Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect de lecţie

Profesor : Mitoi Alina


Data:16.02.2017
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Baia de Fier
Clasa : a VI-a B
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Disciplina: Biologie
Unitatea de învăţare: Caractere generale morfofuncţionale, comportament, adaptări şi
importanţă ale unor grupe de vieţuitoare (Vertebrate)
Tema: Peştii de apă dulce - Crapul
Scopul lecţiei: fixarea şi consolidarea cunoştinţelor privind structura, funcţiile şi
importanţa pestilor ososi.
Competenţe specifice :
1.1. Identificarea unor grupe şi specii de animale;
1.3. Stabilirea relaţiilor între factorii de mediu şi diversitatea animalelor;
1.5. Stabilirea relaţiilor între tipurile de comportament şi procesul de adaptare a
organismului la mediu;
Competenţe derivate:
C1. Identificarea mediului de viaţă al peştilor;
C2. Enumerarea părţilor componente ale corpului peştilor;
C3. Prezentarea adaptărilor peştilor la mediul de viaţă.
Strategia didactică:
a. Tipul de lecţie: comunicare şi însusire de noi cunoştinţe.

b. Resurse procedurale ( metode):


- conversaţia euristică;
- explicaţia;
- observaţia;
- învăţarea prin descoperire;
- jocul didactic.
c. Resurse materiale ( mijloace didactice): manual, atlas, planşe, fişe de lucru,
videoproiector, prezentare Power-Point, coli flipchart, carioci.
d. Forma de organizare: frontală, individuală, pe grupe.
Durata: 50 minute
Locul desfăşurării: laboratorul de biologie
Bibliografia didactică şi de specialitate consultată:
 programa şcolară;
 Branduşoiu M., Androne C.: „Biologie”, manual clasa a VI-a, Ed. Didactica si
Pedagogica,2004;
 Aglaia I,Zoe P: „Biologie”, manual clasa a VI-a, Ed Humanitas, 2008;
 Prof. Dr. Viorel Lazar, Prof. Mariana Nicolae: „Lecţia - forma de baza a
organizarii procesului de predare invatare la disciplina Biologie”, Ed. ARVES,
2007.
Nr. Etapele Compe- ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ Resurse Resurse Resurse Metod
crt lecţiei tenţe Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedural materiale tempo- e de ev.
derivate e rale

1. Organizarea -Pregateste materialul didactic; Isi pregatesc cartile si conversaţia 1’


clasei -Noteaza in catalog elevii absenti caietele;
si verifica daca sunt conditii
optime pentru desfasurarea orei;
2 Reactualizare -Adresez cateva intrebari: Elevii răspund; conversaţia 2’ oral
a Prezenţa sau absenţa coloanei
cunostinţelor vertebrale împarte lumea
animală în două categorii.Care
sunt acestea?
-Ce categorie de animale am
studiat până în prezent?
-Care sunt principalele grupe de
animale nevertebrate studiate?
Captarea Se prezinta un exercitiu Rezolva exercitiul; conversaţia Coli flip- 2’
atenţiei matematic (anexa 1), iar prin chart
rezolvarea acestuia elevii vor
afla titlul lectiei: „PESTI DE
APA DULCE-CRAPUL”
Anuntarea -Informează elevii cu privire la Notează titlul lectiei conversaţia 2’
temei şi a titlul lecţiei, scopul si in caiete;
competenţelor competenţele vizate
-Notează titlul lecţiei pe tablă
Dirijarea C1 -Imparte elevii în 4 grupe Elevii din fiecare Explicaţia Fişe de 10’ oral
învăţării Distribuie fişele de lucru grupa se Conversaţia activitate
C2 (anexa 2) concentreaza asupra Observaţia
temei repartizate. Învăţarea Manualul
C3 Grupa I – identifică prin
mediul de viaţă si descoperire
părţile componente Atlas
-Prezintă elevilor particularităţile Grupa II –descrie
fiecărei părţi ale corpului . Le părţile componente
explică elevilor că peştii mai ale corpului
prezintă un organ de simţ-linia Grupa III- identifică Video-
laterală-cu ajutorul căreia ei simt modul de hrănire si proiector
curenţii şi obstacolele din apă. respiraţia peştilor
-Prezintă elevilor înotătoarele Grupa IV- precizează
perechi şi neperechi şi rolul modul de înmulţire si
acestora . alţi peşti înrudiţi cu 25’
-Îndrumă elevii să descopere crapul
care sunt particularităţile
alcătuirii externe ale peştilor ca
adaptare la mediul de viaţă.

-Corectează eventualele erori şi


completează răspunsurile date de
elevi.

-Intocmeşte pe tablă o schemă Isi notează schiţa


sumară a celor discutate ( anexa lecţiei în caiete;
3)
Prezintă cu ajutorul
videoproiectorului noţiuni despre
crap.

-Indeamnă elevii sa citească


informaţiile proiectate despre
alte specii de peşti .
Fixarea Joc didactic: aranjează în Descoperă cuvintele conversaţia Coli flip- 5’ oral
cunoştinţelor ordine literele pentru a cheie. chart
descoperi cuvintele cheie.
Evaluarea Face aprecieri verbale asupra 3’
prestaţiei elevilor din fiecare
grupă.
Se apreciază cu note participarea
elevilor la lecţie .
Anexa 1
Exercitiul matematic

Descifrează cuvintele "ascunse", înlocuind numerele date cu litere.

11 5 13 14 17

4 5

1 11 1

4 15 7 3 5

3 12 1 11 15 7

A = 1; B =2; C = 3; D = 4; E = 5; G = 6; L = 7; M = 8; N = 9; O = 10; P = 11;


R = 12; S = 13; T = 14; U = 15; F=16; I=17.
Anexa 2
GRUPA I
FIŞĂ DE ACTIVITATE
Animale vertebrate- PEŞTII DE APĂ DULCE
CRAPUL
Materiale necesare: manual, atlas zoologic, imagini cu peşti, creioane,coli.
Mod de lucru:
Învăţaţi prin descoperire: Care sunt adaptările peştilor la mediul de viaţă.

Sarcini de lucru:
o Recunoaşteţi vertebratul din imagine.
o Observaţi în imaginea de mai jos dar şi din manual( pag. 73) mediul de viaţă şi
alcătuirea (corp)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………........................................................

Timp de lucru 10 minute


GRUPA II
FIŞĂ DE ACTIVITATE
Animale vertebrate-PEŞTII DE APĂ DULCE
CRAPUL
Materiale necesare: manual, atlas zoologic, imagini cu peşti, creioane,coli.

Mod de lucru:
Învăţaţi prin descoperire: Care sunt adaptările peştilor la mediul de viaţă.

Sarcini de lucru:
o Recunoaşteţi vertebratul din imagine.
o Observaţi în imaginea de mai jos dar şi din manual( pag.73 ) alcătuirea
corpului(cap, trunchi şi coadă)

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
Timp de lucru 10 minute
GRUPA III
FIŞĂ DE ACTIVITATE
Animale vertebrate-PEŞTII DE APĂ DULCE
CRAPUL
Materiale necesare: manual, atlas zoologic, imagini cu peşti, creioane,coli.

Mod de lucru:
Învăţaţi prin descoperire: Care sunt adaptările peştilor la mediul de viaţă.

Sarcini de lucru:
o Recunoaşteţi vertebratul din imagine.
o Observaţi în imaginea de mai jos dar şi din manual( pag. 74) hranirea şi
respiratia.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Timp de lucru 10 minute


GRUPA IV
FIŞĂ DE ACTIVITATE
Animale vertebrate-PEŞTII DE APĂ DULCE
CRAPUL
Materiale necesare: manual, atlas zoologic, imagini cu peşti, creioane,coli.
Mod de lucru:
Învăţaţi prin descoperire: Care sunt adaptările peştilor la mediul de viaţă.

Srcini de lucru:
o Recunoaşteţi vertebratul din imagine.
o Observaţi în imaginea de mai jos dar şi din manual( pag. 75) modul de
înmulţirea. Daţi si alte exemple de pesti de apa dulce.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Timp de lucru 10 minute


Anexa 3
Schita lectiei
ANIMALE VERTEBRATE

Pestii de apă duce- CRAPUL

Mediul de viata: apele dulci


Forma corpului: alungita si turtit lateral= forma hidrodinamica
Alcatuirea corpului:
 Cap-fara solzi
- 2 perechi de mustati cu rol in pipait
- Ochi rotunzi fara pleope
- Opercule=capacele osoase ce acopera branhiile
Trunchiul – acoperit cu sozi rotunzi
- glandele din piele secreta mucus
- linia laterala –cu ajutorul careia simte curentii de apa si
obstacolele
Coada – puternica
- se termina cu o inotatoare codala formata din 2 lobi
Ínotatoarele-in numar de 7-2 perechi( pectorala si
abdominala)
- 3 neperechi: anala, codala, dorsala
Deplasarea- prin inot:
a) pe orizontala- cu ajutorul inotatoarelor
b) pe verticala- cu ajutorul vezicii inotatoare
Hranirea- omnivor
Respiratia- cu ajutorul branhiilor
Ínmultirea – sexe separate
- prin icre pe care femele le depune in apa peste care masculul varsa
laptii ( fecundatie externa)
- au temperatura corpului variabila ( iarna stau in amortire pe
fundul apei pana primavara)

ADAPRATILE PESTILOR LA MEDIUL DE VIATA:


- forma corpului
- asezarea solzilor
- prezenta mucusului
- inotatoarele
- linia laterala
- vezica inotatoare
- respiratia branhiala

PESTI INRUDITI CU CRAPUL


- STIUCA
- BIBANUL
- SALAUL
- SOMNUL
- PASTRAVUL
Anexa 4

JOC DIDACTIC

Aranjaţi în ordine literele pentru a descoperi cuvintele:

BRATEVERTE= VERTEBRATE
DINAHIDROMICĂ= HIDRODINAMICĂ
LSOZI= SOLZI
NOTOAÎTĂRE= ÎNOTĂTOARE
DAŢIECUNFE=FECUNDAŢIE
EPRCUEOL=OPERCULE
NIIEL TALAELRA =LINIE LATERALĂ
HINBRAI= BRANHII
UTŞIAC= ŞTIUCA
MOSN =SOMN