Ce art euB;/
:9cestea sunt....)spr.ncenele% pleoapele*;/ :Nume!te prile
figurii la ppu!;/
e+erciii-(oc de identificare a funciilor de -a&, utilitii
segmentelor !i a organelor de sim= &% au&% miros% gust%
mi!care% respiraie etc.
e+erciii-(oc de locali&are a principalelor organe pe propria
persoan% preci&.nd funcia 'ndeplinit )circulaie% digestie%
respiraie% 'nmulire% g.ndire*= :Plm.nii m a(ut s respir%
inima m a(ut s triesc% stomacul m a(ut c.nd mn.nc ;/
e+erciii-(oc de identificare a diferenelor legate de .rst !i
se+% la persoane cunoscute !i 'n imagini/
o-serarea diri(at pe materiale ideo a transformrilor
-iofi&iologice 'n timpul unei sarcini% 'n corpul mamei/
5.2 S identifice
mem-rii unei familii
!i relaiile de rudenie
e+erciii- (oc de recunoa!tere a mem-rilor unei
familii=mama% tata% frate% sor/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a mem-rilor familiei lrgite=
-unici% eri!ori% mtu!. unchi/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a datelor personale )nume !i
prenume% .rsta% clasa 'n care 'na% adresa% &iua,luna,anul
na!terii% localitate, sat*/
e+erciii-(oc de pre&entare a mem-rilor proprii
familii)fotografii*/
5.3 S identifice
elementele eseniale
ale mediului familiar
e+erciii-(oc de identificare !i denumire a principalelor
tipuri de case )case cu curte% -loc% cas cu eta(*/
e+erciii-(oc de identificare a 'ncperilor !i dependinelor
din locuine preci&.nd utilitatea lor)dormitor% sufragerie%
-uctrie% -aie% -alcon% cmar% gra(d% maga&ie% podul casei%
-eciul*/
FI
e+erciii-(oc de identificare a mo-ilierului specific din
fiecare 'ncpere a locuinei/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a 'ncperilor din propria
locuin/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a o-iectelor electronice !i
casnice= fier de clcat% ma!ina de splat% telei&or% frigider%
aspirator% usctor de pr% calculator/
5." S identifice
elementele eseniale
ale mediului social
apropiat )clasa% spaii
!colare% strada%
cartierul% ora!ul%
satul,comuna*
e+erciii-(oc de recunoa!tere a spaiilor !colare !i a
funciilor acestora= sala de clas% ca-inet de terapii specifice%
ca-inet asisten social% ca-inet director% atelier% -i-liotec%
sala de sport% cancelarie% teren de sport% ca-inet medical%
cantin/
e+erciii-(oc de numire a persoanelor de referin pentru
ele= 'ntor% profesor% asistent social% profesor terapii
specifice% director% secretar% medic% !i a funciilor pe care le
'ndeplinesc/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a mo-ilierului !colar !i a
rechi&itelor !colare/
e+erciii-(oc de identificare a elementelor specifice
mediului social ur-an= -locuri% ile% maga&ine% po!ta% !coli%
-iserici% spitale% poliie% primria% pompieri% mu&ee% piee%
fa-rici% ateliere de reparaii/
e+erciii-(oc de identificare a elementelor spacifice
mediului social rural= case% grdini% teren agricol% !coala%
dispensar% maga&in% -iserica% poliia% primria% oficiu po!tal/
e+erciii-(oc de difereniere a mediului social rural !i
ur-an/
5.0 S recunoasc
o-iecte din diferite
categorii cu
relean pentru
e+erciii-(oc de recunoa!tere a o-iectelor din sala de -aie
!i a celor necesare pentru 'ngri(irea &ilnic/
e+erciii-(oc pentru 'nsu!irea regulilor de igien personal%
igiena intim 'n adolescen/
F1
satisfacerea
tre-uinelor
personale )o-iecte de
igien% o-iecte de
'm-rcminte%
o-iectele !colarului%
o-iecte de esel
etc.*
e+erciii-(oc pentru folosirea toaletei/
e+erciii-(oc de identificare !i denumire a o-iectelor de
'm-rcminte !i 'nclminte 'n funcie de anotimp%
se+%.rst/
e+erciii-(oc de identificare !i folosire a eselei%
tac.murilor din -uctrie/
e+erciii-(oc pentru 'nsu!irea regulilor de igien pentru
serirea mesei/
5.F S recunoasc
mi(loacele de
transport !i regulile
de circulaie
e+erciii-(oc de recunoa!tere a mi(loacelor de transport
)pentru persoane !i mrfuri*/
e+erciii-(oc de grupare a mi(loacelor de transport dup
diferite criterii )pe uscat% pe ap% 'n aer% pentru
persoane,mrfuri% cu roi% 'n ora!,la ar etc.*
e+erciii-(oc de identificare a profesiilor persoanelor care
lucrea& 'n transporturi/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a regulilor de circulaie=
:Cum circulmB;/
e+erciii-(oc de identificare a unor semne rutiere !i de
circulaie= semafor% ma!ina de poliie% trecerea de pietoni%
semnul de trecere pentru pietoni% intersecie% acces inter&is
pietonilor% drum pentru pietoni% pist pentru -iciclete% acces
inter&is -icicletelor etc./
(ocuri cu reguli= :9!a da^-9!a nu^;/
(ocuri de rol pentru formarea comportamentelor ciili&ate
'n mi(loacele de trasport= :Cedea& locul;/ :9ansea&;/
concursuri pe teme rutiere= :Dicul pieton;/
II. F&$!*$e* 7 ,e9+&l"*$e* %*(*%"34l&$ ,e &-0e$+*$e-e?(l&$*$e 7 *,*("*$e l*
$e*l"*"e* 2'%&'A)$3"&*$e
O-e%"+e ,e $e6e$'43 E?e!(le ,e *%"+"34 ,e 2'+34*$e
F2
55.1 S-!i forme&e
deprinderile de
autoserire !i
auto'ngri(ire
e+erciii-(oc de utili&are a o-iectelor de toalet !i de u&
personal= :Pieptnm ppu!a;/ :Ne splm pe dini;/
:Pregtim -aia ppu!ilor;/ :Str.ngem lucrurile 'n cutii;/
:Periem hainele;/
e+erciii-(oc de 'm-rcat-de&-rcat% 'n!iretat% 'nnodat%
'ncheiat- descheiat= :$m-rcm hinuele;= :S ne 'nclm;/
e+erciii-(oc de ordonare a o-iectelor de 'm-rcminte 'n
raport cu ordinea 'm-rcat-de&-rcat= :$m-rcm ppu!a;/
e+erciii-(oc de alegere a o-iectelor de
'm-rcminte,'nclminte 'n funcie de msuri% preferine%
oca&ii speciale/
e+erciii-(oc de aran(are a eselei !i tac.murilor pentru
serirea mesei )dimineaa% pr.n&% seara* !i de str.ngere a lor/
e+erciii-(oc de pregtire a unor feluri de m.ncare simple
respect.nd o succesiune de etape= tiat p.inea% uns felia de
p.ine cu unt% toarn lichide 'n can/
e+erciii practice de splare a o-iectelor de 'm-rcminte/
e+erciii practice de curire% csuire !i 'ntreinere a
'nclmintei/
o-serarea diri(at a proceselor fi&iologice din corpul uman
)cum respirm% cum circul s.ngele 'n corp etc* pe
materiale ideo/
55.2 S-!i forme&e
deprinderile practic
gospodre!ti )ordine%
curenie%
'nfrumuseare a
spaiilor 'ncon(urtoare*
e+erciii-(oc de clasificare,ordonare a produselor
alimentare,nealimentare dup diferite criterii)lactate% dulciuri%
sucuri% preparate din fin% preparate de carne% congelate%
cosmetice% detergeni etc.*/
e+erciii-(oc de pre&entare a modului de
pstrare,conserare a unor alimente)congelare% murturi%
gemuri% compoturi*/
e+erciii practice de aran(are a o-iectelor personale 'n
dulap% sertar= :9!ea&-le cum 'i spun;/
F3
e+erciii practice de !tergerea prafului de pe o-iecte% de
!tergere a geamurilor% mturatul !i scuturatul,periatul
cooarelor/
e+erciii-(oc de clasificare !i ordonare a (etoanelor cu piese
de mo-ilier din diferite 'ncperi= :Ce punem 'n dormitor%
-uctrie% B;
e+erciii practice de utili&are a unor aparate de u& casnic=
aspirator% casetofon% frigider% ma!ina de splat% fierul de clcat/
e+erciii practice de curenie !i 'nfrumuseare a spaiilor
!colare )clasa% tronson% grdina !colii*/
e+erciii practice de plantare !i 'ntreinere a florilor,
copceilor,rsadurilor/
55.3 S se oriente&e !i s
se deplase&e corect 'n
mediul am-iant
deplasri supraegheate,independente 'n spaiile
!colare)culoare% scri% ca-inete% curtea !colii etc*/
deplasri 'n 'mpre(urimile !colii/
e+erciii practice de locali&are a !colii 'ntr-un spaiu
delimitat a.nd ca repere maga&inul% intersecia% piaa etc.
e+erciii practice de alegere a mi(loacelor de transport
pentru deplasarea de la !coal<acas !i iners/
deplasarea 'n grup cu mi(loacele de transport/
e+erciii de deplasare 'n mediul am-iant cu respectarea
regulilor de circulaie/
e+erciii de deplasare 'n diferite spaii comerciale utili&.nd
liftul% scrile rulante/
e+cursii 'n 'mpre(urimile ora!ului/
e+erciii-(oc de orientare pe harta rutier a ora!ului=
:Cltorie imaginar pe hart;/
55." S recunoasc
principalele actiiti
umane legate de
programul de lucru !i
e+erciii-(oc de asociere a momentelor &ilei cu actiiti
specifice/
e+erciii de recunoa!tere a programului &ilnic al eleului 'n
funcie de &ilele sptm.nii= :Programul meu &ilnic;/
F"
de petrecere a timpului
li-er
e+erciii de recunoa!tere a programului de lucru al
persoanelor adulte cunoscute )prini% frai% profesori*= :3nde
lucrea& !i c.nd lucrea&B;/
e+erciii-(oc de organi&are a timpului li-er= :Ce-mi place
s facB;/ :Planuri de acan;/ :Ce urmre!ti la telei&orB;/
:Ce sport 'i placeB;/ :Cum ne pregtim pentru e+cursieB;/
e+erciii-(oc de asociere a anotimpurilor cu programul
!colar )acane% cursuri% acana mare*/
e+erciii-(oc de identificare pe calendar a pricipalelor
sr-tori religioase )Crciun% Pa!te% Sf.nta Paraschea etc.*/
e+erciii de recunoa!tere a principalelor sr-tori
importante pentru comunitate= 4iua Naional a 8om.niei%
4iua 5nternaional a femeii% 4iua Copilului% 4ilele 5a!ului%
4ilele !colii etc/
e+erciii-(oc de pregtire a unei &ile onomastice,e+cursii=
:Cum ne pregtim pentru ser-are,e+cursieB;/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a modului de 'ngri(ire a
plantelor !i animalelor mici 'n diferite momente ale anului=
:#apte -une;/
55.0 S-!i forme&e
deprinderile de utili&are
sau operare cu unitile
monetare
e+erciii-(oc de recunoa!tere a unitilor monetare
)-ancnote !i -ani*/
e+erciii-(oc de identificare a locului de unde pot fi
achi&iionate anumite produse )medicamente-farmacie%
dulciuri-cofetrie% p.ine--rutrie% rechi&ite !colare-li-rrie%
pantaloni-confecii% pantofi-'nclminte*/
(ocuri de rol pentru formarea deprinderilor de adresare
corect= :2a cumprturi;/ :S cumprm....;/
reali&area de mici cumprturi )-om-oane% suc etc*% cu
sum fi+% 'nsoit/
reali&area de cumprturi )rechi&ite !colare% o-iecte de
'm-rcminte% 'nclminte etc.* cu supraeghere/
F0
III. E?e$0*$e* *-l"34l&$ 7 %&!(&$"*!e'"el&$ 6&$!*"e 2' 0")*4 %&'%$e"e ,e +*43
O-e%"+e ,e $e6e$'43 E?e!(le ,e *%"+"34 ,e 2'+34*$e
555.1 S respecte regulile de
igien personal !i de
preenire a 'm-olnirilor
e+erciii-(oc de recunoa!tere !i asam-lare pe ppu!i a segmentelor
corpului uman/
(ocuri de rol pentru e+ersarea regulilor de igien personal !i a
organelor de sim )splatul pe m.ini% urechi% pr% tiatul unghiilor etc.*/
e+erciii-(oc de e+ersare a normelor de igien &ilnic )dimineaa% la
pr.n&% seara% sptm.nal*/
e+erciii-(oc pentru preenirea eentualelor rniri 'n timpul
actiitilor)c&turi% loiri cu o-iecte% 'nepturi% tieturi% arsuri*/
(ocuri pentru con!tienti&area consecinelor anumitor gesturi
periculoase )loit% aruncat% 'nepat% &g.riat cu diferite o-iecte*= :Ce se
poate 'nt.mplaB;/
e+erciii-(oc pentru formarea unor comportamente de preenire a
'm-olnirii)splatul m.inilor% a fructelor,legumelor 'nainte de mas%
fier-erea laptelui,crnii la foc mic% eitarea consumului de alimente
alterate% ou% medicamente etc.*/
e+erciii-(oc pentru formarea unor deprinderi simple 'n acordarea
primului a(utor 'n ca& de rniri/
concursuri pe teme sanitare/ :Sanitarii pricepui;/
e+erciii-(oc pentru formarea comportamentelor de eitare a a-u&ului
se+ual/
pre&entarea de materiale,casete ideo pe tema -olilor cu transmisie
se+ual/
e+erciii de pre&entare a metodelor !i mi(loacelor contraceptie/
555.2 S e+ecute actiiti
simple pregtitoare pentru
'nsu!irea unei meserii
e+erciii practice de utili&are a unor unelte simple)ciocanul% cle!tele%
pila de unghii% perforatorul etc.*/
e+erciii practice de coasere a nasturilor% tiului,man!etei% c.rpit
ciorapi etc./
actiiti practice de preparare a unei pr(ituri, reete simple= -ile cu
FF
nuc% salata de fructe% salate de legume/
actiiti practice de igieni&are !i 'nfrumuseare a spaiilor !colare=
mturat% splat% scuturat% !ters praful% ruit% opsit etc./
actiiti practice 'n grdina !colii= gre-lat% adunat gunoiul% spat%
plantat% ruit copacii/
actiiti practice de str.ngere !i sortare a de!eurilor )h.rtie% sticl%
materiale plastice*/
555.3 S utili&e&e
informaiile !i sericiile
pu-lice
(ocuri de e+presie corporal,mimico-gestual pentru manifestarea
preferinei pentru un o-iect,lucru etc./
e+erciii de recunoa!tere a mesa(ului de pe etichetele din -uctrie
!i maga&in)sare% &ahr% oet% diluant% clor% preul etc*/
citirea etichetelor de pe diferite produse alimentare,nealimentare/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a indicatoarelor ce semnalea&
pericole= :Pericol de electrocutare;/ :1tra;= :Pericol de moarte; etc./
e+erciii-(oc de recunoa!tere a indicatoarelor 'nt.lnite 'n diferite
instituii pu-lice= :5ntrare,ie!ire;/ :Aoaleta;/ :#umatul inter&is;/
:Spital;/ :Poliie; etc./
e+erciii-(oc de e+ecutare a unei sarcini ce comport o succesiune
de dou% trei sau mai multe aciuni)de e+emplu :mergi la li-rrie !i
cumpr un caiet dictando% o cutie de creioane colorate !i le duci
doamnei....;*/
e+erciii practice de folosire a telefonului pu-lic pentru a apela
persoane cunoscute)prini% frai% profesor-diriginte% asistent social etc*/
e+erciii practice de utili&are a crii de telefoane,Pagini aurii/
i&itarea unui supermarVet !i folosirea unor dotri pu-lice= scri
rulante% lift% automate pu-lice/
scrierea unei felicitri,cri po!tale !i folosirea sericiilor po!tale/
i&ite 'n instituii de cultur% pu-lice !i uniti economice/
C. CONINUTURI TEMATICE
FH
I. FORMAREA AUTONOMIEI PERSONALE
a* Corpul omenesc)schema corporal% organele corpului !i funciile lor*
-* 9uto'ngri(ire)igiena personal*
c* $m-rcatul !i 'ntreinerea hainelor
d* $nclatul !i 'ntreinerea 'nclrilor
e* Serirea mesei !i 'ntreinerea eselei
f* Produse alimentare
g* 2ocuina )tipuri% dependine% funcii% mo-ilierul specific*
h* $ntreinerea camerei de locuit
i* 7ri(a pentru propria sntate )cunoa!terea !i eitarea factorilor de risc din mediu%
acordare primului a(utor 'n ca& de rniri*
II. AUTONOMIA PERSONAL N MEDIUL AMDIANT
a* #amilia )alctuire% relaii de rudenie% pregtirea pentru iaa de familie prin actiiti
gospodre!ti*
-* 9utonomia !colar )organi&are% orientare spaial% persoane de referin pentru elei*/
c* 9utonomia 'n afara clasei !i a !colii )deplasarea autonom*
d* Cunoa!terea mediului social ur-an !i rural )am-iana stradal% instituii pu-lice% de
sntate !i de cultur% personalul !i rolul 'ndeplinit*
e* Di(loace de transport
f* 9ctiiti umane specifice ieii sociale )&ile de munc% &ile de odihn% &ile de
sr-toare% &ile festie*
III. EEERSAREA COMPORTAMENTELOR DE AUTOSERVIRE I DE
PREGTIRE N VEDEREA NSUIRII UNEI MESERII
a* 9ctiiti de gospodrire 'n interiorul !i e+teriorul locuinei
-* 9ctiiti practice de preprofesionali&are
c* 9ctiiti de folosire a informaiilor !i sericiilor pu-lice
FK
FJ
D. LIST DE COMPETENE
2a sf.r!itul ciclului primar !i gimna&ial% fiecare ele a doedi urmtoarele deprinderi !i achi&iii=
DD DDS DDD
5- 5O St 'n diferite po&iii )'n picioare% !e&.nd% culcat*.
Se deplasea& autonom pe distane scurte.
Comunic anumite neoi prin diferite reacii er-ale !i , sau
comportamentale.
E+ecut gesturi de -a& la comand )a!ea&-te% ridic-te%
'nchide,deschide dulapul etc.*.
5ndic 'n manier proprie &onele dureroase !i sen&aiile proprii.
Solicit adultului% 'n manier personal% m.ncare sau -utur.
Dn.nc !i -ea% asistat de adult.
Danifest independen la mas ) folose!te un tac.m% -ea din
can *
Se deplasea& autonom 'n camera sa% 'n clas.
Se a!ea& !i se ridic singur din pat% din -anc.
Solicit er-al !i, sau noner-al s mearg la toalet.
Danifest autonomie parial la toalet.
Se 'm-rac !i se de&-rac% 'n manier personal% cu haine date.
Se 'ncal !i se descal% asistat.
Se spal pe dini% pe m.ini% pe fa.
Se deplasea& 'n diferite moduri !i ritmuri.
6ea !i mn.nc singur% utili&.nd tac.muri adecate.
$!i poart singur de gri( la mas.
Este autonom 'n deplasarea 'n medii familiare )cas% clas% !coal
etc*.
3tili&ea& toaleta% ori de c.te ori are neoie.
Se autosere!te la toalet.
Se 'm-rac adecat !i se de&-rac singur de haine.
Se 'ncal !i se descal singur.
$!i ordonea& hainele 'n cuier sau dulap.
#olose!te o-iectele de igien personal ) spun% prosop% h.rtie
igienic% periua de dini etc*.
Se spal singur )pe m.ini% pe fa% pe corp etc*.
9ran(ea& !i str.nge masa.
5ndic !i er-ali&ea& 'n manier proprie &onele dureroase !i
sen&aiile proprii/
8ecunosc !i denumesc o-iectele de u& personal)o-iectele de
toalet% 'm-rcminte% 'nclminte* !i mo-ilierul dintr-o
HI
#olose!te prosopul !i h.rtia igienic% pentru a se !terge la -aie.
Se pre&int 'n manier proprie.
9ran(ea& 'n manier proprie% o-iectele personale )haine% (ucrii
etc*.
9re gri( de propriile (ucrii ) le adun% le str.nge etc*
3tili&ea& mi(loacele de transport 'n comun asistat% pentru a
merge 'n dierse locuri.)la !coal% acas etc*
locuin,sala de clas/
Se pre&int 'n manier proprie )nume% prenume% unde locuie!te%
clasa unde 'na% numele prinilor% .rsta*/
Derge ne'nsoit 'n ecintatea locuinei,!colii% fr a traersa
str&i.
Se deplasea& cu micro-u&ul !colar% asistat.
8eali&ea& actiiti de auto'ngri(ire la indicaia
adultului,supraeghea.
Eit unele pericole 'n timpul actiitii.
Particip la mici actiiti casnice )pus,str.ns masa% mturat%
scuturat% !ters praful*.
Particip la actiiti gospodre!ti 'n afara clasei,locuinei )str.ns
h.rtii% adunatul gunoielor*.
8spund la telefon 'n manier proprie.
O- O555 Se deplasea& 'n diferite moduri !i ritmuri.
6ea !i mn.nc singur% utili&.nd tac.muri adecate.
$!i poart singur de gri( la mas.
Este autonom 'n deplasarea 'n medii familiare )cas% clas% !coal
etc*.
3tili&ea& toaleta% ori de c.te ori are neoie.
Se autosere!te la toalet.
2ocali&ea& pe propria persoan segmente !i principalele organe
ale corpului omenesc% preci&.nd rolul lor.
3tili&ea& adecat o-iectele de u& personal 'n funcie de
tre-uine)mrime% se+% starea de igien% oca&ii speciale*.
8ecunosc o-iectele !i aparatele de u& casnic% preci&.nd utilitatea
lor.
Pre&int date referitoare la propria persoan !i familie)data% luna
H1
Se 'm-rac adecat !i se de&-rac singur de haine.
Se 'ncal !i se descal singur.
$!i ordonea& hainele 'n cuier sau dulap.
#olose!te o-iectele de igien personal ) spun% prosop% h.rtie
igienic% periua de dini etc*.
Se spal singur )pe m.ini% pe fa% pe corp etc*.
8eali&ea& actiiti de auto'ngri(ire la indicaia
adultului,supraeghea.
9ran(ea& !i str.nge masa% 'n manier proprie.
5ndic !i er-ali&ea& 'n manier proprie &onele dureroase !i
sen&aiile proprii/
8ecunosc !i denumesc o-iectele de u& personal)o-iectele de
toalet% 'm-rcminte% 'nclminte* !i mo-ilierul dintr-o
locuin,sala de clas/
Se pre&int 'n manier proprie )nume% prenume% unde locuie!te%
clasa unde 'na% numele prinilor% .rsta*/
Derge ne'nsoit 'n ecintatea locuinei,!colii% fr a traersa
str&i.
Eit unele pericole 'n timpul actiitii.
Particip la mici actiiti casnice )pus,str.ns masa% mturat%
scuturat% !ters praful*.
!i anul na!terii% adresa% numele frailor*.
8ecunosc principalele instituii pu-lice !i rolul lor)!coala% spital%
poliia% pompieri*.
9ran(ea& singuri masa/
Seresc singuri anumite produse alimentare.
Derg singuri pe drumul cas-!coal% respect.nd regulile de
circulaie.
8espect regulile de comportament ciili&at pe strad !i 'n
mi(loacele de transport.
Se 'm-rac adecat situaiei% aleg.nd hainele preferate.
#ac mici cumprturi simple% la maga&ine din cartier primind
restul corect.
8espect totdeauna regulile minime de igien personal !i de
preenire a 'm-olnirilor.
3tili&ea& unele aparate electrocasnice 'n reali&area actiitilor
gospodre!ti.
Particip la actiiti 'n afara locuinei)au gri( de animale% str.ng
recolta din grdin etc.*.
#olosesc telefonul pentru a apela persoane cunoscute.
H2
Particip la actiiti gospodre!ti 'n afara clasei,locuinei )str.ns
h.rtii% adunatul gunoielor*.
8spund la telefon 'n manier proprie.
H3
SOCIALIZAREA
A. ODIECTIVE CADRU>
I. S"!)l*$e* *)"&%)'&*7"e$1 %)'&*7"e$ %el&$l*l4 7 * !e,)l)
2'%&'A)$3"&$
II. F&$!*$e* 7 ,e9+&l"*$e* %*(*%"34l&$ ,e &-0e$+*$e-e?(l&$*$e 7 *,*("*$e
l* $e*l"*"e* 2'%&'A)$3"&*$e
III. E?e$0*$e* *-l"34l&$ 7 %&!(&$"*!e'"el&$ 6&$!*"e 2' 0")*4 %&'%$e"e ,e
+*43
D. ODIECTIVE DE REFERIN I EEEMPLE DE ACTIVITI DE
NVARE>
I. S"!)l*$e* *)"&%)'&*7"e$1 %)'&*7"e$ %el&$l*l4 7 * !e,)l) 2'%&'A)$3"&$
O-e%"+e ,e
$e6e$'43
E?e!(le ,e *%"+"34 ,e 2'+34*$e
5.1 S cunoasc
datele de identificare
personale !i ale
mem-rilor familiei
e+erciii-(oc de autopre&entare= :Eu m numesc....% 'n 'n
clasa..% la !coala.....% locuiesc ...% am .rsta.....m-am nscut 'n
data de....;/ :9st&i m simt.....;/
e+erciii-(oc de pre&entare a propriei familii )nume !i
prenume prini% frai% surori% rude apropiate*= :#amilia mea;/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a propriilor trsturi fi&ice=
:Eu sunt.... !i am ochii....% prul....% statura....% ;/ :9cesta sunt
eu;/ :Cum art euB;/ :8eclam personal;/ :9utoportretul;/
e+erciii-(oc de e+primare a opiniei personale pentru
o-iecte,lucruri,fiine,actiiti= :Eu sunt....!i-mi place s fac
a!a)gest*...;/ :1-iectele mele preferate;/ :$mi place s........%
nu-mi place s......;/ :Eu sunt...!i-mi place s mn.nc....,s m
'm-rac cu......;/ :$mi place....% pentru c.....;/ :Cine sunt euB;/
:Cele mai importante lucruri despre mine;/
5.2 S cunoasc date
legate de persoanele
e+erciii-(oc de pre&entare a persoanelor de referin
pentru copil, ele= :Eu sunt )'ntor,profesor*.....% ei sunt
H"
din microgrupurile
sociale )cadre
didactice% colegi*
)numele eleilor*.....;/ :Cum o,'l cheam.....)coleg% cadru
didactic*;/ :S facem cuno!tin;/ :Eu !i colegii mei;/
e+erciii-(oc de identificare a asemnrilor,deose-irilor
dintre ei= :Prin ce ne asemnm,deose-imB;/ :O.ntoarea de
oameni;/ :Aoi care au....% s treac 'n partea st.ng;/ :Ce ai
schim-a la elB;/ :Pur !i simplu diferit;/
e+erciii-(oc de identificare a asemnrilor, deose-irilor
'ntre el !i alte ieuitoare )animale% plante% psri etc*= :Ne
asemnm, deose-im prin...;/
e+erciii-(oc de e+primare a preferinei pentru anumite
persoane= :Eu !i prietenii mei;/ :Cum m d colegiiB;/
5.3 S identifice
trsturi,
caracteristici la
propria persoan !i
la ceilali
e+erciii-(oc de identificare a trsturilor, caracteristicilor
repre&entate imagistic= :Ea, el este.....)harnic% lene!% o-ra&nic%
cuminte% darnic% &g.rcit etc.*;/
e+erciii-(oc de recunoa!tere,pre&entare a propriilor
trsturi,caracteristici= :Cum sunt euB;/ :Cu cine m
asemnB;/
poestiri terapeutice/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a calitilor !i defectelor
proprii !i ale celorlali= :S ne ludm;/ :Spune un lucru -un
despre ea, el;/ :Ce-mi place la tine^;/ :Ce nu-mi place la
tine^;/ :Ce a! schim-a la tine^;/
5." S cunoasc !i s
denumeasc stri !i
sentimente umane
e+erciii-(oc de identificare a emoiilor umane% cu material
intuiti)esel% trist% o-osit% mirat% neros% ru!inos etc.*/
e+erciii-(oc de imitare a diferitelor stri suflete!ti= :# ca
mine;/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a emoiilor proprii !i la
ceilali% 'n dierse conte+te= :Cum te simi c.nd...)prime!ti un
cadou% pier&i un o-iect 'ndrgit etc*B;/ :Eu m supr dac...;/
:Cum se simteB;/
e+erciii-(oc de e+primare a unor stri diferite% utili&.nd
H0
acela!i sunet% cu.nt sau propo&iie/
e+erciii de e+primare a strilor suflete!ti% utili&.nd (ucrii
!i,sau ppu!i, marionete etc.= :Aeatru de ppu!i;% :D.inile
fermecate;/
e+erciii-(oc de mimare a strilor= :E+prim emoiile;/ :Ce
spune mimulB;/ :Strada cu surpri&e;/
II. F&$!*$e* 7 ,e9+&l"*$e* %*(*%"34l&$ ,e &-0e$+*$e-e?(l&$*$e 7 *,*("*$e l*
$e*l"*"e* 2'%&'A)$3"&*$e
O-e%"+e ,e
$e6e$'43
E?e!(le ,e *%"+"34 ,e 2'+34*$e
55.1 S e+erse&e
deprinderile de
comportare ciili&at
'n medii familiale )'n
familie% la !coal*
e+erciii-(oc de utili&are a salutului 'n raport de momentele
&ilei% persoane% diferite situaii !i oca&ii/
e+erciii-(oc de utili&are a formulelor de politee 'n adresare=
:Cum ne adresmB;/ :Ae rog% mulumesc% cu plcere% m scu&ai%
'mi permitei;/
e+erciii-(oc de asumare a unor responsa-iliti 'n
familie,clas= :Cum 'mi a(ut priniiB;/ :Cum 'mi a(ut colegiiB;/
:Cine poate fi !efB;/
(ocuri de rol= :Eu-acas !i la !coal;/ :$n familie;/ :De-a
!coala;/
e+erciii-(oc de recunoa!tere a eniturilor !i cheltuielilor unei
familii= :6ugetul familiei;/
55.2 S e+erse&e
deprinderile de
comportare ciili&at
'n diferite medii
sociale !i conte+te
e+erciii-(oc de utili&are a formulelor de adresare 'n diferite
conte+te )la maga&in% la medic% la cofetrie% la telefon% la -iseric
etc.*/
e+erciii-(oc de adaptare a comunicrii la diferite situaii%
conte+te% parteneri de dialog)utili&.nd adecat formulele de
adresare% tonul ocii% coninutul mesa(ului !i lim-a(ul noner-al*/
(ocuri de rol= :2a telefon;/ :Pe strad;/ :2a cumprturi;/
:Serim masa 'n ora!;/ :$n i&it; % :2a doctor;/ :2a 'nt.lnire cu
HF
prietena,prietenul; etc./
e+erciii-(oc de difereniere a comportamentelor corecte de
cele gre!ite= ;Cine a gre!itB De ceB;/ :Ce ie nu-i place altuia
nu-i face^;/ :Ce a fcut -ine,ruB;/
55.3 S identifice
tipuri de relaii
interumane 'n
conte+te diferite
e+erciii-(oc de recunoa!tere a principalelor relaii umane
'ntre persona(ele cunoscute din te+te naratie ):#ata -a-ei !i fata
mo!ului;/ :Cenu!reasa;/ :Capra cu trei ie&i; etc.*/
e+erciii-(oc de identificare a relaiilor interumane 'n situaii
concrete de ia= :Spune care 'i sunt prietenii;/ :Cum ne
alegem prieteniiB/ :Oiaa 'n familie;/ :8elaia fete--iei;/
:Declaraii de dragoste;/ :Prima 'nt.lnire cu o,un fat,-iat; etc./
e+erciii-(oc de empati&are= :Dac a! fi un animal,floare% a!
rea s fiu....% pentru c.....;/ :Desene sim-ol;/ :Ce-i sugerea&
melodiaB;/
III. E?e$0*$e* *-l"34l&$ 7 %&!(&$"*!e'"el&$ 6&$!*"e 2' 0")*4 %&'%$e"e ,e +*43
O-e%"+e ,e $e6e$'43 E?e!(le ,e *%"+"34 ,e 2'+34*$e
555.1 S respecte
regulile impuse 'n
micro !i
macrogrupurile sociale
e+erciii-(oc de identificare, sta-ilire a normelor, regulilor sociale ce
tre-uiesc respectate acas,'n clas,la !coal,societate= :8eguli 'n familie;/
:$ndatoririle !i drepturile eleului 'n !coal;/ :8egulamentul clasei;/ :8eguli
de respectat 'n timpul (ocului;/ :Ce sunt legileB;/ :Despre delincena
(uenil;/
e+erciii-(oc de e+ersare a regulilor !i rolurilor de lucru 'n grup= :Cine este
liderulB;/ :Construcia original;/ :#a-rica; etc./
e+erciii-(oc de re&olare a unor situaii conflictuale= :Cum este mai -ine s
procedaiB;/ :7sii soluii pentru a re&ola conflictul;/ :Cui pot cere a(utorB;/
555.2 S e+prime opinii
personale legate de
persoane, 'nt.mplri,
eenimente, situaii
date
e+erciii-(oc de luare a unor deci&ii 'n situaii pro-lem/
e+erciii-(oc de argumentare a unor deci&ii,comportamente 'n dierse
situaii/
anali&a comportamentelor unor persoane,persona(e din filme% diafilme etc./
e+erciii-(oc de creare a unor situaii pro-lem= :Ce s-ar 'nt.mpla dac...B;/
HH
555.3 S participe la
actiiti educatie
e+tra!colare !i 'n afar
de clas
concursuri sportie% interclase-inter!coli/
i&ite 'n= parcuri% mu&ee% instituii pu-lice% maga&ine% piee/
actiiti practice promoare a comportamentelor !i normelor ecologice=
:4iua Pm.ntului;/ :4iua apelor;/ :2a picnic; etc./
cercuri educatie pe centre de interes )pictur% dansuri populare !i moderne%
teatru% confecionarea de o-iecte din h.rtie% 'mpletituri% custuri etc.*/
organi&area de ser-ri !colare% teatru de animaie% dramati&ri/
aniersarea unor &ile semnificatie pentru elei)&ile onomastice% &ile de
na!tere% -anchet*/
i&ionri= spectacole mu&icale% filme% teatre% emisiuni AO/
e+cursii/
C. CONINUTURI TEMATICE
Norme de comportare ciili&at
Salutul 'n raport de momentele &ilei% persoane% diferite situaii !i oca&ii
#ormule de politee 'n adresare
Deprinderi de comportare ciili&at 'n locuri% instituii pu-lice% oca&ii
speciale.
8elaii de adaptare% integrare 'n micro !i macro grupuri sociale
8elaii de familie
8elaii 'n grupul !colar
8elaii 'n comunitate )legile !i consecinele nerespectrii lor%
delincena (uenil*.
8elaii interumane
8elaii 'ntre se+e
Oiaa de familie
9ctiiti educatie e+tra!colare !i 'n afar de clas= i&ite% ser-ri !colare% i&ionri%
cercuri educatie%e+cursii.
HK
D. LIST DE COMPETENE
2a sf.r!itul ciclului primar !i gimna&ial% fiecare ele a doedi urmtoarele deprinderi !i achi&iii
DDS DDD
5-5O Se pre&int 'n manier proprie.
5ndic er-al, noner-al recunoa!terea anumitor persoane !i
medii familiare.
Comunic anumite neoi prin diferite reacii er-ale,
comportamentale.
Solicit% 'n manier personal a(utorul adultului.
Particip er-al, noner-al la (ocurile simple 'n grup.
Se conformea& la un set minim de reguli.
9re reacii de eitare a unor pericole eidente.
9ccept actiitatea !colar.
Danifest reacii noner-ale, noner-ale la pre&ena unor
persoane sau anumite conte+te.
3tili&ea& formule u&uale de salut er-al, noner-al.
Se pre&int 'n manier proprie )nume !i prenume% numele
!i prenumele prinilor% !coala% clasa% localitatea, satul*.
Particip la (ocuri de grup )participant acti, pasi%
iniiator*.
Sunt responsa-ili pentru o anumit actiitate acas, 'n
clas.
Eit pericole.
Particip acti la actiitatea !colar.
Se conformea& la un set minim de reguli% 'n anumite
conte+te )familie% !coal% locuri pu-lice*.
$!i e+prim er-al, noner-al ata!amentul fa de persoane
cunoscute.
E+prim strile emoionale 'n manier personal.
$!i e+prim opinia personal % la solicitare.
Se 'ngri(esc de propria imagine 'ndrumat de adult%
respect.nd reguli minime de igien personal.
Particip la (ocuri de rol% imit.nd comportamentele
HJ
adulilor.
3tili&ea& adecat formule de salut !i adresare politicoas%
'n situaii familiare )'n clas% acas% pe strad etc.*.
O-
O555
Se pre&int 'n manier proprie )nume !i prenume% .rsta% numele
!i prenumele prinilor% !coala% clasa% localitatea, satul*.
Particip la (ocuri de grup )participant acti, pasi% iniiator*.
3rmea& instruciuni clare% consecutie.
Sunt responsa-ili pentru o anumit actiitate acas, 'n clas.
Eit pericole.
Particip acti la actiitatea !colar.
8espect un set minim de reguli de comportament 'n anumite
conte+te )familie% !coal% locuri pu-lice*.
E+prim strile emoionale 'n manier personal.
$!i e+prim er-al, noner-al ata!amentul fa de persoane
cunoscute.
$!i e+prim opinia personal % la solicitare.
Se 'ngri(esc de propria imagine 'ndrumat de adult% respect.nd
reguli minime de igien personal.
Particip la (ocuri de rol% 'n manier proprie.
3tili&ea& adecat formule de salut !i adresare politicoas% 'n
situaii familiare )'n clas% acas% pe strad etc.*.
Se pre&int 'n manier proprie )nume !i prenume% numele
!i prenumele prinilor% !coala% clasa% localitatea, satul%
adresa etc.*.
Particip acti !i iniia& (ocuri 'n grupul de colegi% la
actiitatea !colar.
$!i manifest preferina pentru alegerea unui anumit tip de
(oc.
Sunt responsa-ili pentru o anumit actiitate acas,la
!coal.
8espect drepturile !i lucrurile altora.
E+prim diferite stri emoionale )eselie% -ucurie%
suprare% furie% nero&itate etc.*.
Sesi&ea& potenialele pericole.
Danifest gri( pentru o-iectele !i inuta estimentar% din
proprie iniiati.
8espect reguli de comportament 'n diferite conte+te
)familie% !coal% locuri% pu-lice% oca&ii speciale*.
$!i adecea& comunicarea la partener !i conte+t% utili&.nd
KI
formule de politee.
$!i e+prim ata!amentul% afeciunea fa de dierse
persoane.
7sesc soluii pentru a o-ine lucrul dorit.
E+prim opiniile personale% la solicitare argument.nd
alegerea.
K1
:. S"$)%")$ ,e *%"+"*"e (e'"$) 2'+34*"$e*86&$!*$e* 7 ,e9+&l"*$e*
%&!(&$"*!e'"el&$ (e$0&'*le 7 0&%*le.
<. S"), ,e %*9.
STUDIU DE CAZ NR. 1
%.Prezentarea cazuluiG
D. D. D.% -iat% nscut la 1J. 5]. 1JJJ% 'n 5a!i. 9 'nceput terapia logopedic la
.rsta de Fani !i F luni.
2. AnanezaG
Sarcina a aut o eoluie normal. Na!tere natural la H luni% ft prematur- 1%"IIg.
#recente rceli tratate cu gentamicin !i Vanamicin )anti-iotice ototo+ice*.
Derge 'n (urul .rstei de 1 an. $nt.r&iere 'n apariia or-irii < primul cu.nt este
rostit la 1 an !i F luni. 2a 0 ani merge la grdini unde s-au o-serat% pe l.ng
dificultile de or-ire% !i deficiene de au&. 8elaiona -ine 'n colectiul de copii% dar
'nt.mpina greuti 'n reali&area sarcinilor instructi < educatie.
2a un control medical amnunit se pune diagnosticul de hipoacuzie edie
)urechea dreapt* !i hipoacuzie se-er. )urechea st.ng* !i este prote&at )urechea st.ng*
!i se indic 'nceperea terapiei logopedice.
!. Ancheta social.G
Prinii au studii medii. Aatl% 3J ani% este plecat perioade 'ndelungate de timp s
lucre&e 'n strintate% iar mama% 3I ani% este casnic )a renunat la serici pentru a aea
gri( de copii*. Dai are un frate% 0 ani% care manifest o dislalie <pro-a-il de eoluie-
fr deficit auditi. Condiiile de locuit sunt -une% apartament 2 camere% la -loc.
Condiiile de igien psihic sunt corespun&toare% de!i copilul este relati priat
de autoritatea patern. 8elaia dintre mam !i copil este foarte -un% aceasta comunic.nd
K2
-ine cu copilul !i manifest.nd preocupri constante pentru a-l spri(ini 'n corectarea
or-irii% 'ncura(.ndu-l !i sacrific.ndu-se pentru reu!ita lui.
+. EEaenul soaticG
Pre&int o de&oltare statural% ponderal !i toracic normal.
5. EEaenul psihopedagogicG
2a nielul proceselor cogniti-e% de&oltarea este corespun&toare rstei
cronologice. Copilul este capa-il% pe planul g.ndirii% s opere&e cu sim-oluri er-ale%
completate 'ns de i&ualitate !i concret. $n reali&area diferitelor sarcini de 'nare apar
elemente ale g.ndirii intuitie% cu un anume deficit 'n anali&a sarcinilor% amestecul
condiiilor eseniale ale pro-lemelor cu cele neeseniale etc. Este capa-il s e+plice prin
cuinte proprii relaii% caracteristici% asemnri !i deose-iri etc.
1peraiile logice )anali&a !i sinte&a* se desf!oar preponderent cu suport concret
< deoarece sunt implicate !i aspecte ale or-irii orale care nu au fost accesi-ile copilului
sau care sunt insuficient e+ersate. 7enerali&area !i a-stracti&area se reali&ea& la nielul
admis de sen&orialitate% copilului fiindu-i accesi-ile un numr redus de concepte.
Comparaiile pe care le reali&ea& pornesc de la concret.
5niial% (udecata !i raionamentul se reali&au preponderent pe -a& de imagini% dar%
terapia logopedic !i antrenamentul er-al reali&at 'n leciile din clas% au contri-uit la
sporirea intereniei actie a lim-a(ului.
8eoria comport apro+imati acelea!i caracteristici cu ale normalului au&itor <
'n sfera afecti !i motorie. Demoria cogniti- er-al se de&olt mai lent% dar memoria
i&ual- motric !i afecti este mai -ine de&oltat.
Atenia este% 'n general% sta-il% iar capacitatea de concentrare este medie )scade
pe fondul o-oselii sau intereniei factorilor pertur-atori*.
9re o -oin. relati puternic% reu!ind s se mo-ili&e&e atunci c.nd i se cere.
Din punct de edere a)ecti-% manifest uneori refu&ul de a or-i 'n pre&ena unor
persoane% tocmai pentru c anticipea& greuti de articulare !i 'nelegere a mesa(elor
rostite.
K3
$oportaentul este% 'n general% po&iti. Cola-orea& cu profesorul
psihopedagog !i cu 'ntoarea. 5nterin scurte perioade de negatiism 'n relaiile cu
mama. $n colecti este -ine integrat% succesul mo-ili&.ndu-l !i amplific.ndu-i neoia de
comunicare.
F. EEaenul logopedicG
a*@i>a7ul oralG
deficit gra la nielul au&ului fonematic%apr.nd o serie de fenomene specifice
dislaliei polimorfe )de factur audiogen*/
- 'nelege cu dificultate sau eronat coninutul cuintelor% acestea rm.n.ndu-i de multe
ori neclare !i gener.nd confu&ii !i 'nlocuiri/
- dificulti le+icale% morfologice !i sintactice% datorit confu&iilor !i 'nlocuirilor din
cu.nt/
- omite sunete% pronun sunetele deformat% neclar )siflantele% !uiertoarele% africatele*%
'nlocuie!te sunetele pe care nu !tie cum s le articule&e corect% confund frecent
sunetele sonore cu cele surde/
- dificultai grae 'n redarea ideilor 'ntr-o succesiune logic% coerent !i corect)ceea ce
a fost unul din considerentele pentru care a fost dignosticat iniial cu 'ntar&iere
mintal u!oar*/
>4@i>a7ul scrisG
- motricitatea fin a m.inii fiind 'n general -ine de&oltat% poate e+ecuta )relati*
corect elementele grafice/
- desenul acestui copil semnalea& pre&ena unui comple+ de inferioritate= plasarea
omului 'n colul din st.nga sus al foii% disproporionalitatea 'ntre prile corpului
redate grafic% simplitate !i schematism/
'4 EEaenul neuropsihiatric=
K"
Dislalie audiogen pe fondul hipoacu&iei seere !i 'nt.r&iere u!oar 'n de&oltarea
mintal )acest ultim diagnostic fiind infirmat pe parcursul terapiei logopedice*.
=4 (iagnostic logopedicG
Dislalie polimorf pe fondul hipoacu&iei medii )urechea dreapt* !i seere )urechea
st.ng*.
&4 PrognosticG
Eoluie mai lent 'n reali&area articulrii corecte a sunetelor pronunate
defectuos)datorit deficitului auditi* dar mai -un 'n ceea ce prie!te de&oltarea
oca-ularului acti !i a pro-a-ilitii de a opera cu acele categorii le+icale !i semantice
specifice .rstei cronologice.
%04 #ecoand.riG
a* gimnastic fonoarticulatorie !i respiratorie/
-* antrenarea !i de&oltarea deprinderii de citire la-ial !i pronunare imitati a
cuintelor/
c* e+ersarea !i interiori&area anali&ei !i sinte&ei fonetice la niel de fonem,grafem%
sila-% cu.nt !i propo&iie.
%%4 :erapia logopedic.G
E+erciiile logopedice au 'nceput cu gimnastica fonoarticulatorie% care a continuat%
de altfel% pe tot parcursul terapiei. S-au desf!urat i e+erciii de educare a echili-rului
inspir-e+pir% de or-ire ritmic !i e+presi )onomatopee% inter(ecii% comen&i er-ale*% de
antrenare a au&ului fonematic. S-au importat sunetele pronunate defectuos )s-!% -&% c-g%
t-d*% !i a grupurilor de sunete )ce% ci ge% gi ghe% ghi* prin folosirea procedeelor logopedice
specifice% insist.ndu-se !i pe diferenierea fonematic.
S-a asociat apoi fenomenul pronunat corect cu sim-olul su grafic )grafemul*.
#onemele au fost apoi introduse 'n sila-e% apoi 'n cuinte% 'n po&iie iniial% final !i
median% fc.ndu-se permanent e+erciii de citire la-ial% antrenament fonoarticulator !i
K0
anali& !i sinte& fonetic. De altfel% principala metod folosit a fost cea fonetic
analitic- sitetic.
S-a urmrit !i adaptarea de ctre copil a unei intonri% a unui ritm !i accent
adecat al or-irii orale reflectate. Dup automati&area sunetelor deficitare s-au pronunat
cuinte momo !i polisila-ice% pe -a&a unui suport intuiti care s-i stimule&e% antrene&e !i
s-i 'm-ogaeasc copilului oca-ularul acti.
S-a trecut apoi la monitori&area unor scurte poe&ii,strofe !i la recitarea acestora
cu intonaia corespun&toare educ.ndu-se !i lim-a(ul noner-al )mimic% gestic%
pantomimic*% cu rol de susinere a celui er-al )folosit preponderent*. Copilul a fost
antrenat 'n (ocuri de folosire a propo&iiilor simple% apoi de&oltate% la 'nceput pe -a&a
unui suport intuiti <(oc LSculeul fermecat^;% L7hice!te cu.ntul^; % LCompletea&
propo&iia^; etc. - apoi s-au automati&at deprinderile de e+primare corect% e+presi% !i
chiar nuanat din punct de edere semantic% 'n poestiri% lecturi% dup imagini%
memori&ri !i alte e+erciii le+icale.
%24 E-oluia pe parcursul terapiei=
Pe parcursul terapiei copilul a aut o eoluie foarte -un% chiar spectaculoas
pentru anumite perioade% cu progrese i&i-ile 'n 'm-ogirea oca-ularului acti% 'n
de&oltarea grafismului% doedind o memorie -un% !i capaciti de anali&% sinte&%
comparare !i chiar a-stracti&are. 9ceste manifestri cognite au infirmat diagosticul pus
iniial de ctre psiholog% care testase copilul !i care constatase psihometric un u!or decala(
fa de normalitatea mintal specific .rstei. 9cest diagnostic se putea datora% 'n fapt
strii psihice a su-iectului la 'nceputul terapiei )comple+ de inferioritate% chiar -loca(e !i
negatiism 'n comunicare* !i 'n mod sigur% capacitii e+trem de sc&ute de 'nelegere a
or-irii interlocutorului )implicit a sarcinii de lucru date*% copilul nefiind prote&at 'n
momentul diagnosticului.
5mportarea sunetelor pronunate defectuos% sau a celor omise s-au fcut 'ntr-un
timp relati scurt% logopedul manifest.nd o oin foarte -un cooper.nd cu profesorul
psihopedagog. De asemenea% e+ercitiile logopedice au fost continuate !i acas% 'mpreun
cu mama care a insistat asupra unor sarcini terapeutice accesi-ile !i special trasate de
ctre profesorul psihopedagog)e+erciii simple de gimnastic fonoarticulatorie !i de
KF
educare a echili-rului inspir-e+pir% e+erciii de pronunare reflectat a fenomenelor
importate !i consolidate de memori[are !i recitare e+presi% de consolidare a e+primrii
er-ale e+presie !i ritmice.
$n condiiile 'n care terapia logopedic a fost de trei !edine sptm.nal% apoi
dou% s-au o-serat progrese la nielul tuturor aspectelor or-irii orale. ?i 'n ceea ce
prie!te actiitatea de antrenament grafic !i de scriere a grafismelor% eoluia copilului a
fost foarte -un% 'ntrit fiind !i de autamati&area corectitii de anali& !i sinte&
fonetic. 9u mai persistat gre!eli !i confu&ii% omisiuni !i 'nlocuiri ale finalului unor
cuinte polisila-ice !i 'n special a termenilor,categoriilor semantice care nu au fost
folosite 'n mod u&ual. Eoluia acestui copil pe 'ntreg parcursul terapiei logopedice a fost
principalul moti pentru care orientarea !colar a fost spre !coala o-i!nuit)integrare
indiidual far program !colar adaptat doar cu monitori&area ca&ului% continuarea
terapiei logopedice !i cooperarea 'ntoarei cu profesorul psihopedagog.
Copilul a terminat clasa 5 la o !coal din Aome!ti% (ud. 5a!i% cu re&ulate -une la
lim-a rom.n !i matematic !i foarte -une le disciplinele de educaie plastic !i a-ilitate
manual. Dac perioada prea-ecedar nu ia ridicat pro-leme deose-ite% pe parcursul
semestrului 55)deci pentru o perioad a-ecedar !i posta-ecedar* au aprut unele
dificulti % manifestate doar 'n dictri. Deficitul mediu !i seer la nielul au&ului 'l
'mpiedic% 'nc% d s perceap !i s discrimine&e corect 'ntre cuinte. $n acest sens sunt
indicate tehnicile de sinte& !i anali& fonetic la niel de cu.nt !i uneori de propo&iie.
Desigur% la pro-ele de ealuare sumati% aceste tehnici nu pot fi utili&ate de 'ntoare
)care poate doar s diri(e&e atenia copilului spre citirea la-ial < care este un procedeu
insuficient% totu!i*. 9ceste particulariti e+plic decala(ele 'ntre calificatiele !colare ale
copilului/ dac la pro-ele sumatie calificatiele erau preponderent de Lsuficient; !i chiar
Linsuficient;% la dictrile curente putea s o-in L-ine; !i chiar Lfoarte -ine;. 3n
e+periment simplu pro-ea& aceste e+plicaii=i s-a aplicat su-iectului o pro- ce const
dintr-o dictare a unui te+t 'n condiii normale )or-ire clar !i e+presi% cerut de
semnele de punctuaie !i cu rostirea 'n mod ritmic !i rar a cuintelor% tocmai pentru a i se
da su-iectului posi-ilitatea de a citi la-ial cuintale*.
$ntr-o alt &i i s-a cerut s scrie dup dictare un te+t care era anali&at !i sinteti&at
fonetic succint )'ntr-un timp mediu !i fr multe reeniri asupra coninutului te+tului*.
KH
Diferenele nu au fost semnificatie 'n reme ce prima dictare arta clar pro-lemele !i
dificultile pe care su-iectul le are 'n receptarea or-irii orale% dictarea cu spri(in este !i
se constituie 'ntr-o sugestie de organi&are !i desf!urare a actiitii de 'nare !colar
pantru acest copil )pentru demonstraie am ane+at aceste dou tipuri de dictri*.
$oncluzii=
SA3D53 DE C94 2
%. Prezentarea cazului=
2. S.% -iat% nscut la 1".]5.1JJ0% 'n 5a!i. 9 'nceput terapia logopedic la .rsta de H
ani.
2. AnanezaG
Sarcina a decurs normal% fr eenimente deose-ite la na!tere . $n afar de -olile
copilriei% nu a suferit de alte afeciuni somatice . S-au o-serat 'nc de la .rsta de 1-2
ani o serie de comportamente patologice= or-irea era fragmentat% eliptic !i
distorsionat de ipete care nu aeau reun corespondent o-iecti% hiperagitaie !i
conduite impulsie% de tipul agresiitii, autoagresiitii% alte conduite ce pot fi
'ncadrate 'n sindromul hiperVinetic% o la-ilitate afecti-emoional !i 'n general o
incapacitate de autocontrol !i inhi-iie oluntar )manifestri care au persistat sau unele
chiar s-au accentuat spre de-utul !colaritii*. Derge la 1 an% iar primele cuinte sunt
rostite la 1 an !i F luni .
$n ceea ce prie!te istoricul adaptriii pedagogice% s-au constatat dificulti de
relaionare 'nc din perioada pre!colar% cu toate c a fost 'ncsris !i a frecentat o
grdini o-i!nuit cu program prelungit% prinii 'ncerc.nd astfel sociali&area !i
educarea comportamentelor patologice.
S-a adaptat cu greu la actiitatea !i disciplina !colar% copilul frecent.nd !coala
o-i!nuit !i a-solind clasele 5 < 5O la ?coala primar particular L#unn[ English Center;
5a!i . Deficitul la nielul aptitudinii de !colaritate s-a datorat deiaiilor de comportament%
incapacitii de construire a unor deprinderi minime necesare muncii intelectuale !i% 'n
KK
mod special% particularitilor psihice. Dificulti de interrelaionare at.t cu ceilali colegi%
c.t !i cu persoanele adulte. 8e&ultatele !colare sc&ute% progres mai -un la 'nceputul
!colaritii% dar ulterior e+trem de limitat% copilul neparcurg.nd nici mcar minimum
curriculum-ului special de integrare dar fiind% totu!i% promoat.
!. Ancheta social.G
Prinii au studii superioare% mama fiind medic% iar tatl agent de turism !i ulterior
funcionar pu-lic. S-au desprit 'n fapt 'n anul 2III )copilul fiiind ele 'n clasa a 55-a% iar
tatl locuind la Constana unde '!i gsise sericiu*. Este unicul copil la 'n familie% prinii
a.nd o situaie economic -un.
Cea care s-a ocupat permanent de educaia -iatului este mama% fiind a(utat !i de
-unica matern a copilului% du% pensionar% anga(at ca asistent personal pentru
acesta. $n familie situaia a fost destul de tensionat% 'n pre&ena tatlui% de care -iatul a
fost ata!at. 8uptura familiar produs de plecarea sa 'n alt ora! nu a fcut dec.t s
acuti&e&e 'ntreg ta-loul manifestrilor patologice de comportament ale copilului. De
altfel tatl a manifestat !i el unele conduite aflate le limita normalitii psihice= fi+aii%
-i&arerii 'n conduit% tendina de a consuma -uturi alcoolice ) situaii 'n care deenea
iolent% '!i amenina !i chiar agresa soia !i soacra*.
+.EEaenul soatic =
Pre&int o de&oltare statural% ponderal !i toracic normal% situat la limita
superioar.
5. EEaenul psihopedagogic=
6ine de&oltat% fi&ic plcut% dar un de&interes total pentru igiena personal sau
inuta estimentar.
Capacitate sc&ut de efort intelectual% fatiga-ilitate !i accentuat insta-ilitate
psihomotorie.
Deficit de concentrare !i sta-ilitate a ateniei oluntare%
KJ
Ooin sc&ut !i capacitate mne&ic de niel mediu/ reine totu!i foarte u!or
amnunte 'n general nesemnificatie pe care le interiori&ea& !i care se transform
'n ticuri sau -i&arerii de comportament )de e+. reine 'ntre-rile unor copii mult
mai mici dc.t el !i le adresea& o-sesi celor din (ur% de!i cunoa!te !i% aparent nu-l
mai interesea& rspunsul% preia !i e+ecut impulsi !i necontrolat anumite ticuri
cum ar fi cel de a mi!ca 'ntr-un anumit fel un creion% pai etc.*
2a nielul g.ndirii se constat un decala( fa de normalul .rstei cronologice
dup cum o demonstrea& actiitile ce-i solicit anali&a% sinte&a% comparaia%
a-stracti&area !i generali&area.
Aemperament coleric% cu puternice conduite impulsi - agresie.
". EEaenul logopedicG
2a nielul lim-a(ului oral nu s-a diagnosticat nici o di&armonie care s poat fi
'ncadrat 'ntr-o anumit tul-urare de lim-a(. Aotu!i% or-irea este uneori eliptic%
presrat de repetarea constant a unor cuinte, e+presii pra&itare care distorsionea&
'nelegerea mesa(ului !i sunt re&ultatul unor mesa(e cogniti < afectie. $n comunicare
apar frecent ticuri er-ale !i noner-ale.
$n general e+ist o incapacitate o copilului de a comunica coerent% e+presi%
fluent% 'n propo&iii corecte din punct de edere gramatical - nu pentru c nu poate% ci
pentru c nu se poate autocontrola !i nu poate discerne !i aplica normele de conduit.
Stereotipiille er-ale accentuate nu 'mpiedic% totu!i% reinerea !i eocarea
cuintelor. Sinte&ele er-ale comunicatie sunt defectuase% propo&iiile sunt simple% iar
oca-ularul acti insuficient e+ersat 'n conte+te ariate de comunicare.
Comportamentul grafic este cel la care copilul 'nt.mpin cele mai grae
dificulti. Desenul este )la H ani * 'n fa&a m.&g.lelii% trd.nd un decala( considera-il fa
de normalul .rstei cronologice )!i mintale*=
'. EEaenul neuropsihiatricG
9utism infantil !i sindrom hiperVinetic.
=. (iagnostic logopedicG
JI
$nt.r&iere u!oar 'n de&oltarea or-irii orale !i 'nt.r&iere seer 'n de&oltarea
comportamentului grafic/ accentuat insta-ilitate psihomotorie pe fondul elementelor
autismului infantil.
&. PrognosticG
Eoluie -un 'n cea ce prie!te actii&area oca-ularului% mai lent pentru
educarea% formarea !i antrenarea actului grafic )datorit insta-ilitii psihomotrice%
dificultilor de coordonare motric general !i la-ilitii ateniei, capacitii sc&ute de
concentrare oluntar*. Prognostic e+trem de re&erat priind compensarea elementelor
autiste !i di&armoniilor la nielul personalitii.
%0. #ecoand.riG
a* terapie medical susinut/
-* psihoterapie/
c* educarea psihomotricitii generale% 'n special a psihomotricitii fine/
d* consilierea indiidual !i consilierea 'n familie/
e* antrenarea% e+ersarea !i educarea, de&oltarea comportamentului grafic/
%%. :erapia logopedic.G
Paralel cu e+erciiile de 'm-ogire !i actii&are a oca-ularului% s-au desf!urat
permanente !edine de psihoterapie% urmrindu-se resta-ilirea echili-rului psiho-
emoional% diminuarea deiaiilor de comportament !i educarea autocontrolului.
S-au efectuat !i e+erciii de ritmic logopedic cu rol 'n reducerea gesturilor para&itare
!i echili-rarea motric general=
- e+erciii de respiraie ritmic/
- mi!cri ritmice dierse cu !i fr fond mu&ical/
- (ocuri sen&orial- motrice care s-i antrene&e echili-rul% ritmul% coordonarea.
E+ersarea !i 'm-ogirea oca-ularului s-a reali&at prin memori&ri% (ocuri le+icale
gen :Sculeul fermecat;% :7hice!te persona(ul, poestea;% :Wocul anotimpurilor; etc.% pe
J1
-a&a unor poestiri dup imagini mai simple la 'nceput !i mai comple+e ulterior
progreselor reali&ate de copil% precum !i prin e+erciii de sinonimie% omonimie% etc.
Simultan cu educarea or-irii orale s-a trecut la antrenarea !i de&oltarea
comportamentului grafic care era mai mult 'nt.r&iat fa de normalul .rstei.
7radual% e+erciiile grafice au constat din=
colorarea li-er/
colorarea 'n contur/
trasarea conturului unor forme, desene schematice/
pictarea 'n acuarele cu penson sau e+erciii de dactilopictur/
trasarea unor suprafee date/
desene simple 'n creion )la 'nceput cu un singur elment < casa% om% copac < apoi
asocierea lor 'n diferite conte+te pentru a sta-ili sau reali&a proporii% mrimi !i
culori*/
reali&area dup model a elementelor grafice conform programei pre!colare/
De menionat este !i faptul c toate aceste e+erciii au fost precedate de antrenarea
musculaturii fine a m.inii pentru reducerea mi!crilor necontrolate% para&itare !i
de&oltarea motricitii specifice.
%2. E-oluia pe parcursul terapieiG
9ctiitile logopedice nu durau mai mult de "I de min. )datorit insta-ilitii
psihomotrice accentuate* !i erau diersificate 'n permanen% deoarece rutina 'l plictisea%
'i diminua capacitatea de concentrare < !i a!a sc&ut !i chiar 'l agita !i-i sporea ticurile
!i diarmoniile comportamentale*. $n primul an% p.n la intrarea 'n clasa 5% s-a reu!it o
'm-untire eident a comportamentului grafic. Areptat% de la fa&a m.&g.lelii copilul a
fost motiat% interesat !i spri(init pentru a reali&a acte grafice dierse% gradate 'n
comple+itate= de la colorare p.n la elementele grafice de tipul = linii% -astona!e% &ala%
c.rligul% noduleul.
2a aceste performane au contri-uit !i momentele de meloterapie < pe fond mu&ical
lin!titor% rela+ant < care destindeau !i pe care% totu!i% nu le accepta de fiecare dat. Pentru
a-i educa copilului capacitatea de concentrare s-a cerut s colore&e anumite figuri
) numite :Dandala;* care au rolul de a focali&a atenia pe spaiul delimitat )foaia de
J2
h.rtie*% de a e+ersa prehensiunea% coordonarea oculo-manual% simplitatea mi!crii% de a
educa oina !i perseerena. 9ne+m acestui studiu dierse tipuri de :mandala;% cu
meniunea c aceste instrumente sunt folosite 'n pedagogia sistemic C9D pentru lucrul
cu persoane a.nd un handicap gra.
Progresele relati -une 'n ceea ce prie!te educarea lim-a(ului oral !i 'm-untirea
capacitii de comunicare er-al s-au putut o-ine deoarece s-a aut permanent 'n edere
dorina copilului pentru nou )diersific.ndu-se actiitatea !i curio&itatea aparent
manifestat*. De altfel% interesul i&i-il al copilului pentru nou a fost una din primele
suspiciuni ridicate 'n ceea ce prie!te diagnosticul pus < respecti cel de Lautism infantil;
!tiut fiind c% principala caracteristic a autistului este aceea c se simte 'n siguran odat
ce i se creea& constant acelea!i condiii !i nu este supus stresului schim-rii )ceea ce era
iners 'n acest ca&*.
Pe parcursul primului an al terapiei s-a reu!it !i o 'm-ogire a oca-ularului acti%
de!i comunicarea oral a rmas discontinu% fragmentat de ecolalii !i ticuri er-ale sau
e+presii para&itare. Dac 'n ceea ce prie!te grafismul s-au remarcat prograse deose-ite -
copilul reu!ind s-!i organi&e&e o scriere li&i-il !i corect% dar cu reltie dificulti de
pstrare a esteticii% c.t !i a orientrii 'n spaiul paginii < 'n or-ire au e+istat gre!eli de
ordine gramatical% c.t !i preferina pentru e+primarea simplificat% schemati&at !i
ecolalic. 2a K ani s-a recomandat 'nscrierea copilului 'ntr-o !coal special pentru elei
cu deficien mintal% datorit elementelor de autism infantil% deiaiilor de
comportament% dificultilor de intrrelaionare !i lipsei de autocontrol.
Aotu!i% mama a reu!it s-l 'nscrie la o !coal o-i!nuit < accea!i la care a frecentat !i
actiitile pre!colare < cu un curriculum special de integrare% emis de Comisia de
E+perti& Comple+ a 5.S.W. 5a!i. Cu toate acestea nu s-a reu!it dec.t o aparent integrare
)nici mcar fi&ic deoarece 'n clasa a 555-a !i pe tot parcursul clasei a 5O-a cursurile s-au
desf!urat indiidual la domiciliul eleului% desigur fr apro-area 5SW% iar programul de
spri(in nu a fost coordonat de ctre un profesor psihopedagog% ci de o 'ntoare
pensionar care desf!ura la domiciliul copilului actiitile de predare-'nare-ealuare%
a.nd ai&ul !colii*.
$n consecin% progresele !colare au fost minime% iar datorit faptului c nu a
-eneficiat de 'ntreaga terapie recuperator-compensatorie necesar% conform unui
J3
curriculum special !i nu a aut oca&ia de a e+ersa modele de conduit !i interrelaionale
'n grup )'n fond nu i s-a respectat o neoie fundamental% pre&ut !i 'n piramida
tre-uinelor - a lui DasloP^*% a regresat foarte mult la toate nielurile personalitii=
comportamental% afecti-emoional !i chiar cogniti.
Cu achi&iii instrumentale la niel de clasa a 55-a a fost reorientat 'n clasa a O-a spre
'nm.ntul special fiind ealuat de ctre Comisia de E+perti& a Copilului din cadrul
Direciei de 9sisten Social 5a!i !i 'nscris 'n clasa a O5-a la ?coala Special :C.
Punescu L. $n anul !colar 2II3 < 2II" a fost promoat% de!i o-seraiile ce s-au putut
constata repre&int serioase 'ngri(orri 'n ceea ce prie!te progresul !i recuperarea
psihopedagogic a acestui ele=
- acuti&area elementelor psihogene% comportamentul cpt.nd din ce 'n ce mai mult
e+presia unei psiho&e, schi&ofrenii infantile% 'n condiiile 'n care medicamentaia cu
haloperidol !i alte medicamente din aceeasi grup aeau efect contrar= 'i sporeau
agitaia !i-i accentuau patologia comportamental/
- dificulti de sta-ilire a unei relaii de doi !i de interrelaionare 'n grup )datorit
programului impus 'n anii anteriori*/
- capacitate limitat de adaptare !i relaionali&are 'n cadrul programelor !i normelor
!colare )datorit aceleia!i !colari&ri la domociliu*/
- incapacitatea formrii deprinderilor - chiar a unora minime < de autonomie personal
)'n condiiile 'n care mama !i -unica '!i e+ercit influene superprotectie !i-i creea&
dependina de adult */
- insta-ilitate psihomotric accentuat/
- meninerea unei motiaii sc&ute pentru orice actiitate de tip !colar% indiferent de
forma de organi&are a acesteia/
- accentuarea trsturilor di&armonice la nielul personalitii.
$oncluziiG
J"
SA3D532 DE C94 3
%. Prezentarea cazuluiG
D. C.% -iat% nscut la IJ. ] 1JJF% 'n 5a!i. 9 'nceput terapia logopedic 'n2II1% la
.rsta de 0 ani.
2. AnanezaG
Sarcin normal !i na!tere natural. Primul cu.nt este rostit 'n (urul .rstei de 1 an%
disritmia lim-a(ului apare la 0 ani% fr cau&e organice aparente. Din punct de edere al
adaptrii pedagogice se constat o adaptare foarte -un% 'n grup% relion.nd -ine at.t cu
colegii c.t !i cu adulii. 9t.t la grdini c.t !i la !coal% progresele au fost constante !i
eidente% copilul a.nd re&ultate !colare foarte -une.
!. Ancheta social.GG
Prinii au studii medii% cu o siuaie economic relati -un. Este primul copil 'n
familie% mai are un frate mai mic% acum !colar. Prinii se ocup de cre!terea !i educarea
copiilor% care au condiii corespun&toare de igien personal !i psihic.
9 frecentat doi ani 7rdinia Special a ?colii Speciale :C. Punescu; 5a!i ) 'ntre
2II2 <2II0*. 9 fost 'nscris apoi la aceea!i ?coal Special pe care a frecentat-o p.n 'n
casa a 5O a )an !colar 2II0 < 2IIF* c.nd a fost propus pentru integrare 'n !coala
J0
o-i!nuit. 9stfel% 'n septem-rie 2IIH este e+ternat din ?coal Special :C. Punescu; !i
transferat 'n clasa a 5O a 'n 'nm.ntul de mas < integrare indiidual cu adaptarea
cerinelor !colare. $n pre&ent frecentea& !coala o-i!nuit% doedind o adaptare !colar
!i social -un% cu un progres eident 'n ceea ce prie!te achi&iiile !colare fundamentale.
+. EEaenul soaticG
Pre&int o de&oltare statural% ponderal !i toracic normal.
5. EEaenul psihopedagogicG
deficit mediu la nielul operaiiolr g.ndirii/
capacitate mne&ic relati -un/
la-ilitatea ateniei !i capacitate sc&ut de concentrare/
insta-ilitate psihomotorie !i tul-urri de psihomotricitate) orientare spaio-temporal%
lateralitate !i schem corporal* grae/
are autonomie personal !i social/
se antrenea& u!or 'n actiitate !i-l stimulea& arietatea/
pre&int o u!oar insta-ilitate emoional- afecti fiind su- influiena tatlui care-l
domin !i-!i e+ercit autoritatea asupra am-ilor copii/
". EEaenul logopedicG
Dislalie polimorf !i -.l-.ial clono - tonic pe fondul unor elemente de autism
infantil !i a unei accentuate insta-iliti psihomotrice. Dotricitatea fin insuficient
de&oltat !i tul-urrile de lateralitate !i orientare spaio-temporal determin un deficit
accentuat la nielul comportamentului grafic.
'. EEaenul neuropsihiatricG
9utism infantil% dislalie polimorf% -.l-.ial clono- tonic% sindrom hiperVinetic.
=. (iagnostic logopedicG
Dislalie polimorf% -.l-.ial clono-tonic.
JF
&. PrognosticG
Eoluie faora-il 'n ceea ce prie!te corectarea dislaliei polimorfe% dar mai lent 'n
reali&area unei or-iri fluente% ritmice% datorit insta-ilitii psihomotorii accentuate% c.t
!i a elementelor de autism.
%0. #ecoand.riG
antrenarea !i de&oltarea motricitii generale% a motricitii aparatului
fonoarticulator !i a motricitii fine/
terapie logopedic specific pentru importarea sunetelor afectate )pronunarea
defectuas a consoanelor Ls-!;% a grupurilor Lce% ci% ghe% ghi;% 'nlocuirea frecent
a unor consoane !i grupuri consonantice cu L;% omisiunea lui L(, &;% Lh,+;/
ritmic logopedic/
gimnastic respiratorie/
psihoterapie 'n ederea compensrii elementelor autiste !i terapie medical de
neport/
consilire indiidual !i de grup % implicarea 'n aciuni colectie/
%%G :erapie logopedic.G
Aerapia logopedic a 'nceput de timpuriu !i a fost susinut de cea medical !i de cea
psihologic. #recentarea 7rdiniei Speciale 'n mod constant% timp de doi ani
consecutii% a contri-uit nu numai la optimi&area interrelaionrii 'n grup% ci !i la
formarea autonomiei personale !i sociale% la parcurgerea unui program comple+%
indiiduali&at !i focali&at pe terapia logopedic specific !i pe terapia psihomotric.
$n linii mari% terapia psihomotric a urmrit=
formarea schemei personale proprii !i a partenerului/
educarea !i fi+area lateralitii/
de&oltarea coordonrii oculo-manuale/
antrenarea !i de&oltarea capacitii de a opera cu structurile percepti motrice de
culoare% form% mrime/
formarea !i e+ersarea orientrii spaio-temporale/
JH
de&oltarea motricitii generale !i specifice)a aparatului fonoarticulator !i a
motricitii fine/
Aerapia logopedic a fost focali&at pe=
e+erciii de respiraie ritmic/
de&oltarea au&ului fonematic/
importarea sunetelor omise% pronunate gre!it sau 'nlocuite !i introducerea acestora 'n
cuinte% sila-e% propo&iii.
Paralel cu e+erciiile pentru terapia dislaliei polimorfe% s-au reali&at e+erciii de
or-ire ritmic% condiii care au determinat copilul s adopte intonaia !i ritmul normal 'n
or-ire. 1dat cu o-inerea unei pronunii corecte a sunetelor afectate s-a insistat pe
e+erciii de or-ire reflectat% pe e+erciii de memorare a unor strofe% poe&ii% lecturi dup
imagini% recitarea e+presi a unor scurte te+te 'n ersuri sau pro&. Aerapia psihomotric
!i cea logopedic au fost 'ntregite prin educarea conduitelor sociale 'n ederea diminurii
insta-ilitii psihomotorii !i formrii autonomiei personale !i sociale.
%2. E-oluia pe parcursul terapieiG
?edinele de meloterapie < la care -iatul reaciona po&iti < s-au desf!urat constant
pe tot parcursul terapiei.
S-a o-inut astfel o mai -un destindere !i uneori chiar o rela+are psiho-emoional.
9ctiitile de grup l-au motiat% copilul rspun&.nd po&iti terapiei specifice. $n general
s-a 'nregistrat un progres constant 'n educarea componentei psiho-motorii% dar mai lent
fa de programul comple+ al terapiei logopedice. 9ceasta s-a datorat !i faptului c
e+istau tul-urri de lim-a( asociate !i care se intercondiionau.
9stfel c dup cei doi ani 'n care a frecentat 7rdinia Special% copilul aea o
or-ire mai clar% de!i persista o u!oar dislalie care se accentua 'n momentele de stres%
o-oseal sau hiperagitaie. S-a o-inut !i o 'm-untire a ritmului or-irii% mai ales dup
ce a fost spri(init !i implicat 'n procesul de autocorectare% respecti a fost 'nregistrat
or-ind li-er !i reflectat% apoi !i-a ascultat propria or-ire !i a fost solicitat s fac
anumite ealuri % eideniindu-se aspectele po&itie sau cele negatie. Efortul oliti al
copilului a fost motiat prin intermediul acestor :actiiti de comparare;% copilul
JK
e+ers.nd autocontrolul 'n pronunarea corect !i 'n fi+area ritmului !i a fluienei normale
'n or-ire.
Detoda folosit preponderent a fost cea de anali& !i sinte& fonetic. Copilul a
fost orientat spre !coala special )elei cu deficien mintal* deoarece s-a aut 'n edere
at.t deficitul intelectual u!or% c.t mai ales deiaiile de comportament ce caracteri&au
pre&ena unor elemente de autism% a insta-ilitii accentuate psihomotrice !i a tul-urrilor
de lim-a( compensate parial. $n grupul !colar a aut o eoluie faora-il antren.ndu-se
u!or 'n actiitile colectie !i 'n cele indiiduale% de!i a manifestat o dorin de dominare
a unor colegi. Aotu!i hiperagitaia% ticurile motrice au continuat. 8eali&area actelor le+ico-
grafice )'n special a celor grafice* s-a o-inut cu relatie dificulti de!i se reu!ise parial
terapia or-irii orale. 9.ndu-se 'n edere progresele o-inute% c.t !i comportamentul
social de&oltat corespun&tor )o -un capacitate de interrelaionare% o adaptare !colar !i
social -un* s-a putut lua deci&ia de integrare indiidual% cu adaptarea curricular
corespun&toare% de!i acest lucru s-a petrecut relati t.r&iu= dup. patru ani de !colari&are
'n 'nm.ntul special.
$oncluziiG
JJ
SA3D53 DE C94 "
%. Prezentarea cazuluiG
C.9.% fat% nscut la 12 martie% 'n 5a!i. 1JJH. 9 'nceput terapia logopedic la
.rsta de 11 ani.
1II
2. AnanezaG
9 fost a-andonat 'n spital imediat dup na!tere. 5mediat dup aceea a fost dat 'n
'ngri(irea Centrului de plasament USf. 9ndreiU din la!i. Dai tar&iu i se fac ni!te e+amene
psihologice 'n urma crora i se pune diagnosticul de hipoacu&ie !i de-ilitate mintal.
2a .rsta de 11 ani este orientat spre ?coala special LConstantin Punescu; 'n
condiiile 'n care aea o or-ire total ine+istent.
!. Ancheta social.G
De la .rsta de 11 ani a fost dat 'n 'ngri(irea #undaiei UEl ChicoU din 5a!i unde
este foarte -ine 'ngri(it.
Condiiile de locuit sunt -une% are camer proprie.
Condiiile de igien psihic sunt satisfctoare% are persoane speciali&ate care se
ocup de educaia ei.
$n priina relaiei cu cei care se ocup de ea% se o-ser o sla- comunicare din
partea fetiei% deoarece aceasta manifest negatiism !i nu dore!te s coopere&e cu
nimeni.
+. EEaenul soaticG
Pre&int o de&oltare statural% ponderal !i toracal normal% corespun&toare .rstei% cu
o musculatur -ine de&oltat !i esut adipos normal.
5. EEaenul psihologicG
Din punct de edere psihologic% pre&int o deficien mintal u!oar spre moderat% cu
posi-iliti insuficient alorificate% datorit deficitului de integrare prin lim-a(.
". EEaenul logopedicG
2im-a(ul er-al este total ine+istent datorit imposi-ilitii e+ecuiei mi!crilor <
cau&at de hipotonia musculaturii organelor aparatului respirator% a lim-ii% -u&elor !i
palatului moale.
1I1
9u&ul fonematic este afectat.
$nelegerea cuintelor !i a propo&iiilor cu coninut familiar este conserat.
Se o-ser o mare discrepan 'ntre posi-ilitile intelectuale !i graa insuficien
a manifestrilor er-ale% care au fcut s fie etichetat pe r.nd% de diferii psihologi% cu
:hipoacu&ie;% :'nt.r&iere seer 'n de&oltarea psihic; !i :de-i1itate mintal;.
'. (iagnostic logopedicG
Constat.nd faptul c lim-a(ul spontan e alctuit mai ales din e+clamaii !i gesturi
de!i 'nelegea o serie de sim-oluri pe care nu le putea comunica er-al% i s-a pus
diagnosticul de alalie. Preponderena motorie a fost eideniat de pertur-ri ale
stereotipului dinamic articulator% de marile dificulti 'n e+ecutarea mi!crilor articulator-
er-ale.
Diagnosticul a fost alalie motorie% fiind confirmat !i pe parcursul terapiei
logopedice.
=. PrognosticG
Se aprecia& un prognostic faora-il cu toate c a 'nceput terapia la 11 ani. Oa
aea o eoluie -un pe linia de&oltrii lim-a(ului% a 'nelegerii !i chiar !i din punct de
edere intelectual. $n condiiile respectrii terapiei logopedice% logopatul a putea
acumula un oca-ular destul de -ogat care s-i permit o or-ire independent
accepta-il% put.nd astfel comunica cu cei din (urul ei.
&. E-oluia pe parcursul terapiei logopediceG
2u.ndu-se 'n considerare afeciunile fundamentale s-a conturat metodica% aplicat
gradat% 'n funcie de necesitile imediate.
$n prima parte a terapiei s-a reu!it doar 'nlturarea negatiismului fa de or-ire%
redarea 'ncrederii 'n propriile posi-iliti !i 'n logoped% tre&irea interesului fa de
actiitate% precum !i crearea unui tonus afecti po&iti < asta datorit faptului c fetia era
agitat sau inhi-at% suscepti-il% 'ncp.nat% irasci-il cu treceri -ru!te de la o stare
sufleteasc la alta% 'nceat 'n mi!care !i g.ndire% lipsit de iniiati. Prea !i de&orientat
1I2
a.nd 'n edere c p.n la 11 ani s-a aflat 'n imposi-ilitatea de a comunica normal cu cei
din (ur.
De asemenea de c.nd a 'nceput terapia s-a sesi&at pre&ena unor elemente autiste%
ticuri care pot fi preluate din mediul 'n care a copilrit. 2ogopatul pre&int !i un enure&is
nocturn !i diurn% ca o form de protest la tot ce se 'nt.mpl cu ea de c.nd a fost
a-andonat.
$n cea de-a doua parte a terapiei s-a aut 'n edere educarea ateniei !i memoriei
auditie care s-i permit urmrirea con!tient !i acti a e+erciiilor logopedice%
de&oltarea au&ului fonematic pentru o -un sesi&are !i difereniere a sunetelor.
Pentru reali&area unei pronunii corecte s-au fcut e+erciii de gimnastic
articulatorie pentru a-i educa echili-rul dintre e+pir !i inspir. S-au efectuat !i e+erciii mai
comple+e de gimnastic facial% lingual% mandi-ular% elopalatin !i la-ial.
$nsu!irea articulaiei corecte a sunetelor s-a fcut pe -a&a imitaiei% logopedul
demonstr.nd 'n faa oglin&ii modul de articulare corect a sunetelor.
1dat fi+ate sunetele% s-a urmrit de&oltarea au&ului fonematic% folosindu-se
anali&a Vineste&ic !i optic% particularitile articulrii fiecrui sunet fiind fi+ate prin
pipirea laringelui% simirea (etului de aer pe m.n% simirea 'ncordrii organelor de
or-ire ating.ndu-se cu m.na regiunea rdcinii lim-ii% prin urmrirea cu ochii a modului
de articulare.
Pentru de&oltarea au&ului fonematic s-au fcut e+erciii de difereniere a
sunetelor apropiate 'n pronunare )p2>, )2-*.
$nsu!irea oca-ularului s-a fcut 'ntr-un mod acti% 'n cadrul unor actiiti
ariate. Primele cuinte au fost legate de necesitile imediate% de mediul personal% de
(ocuri sau (ucrii care i-au fcut plcere logopatului. 5mediat ce !i-a 'nsu!it un minim de
cuinte% acestea au fost introduse 'n propo&iii% la 'nceput simple% formate din dou apoi
trei cuinte% cu structuri gramaticale accesi-ile.
S-a folosit un material -ogat% ilustrat sugesti% at.t pentru denumirea imaginilor%
formularea propo&iiilor% c.t !i pentru formarea deprinderii de a asculta. 9stfel s-a studiat
corpul omenesc cu toate prile lui% alte fiine cu denumirea prilor lor% o-iecte de
'm-rcminte% alimente% camera% dierse aciuni% anotimpurile momentele &ilei% mi(loace
1I3
de transport% etc. 6ineneles c acestea au fost do&ate progresi% 'n raport cu nielul
or-irii.
3n aspect important constatat pe parcursul terapiei logopedice a fost neoia
fetiei de a i se oferi recompense pe care le a!teapt !i care o stimulea&% neoia de a fi
'ncura(at% admirat% doad c o interesea& propria persoan !i c nu este indiferent la
tot ce se 'nt.mpl cu ea. Datorit acestei relaii consolidate dintre logopat !i logoped s-a
o-serat o cre!tere considera-il a interesului% o mai mare putere de concentrare% o mai
-un atenie !i un mai -un control auditi.
Oor-irea reflectat a deenit mai corect !i s-a reali&at cu o mai mult u!urin% iar
rspunsurile la 'ntre-ri au fost mai logice. Pentru respectarea succesiunii corecte a
cuintelor% au fost alctuite cuinte de spri(in dup scheme% imagine )cine )aceI, ce
)aceI*. Areptat% conersaia% c.mpul con!tiinei s-au lrgit% g.ndirea s-a mai restructurat.
Pentru 'nelegerea aspectelor gramaticale% cuintele au fost date 'n forme fle+ionare% 'n
diferite propo&iii% cu schim-ri dup ca&% numr% timp% persoan% etc. !i 'nsoite de
e+plicaii necesare% de&olt.ndu-se astfel !i or-irea e+presi.
$n acela!i timp s-a 'nceput !i munca cu grafemele% necesit.nd ca fetiei s i se
poarte m.na !i anali&.ndu-se procesul scrierii literelor )elementele caligrafice= linie% oal%
c.rlig% -astona!*. Datorit deficienei mintale moderate% 'i este caracteristic o scriere
inegal% de&ordonat% 'mpr!tiat% rupt% orientare spaio-temporal deficitar% capacitate
de anali& !i sinte& foarte redus. Se constat mari greuti 'n trecerea de la anali& la
sinte&% apar multe retu!uri% e&itri% etc.
$n pre&ent remarcm faptul c or-irea reflectat s-a mai conturat% 'n schim- cea
independent este e&itant% or-ind doar la cerere la !edinele de terapie. C.nd rspunde
la 'ntre-ri nu folose!te cuinte independente% de!i are format% la un niel minim%
deprinderea de a-!i e+prima ideile 'n cadrul unei propo&iii. Categoriile gramaticale cele
mai -ine repre&entate sunt su-stantiele !i er-ele% uneori folosind !i ad(ectie% ader-e%
etc.
$n continuare% terapia 1ogopedic tre-uie s insiste pe de&oltarea oca-ularului.
1 atenie deose-it tre-uie acordat reali&rii unei or-iri independente% cursie% fluente
!i corecte% 'n paralel cu de&oltarea musculaturii degetelor !i a m.inii% pentru
'm-untirea mi!crilor fine ale m.inii. De asemenea se a urmri de&oltarea
1I"
interesului pentru scris-citit% de!i nu a putea aea niciodat o citire con!tient% dar a
reu!i s scrie dup dictare. Este important eitarea o-oselii !i a plictiselii% stimularea
motiaiei% de&inhi-area% stimularea actiitii psihice% reechili-rarea personalitii.
$n ceea ce prie!te gradul integrrii !colare% fetia a reu!it s treac treptat% de la
autoi&olare !i manifestri specifice sindromului de instituionali&are structurat )mi!cri
patologice !i ticuri er-ale !i motrice% negatiism !i chiar agresiitate*% la 'ncercri de
relaionare cu ceilali elei !i la sta-ilirea unor raporturi de toleran !i chiar cooperare.
De!i nielul achi&iiilor !colare este mult inferior curriculum-ului pentru eleii cu
deficien mintal% fetia a fost promoat 'n clasa a 555- a la ?coala Special :C.
Punescu;.
$oncluzii
SA3D53 DE C94 0
%. Prezentarea cazuluiG
1I0
9.2 -iat% nscut 'n 5a!i pe 1J fe-ruarie1JJK. $ncepe terapia logopedic la .rsta de "
ani !i 0 luni.
2. AnanezaG
Sarcina a eoluat normal. Na!tere cu traaliu prelungit% mama refu&.nd
ce&ariana. #t de 3%KII g% cu hipo+ie cere-ral% reanimat mecanic. Scor 9P798 H.
Derge la un an !i trei luni. Primele cuinte apar dup un an. Se constat o
stagnare 'n de&oltarea lim-a(ului% fapt ce determin familia% s consulte medicul
pediatru% acesta pun.nd diagnosticul de cretinism hipofi&ar. 3rmea& un tratament cu
tiroidiene de sinte&% fr a se constata 'ns reun progres. Prinii 'ntrerup administrarea
tratamentului.
2a .rsta de patru ani se pre&int la 2.S.D. unde se menine diagnosticul de
cretinism hipofi&ar fiind orientat spre clinica endocrinologic !i 1.8.2. E+amenul
endocrinologie infirm diagnosticul iar e+amenul 1.8.2. pune 'n eiden normalitatea
aparatului auditi.
Este 'nscris la grdini% unde are pro-leme de integrare. Copiii 'l eit% neput.nd
s comunice cu el.
2a " ani !i 0 luni este 'ncepe o terapie logopedic susinut% fiind retras de la
grdini.
!. Ancheta social.G
Este primul dintre cei doi copii% sora mai mic pre&ent.nd !i ea tul-urri de
or-ire dar de o intensitate mai mic.
2a na!terea copilului mama aea 2H de ani !i tatl 20. Dama este a-solent a
9.S.E.% cu locul de munc la CEA -Xol-oca% pe post de economist% iar tatl e a-solent al
unei !coli profesionale% cu locul de munc la CEA -Xol-oca% pe post de lctu!.
Condiiile de locuit sunt satisfctoare% apartament cu 3 camere la -loc.
#amilia locuie!te cu -unicii.
Condiiile de igien psihic sunt -une. 8egimul de ia este ordonat% alimentaia
este raional.
1IF
8elaiile 'n familie sunt armonioase% fr tensiune !i conflicte deose-ite. Prinii !i
-unica sunt foarte preocupai de educaia copilului.
+. EEaen soaticG
De&oltare statural% ponderal !i toracal normal% corespun&toare .rstei% esut
adipos normal.
$nfi!are rigid% mi!cri st.ngace. Sunt pre&ente u!oare tul-urri motorii%
dificulti de coordonare 'n diferite sarcini.
5. EEaen psihologicG
De&oltare intelectual normal% cu posi-iliti insuficient alorificate datorit
deficitului de integrare prin lim-a(.
5nteligena --test 7oodenough% _.5.-"F.
-- test matrice progresie 89OEN < _.5. - HJ
7radul de 'nelegere a gesturilor !i a mimicii este la un niel corespun&tor
.rstei cronologice. 1rientarea 'n iaa de toate &ilele !i 'n mediul am-iant este
corespun&toare.
Demoria -- eocare mne&ic sla-.
9tenia -- fluctuant% foarte la-il.
Ooina -- sla-% tonus psihic sc&ut.
9fectiitatea -- imaturitate afecti% emotiitate% an+ietate ca urmare a
con!tienti&rii handicapului% la-ilitate.
Comportamentul -- irasci-ilitate% negatiism% 'i lipse!te dorina de a comunica pe
fondul unei ne'ncrederii 'n posi-ilitile proprii. Pe parcursul terapiei% aceste manifestri
s-au diminuat% copilul deenind cooperant.
Aestul Zoch-Stora -- trsturile de personalitate ale su-iectului% releate prin
aplicarea testului Zoch-Stora% se circumscriu 'n sfera timiditii% nesiguranei de sine%
inhi-iiei afectie !i a celei de team% prin plasarea ar-orelui 'n partea de sus - st.nga a
paginii% c.t !i prin lipsa de ancorare prin rdcin. 8eali&area ar-orelui cu linii ascuite
denot irita-ilitate !i agresiitate. Desenul unui ar-ore uscat% care moare% scoate 'n
eiden o concepie pesimist !i necesitatea de a se simi prote(at. Desenarea ar-orelui
1IH
prin trsturi simple% drepte% 'nfipte 'n -a&a coroanei denot o 'nt.r&iere 'n de&oltarea
mintal% imaturitate % rigiditate !i irita-ilitate.
Desenul familiei= --Desenarea familiei 'n partea din st.nga a paginii% spaiu al
trecutului care e preferat de cei ce au tendina de a regresa spre copilrie. Aendina !i
mecanismul de aprare a Eului su-iectului se e+prim prin alori&area persona(ului
principal. Su-iectul pune 'n aloare persoana pe care o consider cea mai important% pe
care o admir% o inidia& sau 'i prooac team% cea 'n care ineste!te afecti cel mai
mult% !i anume sora acestuia. 9ceasta este desenat prima 'n st.nga paginii% 'n locul 'n
care su-iectul ar dori s fie. Dic!orarea !i po&iionarea celorlalte persona(e 'n raport cu
primul persona( desenat% toate proporiile fiind pstrate presupune dealori&area acestora.
9propierea su-iectului de mam !i -unic% 'n planul de (os al desenului indic apropierea
!i relaia e+istent 'ntre cei trei% dar !i inferioritatea fa de sor !i tat. Desenarea
separat a prinilor este semnul a-senei% diorului acestora sau dorinei de disociere a
cuplului. Prin desenul familiei% su-iectul scoate 'n eiden at.t tendinele po&itie c.t !i
cele negatie e+istente.
". EEaenul copleE al li>a7uluiG
$n momentul 'nceperii terapiei% s-au o-serat urmtoarele=
mare 'nt.r&iere 'n de&oltarea lim-a(ului%
or-ire neinteligi-il format din c.tea consoane )p, c* !i ocale )a, e, o*
asam-late deficitar%
pronunarea reflectat !i independent incorect%
tul-urarea au&ului fonematic%
'nelege cuintele cu coninut familiar.
'. (iagnostic logopedicG
Cin.nd cont de faptul c la .rsta de " ani !i 0 luni or-irea e+presi era aproape
ine+istent% de!i 'nelegea o serie de sim-oluri pe care nu le putea comunica er-al% de
tul-urrile puternice ale stereotipului dinamic-articulator% de dificultile 'n e+ecutarea
mi!crilor articulator-er-ale% diagnosticul a fost alalie motorie% diagnostic confirmat pe
parcursul terapiei logopedice.
1IK
=. PrognosticG
Se aprecia& un prognostic faora-il cu o eoluie normal pe linia de&oltrii
intelectuale !i a de&oltrii lim-a(ului. $n condiiile respectrii terapiei logopedice%
su-iectul se a putea integra 'n !coala o-i!nuit.
&. E-oluia pe parcursul terapiei logopediceG
9.ndu-se 'n edere afeciunile fundamentale s-a conturat metodica% aplicat
gradat% 'n funcie de necesitile imediate.
Pentru 'nceput% s-a urmrit 'nlturarea negatiismului fa de or-ire% redarea
'ncrederii 'n propriile posi-iliti !i 'n profesor% tre&irea interesului copilului% precum !i
crearea unui tonus afecti po&iti. 2a primele !edine copilul a fost 'nsoit de mam sau
-unic cre.ndu-i-se astfel o atmosfer familial. $ntre-rile erau scurte% simple%
necesit.nd un rspuns afirmati sau negati. S-a constatat c su-iectul 'nelege cuintele
cu un coninut familiar !i unele propo&iii simple. $nelegerea propo&iiilor de&oltate !i a
fra&elor mai complicate din punct de edere structural !i semantic era pertur-at.
S-a aut 'n edere educarea ateniei !i memoriei auditie care s-i permit
urmrirea con!tient !i acti a e+erciiilor logopedice% de&oltarea au&ului fonematic
pentru o -un sesi&are !i difereniere a sunetelor.
Pentru reali&area unei pronunii corecte s-au fcut e+erciii de gimnastic a
aparatului fono-articulator !i e+erciii de gimnastic respiratorie 'n scopul educrii
echili-rului dintre inspir !i e+pir. S-au efectuat apoi e+erciii mai comple+e de gimnastic
facial% lingual% mandi-ular% elo-palatal1 !i la-ial.
Primele mi!cri au fost efectuate de profesor% iar apoi% pe -a&a imitaiei% au fost
reali&ate de copil. Sarcinile au fost 'n funcie de posi-ilitile copilului.
Pe msur ce dificultile 'n e+ecutarea mi!crilor s-au diminuat% deprinderile
motrice a(ung.nd 'n fa&a de automatism% put.nd fi 'nelese !i e+ecutate numai dup
comen&i er-ale% s-a trecut la emiterea sonor a sunetelor. S-a pornit de la fonemele
folosite de copil= a, o, e, p, c. 5mpostarea sunetelor s-a fcut apoi gradual% 'n funcie de
comple+itatea lor. Profesorul i-a artat copilului% pentru fiecare sunet% po&iia corect a
1IJ
organelor articulatorii participante la ela-orarea sunetului respecti% copilul repet.nd apoi
singur 'n faa oglin&ii toate mi!crile% 'n ederea fi+rii lor.
S-au 'nt.mpinat dificulti 'n pronunarea dentalelor t, d, n% deseori 'nlocuite cu p%
c.t !i a prepalatalelor 1, 7. Pe msura impostrii fiecrei consoane% acestea au fost asociate
cu ocale% reali&.ndu-se pronunarea sila-elor.
S-a urmrit% concomitant% de&oltarea au&ului fonematic% folosindu-se anali&a
Vineste&ic !i optic% particularitile articulrii fiecrui sunet fiind fi+ate prin pipirea
laringelui% simirea (etului de aer pe m.n% simirea 'ncordrii organelor de or-ire
ating.ndu-se cu m.na regiunea rdcinii lim-ii% prin urmrirea cu ochii a articulaiei.
Pentru de&oltarea au&ului fonematic
s-au fcut e+erciii de difereniere a sunetelor apropiate 'n pronunare p2>% )2-.
$n scopul de&inhi-rii or-irii s-au folosit imagini% o-iecte iu colorate care au
tre&it interesul% e!ecurile nefiind comentate% iar cel mai mic succes fiind con!tienti&at%
prin 'ncura(are permanent.
Primele cuinte au fost monosila-ice% apoi -i !i trisila-ice. Posi-ilitile
articulatorii au crescut foarte mult% pronunarea reflectat fiind mult 'm-untit. $n
schim-% or-irea independent a rmas cu multe ine+actiti% foarte e&itant.
Pentru de&oltarea ateniei !i memoriei auditie s-au efectuat actiiti la 'nceput
mai simple )sortri de o-iecte% reproducerea gesturilor% e+ecutarea unor comen&i er-ale
foarte simple*% actiiti ce au crescut treptat 'n comple+itate )ascultarea de poe!ti dup
ilustraii% discuri% participarea la (ocuri cu reguli% etc. *.
$n urmtoarea etap s-a urmrit 'm-ogirea oca-ularului% formarea deprinderilor
de alctuire a propo&iiilor% continu.ndu-se concomitent !i e+erciiile pentru
'm-untirea articulrii sunetelor. Propo&iiile au aut un caracter familiar fiind formate
din dou% apoi trei cuinte% pentru o -un !i rapid 'nsu!ire a cuintelor fiind legate 'n
continuare de o-iecte% imagini )concret- intuiti*.
S-a o-serat o cre!tere considera-il a interesului% o mai mare putere de
concentrare% o mai -un atenie !i autocontrol auditi. Areptat% or-irea reflectat a
deenit mai corect !i s-a reali&at cu mai mult u!urin% rspunsurile la 'ntre-ri
deenind !i ele mai corecte.
11I
Pentru reali&area scris-cititului s-au fcut iniial e+erciii pentru de&oltarea
musculaturii degetelor !i a m.inii% cu scopul formrii mi!crilor fine ale degetelor. S-au
efectuat e+erciii pentru de&oltarea procesului de orientare% organi&are !i structurare
spaial= e+erciii sen&oriale de amplasare a unui o-iect 'n spaiu 'n raport cu alt o-iect
sau 'n funcie de propriul corp )'n% su-% deasupra% st.nga% dreapta etc.*% de preci&are a
po&iiei ocupate de o-iecte )primul% ultimul% al doilea etc.*. 9ceste e+erciii s-au fcut nu
numai cu o-iecte ci !i cu serii de litere% sila-e% cuinte.
#iecare liter a fost pre&entat% descompus 'n elementele componente%
antren.ndu-se toi anali&atorii. Pentru e+ecutarea literei% copilul a fost a(utat% purt.ndu-i-
se m.na p.n ce reu!ea s o scrie% atrg.ndu-i-se mereu atenia asupra succesiunii
elementelor componente a literei respectie. Detoda de -a& a fost metoda fonetic
analitico-sintetic.
Concomitent cu e+erciiile de scris-citit s-au fcut !i e+erciii de matematic=
scrierea cifrelor% numrarea !i scrierea pe srite% operaii simple de adunare !i scdere.
Dup patru ani de terapie or-irea reflectat era reali&at corect% 'n schim- cea
independent era e&itant% cu multe ine+actiti% menin.ndu-i-se stilul telegrafic% ca
rspuns la 'ntre-ri folosind cuintele independente% nea.nd format deprinderea de a-!i
e+prima ideile in cadrul unei propo&iii. Arecerea cuintelor din fondul pasi 'n cel acti
era reali&at cu ite& sc&ut% datorit puterii de eocare redus. Categoriile gramaticale
cele mai -ine repre&entate erau su-stantiele !i er-ele% folosind mai puin ad(ectiele%
ader-ele !i prepo&iiile.
$n ceea ce prie!te scrisul% e+istau greuti 'n e+ecutarea formelor grafice% scrisul
fiind apsat datorit contraciei e+agerate a m.inii. Datorit lipsei de suplee a m.inii !i a
degetelor e+ista o incostan 'n form% dimensiune% orientare !i presiunea literei% toate
acestea d.nd un aspect inestetic paginii.
Cu toate acestea% la K ani% la insistenele mamei copilul a fost 'nscris 'n clasa 5 la
?coala :D. Sturd&a; 'ntrerup.nd terapia 1ogopedic )cu re&era continurii terapiei la
!coala unde a fost 'nscris*. $ns copilul nu a reu!it s se integre&e 'n grupul !colar% nu a
urmat o terapie corespun&toare necesitilor sale !i% din aceste motie% 'n loc s
eolue&e% a regresat.
111
5nteresul pentru scris-citit s-a diminuat% a interenit o-oseala% plictiseala% deoarece
nu i-a fost stimulat motiaia% copilul deenind inhi-at% introertit. $n scrierea dup
dictare au continuat s mai apar gre!eli. Se mai 'nt.lnesc categoriile de tul-urri fonetice
ale or-irii orale )su-stituiri% schim-area locului literelor* !i sintactice )asimilri%
omisiuni ale cuintelor !i prepo&iiilor*.
2a matematic% dup 'nelegerea coninutului noiunilor aritmetice !i perceperea
glo-al a mulimilor a putut reali&a cu mai mult u!urin operaiile de calcul.
9stfel c dup " ani 'n care a frecentat !i a fost totu!i promoat la !coala
o-i!nuit% copilul a regresat mult. Se o-ser o inoluie pe 1inia citirii !i scrierii !i% de
asemenea% pe linia lim-a(ului oral= or-irea independent este apro&odic !i agramatical.
Cooperarea er-al este dificil% -a&at pe imitaie !i or-ire repetiti. 9ctiismul
le+icului este redus !i oca-ularul acti insuficient. 2ectura este monoton% fr
preocupri pentru 'nelegerea celor citite.
$n aceste condiii% cel mai -ine pentru copil ar fi transferarea la o !coal special
unde s poat continua procesul instructi - recuperator% fr s fie pus 'n faa unor
actiiti care sunt peste msura posi-ilitilor sale.
112
SA3D53 DE C94 F
%. Prezentarea cazuluiG
C. C.% fat% nscut la 21.I3.1JJ0% 'n 5a!i. 9 'nceput s frecente&e 7rdinia
Special de la .rsta de F ani si " luni )sept. 2II1*% -eneficiind de un program comple+
de terapie si recuperare a crui coordonat principal a fost !i terapia logopedic.
2. AnanezaG
Na!terea a fost la termen% dar copilul s-a nscut din sarcin gemelar% a.nd o
malformaie organic ):anus contra naturii;* !i a suferit mai multe interenii
chirurgicale. Drept urmare a fost spitali&at perioade 'ndelungate de timp.
?storicul dez-olt.rii. 9t.t fetia C. C. c.t !i sora sa geamn% au fost a-andonate la na!tere
in spital% urm.nd ruta leagn - casa de copii )respecti% Centrul de Plasament*. Din punct
de edere logopedic% copilul a pre&entat o 'nt.r&iere 'n apariia !i de&oltarea fireasc a
lim-a(ului oral )su- aspect articulator !i al oca-ularului acti*. 9ceste di&a-iliti de
lim-a( au fost complicate !i de 'nt.r&ierile 'n structurarea comportamentului relaional !i
afecti- emoional% datorate sindromului de instituionali&are.
?storicul adapt.rii pedagogice. Primele contacte cu grupa de pre!colari au eideniat
serioase pro-leme de interrelaionare !i integrare deficitar 'n grupul de copii. 9ceasta
adaptare sc&ut s-a datorat comportamentelor di&armonice manifestate )de tipul
negatiismului% hiperagitaiei% lipsei autocontrolului !i% 'n general% re&istenei sc&ute la
frustrare*.
!. Ancheta social.G
#amilia naturala este de&organi&at% prinii nea.nd enituri sta-ile )fr
ocupaie* !i fiind consumatori de -uturi alcoolice. #amilia mai are 0 copii% dintre care
ali trei sunt internai in dierse centre de ocrotire.
De la a-andonarea gemenelor 'n spital% nici un mem-ru al familiei naturale nu a
luat legtura cu cele dou surori care au urmat ruta :clasic; de instituionali&are= leagn
- Casa de copii :Primerii; - Casa de copii :C. Punescu; 5a!i ) actual Centru de
Plasament*.
113
$n spital% fetia a -eneficiat de atenia !i spri(inul unei asistente medicale care a
inut legtura cu cele dou surori !i% ulterior% pe durata internrii lor% 'n instituiile de tip
plasament frecentate.
+. EEaenul soaticG
#i!a medical rele faptul ca fetia a pre&entat at.t o 'nt.r&iere 'n de&oltarea
staturo- ponderal% c.t !i 'n structurarea funciilor motrice de -a& ) respecti%
motricitatea general*.
2a intrarea 'n grdini% de&oltarea fi&ic a copilului era relati normal% dar
inferioar celei o-serate la sora sa geamn% care nu a pre&entat nici o deficien fi&ic
sau organic !i care a aut o eoluie mult mai -un su- aspect somatic.
5. EEaenul psihopedagogic a eideniat urmtoarele aspecte=
manifestri specifice sindromului de instituionali&are structurat si frecente
tul-urri de comportament= negatiism% capacitate sc&ut de autocontrol !i
inhi-iie oluntar etc./
deficiene cognitie% tul-urri de 'nare !i de adaptare/
insta-ilitate psihomotric/
-i&arerii !i ticuri er-ale )e+= repeta anumite cuinte, e+presii perioade diferite de
timp*/
cri&e disproporionate !i necontrolate de r.s, pl.ns/
conduite de tip agresi si autoagresi - ca urmare a modalitilor de reacie la
dierse sarcini% stimuli sau situaii.
". EEaenul logopedicG
$ntar&iere moderat in de&oltarea lim-a(ului. 2im-a(ul oral pre&int aspecte
dislalice% complicate de stereotipiile er-ale si de ecolalia de coninut. Se remarc srcia
oca-ularului% utili&area deficitar a prilor de or-ire !i% 'n general% a structurilor
gramaticale si formulrilor logice. Deficiene se constat !i 'n construirea !i susinerea
unui dialog% 'n formularea propo&iiilor.
11"
9ceste fenomene de retard cantitati !i calitati in !i de particularitile cognitie%
'nt.r&ierea mintal poten.nd !i complic.nd aspectul lim-a(ului.
'. EEaen neuropsihiatricG
$nt.r&iere mintal moderat% dislalie polimorf% insta-ilitate psiho-emoional !i
psihomotric% comportamente patologice pe fondul sindromului de instituionali&are
structurat.
=. (iagnostic logopedicG
$nt.r&iere 'n de&oltarea lim-a(ului )de niel moderat% datorit !i manifestrilor
dislalice 'n articularea consoanelor, grupelor de consoane*.
&. PrognosticG
Eoluie lent 'n recuperarea retardului de lim-a( datorit complicrii
particularitilor lim-a(ului cu di&armoniile din planul 'ntregii personaliti.
%0. #ecoand.riG
Dat fiind comple+itatea ca&ului% echipa de speciali!ti% coordonat de ctre profesorul
psihopedagog )inclu&.nd !i educatoarele de la grup% psihologul !colii !i asistentul social*
a conceput si derulat un progra de inter-enie indi-idualizat, focali&at pe=
9mplificarea contactelor 'ntre copil !i persoana- suport ) cu rol de su-stitut al
familiei naturale*.
Consilierea !i suportul psihologic 'n ederea ameliorrii tul-urrilor de
comportament !i a compensrii deficienelor din plan social- afecti.
Aerapia logopedic pentru recuperarea retardului de lim-a( )din punct de edere
articulator% al oca-ularului !i al construciilor er-ale*.
Aerapia psihomotric% 'n special 'n ederea compensrii insta-ilitii motrice.
Sociali&area !i formarea autonomiei personale !i sociale pentru ameliorarea
disfucionalitilor de interrelaionare.
E+ersarea !i consolidarea deprinderilor de ia cotidian.
110
%%. :erapia logopedic.G
3n prim demers reali&at de ctre asistentul social !i educatoare a fost cel al
amplificrii !i sta-ilirii unor contacte regulate cu persoana- suport care a 'ngri(it fetia 'n
perioadele de spitali&are din prima copilrie !i care s-a ata!at foarte mult de ea.
5mportana reali&rii acestui o-iecti a argumentat% ulterior% diminuarea efectelor
instituionali&rii !i compensarea handicapului afecti )reu!ite care s-au constatat chiar
din perioada celui de-al doilea an de frecentare a 7rdiniei Speciale*.
Aerapia psihologic a constituit o alt strategie esenial pentru diminuarea
manifestrilor de tipul imaturitii emoionale% insta-ilitii psihice !i% 'n general% al
di&armoniilor e+istente in planul 'ntregii personaliti.
Prin aceste dou direcii principale de aciune s-a reu!it estomparea
comportamentelor deiante !i optimi&area relaiilor fetiei cu colegii si% crearea unui
confort afecti !i a 'ncrederii 'n propria persoan% precum !i a motiaiei pentru
actiitile specifice terapeutic- recuperatorii !i educaionale.
Aerapia logopedic reali&at de ctre profesorul psihopedagog a aut acela!i o-iecti
general% respecti normali&area integrrii copilului 'n mediul pre!colar )si% ulterior% 'n
mediul !colar*. Direciile principale pe care s-a reali&at terapia tul-urrii de lim-a( au
fost=
a4 Antrenarea 1i dez-oltarea otricit.ii generale, a otricit.ii )ine a /inii 1i a
otricit.ii aparatului )ono2articulator.
$nt.r&ierea u!oar 'n planul de&oltrii fi&ice generale a determinat profesorul
psihopedagog )!i educatoarea* s urmreasc% 'n educarea motricitii generale%
e+ecutarea corect de ctre copil a e+erciiilor de gimnastic general% precum !i
coordonarea diferitelor segmente ale corpului. Coordonarea manual s-a reali&at prin
e+erciii dierse= decupa(e simple !i dup contur% (ocuri de construcie% e+erciii de
'n!uru-are, de!uru-are% (ocuri cu incastre etc.
Educarea motricitii fine a m.inii s-a reali&at prin (ocuri !i e+erciii de cre!tere a
mo-ilitii degetelor !i a m.inii= 'nchidere, deschidere% rotirea m.inii% fle+ie, e+tensie%
lipiri% decupa(e etc. 3na dintre actiitile eseniale 'n acest conte+t a fost cea de tipul
antrenamentului grafic )colorare% conturare% ha!urare% e+erciii grafice pregtitoare scrierii
grafemelor*.
11F
Educarea motricitii er-ale s-a reflectat 'n e+erciii- (oc pentru mo-ilitatea -uco-
lingo-facial specifice si dierse% 'n funcie de sunetele i&ate spre corectare.
>4 Eiterea corecta a sunetelor, cu-intelor 1i eEpriarea ,n cu-inte.
$nsu!irea pronuniei corecte a sunetelor s-a reali&at prin e+erciiile logopedice clasice
!i prin (ocuri la care participau unul sau mai muli copii !i chiar persoana-suport )ce a
reu!it s-i 'ntreasc% de altfel% motiaia pentru autocorectarea or-irii deficitare*.
c* EEpriarea corect. ,n propoziii, dez-oltarea 1i acti-izarea -oca>ularului.
Pe -a& de suport concret- intuiti s-a urmrit formularea enunurilor simple 'n
situaii de comunicare u&ual% (ocuri de rol etc. De la propo&iiile din dou% trei, patru
cuinte s-a trecut la utili&area !i a altor categorii gramaticale )cuinte de legtur%
ad(ectie% ader-e etc.*. Areptat% copilul a fost antrenat s sesi&e&e intuiti acordul corect
al prilor de or-ire prin e+erciii dierse% de utili&are a structurilor gramaticale cu forme
fle+ionare )pluralul su-stantielor% e+ersarea genului% e+ersarea ca&ului% er-e la diferite
timpuri% e+ersarea pronumelui !i% mai ales a celui de politee% e+ersarea acordului
su-stanti- ad(ecti- er-*.
d4 (ez-oltarea capacit.ii de eEpriare li>er., cu respectarea norelor
graaticale 1i educarea capacit.ii de ,ntreinere a unui dialog.
$n acest conte+t s-au reali&at e+erciii de ordonare logic a cuintelor 'n propo&iii% (ocuri
le+icale de 'm-ogire a sensului propo&iiei prin adugare de noi cuinte% e+erciii de
recitare !i (ocuri de rol% (ocuri de tip dialog 'ntre animale% persona(e din poe!ti etc.
%2. E-oluia pe parcursul terapieiG
Pe durata primului an !colar )2II1-2II3* 'n care s-a aplicat programul de interenie%
am remarcat ca aspecte de -a& ale de&oltrii psihice=
modalitatea i&ual de percepere a informaiei era mai -un dec.t cea auditi/
atenia era e+trem de fluctuant% fiind sla- re&istent la factori pertur-atori sau%
pur !i simplu% d.nd impresia c isea&/
percepia era difu&% superficial% incomplet/
capacitatea mne&ic era sc&ut% predomin.nd memoria i&ual/
11H
prefera (ocurile solitare% repetitie. Nu se (uca cu ppu!i% ci alegea mai ales
(ocurile de construcii% de 'm-inri% fi+.ndu-se aproape o-sesi asupra unei
singure teme/
stilul de lucru era inegal% nu manifesta iniiati% fiind pasi !i a!tept.nd s fie
solicitat )aceast apatie se datora insta-ilitii ateniei care nu-i susinea
curio&itatea !i faptului c nu dorea s se afirme 'n grup*/
de&echili-rul 'ntre .rsta mintal !i potenialul afecti% reflectat 'n starea de
infantilism !i dependen afecti. :#oamea; de afectiitate !i comportamentele
patologice sunt pre&ente !i datorit sindromului de instituionali&are/
este sensi-il% interiori&at% nesigur% egocentric. 8elatia sa insecuritate !i
nesigurana proine din faptul c are impresia c nu poate eita factorii agresii
din mediul 'ncon(urtor.
Ealuarea finala a determinat echipa interdisciplinar s continue programul
terapeutic aplicat% !i pentru anul !colar ulterior% reali&.nd o serie de alte aciuni 'n
completarea celor sta-ilite de(a= actiiti de comunicare !i de scriere% actiiti ludice%
poestiri% dramati&ri% actiiti cu caracter de cooperare% dar !i competiional% (ocuri !i
e+erciii percepti- motrice etc.
Dac eoluia a fost relati lent pe parcursul primului an de terapie% am putut
constata o eoluie nea!teptat de -un pe durata celui de-al doilea an. Progresele i&i-ile
au fost 'n planul adaptrii !i integrrii 'n grupul de copii% reeduc.ndu-se !i chiar dispr.nd
unele efecte ale sindromului de instituionali&are% precum !i in ceea ce prie!te
recuperarea retardului de lim-a( !i a corectrii pronuniei defectuoase. 3neori mai apar=
pronunarea defectuoas la niel de cu.nt% construcii le+icale incorecte sau incomplete%
dar manifest preocupri reale pentru autocorectare precum !i o atenie deose-it pentru
e+primarea proprie.
1rientarea !colar pentru 'nm.nt special )?coala special :Constantin
Punescu;* a determinat persoana- suport s ia deci&ia de a spri(ini fetia )chiar daca a
separat-o de sora sa <din raiuni materiale% 'n special*. 9stfel% s-au fcut demersuri 'n
ederea 'ncredinrii copilului spre adopie !i 'nscrierea ei 'n 'nm.ntul o-i!nuit.
$oncluziiG
11K
SA3D53 DE C94 H
%. Prezentarea cazului
C.6. -Eiat% nEscut la 1" fe-ruarie 1JJK% 'n municipiul 5a!i.
2. Ananeza
Sarcina a eoluat normal. Na!terea a fost la termen cu traaliu prelungit. #Et de 3III g cu
scor 9P798 K. Derge la un an !i trei luni. Primele cuinte apar dupE un an. Se constatE
hiperactiitate !i conduite impulsie% de tipul agresiitEii !i autoagresiitEii% o la-ilitate
afecti- emoionalE. $n ceea ce prie!te istoricul adaptErii pedagogice% s-au constatat
dificultEi de interrelaionare 'ncE de la de-utul !colaritEii. S-a adaptat cu greu la
actiitatea de disciplinE !colarE !i a 'nt.mpinat dificultEi de interrelaionare at.t cu
colegii c.t !i cu persoanele adulte. 8e&ultate !colare scE&ute. Progres mai -un dupE
parcurgerea unui curriculum adaptat.
!. Ancheta social<
PErinii au studii medii. Este unicul copil 'n familie. PErinii au o situaie economicE
-unE. Dama s-a ocupat permanent de educaia copilului.
+. EEaen soatic
Pre&intE o de&oltare staturalE% ponderalE !i toracicE normalE.
5. E-aluare curricular< 1i psihopedagogic<
-hiperactiitate !i insta-ilitate psihomotricE/
-ritm foarte lent de lucru/
-comportament o-sesi% fo-ii !i ticuri% angoasE !i fricE ne(ustificatE /
-imaturitate !i puerilism afecti/
-hiperprotecia mamei/
-lipsa autonomiei sociale !i parial lipsa autonomiei personale
11J
-din punct de edere intelectual% copilul manifesta o g.ndire reproductiE% concretE%
practicE% lentoare !i imposi-ilitatea efectuErii generali&Erilor !i a-stracti&Erilor
-insuficienta capacitate de concentrare a ateniei
-memorie de scurtE duratE% mecanicE
-'nt.r&iere moderatE 'n de&oltarea lim-a(ului !i oca-ular acti limitat
-din punct de edere al integrErii% 'n colecti manifestEdificultEi de relaionare% de
sta-ilire !i meninere a unor relaii interpersonale 'n colectiul de elei
-'nt.r&iere 'n actiitatea psihomotricE
-regres pe linia achi&iiilor de tip cognitie
". E-oluia pe parcursul integr<rii 1colare2clasa a ??2a
-s-au 'ntocmit progame adaptate la lim-a rom.nE !i matematicE de cEtre profesorul de
spri(in !i 'nEEtorul clasei% ai&ate de 5SW 5a!i.
-eleul C.6. a fost inclus 'n terapie logopedicE la centrul 5nter!colar 5a!i
-a fost conceput !i derulat programul de interenie personali&at% 'n care se regEsesc
o-iectiele !i actiitEile coordonate de echipa interdisciplinarE de ca&
-actiitatea profesorului de spri(in !i a logopedului s-a articulate cu actiitatea la clasE a
'nEEtorului
-datoritE pro-lemelor afecti- emoionale !i a dependenei de mamE% s-a cooptat !i familia
eleului pentru optimi&area intereniei psihopedagogice
'. E-aluarea prograului 1i a rezultatelor inter-eniei
Periodic% s-au reali&at de cEtre mem-rii echipei de ca& ealuEri intermediare% cu
scopul de a se ameliora din mers strategia intereniei.
$n aceastE perioadE se desfE!oarE ealuarea finalE a programului de interenie%
dar !i ealuarea nielului la care se aflE% din punct de edere curricular% eleul integrat. $n
ederea reali&Erii acestei ealuEri finale% mem-rii Comisiei 5nterne de Ealuare CotinuE
se or 'ntruni !i or pre&enta propriile lor conclu&ii ealuatie% sta-ilindu-se
recomandErile ulterioare% scoaterea sau meninera acestui ele 'ncE un an 'n programul de
integrare cu adaptare curricularE. $n ca&ul pre&entat anticipEm% 'n acest moment deci&ia
12I
de a se menine copilul 'n progamul de integrare% cu acordul familiei !i de a se continua
terapia logopedicE 'n anul !colar 2IIH-2IIK.
$n momentul de faE se desfE!oarE ealuErile finale% dar pot pre&enta progresele
'nregistrate de eleul C.6.
@i>a ro/n<G
-ordonea&E logic cuintele date pentru a forma o propo&iie/
-preci&ea&E numErul cuintelor !i ordinea acestora 'ntr-o propo&iie/
-desparte oral 'n sila-e cuinte date% iar 'n scris are neoie de spri(in/
-identificE numErul sila-elor dintr-un cu.nt/
-identificE sunetele dintr-o sila-E !i uneori% identificE numErul sunetelor dintr-un cu.nt
scurt/
-cite!te sila-e% cuinte integral formate din douE-trei sila-e/
-copie !i transcri-e cuinte% propo&iii dar !i un te+t scurt cunoscut/
-diferenia&E consoanele surde de cele sonore/
8ateatic<G
-'n concentrul I-1I nu e+istE elemente de regres/
-'n concentrul I-1II efectuea&E operaii de adunare !i scEdere fErE trecere peste ordin/
-este capa-il sE descompunE numere 'n sumE de &eci !i unitEi/
-sortea&E !i clasificE o-iecte dupE formE/
9 deenit mai puin dependent de mamE% se integrea&E !i este relati acceptat de
cEtre colegii din clasE. 9re un grup de suport dintre elei. Dama preia sarcini de
recuperare indicate de cEtre echipa de ca& !i 'l spri(inE pe copil acasE 'n parcurgerea
acestor sarcini.
Concluzii
121

SA3D53 DE C94 K
1. Prezentarea cazului:
C. C.% fat% nscut la 21.I3.1JJ0% 'n 5a!i. 9 'nceput s frecente&e 7rdinia
Special de la .rsta de F ani si " luni )sept. 2II1*% -eneficiind de un program comple+
de terapie si recuperare a crui coordonat principal a fost !i terapia logopedic.
2. Anamneza:
Na!terea a fost la termen% dar copilul s-a nscut din sarcin gemelar% a.nd o
malformaie organic ):anus contra naturii;* !i a suferit mai multe interenii
chirurgicale. Drept urmare a fost spitali&at perioade 'ndelungate de timp.
?storicul dez-olt.rii. 9t.t fetia C. C. c.t !i sora sa geamn% au fost a-andonate la na!tere
'n spital% urm.nd ruta leagn - casa de copii . Din punct de edere logopedic% copilul a
pre&entat o 'nt.r&iere 'n apariia !i de&oltarea fireasc a lim-a(ului oral )su- aspect
articulator !i al oca-ularului acti*. 9ceste di&a-iliti de lim-a( au fost complicate !i de
'nt.r&ierile 'n structurarea comportamentului relaional !i afecti- emoional% datorate
sindromului de instituionali&are.
?storicul adapt.rii pedagogice. Primele contacte cu grupa de pre!colari au
eideniat serioase pro-leme de interrelaionare !i integrare deficitar 'n grupul de copii.
9ceasta adaptare sc&ut s-a datorat comportamentelor di&armonice manifestate )de tipul
negatiismului% hiperagitaiei% lipsei autocontrolului !i% 'n general% re&istenei sc&ute la
frustrare*.
3. Ancheta social:
#amilia naturala este de&organi&at% prinii nea.nd enituri sta-ile )fr
ocupaie* !i fiind consumatori de -uturi alcoolice. #amilia mai are 0 copii% dintre care
ali trei sunt internai in dierse centre de ocrotire.
De la a-andonarea gemenelor 'n spital% nici un mem-ru al familiei naturale nu a
luat legtura cu cele dou surori care au urmat ruta :clasic; de instituionali&are= leagn
122
- Casa de copii :Primerii; - Casa de copii :C. Punescu; 5a!i ) actual Centru de
Plasament*.
$n spital% fetia a -eneficiat de atenia !i spri(inul unei asistente medicale care a
inut legtura cu cele dou surori !i% ulterior% pe durata internrii lor% 'n instituiile de tip
plasament frecentate.
4. Examenul somatic:
#i!a medical rele faptul ca fetia a pre&entat at.t o 'nt.r&iere 'n de&oltarea
staturo- ponderal% c.t !i 'n structurarea funciilor motrice de -a& ) respecti%
motricitatea general*.
2a intrarea 'n grdini% de&oltarea fi&ic a copilului era relati normal% dar
inferioar celei o-serate la sora sa geamn% care nu a pre&entat nici o deficien fi&ic
sau organic !i care a aut o eoluie mult mai -un su- aspect somatic.
. Examenul psihopeda!o!ic * e+,e'4*" )$!3"&*$ele *0(e%"e>
manifestri specifice sindromului de instituionali&are structurat si frecente
tul-urri de comportament= negatiism% capacitate sc&ut de autocontrol !i
inhi-iie oluntar etc./
deficiene cognitie% tul-urri de 'nare !i de adaptare/
insta-ilitate psihomotric/
-i&aterii !i ticuri er-ale )e+= repeta anumite cuinte, e+presii perioade diferite de
timp*/
cri&e disproporionate !i necontrolate de r.s, pl.ns/
conduite de tip agresi si autoagresi - ca urmare a modalitilor de reacie la
dierse sarcini% stimuli sau situaii.

". Examenul lo!opedic:


$ntar&iere moderat in de&oltarea lim-a(ului. 2im-a(ul oral pre&int aspecte
dislalice% complicate de stereotipiile er-ale si de ecolalia de coninut. Se remarc srcia
oca-ularului% utili&area deficitar a prilor de or-ire !i% 'n general% a structurilor
123
gramaticale si formulrilor logice. Deficiene se constat !i 'n construirea !i susinerea
unui dialog% 'n formularea propo&iiilor.
9ceste fenomene de retard cantitati !i calitati in !i de particularitile
cognitie% 'nt.r&ierea mintal poten.nd !i complic.nd aspectul lim-a(ului.
#. Examen neuropsihiatric:
$nt.r&iere mintal moderat% dislalie polimorf% insta-ilitate psiho-emoional !i
psihomotric% comportamente patologice pe fondul sindromului de instituionali&are
0"$)%")$*".
$. %ia!nostic lo!opedic:
$nt.r&iere 'n de&oltarea lim-a(ului )de niel moderat% datorit !i manifestrilor
dislalice 'n articularea consoanelor, grupelor de consoane*.
&. Pro!nostic:
Eoluie lent 'n recuperarea retardului de lim-a( datorit complicrii
particularitilor lim-a(ului cu di&armoniile din planul 'ntregii personaliti.
1'. (ecomandri:
Dat fiind comple+itatea ca&ului% echipa de speciali!ti% coordonat de ctre
profesorul psihopedagog )inclu&.nd !i educatoarele de la grup% psihologul !colii !i
asistentul social* a conceput si derulat un progra de inter-enie indi-idualizat, focali&at
pe=
9mplificarea contactelor 'ntre copil !i persoana- suport ) cu rol de su-stitut al
familiei naturale*.
Consilierea !i suportul psihologic 'n ederea ameliorrii tul-urrilor de
comportament !i a compensrii deficienelor din plan social- afecti.
Aerapia logopedic pentru recuperarea retardului de lim-a( )din punct de edere
articulator% al oca-ularului !i al construciilor er-ale*.
Aerapia psihomotric% 'n special 'n ederea compensrii insta-ilitii motrice.
12"
Sociali&area !i formarea autonomiei personale !i sociale pentru ameliorarea
disfucionalitilor de interrelaionare.
E+ersarea !i consolidarea deprinderilor de ia cotidian.
11. )erapia lo!opedic:
3n prim demers reali&at de ctre asistentul social !i educatoare a fost cel al
amplificrii !i sta-ilirii unor contacte regulate cu persoana- suport care a 'ngri(it fetia 'n
perioadele de spitali&are din prima copilrie !i care s-a ata!at foarte mult de ea.
5mportana reali&rii acestui o-iecti a argumentat% ulterior% diminuarea efectelor
instituionali&rii !i compensarea handicapului afecti )reu!ite care s-au constatat chiar
din perioada celui de-al doilea an de frecentare a 7rdiniei Speciale*.
Aerapia psihologic a constituit o alt strategie esenial pentru diminuarea
manifestrilor de tipul imaturitii emoionale% insta-ilitii psihice !i% 'n general% al
di&armoniilor e+istente 'n planul 'ntregii personaliti.
Prin aceste dou direcii principale de aciune s-a reu!it estomparea comportamentelor
deiante !i optimi&area relaiilor fetiei cu colegii si% crearea unui confort afecti !i a
'ncrederii 'n propria persoan% precum !i a motiaiei pentru actiitile specifice
terapeutic- recuperatorii !i educaionale.
Aerapia logopedic reali&at de ctre profesorul psihopedagog a aut acela!i o-iecti
general% respecti normali&area integrrii copilului 'n mediul pre!colar )si% ulterior% 'n
mediul !colar*. Direciile principale pe care s-a reali&at terapia tul-urrii de lim-a( au
fost=
%. Antrenarea 1i dez-oltarea otricit.ii generale, a otricit.ii )ine a /inii 1i a
otricit.ii aparatului )ono2articulator.
$nt.r&ierea u!oar 'n planul de&oltrii fi&ice generale a determinat profesorul
psihopedagog )!i educatoarea* s urmreasc% 'n educarea motricitii generale%
e+ecutarea corect de ctre copil a e+erciiilor de gimnastic general% precum !i
coordonarea diferitelor segmente ale corpului. Coordonarea manual s-a reali&at prin
e+erciii dierse= decupa(e simple !i dup contur% (ocuri de construcie% e+erciii de
'n!uru-are, de!uru-are% (ocuri cu incastre etc.
120
Educarea motricitii fine a m.inii s-a reali&at prin (ocuri !i e+erciii de cre!tere a
mo-ilitii degetelor !i a m.inii= 'nchidere, deschidere% rotirea m.inii% fle+ie, e+tensie%
lipiri% decupa(e etc. 3na dintre actiitile eseniale 'n acest conte+t a fost cea de tipul
antrenamentului grafic )colorare% conturare% ha!urare% e+erciii grafice pregtitoare scrierii
grafemelor*.
Educarea motricitii er-ale s-a reflectat 'n e+erciii- (oc pentru mo-ilitatea -uco-
lingo-facial specifice si dierse% 'n funcie de sunetele i&ate spre corectare.
e4 Eiterea corecta a sunetelor, cu-intelor 1i eEpriarea ,n cu-inte.
$nsu!irea pronuniei corecte a sunetelor s-a reali&at prin e+erciiile logopedice clasice
!i prin (ocuri la care participau unul sau mai muli copii !i chiar persoana-suport )ce a
reu!it s-i 'ntreasc% de altfel% motiaia pentru autocorectarea or-irii deficitare*.
f* EEpriarea corect. ,n propoziii, dez-oltarea 1i acti-izarea -oca>ularului.
Pe -a& de suport concret- intuiti s-a urmrit formularea enunurilor simple 'n
situaii de comunicare u&ual% (ocuri de rol etc. De la propo&iiile din dou% trei, patru
cuinte s-a trecut la utili&area !i a altor categorii gramaticale )cuinte de legtur%
ad(ectie% ader-e etc.*. Areptat% copilul a fost antrenat s sesi&e&e intuiti acordul corect
al prilor de or-ire prin e+erciii dierse% de utili&are a structurilor gramaticale cu forme
fle+ionare )pluralul su-stantielor% e+ersarea genului% e+ersarea ca&ului% er-e la diferite
timpuri% e+ersarea pronumelui !i% mai ales a celui de politee% e+ersarea acordului
su-stanti- ad(ecti- er-*.
g4 (ez-oltarea capacit.ii de eEpriare li>er., cu respectarea norelor
graaticale 1i educarea capacit.ii de ,ntreinere a unui dialog.
$n acest conte+t s-au reali&at e+erciii de ordonare logic a cuintelor 'n propo&iii%
(ocuri le+icale de 'm-ogire a sensului propo&iiei prin adugare de noi cuinte% e+erciii
de recitare !i (ocuri de rol% (ocuri de tip dialog 'ntre animale% persona(e din poe!ti etc.
12. Evoluia pe parcursul *colariz+rii:
Pe durata primului an !colar )2II1-2II3* 'n care s-a aplicat programul de interenie%
am remarcat ca aspecte de -a& ale de&oltrii psihice=
modalitatea i&ual de percepere a informaiei era mai -un dec.t cea auditi/
12F
atenia era e+trem de fluctuant% fiind sla- re&istent la factori pertur-atori sau%
pur !i simplu% d.nd impresia c isea&/
percepia era difu&% superficial% incomplet/
capacitatea mne&ic era sc&ut% predomin.nd memoria i&ual/
prefera (ocurile solitare% repetitie. Nu se (uca cu ppu!i% ci alegea mai ales
(ocurile de construcii% de 'm-inri% fi+.ndu-se aproape o-sesi asupra unei
singure teme/
stilul de lucru era inegal% nu manifesta iniiati% fiind pasi !i a!tept.nd s fie
solicitat )aceast apatie se datora insta-ilitii ateniei care nu-i susinea
curio&itatea !i faptului c nu dorea s se afirme 'n grup*/
de&echili-rul 'ntre .rsta mintal !i potenialul afecti% reflectat 'n starea de
infantilism !i dependen afecti. :#oamea; de afectiitate !i comportamentele
patologice sunt pre&ente !i datorit sindromului de instituionali&are/
este sensi-il% interiori&at% nesigur% egocentric. 8elatia sa insecuritate !i
nesigurana proine din faptul c are impresia c nu poate eita factorii agresii
din mediul 'ncon(urtor.
Ealuarea finala a determinat echipa interdisciplinar s continue programul
terapeutic aplicat% !i pentru anul !colar ulterior% reali&.nd o serie de alte aciuni 'n
completarea celor sta-ilite de(a= actiiti de comunicare !i de scriere% actiiti ludice%
poestiri% dramati&ri% actiiti cu caracter de cooperare% dar !i competiional% (ocuri !i
e+erciii percepti- motrice etc.
Dac eoluia a fost relati lent pe parcursul primului an de terapie% am putut
constata o eoluie nea!teptat de -un pe durata celui de-al doilea an. Progresele i&i-ile
au fost 'n planul adaptrii !i integrrii 'n grupul de copii% reeduc.ndu-se !i chiar dispr.nd
unele efecte ale sindromului de instituionali&are% precum !i 'n ceea ce prie!te
recuperarea retardului de lim-a( !i a corectrii pronuniei defectuoase. 3neori mai apar=
pronunarea defectuoas la niel de cu.nt% construcii le+icale incorecte sau incomplete%
dar manifest preocupri reale pentru autocorectare precum !i o atenie deose-it pentru
e+primarea proprie.
1rientarea !colar pentru 'nm.nt special )?coala Special :Constantin
Punescu;* a determinat persoana- suport s ia deci&ia de a spri(ini fetia )chiar daca a
12H
separat-o de sora sa <din raiuni materiale% 'n special*. 9stfel% s-au fcut demersuri 'n
ederea 'ncredinrii copilului spre adopie !i 'nscrierea ei 'n 'nm.ntul o-i!nuit.
Concluzii:
12K

S-ar putea să vă placă și