Sunteți pe pagina 1din 25

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALA MOVILITA


DATA:
CLASA: a V-a
ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe
DISCIPLINA: BIOLOGIE
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: „Ecosisteme terestre naturale“
SUBIECTUL LECŢIEI: „Pădurea”
TIPUL LECŢIEI: asimilarea şi indentificarea cunoştinţelor specifice factorilor abioticii şi biotici în cadrul unui ecosistem de padure.
PROF : BARBULESCU CONSTANTIN
1. COMPETENŢE SPECIFICE VIZATE:
1.1 Extragerea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea caracteristicilor unor sisteme
biologice, a unor procese și fenomene.
1.2 Realizarea dirijată a unor activități simple de investigare pe baza unor fișe de lucru date.
2.2 Utilizarea adecvată a terminologiei specifice biologiei în comunicarea orală și scrisă.
3.1 Identificarea caracteristicilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
3.2 Utilizarea unor algoritmi cunoscuți în investigarea lumii vii.
4.1 Utilizarea achizițiilor din domeniul biologiei în viața cotidiană.
4.2 Recunoașterea consecințelor activităților umane și ale propriului comportament asupra mediului înconjurător.
2. OBIECTIVE OPERAȚIONALE: Elevii pot fi capabili :
O1. Să recunoasă principalele tipuri de păduri ( conifere şi foioase);
O2. Să identifice factorii abiotici și biotici dintr-un ecosistem de padure( conifere şi foioase) pe baza propriilor observații
O3. Să stabilească diferenţele dintre cele două grupe de păduri;
O4. Să explice importanţa pădurii;

3. STATEGII DIDACTICE:
a. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul didactic, metoda ciorchinelui.
b. MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: imagini cu arbori aparţinând celor două tipuri de păduri, imagini cu animale, frunze de
conifere şi foioase, conuri, ghicitori, fişe de lucru.
c. FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe echipe.
d.EVALUARE: orală, fişă de evaluare- scrisă.
DURATA: 50 MIN.
BIBLIOGRAFIE:
- Programa școlară pentru disciplina BIOLOGIE -CLASELE a V-a – a VIII-a aprobată prin OM nr. 3393 / 28.02.2017
-Manual de Biologie pentru clasa a-V-a,Ed Litera ,Jeanina Cîrstoiu,Alexandra Dana Grasu
4. ACTIVITATEA PROFESORULUI ȘI COMPETENȚA VIZATĂ:
o Îndrumă elevii să dea informaţii pentru identificarea celor două tipuri de ecosisteme de pădure și înregistrarea acestora în fișele
de lucru - 1.1
o Îndrumă elevii pentru identificarea factoriilor cu viață(biotici) şi a factoriilor fără viaţă(abiotici) existenţi în pădurile de foioase
şi conifere, înregistrarea în fișe de lucru a exemplelor identificate (ex.tipuri de arbori , de
frunze,fauna,altitudinea,precipitaţii,lumina,temperatura) – 1.2
o Comentează datele obținute ajutând elevii să formuleze concluzii în urma observațiilor efectuate (stabilind noţiunea de
ecosisteme terestre-naturale) – 2.2
o Atribuie o sarcină de lucru pentru acasă, timp de o săptămână ( fiecare elev să realizeze un desen Padurea specific grupei din
care a făcut parte şi la alegere colecţii de frunze) pe baza fișei de lucru – 3.2
o Solicită elevilor să indentifice tipurile de frunze din padurile de foioase şi conifere-3.1
o Orientează activitatea didactică spre solicitarea unor răspunsuri la întrebări despre importanţa pădurilor pentru vieţuitoare-4.1
o Stabileste împreună cu elevii câteva reguli de comportament ecologic în timpul excursiilor-4.2
o Evaluează fișele de lucru
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

ETAPELE OB.OPE CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL STRATEGII DIDACTICE


LECŢIEI RAŢIO LECŢIEI METODE ŞI MIJL. FORME EVALUARE
NALE PROCEDEE DE ÎNV. DE ORG.
1.Moment Pregătesc materialele didactice Activ.
organizatoric necesare desfăşurării optime a lecţiei de frontalǎ
Biologie.
2.Reactualizarea
cunoştinţelor * Voi adresa elevilor câteva întrebări din
învăţate anterior lecţia anterioară. Conversa- Activ.
- Cum s-a numit ultima lecţie pe care am ţia frontalǎ Orală
5 min învăţat-o la Biologie?
-Ce este grădina?
- De câte tipuri poate fi grădina ?
- Ce se cultivă în grădina de legume?
- Ce parte consumăm de la morcov/
cartof/ pătrunjel/ castraveţi/ fasole ?
- Ce factori biotici şi abiotici găsim în
grădină?
- De ce sunt importante legumele şi
fructele în alimentaţia noastră ?
- Daţi exemple de flori pe care le putem
cultiva în grădina ca plante decorative.
- Care este rolul lor ?

* Se va realiza printr-o ghicitoare.


Ghicitoare:
,,Sus pe coama munţilor,
Munţilor, cărunţilor,
Stă voinicul cel ţepos,
3. Captarea Veşnic verde şi frumos.” (bradul) Fisa cu
atenţiei -Voi adresa apoi elevilor întrebarea: exerciţiul ghicitori
- Unde creşte bradul? (în pădure)
5min
* Elevii vor fi împărţiţi în două Activ.
echipe.Fiecare echipă va primi 4 ghicitori conversa- frontalǎ
pe care va trebui să le citească echipei ţia
adverse. ( ANEXA 4) şi pe
Dacă echipa adversă răspunde corect grupe orală
primeşte un punct.
Câştigă echipa care acumulează cele şi scrisă
mai multe puncte cu posibilitatea de a
extrage numele echipei.

-Nu întâmplǎtor am discutat despre


4. Anunţarea „Pădure”, deoarece astăzi la ora de
titlului Biologie vom învăţa despre un alt
şi a ecosistem terestru –natural ,PĂDUREA. explicaţia
obiectivelor -În cadrul acestei lecţii va trebui să Activ.
lecţiei definiţi pădurea, să identificaţi frontalǎ
principalele tipuri de păduri; să
2min recunoaşteţi diferite specii de arbori, să
numiţi vieţuitoarele care trăiesc în
pădurea de conifere/ foioase, să explicaţi
importanţa pădurii.

* Se vor purta discuţii care vor duce


la clasificarea pădurilor în: a) păduri de conversa-
conifere şi b) păduri de foioase; ţia
-cele două echipe vor purta numele de scrisă
O1,
Echipa coniferelor şi Echipa foioaselor.
5. Prezentarea
-fiecare grupă va primi o fişă de lucru metoda
optimă a
specifica ecosistemului de padure care la ciorchine-
noului
extras lui Imagini
conţinut
* Se vor prezenta imagini cu aceste reprezen
Activ.
păduri ( ANEXELE 1 şi 2 ), stabilindu- -tând
10 min frontalǎ
se (biocenoza) diferitele specii de arbori observaţia păduri
şi animalele specifice. de
*Se vor observa pǎdurile de conifere
conifere. orală
-În ce zonǎ se întâlnesc?
-Ce arbori cresc? Cum se numesc
frunzele lor?
-Ce animale întâlnim? explicaţia
O2 -Ce plante cresc în zona de munte?
6.Dirijarea Pǎdurea fiind deasǎ este foarte imagini
învăţări întunecoasǎ, lumina este foarte slabǎ, cu
vântul bate mai puternic, iar temperatuta explicaţia vieţuitoa
10 min este mai scǎzutǎ. Din acest motiv (ca o -re
adaptare la mediu), frunzele coniferelor specifice Activ.
sunt sub formǎ de ace. pădurii frontalǎ
În ceea ce priveşte modul în care sunt de
O2 dispuse frunzele ( acele ) de brad şi de conifere
molid
* Voi ruga elevii să atingă acele
bradului. imagini
- Cum sunt dispuse acele bradului ? ( reprezen
...de o parte şi de alta a ramurilor.) explicaţia -tând
- Ce aţi simţit când aţi atins acele de brad păduri
şi de molid ? (...ca acele de molid de
înţeapă, spre deosebire de cele ale foioase
bradului.)
imagini
În luminişuri cresc arbuşti precum cu
afinul, zmeurul, merişorul, coacǎzul de conversa- vieţuitoa
munte. ţia -re Activ. orală
În pǎdurile de munte, la înǎlţimi specifice frontalǎ
mari, pe stânci, îşi fac cuibul vulturii. Tot pădurii
aici trǎiesc caprele negre care sunt de
ocrotite de lege. foioase
observaţia
O3 *Se vor observa pădurile de foioase. frunze de
Pǎdurile de foioase pot fi formate din brad
stejar sau din mai multe specii, precum în stare
fag, tei, arţar, frasin, carpen, mesteacǎn, naturală
alun, corn etc. Ele sunt mult mai
luminoase decât pǎdurile de conifere.
Cel mai rǎspândit arbore din pǎdurile
de foioase din zona de deal este stejarul.
-Cum se numeşte fructul stejarului? conversa-
-Ce vieţuitoare întâlnim în pǎdurile ţia Activ. Orală
de foioase? Frunze indivi-
*Voi aduce materiale biologice de duală
proaspete –frunze de foioase pentru ca foioase Pe
O3 aceştia să poată observa în stare grupe
forma,dimensiune . explicaţia naturală
Cum este frunza stejarului şi a fagului
7. Obţinerea ? (....) Diagrama
performanţei -elevi vor fi solicitati să completeze Venn
şi Diagrama Venn- asemănări şi deosebiri
evaluarea O4 între pădurea de foioase şi pădurea de
10min conifere
*Se va discuta despre importanţa
pădurii.-fişă de lucru Anexa
-Care este rolul pe care pădurea îl are
in respiraţie?
-Ce foloseşte omul din păduri?
-De ce se duce omul în pădure?
8. Tema pentru *Elevii vor primi ca temă *
acasă. timp de o săptămână ( fiecare elev să
2min realizeze un desen despre padure şi la
alegere colecţii de frunze de conifere şi
foioase) pe baza fișei de lucru

Se fac aprecieri asupra modului în care


elevii au raspuns
ANEXA 1 PĂDUREA DE CONIFERE
VIEŢUITOARE DIN PĂDURILE DE CONIFERE

JDERUL CAPRA NEAGRĂ


URSUL

COCOŞUL DE MUNTE

CERBUL VULTURUL
ANEXA 2 PĂDUREA DE FOIOASE
FAGUL
TEIUL
VIEŢUITOARE DIN PĂDURILE DE FOIOASE

PRIVIGHETOAREA VULPEA CĂPRIOARA

IEPURELE LUPUL
ŞOPÂRLA

ANEXA 3
SCHIŢA LECŢIEI
Pǎdurea – ecosistem terestru natural.
Pǎdurile pot fi: - de foioase – arborii îşi pierd frunzele toamna
- de conifere – florile sunt conuri
-mixte – de foioase şi de conifere

a.Pǎdurile de foioase – zona de deal şi de câmpie


1.Factorii abiotici(fără viaţă)
-se găsesc la altitudini între 100m şi 1200m
-temperatura medie anuală este de 6-8 C
-pecipitaţiile sunt abundente
-lumina este redusă când arborii sunt înfrunziţi,puternică primăvara favorizând dezvoltarea plantelor
ierboase
2.Factorii biotici(cu viaţă)
-păduri de stejar şi păduri de fag
Pante ierboase:brânduşe,toporaşi,muschi,licheni,ciuperci
Arbori: stejar, mesteacǎn, fag, frasin, tei, arţar, alun,cer,etc.
Arbuşti:măceş,mur,soc
Vieţuitoare:păsări( ciocănitoarea,cucul,bufniţa),mamifere( vulpea, căprioara, iepurele, lupul,mistreţul)
reptile( şerpi, şopârle)

b. Pǎdurile de conifere – zona de munte.


1.Factorii abiotici(fără viaţă)
-se găsesc la altitudini de 1200-1300m
-temperatura medie anuala 3-5 C
-vântul este puternic
-lumina redusă
-solul este podzol brun
2. Factorii biotici(cu viaţă)
Arbori: brad, molid, pin.
Arbuşti (coacǎzul, afinul,merişor).
Plante ierboase: feriga, ciupercile,muşchi,licheni
Vieţuitoare:mamifere( ursul, veveriţa jderul, capra neagră),păsări( cocoşul de munte, vulturul),reptile(şopârla
de munte)
Importanţa pǎdurii:
-împrospǎteazǎ aerul;
-oferǎ loc de agrement;
-lemnul este important pentu confecţionarea diverselor obiecte
ANEXA 4

GHICITORI

1. Cetate verde, umbroasǎ 2. Coloratǎ şi moţatǎ,


Vara-i tare rǎcoroasǎ. De Nicǎ din tei furatǎ.

(padurea) (pupăza)
3. Un copac cu trunchiul gros 4. Un copac verde şi falnic,
Pentru mulţi e de folos. Fǎrǎ roade, totuşi darnic
Ghinda, care-i fructul lui, Intrǎ-n casǎ de Crǎciun,
E hrana mistreţului. Încǎrcat cu ce-i mai bun.
(stejarul) (bradul)
5. Sub acest copac a stat 6. Mândru de coroana lui,
Poetul prea talentat, Împǎrat al codrului,
Inspirând mireasma toatǎ De departe îl zǎreşti
Din coroana-i parfumatǎ. Purtând coarnele regeşti.
(cerbul)
(teiul)
7. Umblǎ dânsa prin grǎdini 8. Umblǎ singur prin pǎdure
Cǎutând mereu gǎini. Cǎutând miere şi mure.
(ursul)
(vulpea)
FIŞĂ DE LUCRU
Anexa 5
« Plămânul verde » al pământului este ...................... .

PĂDUREA

IMPORTANŢĂ
............................ ............................
............................
............................
............................ ....
..... ............................
...

ŞTIAŢI CĂ?!
 Pădurea este numită “aurul verde” şi “”plămânul verde”al
planetei.
 Stejarii pot trăi până la 800 de ani.
 Molidul norvegian poate atinge o înălţime de 61 metri.
 Pentru a tăia un brad e de ajuns un minut, dar unui brăduţ să ajungă
la maturitate îi trebuie peste 60 de ani.
 Pentru o tona de hartie de ziar 12 copaci trebuie tăiaţi.
Anexa 6.
FISĂ DE LUCRU
Grupa1.CIORCHINE

Păduri
de
foioase

BIOTOP BIOCENOZA
Grupa 2 –CIORCHINE FIŞĂ DE LUCRU

Păduri de
conifere

BIOTOP BIOCENOZA
1. Diagrama Venn- asemănări şi deosebiri între pădurea de foioase şi pădurea de conifere

PĂDURE DE FOIOASE
(deosebiri) PĂDURE DE
CONIFERE
(deosebiri)
asemănări
Numele şi prenumele:
Data:

FIŞĂ DE EVALUARE
I.Încercuiește varianta corectă pentru fiecare subpunct al exercițiului de mai jos....................1 p.

1. Biotopul pădurilor de foioase se caracterizează prin:


a. precipitații reduse
b. lumină slabă primăvara
c. temperatura medie anuală 6-8 C
d. solul bogat în substanţe hrănitoare

2.Biocenoza pădurilor de conifere se caracterizează prin:


a.diversitatea plantelor ierboase
b.predomină fagul,stejarul,molidul
d.prezenţa rozătoarelor
c.predomină molidul,bradul,pinul

II.Recunoaște viețuitoarele din imagini și notează ecosistemul de pădure în care trăiește fiecare............. 5 p

…………….\..................................... …………………\...............................

.................|......................... …………|………………….... ………………………|…………


III.Notează cel puțin două argumente despre impotanţa padurilor pentru vieţuitoare...............................................................2p

IV. Subliniază afirmația falsă din textul următor...........................................................................1p


Vieţuitoarele din pădurile de conifere sunt adaptate la condiţiile de lumină redusă.Coniferele rezsistă la frig datorită răşinii care împiedică îngheţarea
celulelor.Fructul fagului se numeşte ghindă şi este hrană pentru mistreţi şi alte animale din pădure.

BAREM DE CORECTARE

FIŞĂ DE EVALUARE
Se acordă 1 puncte din oficiu.
I.1-c,2-d 0,5x2=1p
II .a.porcul mistreţ-padure de foioase 1p
b.ciocănitoarea-pădurea de foioase 1p
c.cocoşul de munte-păduri de conifere 1p
d.forfecuţă mascul-păduri de conifere 1p
e.salamandra-paduri de foioase şi conifere 1p

III.2X1p=2p
IV.,,fructul fagului se numeşte ghindă,,-greşit 1p

Total 10p

S-ar putea să vă placă și