Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DE LECTIE

I. ALGORITM INTRODUCTIV

1. . Unitatea de invatamant: Şcoala Gimnazială „Oltea Doamna” Oradea


2. Student practicant: : Boroș (Moldovan) Maria-Lavinia
3. . Clasa. a VII-a
4. Data. 30.10.2018
5. . Unitatea de invatare: Functiile organismului – Functia de relatie
6. . Lecţia.: Anatomia encefalului
7. Tipul lectiei: Lectie de transmitere si insusire a noilor cunostinte
8. Locul de desfasurare: sala de clasa.
9. Competente generale:
1. Receptarea informatiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea si construirea de modele in scopul demonstrarii principiilor lumii vii.
4. Comunicarea orala si scrisa utilizand terminologia specifica biologiei.
5. Transferarea si integrarea cunostintelor si metodelor de lucru specifice biologiei in
contexte noi.
10. . Competente specifice:
C.sp.1.1 Identificarea si observarea alcatuirii si functiilor organelor si sistemelor de
organe ale corpului uman.
C.sp.2.1 Utilizarea metodelor si mijloacelor adecvate studierii organismului uman.
C.sp.3.1 Reprezentarea structurii si functiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
C.sp.3.2 Elaborarea si aplicarea unor algoritmi de identificare, investigare, experimentare
si rezolvare a unor situatii problema.
C.sp.4.1 Utilizarea corecta a terminologiei specific biologiei in diferite situatii de
comunicare.
11. . Obiectivele operaţionale la sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili :
Cognitive: O 1 Sa localizeze encefalul.
O 2 Sa identifice partile componente ale encefalului.
O 3 Sa descrie morfologia externa si interna a encefalului.
Formative: O 4 Sa compare structura interna a maduvei cu cea a encefalului.
O 5 Sa compare creierul uman cu cel al celorlalte vertebrate
12. . Evaluarea : Formativa
13. Obiectivele evaluarii:
Cognitive: E1: sa opereze cu notiunile invatate
Formative: E2: Sa compare distributia substantei cenusii si albe la organele sistemului
nervos central
14. Valori si atitudini vizate:
Interes pentru realizarile si descoperirile din domeniul stiintelor.
Dezvoltarea curiozitatii pentru orice forma de viata.
Cultivarea receptivitatii pentru aplicarea cunostintelor de biologie in viata
cotidiana
15. Strategia: euristica – invatarea prin descoperire

1
16. Metode didactice:
Expozitiv-euristice: M1 - Conversatia euristica
M2 – Explicatia
M3 - Observatia
Interactive: M4 – Invatarea prin descoperire
M5 – Modelarea
M6 – Problematizarea
M7 – Comparatia
17. .Instrumente de evaluare: observarea sistematica a elevilor, evaluare secventiala,
evaluare frontala orala, analiza raspunsurilor date.
18. Forme de organizare a activitatii: Frontala, pe grupe, individuala.
19. Resurse:
a. Umane: 30 elevi
b. Temporale: 50 minute
c. Materiale:
- oficiale: - RM1 programa scolara
- alte resurse:
 Pentru toata clasa: RM 2 plansa – Sistemul nervos la vertebrate
si nevertebrate
RM 3 mulajul corpul uman

 Pentru grupele de elevi: RM 4 fise de activitate


RM 5 mulaje encefal
RM 6 Atlas anatomic
 Pentru fiecare elev: RM 7 Manual
RM 8 Caiet
RM 9 Creioane colorate
RM 10 Fisa de activitate individuala.
. .Bibliografia
 Florica Țibea, Biologie, cls. A VII-a, Editura
Didactică și Pedagogică
 Marinescu Mariana „ Introducere în didactica biologiei” , Editura Junimea, Iași
2012
 Tibea Florica ,,Atlas de biologie’’-Anatomia
omului, Editura Didactica si Pedagogica,2006
 Programa scolara

2
II. DESFASURAREA LECTIEI

Etapele lectiei Continuturi Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor RM M Evaluarea


Op.
1. Moment Se creaza climatul favorabil Elevii se mobilizează
organizatoric : începerii orei de biologie. pentru începerea orei şi
(5 minute) Profesorul face prezenţa şi ascultă cu atenţie
notează absenţii ( in cazul in care îndrumările şi indicaţiile
există). date de profesor pentru
Organizeaza materialele. lecţia ce va urma
2.Re- Notiuni si Face o verificare orala a Raspund intrebarilor M1 Verificare
actualizarea concepte notiunilor asimilate in lectia adresate. orala
cunoştinţelor insusite in anterioara
(10 minute) lectia -Din ce este alcatuit SNC? -Encefal si maduva spinarii
anterioara: -Care sunt structurile de -Coloana vertebrala –
Anatomia protective ale organelor SNC? pentru maduva spinarii si
maduvei cutia craniana pentru
spinarii encefal
-Unde este situata maduva -In canalul coloanei
spinarii? vertebrale
-Ce forma are? -Cilindrica
-Unde este dispusa substanta -La interior, forma literei H
cenusie si ce forma are? sau de fluture.
-Dar substanta alba? -La exterior.
3. Enunțarea Porti cu tine peste tot o structura Sunt atenti M2
temei și a de aproximativ 1400 g care M3
obiectivelor controleaza fiecare lucru pe care
operaționale il faci.Te ajuta sa gandesti,sa
(2 minute) invati,sa creezi,sa simti diverse
emotii si iti controleaza fiecare
respiratie si fiecare bataie a

3
inimii. Despre ce credeti ca este Elevii deduc titlul lectiei
vorba? din cele spuse de profesor:
Encefalul
Anunta si scrie titlul lectiei pe Scriu titlul lectiei in caiete
tabla
Prezinta conceptele operationale Sunt atenti
Expune importanta noii teme
4. Dobandirea O1 Numeste aleator un elev pentru a Un elev localizeaza pe RM3 M3 Verificare
de noi E1 localiza pe mulaj encefalul. mulaj encefalul RM2 M4 orala
cunostinte O2 Pentru identificarea partilor RM7 M5
(20 minute) E1 componente ale encefalului
prezinta cu ajutorul planșei și
atlasului alcătirea encefalului.
Solicita un elev sa identifice Un alt elev idenifica, sub
partile componente pe mulajul indrumarea profesorului, Frontala
torsului uman. trunchiul cerebral, creierul
mare si creierul mic
Împarte elevii pe grupe (5 grupe Pe baza materialelor puse
de elevi). la dispozitie si sub RM4 M3 Observarea
O3 Distribuie grupelor de elevi indrumarea profesorului RM5 M4 sistematica a
E1 fisele de lucru, prezinta sarcinile rezolva cerintele din fisele RM6 M5 elevilor
de activitate pe care le au de de activitate RM7
indeplinit si timpul efectiv de RM8
lucru.
Indeamna membri fiecarui grup
sa observe, sa descopere si sa
descrie cu ajutorul materialelor
didactice puse la dispozitie
localizarea, alcatuirea externa si
interna a componentelor
encefalului

4
Monitorizeaza activitatea
fiecarei grupe dar si a fiecarui
elev
Analiza
Dupa rezolvarea cerintelor Prezinta rezolvarea RM3 raspunsurilo
solicita liderii grupelor sa cerintelor si raspund RM5 r date
prezinte rezolvarea cerintelor intrebarilor profesorului. RM8 Frontala
-Unde se gaseste trunchiul -In continuarea maduvei RM9
cerebral? spinarii
-Ce forma are? -Trunchi de con
-Din cate parti este alcatuit? -Trei parti
-Cum este dispusa substanta -Substanta alba la exterior,
cenusie? Dar cea alba? substanta cenusie la
interior
A doua grupa raspunde
intrebarilor :
-Unde este situat cerebelul? -In cutia craniana, posterior
fata de trunchi
-Ce observati privitor la -raspund la intrebari
alcatuirea externa ? Introduce
notiunea de emisfere cerebeloase
si vermis
- Cum este dispusa substanta -La interior si exterior
cenusie?
Precizeaza ca substanta cenusie
de la exterior se numeste scoarta
cerebeloasa.
-Dar substanta alba? -La interior
Membri grupei a treia raspund
intrebarilor profesorului.
-Unde este situat creierul mare? -In cutia craniana

5
-Din ce este alcatuit? - Doua parti
Precizeaza ca cele doua parti ale
creierului mare se numesc
emisfere cerebrale
-Cum este dispusa substanta -la exterior.
cenusie?
Precizeaza ca aceasta formeaza
scoarta cerebrala
-Dar substanta alba? -La interior.
O4 Pentru fixarea cunostintelor Completeaza tabelul din
O5 solicita elevii sa realizeze o fisa de activitate – M6
E2 comparatie intre alcatuirea Compara alcatuirea interna M7
interna a maduvei spinarii si a a maduvei spinarii si a
encefalului encefalului si creierul
si intre creierul uman si cel al uman cu cel al celorlalte
celorlate vertebrate. vertebrate.

5. Stimularea Inventariaza principalele Raspund la intrebari Verificare


performantei informatii cerând elevilor sa dea orala
(5 minute) raspunsuri rapide, clare, concrete
6. Asigurarea Fixeaza notiunile noi cu ajutorul Ofera raspunsuri pe fișele RM 10 M1 Verificare
retentiei si fisei de evaluare. de evaluare. scrisă
transferului
( 5 minute)
7. Evaluarea Apreciaza modul de desfasurare
(3 minute) a lectiei.
Noteaza elevii care au dat
raspunsuri ce necesita gandirea
logica.

6
SCHEMA TABLEI
Encefalul (creierul)
-este format din:
1. Trunchi cerebral
- in cutia craniana, in continuarea maduvei spinarii
-forma: trunchi de con
-3parti: bulbul rahidian, puntea lui Varolio, mezencefal
-substanta cenusie –interior sub formă de nuclei
-substanta alba -exterior
2. Creierul mic ( CEREBELUL)
-in cutia craniana, posterior de trunchiul cerebral, partial acoperit de emisferele
cerebrale
-alcatuire externa:

(Desen Cerebel- deseneaza pe tablă)

-substanta cenusie: exterior –SCOARTA CEREBELOASA, interior-nuclei


-substanta alba -interior
3. Creierul mare ( emisferele cerebrale )
-ocupă partea superioară a cutiei craniene
- 2 emisfere separate de un șanț (interemisferic), unite la bază prin substanță albă
-suprafata cu santuri - adânci lobi: Nepereche: frontal, occipital.
Pereche: parietali, temporali
- superficiale  giri sau circumvoluțiuni

sant interemisferic

-substanta cenusie: - exterior –SCOARTA CEREBRALA(CORTEX)


- interior – CORPII STRIAȚI
-substanta alba - interior

7
FIŞA DE ACTIVITATE Grupa.1
1. Utilizand mulajul si imaginile de mai jos observati si localizati trunchiul
cerebral

- trunchiul cerebral se gaseste.in........................................................

2. Utilizand mulajul si desenul din manual, de la pagina 67, descrieti


morfologia externa a trunchiului si forma acestuia

- forma:
- morfologie externa: din cate parti este alcatuit?

3. Analizati figura de mai jos si identificati dispozitia substantei albe si


cenusii ( exterior sau interior)

-substanta cenusie:

-substanta alba:

8
FIŞA DE ACTIVITATE Grupa.2

1. Utilizand mulajul si imaginea de mai jos observati si localizati cerebelul

-cerebelul se gaseste in ........................................................ in partea posterioara


a ................................................. sub .......................................................

2. Utilizand mulajul si imaginea de mai jos, descrieti morfologia externa a cerebelului


- cum se numesc cele 2 parti ale cerebelului?
- Sunt unite cele 2 emisfere ? Cum?
- Cu ce seamana portiunea mijlocie care leaga cele 2 emisfere? Dar cerebelul?

3. Analizati imaginea din manual pagina 67, Figura 66. Sectiune prin cerebel. Precizati
dispozitia substantei cenusii si albe:

-substanta cenusie se afla :

-substanta alba se afla:

9
FIŞA DE ACTIVITATE Grupa.3

1. Utilizand mulajul si imaginea de mai jos observati si localizati creierul mare ( emisferele
cerebrale)

2. Utilizand mulajul si desenul din manual, de la pagina 67, descrieti morfologia externa a
emisferelor cerebrale

- Cm se numesc cele 2 parti ale creierului mare?


- Sunt unite cele 2 emisfere ? Unde? Cu ajutorul cui?
- Cum este suprafata emisferelor?

3. Analizati pe mulaj sectiune prin emisferele cerebrale si precizati dispozitia substantei


cenusii si a substantei albe.

-substanta cenusie se afla :

-substanta alba se afla:

10
FISA DE ACTIVITATE Grupa.4

1. Utilizand imaginea din manual si imaginea de mai jos identificati pe


mulaj lobii emisferelor cerebrale astfel:
-lobul frontal cu galben, lobii parietali cu verde, lobii temporali cu albastru si
lobul occipital cu rosu

2. Precizati care sunt lobii pereche

3. Precizati care sunt lobii nepereche:

11
FISA DE ACTIVITATE Grupa.5

1. Realizati o comparatie intre modul de dispozitie al substantei albe si


cenusii la maduva spinarii si encefal ( completati tabelul)

Substanta Maduva Creier


nervoasa spinarii Trunchi Cerebel Emisfere
Cerebral Cerebrale
Cenusie

Alba

3Analizati imaginile de mai jos si plansa relizati o comparatie intre creierul uman si
cel al vertebratelor.

Emisferele cerebrale Om Vertebrate


( creier mare )
Marime

Prezenta santurilor
Adancimea lor

12
Nume, prenume:
Clasa a VII-a

FISA DE EVALUARE

I. Identificati pe desen partile componente ale encefalului:

II. Completeaza spatiile punctate

Encefalul este situat in .........................................................


Pe suprafa emisferelor cerebrale exista .......................................... care impart
emisferele in ..................................

III. Alege raspunsul corect:

1. Scoarta cerebeloasa este formata din substanta: a. Alba; b. Cenusie

2. Lobii frontal si occipital sunt lobi: a. Pereche;b. Nepereche.

13
14

S-ar putea să vă placă și